ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนี:รากอักษรจีน/血

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

血 (รากอักษรจีนที่ 143)

[แก้ไข]

+0 ขีด

[แก้ไข]

+1 ขีด

[แก้ไข]

𮕜

+2 ขีด

[แก้ไข]

𧖧𧖨𧖩𮕝

+3 ขีด

[แก้ไข]

𧖪

+4 ขีด

[แก้ไข]

𧖫𧖬𧖭𧖮𧖯𫋪

+5 ขีด

[แก้ไข]

𧖰𧖱𧖲𫋫𮕞𮕟𰳧𲀗

+6 ขีด

[แก้ไข]

𧖳𧖴𬠼𮕠𰳨

+7 ขีด

[แก้ไข]

𧖵𧖶𧖷𧖸𧖹𲀘

+8 ขีด

[แก้ไข]

𧖺𧖻𧖼𧖽𧖾𧖿𧗄

+9 ขีด

[แก้ไข]

𧗀𧗁𧗂𧗃𧗅𲀙𲀚

+10 ขีด

[แก้ไข]

𧗆𧗇𧗈𧗉𧗊

+11 ขีด

[แก้ไข]

𧗋𧗌𧗍𫋬𰳩

+12 ขีด

[แก้ไข]

𧗎𧗏𧗐𧗑𧗒𧗓

+13 ขีด

[แก้ไข]

𧗔𧗕

+14 ขีด

[แก้ไข]

𧗖𧗗

+15 ขีด

[แก้ไข]

𧗘𮕡

+16 ขีด

[แก้ไข]

𧗙𧗚

+17 ขีด

[แก้ไข]

𧗛

+18 ขีด

[แก้ไข]

+24 ขีด

[แก้ไข]

𧗜