ดัชนี:รากอักษรจีน/臣

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

臣 (รากอักษรจีนที่ 131)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

𦣞𮍌

+1 ขีด[แก้ไข]

𦣝𱼧

+2 ขีด[แก้ไข]

𮍍

+3 ขีด[แก้ไข]

𦣟𰯮

+4 ขีด[แก้ไข]

𦣠𦣡𦣢𦣣𫇅𬛢𬛣𰯯

+5 ขีด[แก้ไข]

𦣤𦣥𬛤𮍎𮍏𰯰

+6 ขีด[แก้ไข]

𦣦𦣧𦣨𦣩𫇆𬛥𰯱

+7 ขีด[แก้ไข]

𫇇𬛦

+8 ขีด[แก้ไข]

𦣫𦣬𦣮𫇈𮍐𮍑𮍒𰯲𰯳

+9 ขีด[แก้ไข]

𦣭𦣯𬛧𬛨

+10 ขีด[แก้ไข]

𦣪𮍓

+11 ขีด[แก้ไข]

𦣰𦣱𬛩

+12 ขีด[แก้ไข]

𦣲𦣳𫇉

+15 ขีด[แก้ไข]

𦣴𦣵𬛪

+16 ขีด[แก้ไข]

𦣶

+18 ขีด[แก้ไข]

𬛫

+23 ขีด[แก้ไข]

𦣷

+25 ขีด[แก้ไข]

𦣸