ดัชนี:รากอักษรจีน/虍

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

虍 (รากอักษรจีนที่ 141)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

𮓗

+2 ขีด[แก้ไข]

𧆛𮓘𮓙𮓚

+3 ขีด[แก้ไข]

𧆜𧆝𧆞𫊝𫊞𬟧𮓛𮓜

+4 ขีด[แก้ไข]

𧆟𧆠𧆡𧆢𫊟𬟨𬟩𮓝𮓞𮓟𮓠𰲘𰲙𰲚𱿎

+5 ขีด[แก้ไข]

𧆣𧆤𧆥𧆦𧆧𧆨𧆩𧆪𧆫𧆬𧆭𧆮𧆯𧆰𮓡𰲛𰲜𰲝

+6 ขีด[แก้ไข]

𧆱𧆲𧆳𧆴𧆵𧆶𧆷𧆸𧆹𫊠𫊡𬟪𮓢𮓣𮓤𰲞𰲟𱿏𱿐

+7 ขีด[แก้ไข]

𧆺𧆻𧆼𧆽𧆾𧆿𧇀𬟫𬟬𬟭𮓥𮓦𰲠𰲡𰲢𰲣

+8 ขีด[แก้ไข]

𧇁𧇂𧇃𧇄𧇅𧇆𧇇𧇈𧇉𧇊𧇋𧇌𧇍𧇎𫊢𰲤𰲥𰲦

+9 ขีด[แก้ไข]

𧇏𧇐𧇑𧇒𧇓𧇔𧇕𧇖𧇗𧇘𧇙𧇚𧇛𮓧𮓨𰲧𱿑𱿒𱿓

+10 ขีด[แก้ไข]

𧇜𧇝𧇞𧇟𧇠𧇡𧇢𧇣𧇤𧇥𧇦𧇧𧇨𧇩𧇪𧇫𧇬𧇭𧇮𧇯𧇰𬟮𬟯𬟰𮓩𮓪𱿔

+11 ขีด[แก้ไข]

𧇱𧇲𧇳𧇴𧇵𧇶𧇷𧇸𧇹𧇺𫊣𮓫𮓬

+12 ขีด[แก้ไข]

𧇻𧇼𧇽𧇾𧇿𧈀𧈁𧈃𧈄𬟱𮓭𱿕

+13 ขีด[แก้ไข]

𧈂𧈅𧈆𧈇𧈈𧈉𧈊𬟲𮓮

+14 ขีด[แก้ไข]

𧈋𧈌𧈍𧈎𧈏𮓯

+15 ขีด[แก้ไข]

𧈑𧈒𧈓𧈔𧈕𧈖𧈗𰲨𱿖

+16 ขีด[แก้ไข]

𧈘𧈙

+17 ขีด[แก้ไข]

𧈚𧈛𬟳

+18 ขีด[แก้ไข]

𱿗

+20 ขีด[แก้ไข]

𧈜