निस्-

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รากศัพท์[แก้ไข]

จากनि- (นิ-), จากภาษาอินโด-อารยันดั้งเดิม *ní-, จากภาษาอินโด-อิเรเนียนดั้งเดิม *ní-, จาก ภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิม *(h₁)ni-, จากภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิม *h₁én. ร่วมเชื้อสายกับภาษาอเวสตะ 𐬥𐬌(นิ), ภาษาเยอรมัน nieder, ภาษาอังกฤษ nether, beneath.

รูปแบบอื่น[แก้ไข]

  • निः- (นิห์-)หน้า श्, ष्, स् (ศฺ, ษฺ, สฺ) and rarely before क्, ख्, प्, फ् (กฺ, ขฺ, ปฺ, ผฺ)
    • निᳶ- (นิᳶ-)optionally before प्, फ् (ปฺ, ผฺ)
    • निᳵ- (นิᳵ-)optionally before क्, ख् (กฺ, ขฺ)
  • निर्- (นิรฺ-)before vowels and voiced consonants
  • निश्- (นิศฺ-)before च्, छ् (จฺ, ฉฺ) and rarely before श् (ศฺ)
  • निष्- (นิษฺ-)before क्, ख्, प्, फ् (กฺ, ขฺ, ปฺ, ผฺ) and rarely before ष् (ษฺ); in older language also before त्, थ् (ตฺ, ถฺ) which become ट्, ठ् (ฏฺ, ฐฺ)
  • नी- (นี-)before र् (รฺ) and sometimes before द्, ध्, न् (ทฺ, ธฺ, นฺ), which become ड्, ढ्, ण् (ฑฺ, ฒฺ, ณฺ)

การออกเสียง[แก้ไข]

อุปสรรค[แก้ไข]

निस्- (นิสฺ-)

  1. ออก, ไม่มี

คำเกี่ยวข้อง[แก้ไข]

ไม่พบหมวดหมู่ สันสกฤต word prefixed with निस्-