ดัชนี:รากอักษรจีน/韋

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

韋 (รากอักษรจีนที่ 178)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

𮧮𮧯𮧰

+1 ขีด[แก้ไข]

𫖌

+3 ขีด[แก้ไข]

𩎒𱁿𬰱

+4 ขีด[แก้ไข]

𩎓𩎔𩎕𩎖𩎗𫖍𬰪𱂀𲊢𩏼𫖑𬰲𮧴𱂃

+5 ขีด[แก้ไข]

𩎘𩎙𩎚𩎛𩎜𩎝𩎞𩎟𩎠𩎡𩎢𩎣𱂁𩏽𩏾𬰳𬰴𱂄𱂅𲊥

+6 ขีด[แก้ไข]

𩎤𩎥𩎦𩎧𩎨𩎩𩎪𩎫𩎬𩎭𩎮𫠄𬰫𬰬𬰭𮧱𫖒𮧵𱂆𱂇𱂈

+7 ขีด[แก้ไข]

𩎯𩎰𩎱𩎲𩎳𩎴𩎵𩎶𩎷𱂂𱂉

+8 ขีด[แก้ไข]

𩎸𩎹𩎺𩎻𩎼𩎽𩎾𩎿𩏀𩏁𩏂𩏃𩏄𫖎𫖓

+9 ขีด[แก้ไข]

𩏅𩏆𩏇𩏈𩏉𩏊𩏋𩏌𩏍𩏎𬰮𮧲𲊣𲊤𩏿𩐀𫠅𬰵𱂊

+10 ขีด[แก้ไข]

𩏏𩏐𩏑𩏒𩏓𩏔𩏕𩏖𩏗𫖔𫖕

+11 ขีด[แก้ไข]

𩏘𩏙𩏚𩏛𩏜𩏝𩏞𩏟𫖏

+12 ขีด[แก้ไข]

𩏠𩏡𩏢𩏣𩏤𩏥𩏦𩏧𮧳𫖖𬰶

+13 ขีด[แก้ไข]

𩏨𩏩𩏪𩏫𩏬𩏭𬰷𱂋

+14 ขีด[แก้ไข]

𩏮𩏯𩏰𩏱𬰯𱂌

+15 ขีด[แก้ไข]

𩏲𩏳𫖐

+16 ขีด[แก้ไข]

𩏴𬰸

+17 ขีด[แก้ไข]

𩏵𬰰

+18 ขีด[แก้ไข]

𩏶𩏷𩏸

+19 ขีด[แก้ไข]

𩏹

+20 ขีด[แก้ไข]

𩏺𩏻