ดัชนี:รากอักษรจีน/爪

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

爪 (รากอักษรจีนที่ 87)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

, , 𤓯, 𤓰

+1 ขีด[แก้ไข]

𤓱

+3 ขีด[แก้ไข]

𤓲, 𤓳, 𤓴, 𤓵, 𪺍

+4 ขีด[แก้ไข]

, , , , 𤓶, 𤓷, 𤓸, 𤓹, 𤓺, 𤓻, 𤓼, 𬋤, 𬋥, 𭶪, 𰟼

+5 ขีด[แก้ไข]

, , , 𤓽, 𤓾, 𤓿, 𤔀, 𤔁, 𤔂, 𤔃, 𤔄, 𤔅, 𤔆, 𤔇, 𤔈, 𤔉, 𤔊, 𤔋, 𪺎, 𬋦, 𭶫, 𰟽

+6 ขีด[แก้ไข]

, 𤔌, 𤔍, 𤔎, 𤔏, 𬋧, 𬋨, 𭶬, 𭶭, 𭶮, 𭶯, 𰟾, 𰟿

+7 ขีด[แก้ไข]

, 𤔐, 𤔑, 𤔒, 𤔓, 𪺏, 𬋩, 𬋪, 𭶰, 𰠀

+8 ขีด[แก้ไข]

, 𤔔, 𤔕, 𤔖, 𤔘, 𤔙, 𤔚, 𤔛, 𪺐, 𪺑, 𪺒, 𪺓, 𬋫, 𬋬, 𭶱, 𰠁, 𰠂, 𰠃, 𰠄

+9 ขีด[แก้ไข]

𤔜, 𤔝, 𤔞, 𤔟, 𤔠, 𤔡, 𪺔, 𪺕, 𬋭, 𬋮, 𭶲, 𭶳, 𰠅, 𰠆

+10 ขีด[แก้ไข]

, , 𤔢, 𤔣, 𤔤, 𤔥, 𤔦, 𬋯, 𬋰, 𭶴, 𭶵

+11 ขีด[แก้ไข]

, , 𤔧, 𤔨, 𤔩, 𤔪, 𤔫, 𤔬, 𤔭, 𪺖, 𪺗, 𬋱, 𬋲, 𭶶, 𰠇

+12 ขีด[แก้ไข]

𤔮, 𤔯, 𤔰, 𤔱, 𬋳, 𬋴, 𭶷, 𭶸, 𰠈

+13 ขีด[แก้ไข]

𤔲, 𤔳, 𤔴, 𤔵, 𤔶, 𤔷, 𤔸, 𤔼, 𪺘, 𪺙, 𬋵, 𬋶

+14 ขีด[แก้ไข]

, 𤔹, 𤔻, 𤔽, 𤔾, 𭶹

+15 ขีด[แก้ไข]

𤔺, 𤔿, 𤕀, 𬋷

+16 ขีด[แก้ไข]

𤕂, 𤕃, 𤕄, 𤕅, 𤕆

+17 ขีด[แก้ไข]

𤕇, 𬋸

+18 ขีด[แก้ไข]

𬋹

+19 ขีด[แก้ไข]

𤕈, 𤕉, 𤕊

+20 ขีด[แก้ไข]

𤕋, 𰠉, 𰠊

+21 ขีด[แก้ไข]

𤕌, 𤕍

+22 ขีด[แก้ไข]

𬋺

+33 ขีด[แก้ไข]

𪺚