ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนี:รากอักษรจีน/瓜

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

瓜 (รากอักษรจีนที่ 97)[แก้ไข]

−1 ขีด[แก้ไข]

𤓰

+0 ขีด[แก้ไข]

+1 ขีด[แก้ไข]

𰢛

+3 ขีด[แก้ไข]

𤫪𪼳

+4 ขีด[แก้ไข]

𤫫𤫬𤫭𤫮𤫯𪼴𭺗

+5 ขีด[แก้ไข]

𤫰𤫱𤫲𤫳𤫴𬎢𬎣𭺘𰢜

+6 ขีด[แก้ไข]

𤫵𤫶𤫷𤫸𤫹

+7 ขีด[แก้ไข]

𤫺𤫻𤫼𤫽𤫾𤫿𤬀𰢝𱰅

+8 ขีด[แก้ไข]

𤬁𤬂𤬃𤬄𤬅𤬆𪼵𰢞𰢟

+9 ขีด[แก้ไข]

𤬈𤬉𤬊𤬋𤬌𱰆

+10 ขีด[แก้ไข]

𤬇𤬍𤬐𤬑𤬒𤬓𤬔𤬕

+11 ขีด[แก้ไข]

𤬎𤬏𤬖𭺙

+12 ขีด[แก้ไข]

𤬗

+13 ขีด[แก้ไข]

𤬘𤬙𤬚𭺚𰢠

+14 ขีด[แก้ไข]

+16 ขีด[แก้ไข]

𤬛𤬜𤬝

+17 ขีด[แก้ไข]

𤬞𤬟𰢡

+18 ขีด[แก้ไข]

𤬠𤬡

+19 ขีด[แก้ไข]

𤬢

+21 ขีด[แก้ไข]

𤬣𤬤𱰇

+25 ขีด[แก้ไข]

𤬥