ข้ามไปเนื้อหา

lääke

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

รากศัพท์[แก้ไข]

lääkitä +‎ -e

การออกเสียง[แก้ไข]

คำนาม[แก้ไข]

lääke

  1. ยา

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ lääke (Kotus type 48*A/hame, kk-k gradation)
nominative lääke lääkkeet
genitive lääkkeen lääkkeiden
lääkkeitten
partitive lääkettä lääkkeitä
illative lääkkeeseen lääkkeisiin
lääkkeihin
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative lääke lääkkeet
accusative nom. lääke lääkkeet
gen. lääkkeen
genitive lääkkeen lääkkeiden
lääkkeitten
partitive lääkettä lääkkeitä
inessive lääkkeessä lääkkeissä
elative lääkkeestä lääkkeistä
illative lääkkeeseen lääkkeisiin
lääkkeihin
adessive lääkkeellä lääkkeillä
ablative lääkkeeltä lääkkeiltä
allative lääkkeelle lääkkeille
essive lääkkeenä lääkkeinä
translative lääkkeeksi lääkkeiksi
abessive lääkkeettä lääkkeittä
instructive lääkkein
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ lääke (Kotus type 48*A/hame, kk-k gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative lääkkeeni lääkkeeni
accusative nom. lääkkeeni lääkkeeni
gen. lääkkeeni
genitive lääkkeeni lääkkeideni
lääkkeitteni
partitive lääkettäni lääkkeitäni
inessive lääkkeessäni lääkkeissäni
elative lääkkeestäni lääkkeistäni
illative lääkkeeseeni lääkkeisiini
lääkkeihini
adessive lääkkeelläni lääkkeilläni
ablative lääkkeeltäni lääkkeiltäni
allative lääkkeelleni lääkkeilleni
essive lääkkeenäni lääkkeinäni
translative lääkkeekseni lääkkeikseni
abessive lääkkeettäni lääkkeittäni
instructive
comitative lääkkeineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative lääkkeesi lääkkeesi
accusative nom. lääkkeesi lääkkeesi
gen. lääkkeesi
genitive lääkkeesi lääkkeidesi
lääkkeittesi
partitive lääkettäsi lääkkeitäsi
inessive lääkkeessäsi lääkkeissäsi
elative lääkkeestäsi lääkkeistäsi
illative lääkkeeseesi lääkkeisiisi
lääkkeihisi
adessive lääkkeelläsi lääkkeilläsi
ablative lääkkeeltäsi lääkkeiltäsi
allative lääkkeellesi lääkkeillesi
essive lääkkeenäsi lääkkeinäsi
translative lääkkeeksesi lääkkeiksesi
abessive lääkkeettäsi lääkkeittäsi
instructive
comitative lääkkeinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative lääkkeemme lääkkeemme
accusative nom. lääkkeemme lääkkeemme
gen. lääkkeemme
genitive lääkkeemme lääkkeidemme
lääkkeittemme
partitive lääkettämme lääkkeitämme
inessive lääkkeessämme lääkkeissämme
elative lääkkeestämme lääkkeistämme
illative lääkkeeseemme lääkkeisiimme
lääkkeihimme
adessive lääkkeellämme lääkkeillämme
ablative lääkkeeltämme lääkkeiltämme
allative lääkkeellemme lääkkeillemme
essive lääkkeenämme lääkkeinämme
translative lääkkeeksemme lääkkeiksemme
abessive lääkkeettämme lääkkeittämme
instructive
comitative lääkkeinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative lääkkeenne lääkkeenne
accusative nom. lääkkeenne lääkkeenne
gen. lääkkeenne
genitive lääkkeenne lääkkeidenne
lääkkeittenne
partitive lääkettänne lääkkeitänne
inessive lääkkeessänne lääkkeissänne
elative lääkkeestänne lääkkeistänne
illative lääkkeeseenne lääkkeisiinne
lääkkeihinne
adessive lääkkeellänne lääkkeillänne
ablative lääkkeeltänne lääkkeiltänne
allative lääkkeellenne lääkkeillenne
essive lääkkeenänne lääkkeinänne
translative lääkkeeksenne lääkkeiksenne
abessive lääkkeettänne lääkkeittänne
instructive
comitative lääkkeinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative lääkkeensä lääkkeensä
accusative nom. lääkkeensä lääkkeensä
gen. lääkkeensä
genitive lääkkeensä lääkkeidensä
lääkkeittensä
partitive lääkettään
lääkettänsä
lääkkeitään
lääkkeitänsä
inessive lääkkeessään
lääkkeessänsä
lääkkeissään
lääkkeissänsä
elative lääkkeestään
lääkkeestänsä
lääkkeistään
lääkkeistänsä
illative lääkkeeseensä lääkkeisiinsä
lääkkeihinsä
adessive lääkkeellään
lääkkeellänsä
lääkkeillään
lääkkeillänsä
ablative lääkkeeltään
lääkkeeltänsä
lääkkeiltään
lääkkeiltänsä
allative lääkkeelleen
lääkkeellensä
lääkkeilleen
lääkkeillensä
essive lääkkeenään
lääkkeenänsä
lääkkeinään
lääkkeinänsä
translative lääkkeekseen
lääkkeeksensä
lääkkeikseen
lääkkeiksensä
abessive lääkkeettään
lääkkeettänsä
lääkkeittään
lääkkeittänsä
instructive
comitative lääkkeineen
lääkkeinensä

ลูกคำ[แก้ไข]

คำประสม

อ่านเพิ่ม[แก้ไข]

  • lääke”, in Kielitoimiston sanakirja [พจนานุกรมภาษาฟินแลนด์ร่วมสมัย]‎[1] (พจนานุกรมออนไลน์, อัพเดตสม่ำเสมอ), เฮลซิงกิ: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (สถาบันสำหรับภาษาที่ใช้ในประเทศฟินแลนด์), 2004–