ดัชนี:รากอักษรจีน/舌

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

舌 (รากอักษรจีนที่ 135)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

+1 ขีด[แก้ไข]

𦧆

+2 ขีด[แก้ไข]

𫇔

+3 ขีด[แก้ไข]

𦧇𮍴𮍵

+4 ขีด[แก้ไข]

𦧈𦧉𦧊𦧋𦧌𦧍𦧎𦧏𦧐

+5 ขีด[แก้ไข]

𦧑𦧒𦧓𦧔𬜅𬜆𮍶𮍷𰯽𰯾𰯿

+6 ขีด[แก้ไข]

𦧕𦧖𦧗𦧘𦧙𦧚𦧛𦧜𰰀

+7 ขีด[แก้ไข]

𦧝𦧞𫇕𫇖𬜇𮍸𰰁𰰂𰰃𰰄𰰅𱼳

+8 ขีด[แก้ไข]

𦧟𦧠𦧡𦧢𦧣𦧤𦧥𦧦𬜈𮍹𰰆

+9 ขีด[แก้ไข]

𦧧𦧨𦧩𦧪𦧫𦧬𬜉𬜊𬜋𬜌𮍺𮍻𮍼𮍽𮍾𰰇

+10 ขีด[แก้ไข]

𦧭𦧮𦧯𦧰𫇗𮍿

+11 ขีด[แก้ไข]

𦧱𦧲𦧳𬜍𰰈

+12 ขีด[แก้ไข]

𦧴𦧵𦧶𬜎𰰉

+13 ขีด[แก้ไข]

𦧷𫇘𬜏𬜐

+14 ขีด[แก้ไข]

𦧸

+15 ขีด[แก้ไข]

𦧹𱼴

+16 ขีด[แก้ไข]

𦧺𫇙

+17 ขีด[แก้ไข]

𦧻𦧼

+18 ขีด[แก้ไข]

𮎀

+20 ขีด[แก้ไข]

𦧽