ดัชนี:รากอักษรจีน/爪

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

爪 (รากอักษรจีนที่ 87)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

𤓯𤓰

+1 ขีด[แก้ไข]

𤓱𱬴

+3 ขีด[แก้ไข]

𤓲𤓳𤓴𤓵𪺍𱬵𱬶

+4 ขีด[แก้ไข]

𤓶𤓷𤓸𤓹𤓺𤓻𤓼𬋤𬋥𭶪𰟼𱬷

+5 ขีด[แก้ไข]

𤓽𤓾𤓿𤔀𤔁𤔂𤔃𤔄𤔅𤔆𤔇𤔈𤔉𤔊𤔋𪺎𬋦𭶫𰟽𱬸𱬹

+6 ขีด[แก้ไข]

𤔌𤔍𤔎𤔏𬋧𬋨𭶬𭶭𭶮𭶯𰟾𰟿

+7 ขีด[แก้ไข]

𤔐𤔑𤔒𤔓𪺏𬋩𬋪𭶰𰠀𱬺𱬻𱬼𱬽

+8 ขีด[แก้ไข]

𤔔𤔕𤔖𤔘𤔙𤔚𤔛𪺐𪺑𪺒𪺓𬋫𬋬𭶱𰠁𰠂𰠃𰠄𱬾𱬿

+9 ขีด[แก้ไข]

𤔜𤔝𤔞𤔟𤔠𤔡𪺔𪺕𬋭𬋮𭶲𭶳𰠅𰠆𱭀𱭁𱭂𱭃𱭄

+10 ขีด[แก้ไข]

𤔢𤔣𤔤𤔥𤔦𬋯𬋰𭶴𭶵

+11 ขีด[แก้ไข]

𤔧𤔨𤔩𤔪𤔫𤔬𤔭𪺖𪺗𬋱𬋲𭶶𰠇𱭅

+12 ขีด[แก้ไข]

𤔮𤔯𤔰𤔱𬋳𬋴𭶷𭶸𰠈𱭆

+13 ขีด[แก้ไข]

𤔲𤔳𤔴𤔵𤔶𤔷𤔸𤔼𪺘𪺙𬋵𬋶𱭇

+14 ขีด[แก้ไข]

𤔹𤔻𤔽𤔾𭶹𱭈

+15 ขีด[แก้ไข]

𤔺𤔿𤕀𬋷𱭉

+16 ขีด[แก้ไข]

𤕂𤕃𤕄𤕅𤕆

+17 ขีด[แก้ไข]

𤕇𬋸

+18 ขีด[แก้ไข]

𬋹

+19 ขีด[แก้ไข]

𤕈𤕉𤕊

+20 ขีด[แก้ไข]

𤕋𰠉𰠊

+21 ขีด[แก้ไข]

𤕌𤕍

+22 ขีด[แก้ไข]

𬋺

+33 ขีด[แก้ไข]

𪺚