ข้ามไปเนื้อหา

kuningaskunta

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

รากศัพท์[แก้ไข]

kuningas (กษัตริย์) +‎ kunta (เขตการปกครอง)

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

kuningaskunta

  1. ราชอาณาจักร

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ kuningaskunta (Kotus type 10*J/koira, nt-nn gradation)
กรรตุการก kuningaskunta kuningaskunnat
สัมพันธการก kuningaskunnan kuningaskuntien
ภาคยการก kuningaskuntaa kuningaskuntia
illative kuningaskuntaan kuningaskuntiin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก kuningaskunta kuningaskunnat
กรรมการก nom. kuningaskunta kuningaskunnat
gen. kuningaskunnan
สัมพันธการก kuningaskunnan kuningaskuntien
kuningaskuntainrare
ภาคยการก kuningaskuntaa kuningaskuntia
inessive kuningaskunnassa kuningaskunnissa
elative kuningaskunnasta kuningaskunnista
illative kuningaskuntaan kuningaskuntiin
adessive kuningaskunnalla kuningaskunnilla
อปาทานการก kuningaskunnalta kuningaskunnilta
allative kuningaskunnalle kuningaskunnille
essive kuningaskuntana kuningaskuntina
translative kuningaskunnaksi kuningaskunniksi
abessive kuningaskunnatta kuningaskunnitta
instructive kuningaskunnin
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ kuningaskunta (Kotus type 10*J/koira, nt-nn gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก kuningaskuntani kuningaskuntani
กรรมการก nom. kuningaskuntani kuningaskuntani
gen. kuningaskuntani
สัมพันธการก kuningaskuntani kuningaskuntieni
kuningaskuntainirare
ภาคยการก kuningaskuntaani kuningaskuntiani
inessive kuningaskunnassani kuningaskunnissani
elative kuningaskunnastani kuningaskunnistani
illative kuningaskuntaani kuningaskuntiini
adessive kuningaskunnallani kuningaskunnillani
อปาทานการก kuningaskunnaltani kuningaskunniltani
allative kuningaskunnalleni kuningaskunnilleni
essive kuningaskuntanani kuningaskuntinani
translative kuningaskunnakseni kuningaskunnikseni
abessive kuningaskunnattani kuningaskunnittani
instructive
comitative kuningaskuntineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก kuningaskuntasi kuningaskuntasi
กรรมการก nom. kuningaskuntasi kuningaskuntasi
gen. kuningaskuntasi
สัมพันธการก kuningaskuntasi kuningaskuntiesi
kuningaskuntaisirare
ภาคยการก kuningaskuntaasi kuningaskuntiasi
inessive kuningaskunnassasi kuningaskunnissasi
elative kuningaskunnastasi kuningaskunnistasi
illative kuningaskuntaasi kuningaskuntiisi
adessive kuningaskunnallasi kuningaskunnillasi
อปาทานการก kuningaskunnaltasi kuningaskunniltasi
allative kuningaskunnallesi kuningaskunnillesi
essive kuningaskuntanasi kuningaskuntinasi
translative kuningaskunnaksesi kuningaskunniksesi
abessive kuningaskunnattasi kuningaskunnittasi
instructive
comitative kuningaskuntinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก kuningaskuntamme kuningaskuntamme
กรรมการก nom. kuningaskuntamme kuningaskuntamme
gen. kuningaskuntamme
สัมพันธการก kuningaskuntamme kuningaskuntiemme
kuningaskuntaimmerare
ภาคยการก kuningaskuntaamme kuningaskuntiamme
inessive kuningaskunnassamme kuningaskunnissamme
elative kuningaskunnastamme kuningaskunnistamme
illative kuningaskuntaamme kuningaskuntiimme
adessive kuningaskunnallamme kuningaskunnillamme
อปาทานการก kuningaskunnaltamme kuningaskunniltamme
allative kuningaskunnallemme kuningaskunnillemme
essive kuningaskuntanamme kuningaskuntinamme
translative kuningaskunnaksemme kuningaskunniksemme
abessive kuningaskunnattamme kuningaskunnittamme
instructive
comitative kuningaskuntinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก kuningaskuntanne kuningaskuntanne
กรรมการก nom. kuningaskuntanne kuningaskuntanne
gen. kuningaskuntanne
สัมพันธการก kuningaskuntanne kuningaskuntienne
kuningaskuntainnerare
ภาคยการก kuningaskuntaanne kuningaskuntianne
inessive kuningaskunnassanne kuningaskunnissanne
elative kuningaskunnastanne kuningaskunnistanne
illative kuningaskuntaanne kuningaskuntiinne
adessive kuningaskunnallanne kuningaskunnillanne
อปาทานการก kuningaskunnaltanne kuningaskunniltanne
allative kuningaskunnallenne kuningaskunnillenne
essive kuningaskuntananne kuningaskuntinanne
translative kuningaskunnaksenne kuningaskunniksenne
abessive kuningaskunnattanne kuningaskunnittanne
instructive
comitative kuningaskuntinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก kuningaskuntansa kuningaskuntansa
กรรมการก nom. kuningaskuntansa kuningaskuntansa
gen. kuningaskuntansa
สัมพันธการก kuningaskuntansa kuningaskuntiensa
kuningaskuntainsarare
ภาคยการก kuningaskuntaansa kuningaskuntiaan
kuningaskuntiansa
inessive kuningaskunnassaan
kuningaskunnassansa
kuningaskunnissaan
kuningaskunnissansa
elative kuningaskunnastaan
kuningaskunnastansa
kuningaskunnistaan
kuningaskunnistansa
illative kuningaskuntaansa kuningaskuntiinsa
adessive kuningaskunnallaan
kuningaskunnallansa
kuningaskunnillaan
kuningaskunnillansa
อปาทานการก kuningaskunnaltaan
kuningaskunnaltansa
kuningaskunniltaan
kuningaskunniltansa
allative kuningaskunnalleen
kuningaskunnallensa
kuningaskunnilleen
kuningaskunnillensa
essive kuningaskuntanaan
kuningaskuntanansa
kuningaskuntinaan
kuningaskuntinansa
translative kuningaskunnakseen
kuningaskunnaksensa
kuningaskunnikseen
kuningaskunniksensa
abessive kuningaskunnattaan
kuningaskunnattansa
kuningaskunnittaan
kuningaskunnittansa
instructive
comitative kuningaskuntineen
kuningaskuntinensa

อ่านเพิ่ม[แก้ไข]

  • kuningaskunta”, in Kielitoimiston sanakirja [พจนานุกรมภาษาฟินแลนด์ร่วมสมัย]‎[1] (พจนานุกรมออนไลน์, อัพเดตสม่ำเสมอ), เฮลซิงกิ: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (สถาบันสำหรับภาษาที่ใช้ในประเทศฟินแลนด์), 2004–