ดัชนี:รากอักษรจีน/亠

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

亠 (รากอักษรจีนที่ 8)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

+1 ขีด[แก้ไข]

+2 ขีด[แก้ไข]

𠅁

+3 ขีด[แก้ไข]

𠅂𪜠𪜡𬽃

+4 ขีด[แก้ไข]

𠅃𠅄𠅅𠅆𠅇𫝅𬽄𰁜

+5 ขีด[แก้ไข]

𠅈𠅉𠅊𠅋𪜢𫡺𬽅𬽆𬽇

+6 ขีด[แก้ไข]

𠅌𠅍𠅎𠅏𠅐𠅑𠅒𬽈𬽉

+7 ขีด[แก้ไข]

𠅓𠅔𠅕𬽊𬽋𬽌

+8 ขีด[แก้ไข]

𠅖𠅘𠅙𠅚𠅛𠅜𠅝𫡻𬽍𱎘

+9 ขีด[แก้ไข]

𠅞𠅟𠅠𠅡𠅢𠅣𠅤𠅥𠅦𠅧𪜣𬽎𬽏𬽐𬽑𬽒𰁝

+10 ขีด[แก้ไข]

𠅨𠅩𠅪𠅫𠅬𠅭𠅮𠅯𠅲𪜤𫡼𬽓𬽔𰁞𰁟

+11 ขีด[แก้ไข]

𠅳𠅴𠅵𠅶𠅷𠅸𠅺𠅻𠅼𠆀𫡽𫡾𬽕𬽖𬽗𬽘

+12 ขีด[แก้ไข]

𠅾𠅿𫡿𫢀

+13 ขีด[แก้ไข]

𠆁𠆂𠆃𠆄𠆅𠆆𠆇𠆈𠆉𪜥𬽙𬽚𰁠𱎙

+14 ขีด[แก้ไข]

𠆋𠆌𠆍𠆎𠆏𠆐𠆑𠆒𠆔𠆖𠆗𠆘𬽛𬽜

+15 ขีด[แก้ไข]

𫢁𫢂𬽝𬽞

+16 ขีด[แก้ไข]

𠆚

+17 ขีด[แก้ไข]

𠆝𪜦

+18 ขีด[แก้ไข]

𫢃

+19 ขีด[แก้ไข]

𠆞𬽟

+20 ขีด[แก้ไข]

𫢄

+21 ขีด[แก้ไข]

𬽠

+22 ขีด[แก้ไข]

𠆟

+26 ขีด[แก้ไข]

𠆠

+27 ขีด[แก้ไข]

𠆡