yliopisto

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาฟินแลนด์[แก้ไข]

รากศัพท์[แก้ไข]

yli- +‎ opisto

คำนาม[แก้ไข]

yliopisto

  1. มหาวิทยาลัย

การผันรูป[แก้ไข]

การผันรูปของ yliopisto (Kotus type 2/palvelu, no gradation)
nominative yliopisto yliopistot
genitive yliopiston yliopistojen
yliopistoiden
yliopistoitten
partitive yliopistoa yliopistoja
yliopistoita
illative yliopistoon yliopistoihin
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative yliopisto yliopistot
accusative nom. yliopisto yliopistot
gen. yliopiston
genitive yliopiston yliopistojen
yliopistoiden
yliopistoitten
partitive yliopistoa yliopistoja
yliopistoita
inessive yliopistossa yliopistoissa
elative yliopistosta yliopistoista
illative yliopistoon yliopistoihin
adessive yliopistolla yliopistoilla
ablative yliopistolta yliopistoilta
allative yliopistolle yliopistoille
essive yliopistona yliopistoina
translative yliopistoksi yliopistoiksi
abessive yliopistotta yliopistoitta
instructive yliopistoin
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ yliopisto (Kotus type 2/palvelu, no gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative yliopistoni yliopistoni
accusative nom. yliopistoni yliopistoni
gen. yliopistoni
genitive yliopistoni yliopistojeni
yliopistoideni
yliopistoitteni
partitive yliopistoani yliopistojani
yliopistoitani
inessive yliopistossani yliopistoissani
elative yliopistostani yliopistoistani
illative yliopistooni yliopistoihini
adessive yliopistollani yliopistoillani
ablative yliopistoltani yliopistoiltani
allative yliopistolleni yliopistoilleni
essive yliopistonani yliopistoinani
translative yliopistokseni yliopistoikseni
abessive yliopistottani yliopistoittani
instructive
comitative yliopistoineni
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative yliopistosi yliopistosi
accusative nom. yliopistosi yliopistosi
gen. yliopistosi
genitive yliopistosi yliopistojesi
yliopistoidesi
yliopistoittesi
partitive yliopistoasi yliopistojasi
yliopistoitasi
inessive yliopistossasi yliopistoissasi
elative yliopistostasi yliopistoistasi
illative yliopistoosi yliopistoihisi
adessive yliopistollasi yliopistoillasi
ablative yliopistoltasi yliopistoiltasi
allative yliopistollesi yliopistoillesi
essive yliopistonasi yliopistoinasi
translative yliopistoksesi yliopistoiksesi
abessive yliopistottasi yliopistoittasi
instructive
comitative yliopistoinesi
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative yliopistomme yliopistomme
accusative nom. yliopistomme yliopistomme
gen. yliopistomme
genitive yliopistomme yliopistojemme
yliopistoidemme
yliopistoittemme
partitive yliopistoamme yliopistojamme
yliopistoitamme
inessive yliopistossamme yliopistoissamme
elative yliopistostamme yliopistoistamme
illative yliopistoomme yliopistoihimme
adessive yliopistollamme yliopistoillamme
ablative yliopistoltamme yliopistoiltamme
allative yliopistollemme yliopistoillemme
essive yliopistonamme yliopistoinamme
translative yliopistoksemme yliopistoiksemme
abessive yliopistottamme yliopistoittamme
instructive
comitative yliopistoinemme
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative yliopistonne yliopistonne
accusative nom. yliopistonne yliopistonne
gen. yliopistonne
genitive yliopistonne yliopistojenne
yliopistoidenne
yliopistoittenne
partitive yliopistoanne yliopistojanne
yliopistoitanne
inessive yliopistossanne yliopistoissanne
elative yliopistostanne yliopistoistanne
illative yliopistoonne yliopistoihinne
adessive yliopistollanne yliopistoillanne
ablative yliopistoltanne yliopistoiltanne
allative yliopistollenne yliopistoillenne
essive yliopistonanne yliopistoinanne
translative yliopistoksenne yliopistoiksenne
abessive yliopistottanne yliopistoittanne
instructive
comitative yliopistoinenne
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
nominative yliopistonsa yliopistonsa
accusative nom. yliopistonsa yliopistonsa
gen. yliopistonsa
genitive yliopistonsa yliopistojensa
yliopistoidensa
yliopistoittensa
partitive yliopistoaan
yliopistoansa
yliopistojaan
yliopistoitaan
yliopistojansa
yliopistoitansa
inessive yliopistossaan
yliopistossansa
yliopistoissaan
yliopistoissansa
elative yliopistostaan
yliopistostansa
yliopistoistaan
yliopistoistansa
illative yliopistoonsa yliopistoihinsa
adessive yliopistollaan
yliopistollansa
yliopistoillaan
yliopistoillansa
ablative yliopistoltaan
yliopistoltansa
yliopistoiltaan
yliopistoiltansa
allative yliopistolleen
yliopistollensa
yliopistoilleen
yliopistoillensa
essive yliopistonaan
yliopistonansa
yliopistoinaan
yliopistoinansa
translative yliopistokseen
yliopistoksensa
yliopistoikseen
yliopistoiksensa
abessive yliopistottaan
yliopistottansa
yliopistoittaan
yliopistoittansa
instructive
comitative yliopistoineen
yliopistoinensa