ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนี:รากอักษรจีน/風

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

風 (รากอักษรจีนที่ 182)

[แก้ไข]

+0 ขีด

[แก้ไข]

𲋄

+2 ขีด

[แก้ไข]

𩖘𩖙𮨦

+3 ขีด

[แก้ไข]

𩖚𩖛𩖜𩖝𩖞𩖟𩖠𩖡𱃔

+4 ขีด

[แก้ไข]

𩖢𩖣𩖤𩖥𩖦𩖧𩖨𩖩𩖪𩖫𩖬𩖭𩖮𩖯𩖱𩖲𩖳𫖻𮨧𱂼𫗇𫠇𬱵𬱶𬱷𱃕𲋎𲋏

+5 ขีด

[แก้ไข]

䫿𩖴𩖵𩖶𩖷𩖸𩖹𩖺𩖻𩖼𩖽𩖾𩖿𩗀𩗁𩗂𩗃𫖼𮨨𱂽𱂾𱂿𩙥𩙦𫠈𬱸𬱹𬱺𬱻𱃖𱃗𲋐

+6 ขีด

[แก้ไข]

𠙬𩗄𩗅𩗆𩗇𩗈𩗉𩗊𩗋𩗌𩗍𩗎𩗏𩗐𩗑𩗒𮨩𮨪𮨫𬱼𱃘𱃙𱃚

+7 ขีด

[แก้ไข]

𩗓𩗔𩗕𩗖𩗗𩗘𩗙𩗚𩗛𩗜𩗝𩗞𩗟𩗠𩗡𩗢𩗣𩗤𩗥𩗦𩗧𮨬𱃀𱃁𱃂𲋅𩙧𫗈𬱽𱃛

+8 ขีด

[แก้ไข]

𩗨𩗩𩗪𩗫𩗬𩗭𩗮𩗯𩗰𩗱𩗲𩗳𩗴𩗵𩗶𩗷𩗸𩗹𩗺𩗻𩗼𩗽𩗾𩗿𩘀𩘁𩘂𩘃𩘄𫖽𮨭𮨮𮨯𱃃𱃄𱃅𱃆𩙨𩙩𩙪𫗉𬱾𬱿𬲀𮨴𱃜𱃝𲋑

+9 ขีด

[แก้ไข]

𩘅𩘆𩘇𩘈𩘉𩘊𩘋𩘌𩘍𩘏𩘐𩘑𩘒𩘓𩘔𩘕𩘖𩘗𩘘𩘙𩘚𩘛𫖾𫖿𬱴𱃇𱃈𱃉𲋆𲋇𲋈𩙫𩙬𫗊𬲁𬲂𱃞

+10 ขีด

[แก้ไข]

𩘎𩘜𩘝𩘞𩘟𩘠𩘡𩘢𩘣𩘤𩘥𩘦𩘧𩘨𩘩𩘪𩘫𩘬𫗀𫗁𫗂𮨰𱃊𩙭𩙮𬲃𬲄

+11 ขีด

[แก้ไข]

𩘭𩘮𩘯𩘰𩘱𩘲𩘳𩘴𩘵𩘶𩘷𮨱𱃋𱃌𱃍𮨵𱃟

+12 ขีด

[แก้ไข]

𩘸𩘹𩘺𩘻𩘼𩘽𩘾𩘿𩙀𩙁𩙂𩙃𩙄𩙅𩙆𩙇𩙯𬲅𬲆𱃠

+13 ขีด

[แก้ไข]

𩙈𩙉𩙊𩙋𩙌𩙍𫗃𫗄𮨲𱃎𱃏𲋉𲋊𲋋𩙰𫗋𬲇

+14 ขีด

[แก้ไข]

𩙎𩙏𩙐𫗅𲋌

+15 ขีด

[แก้ไข]

𩙑𩙒𩙓𩙔𩙕𫗆𱃐𲋍

+16 ขีด

[แก้ไข]

𩙖𩙗𩙘𩙙𩙚𬲈

+17 ขีด

[แก้ไข]

𩙛𩙜𱃑

+18 ขีด

[แก้ไข]

𩙝𩙞𱃒𱃓

+19 ขีด

[แก้ไข]

𩙟𮨳

+26 ขีด

[แก้ไข]

𩙠

+27 ขีด

[แก้ไข]

𩙡

+28 ขีด

[แก้ไข]

𩙢

+37 ขีด

[แก้ไข]

𩙣

+39 ขีด

[แก้ไข]

𩙤