त्रि

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาสันสกฤต[แก้ไข]

จำนวนภาษาสันสกฤต (edit)
30
 ←  2
3
4  → 
    เชิงการนับ: त्रि (ตฺริ)
    เชิงอันดับที่: तृतीय (ตฺฤตีย)
    เชิงกริยาวิเศษณ์: त्रिस् (ตฺริสฺ)
    เชิงแจกแจง: त्रिशस् (ตฺริศสฺ)

รากศัพท์[แก้ไข]

สืบทอดจากภาษาอินโด-อารยันดั้งเดิม *tráyas, สืบทอดจากภาษาอินโด-อิเรเนียนดั้งเดิม *tráyas, จากภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิม *tréyes. ร่วมเชื้อสายกับภาษาละติน trēs, ภาษากรีกโบราณ τρεῖς (treîs), ภาษาอังกฤษเก่า þrēo (whence ภาษาอังกฤษ three).

การออกเสียง[แก้ไข]

เลข[แก้ไข]

त्रि (ตฺริ)

  1. สาม

การผันรูป[แก้ไข]

Masculine declension
กรรตุการกเอกพจน์
สัมพันธการกเอกพจน์
เอกพจน์ ทวิพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก त्रयः (ตฺรยห์)
สัมโพธนการก त्रयः (ตฺรยห์)
กรรมการก त्रीन् (ตฺรีนฺ)
กรณการก त्रिभिः (ตฺริภิห์)
สัมปทานการก त्रिभ्यः (ตฺริภฺยห์)
อปาทานการก त्रिभ्यः (ตฺริภฺยห์)
สัมพันธการก त्रयाणाम् (ตฺรยาณามฺ)
อธิกรณการก त्रिषु (ตฺริษุ)
Feminine declension
กรรตุการกเอกพจน์
สัมพันธการกเอกพจน์
เอกพจน์ ทวิพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก तिस्रः (ติสฺรห์)
สัมโพธนการก तिस्रः (ติสฺรห์)
กรรมการก तिस्रः (ติสฺรห์)
กรณการก तिसृभिः (ติสฺฤภิห์)
สัมปทานการก तिसृभ्यः (ติสฺฤภฺยห์)
อปาทานการก तिसृभ्यः (ติสฺฤภฺยห์)
สัมพันธการก तिसृणाम् (ติสฺฤณามฺ)
อธิกรณการก तिसृषु (ติสฺฤษุ)
Neuter declension
กรรตุการกเอกพจน์
สัมพันธการกเอกพจน์
เอกพจน์ ทวิพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก त्रीणि (ตฺรีณิ)
สัมโพธนการก त्रीणि (ตฺรีณิ)
กรรมการก त्रीणि (ตฺรีณิ)
กรณการก त्रिभिः (ตฺริภิห์)
สัมปทานการก त्रिभ्यः (ตฺริภฺยห์)
อปาทานการก त्रिभ्यः (ตฺริภฺยห์)
สัมพันธการก त्रयाणाम् (ตฺรยาณามฺ)
อธิกรณการก त्रिषु (ตฺริษุ)