komeetta

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

วิกิพีเดียภาษาฟินแลนด์มีบทความเกี่ยวกับ:
Wikipedia fi

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

komeetta

  1. ดาวหาง

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ komeetta (Kotus type 9*C/kala, tt-t gradation)
nominative komeetta komeetat
genitive komeetan komeettojen
partitive komeettaa komeettoja
illative komeettaan komeettoihin
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative komeetta komeetat
accusative nom. komeetta komeetat
gen. komeetan
genitive komeetan komeettojen
komeettainrare
partitive komeettaa komeettoja
inessive komeetassa komeetoissa
elative komeetasta komeetoista
illative komeettaan komeettoihin
adessive komeetalla komeetoilla
ablative komeetalta komeetoilta
allative komeetalle komeetoille
essive komeettana komeettoina
translative komeetaksi komeetoiksi
abessive komeetatta komeetoitta
instructive komeetoin
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ komeetta (Kotus type 9*C/kala, tt-t gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative komeettani komeettani
accusative nom. komeettani komeettani
gen. komeettani
genitive komeettani komeettojeni
komeettainirare
partitive komeettaani komeettojani
inessive komeetassani komeetoissani
elative komeetastani komeetoistani
illative komeettaani komeettoihini
adessive komeetallani komeetoillani
ablative komeetaltani komeetoiltani
allative komeetalleni komeetoilleni
essive komeettanani komeettoinani
translative komeetakseni komeetoikseni
abessive komeetattani komeetoittani
instructive
comitative komeettoineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative komeettasi komeettasi
accusative nom. komeettasi komeettasi
gen. komeettasi
genitive komeettasi komeettojesi
komeettaisirare
partitive komeettaasi komeettojasi
inessive komeetassasi komeetoissasi
elative komeetastasi komeetoistasi
illative komeettaasi komeettoihisi
adessive komeetallasi komeetoillasi
ablative komeetaltasi komeetoiltasi
allative komeetallesi komeetoillesi
essive komeettanasi komeettoinasi
translative komeetaksesi komeetoiksesi
abessive komeetattasi komeetoittasi
instructive
comitative komeettoinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative komeettamme komeettamme
accusative nom. komeettamme komeettamme
gen. komeettamme
genitive komeettamme komeettojemme
komeettaimmerare
partitive komeettaamme komeettojamme
inessive komeetassamme komeetoissamme
elative komeetastamme komeetoistamme
illative komeettaamme komeettoihimme
adessive komeetallamme komeetoillamme
ablative komeetaltamme komeetoiltamme
allative komeetallemme komeetoillemme
essive komeettanamme komeettoinamme
translative komeetaksemme komeetoiksemme
abessive komeetattamme komeetoittamme
instructive
comitative komeettoinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative komeettanne komeettanne
accusative nom. komeettanne komeettanne
gen. komeettanne
genitive komeettanne komeettojenne
komeettainnerare
partitive komeettaanne komeettojanne
inessive komeetassanne komeetoissanne
elative komeetastanne komeetoistanne
illative komeettaanne komeettoihinne
adessive komeetallanne komeetoillanne
ablative komeetaltanne komeetoiltanne
allative komeetallenne komeetoillenne
essive komeettananne komeettoinanne
translative komeetaksenne komeetoiksenne
abessive komeetattanne komeetoittanne
instructive
comitative komeettoinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative komeettansa komeettansa
accusative nom. komeettansa komeettansa
gen. komeettansa
genitive komeettansa komeettojensa
komeettainsarare
partitive komeettaansa komeettojaan
komeettojansa
inessive komeetassaan
komeetassansa
komeetoissaan
komeetoissansa
elative komeetastaan
komeetastansa
komeetoistaan
komeetoistansa
illative komeettaansa komeettoihinsa
adessive komeetallaan
komeetallansa
komeetoillaan
komeetoillansa
ablative komeetaltaan
komeetaltansa
komeetoiltaan
komeetoiltansa
allative komeetalleen
komeetallensa
komeetoilleen
komeetoillensa
essive komeettanaan
komeettanansa
komeettoinaan
komeettoinansa
translative komeetakseen
komeetaksensa
komeetoikseen
komeetoiksensa
abessive komeetattaan
komeetattansa
komeetoittaan
komeetoittansa
instructive
comitative komeettoineen
komeettoinensa