කකුධානි

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ภาษาบาลี[แก้ไข]

รากศัพท์[แก้ไข]

ดูรากศัพท์ที่คำหลัก

คำนาม[แก้ไข]

කකුධානි ก.

  1. รูปอักษรสิงหลของ กกุธานิ: กรรตุการก/กรรมการก/สัมโพธนการก พหูพจน์ของ කකුධ (กกุธ)