ดัชนี:รากอักษรจีน/髟

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

髟 (รากอักษรจีนที่ 190)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

+1 ขีด[แก้ไข]

𫘸

+2 ขีด[แก้ไข]

𩫴𩫵𩫶𩫷𩫸

+3 ขีด[แก้ไข]

𩫹𩫺𩫻𩫼𩫽𩫾𫘹𫘺𲌚

+4 ขีด[แก้ไข]

𩫿𩬀𩬁𩬂𩬃𩬄𩬅𩬆𩬇𩬈𩬉𩬊𩬋𩬌𩬍𩬎𩬏𩬐𫘻𬴧𮪽𮪾𮪿

+5 ขีด[แก้ไข]

𩬑𩬒𩬓𩬔𩬕𩬖𩬗𩬘𩬙𩬚𩬛𩬜𩬝𩬞𩬟𩬠𩬡𩬢𩬣𩬤𩬥𩬦𩬧𩬨𩬩𩬪𩬫𩬬𩬭𩬮𩬯𫘼𮫀𮫁𮫂𱅿

+6 ขีด[แก้ไข]

𩬰𩬱𩬲𩬳𩬴𩬵𩬶𩬷𩬸𩬹𩬺𩬻𩬼𩬽𩬾𩬿𩭀𩭁𩭂𩭃𩭄𩭅𩭆𫘽𬴨𬴩𮫃𮫄𮫅𲌛

+7 ขีด[แก้ไข]

髿𩭇𩭈𩭉𩭊𩭋𩭌𩭍𩭎𩭏𩭐𩭑𩭒𩭓𩭔𩭕𩭖𩭗𩭘𩭙𩭚𩭛𩭜𩭝𫘾𫘿𬴪𮫆𮫇𮫈𱆀𱆁𲌜𲌝𲌞

+8 ขีด[แก้ไข]

䯿𩭞𩭟𩭠𩭡𩭢𩭣𩭤𩭥𩭦𩭧𩭨𩭩𩭪𩭫𩭬𩭭𩭮𩭯𩭰𩭱𩭲𩭳𩭴𩭵𩭶𩭷𩭸𩭹𫙀𫙁𬴫𬴬𮫉𮫊𮫋𮫌𲌟𲌠

+9 ขีด[แก้ไข]

𩭺𩭻𩭼𩭽𩭾𩭿𩮀𩮁𩮂𩮃𩮄𩮅𩮆𩮇𩮈𩮉𩮊𩮋𩮌𩮍𩮎𩮏𩮐𩮑𩮒𩮓𩮔𩮕𫙂𬴭𬴮𮫍𮫎𱆂𱆃𱆄

+10 ขีด[แก้ไข]

𩮖𩮗𩮘𩮙𩮚𩮛𩮜𩮝𩮞𩮟𩮠𩮡𩮢𩮣𩮤𩮥𩮦𩮧𩮨𩮩𩮪𩮫𩮬𩮭𩮮𮫏𱆅

+11 ขีด[แก้ไข]

𩮯𩮰𩮱𩮲𩮳𩮴𩮵𩮶𩮷𩮸𩮹𩮺𩮻𩮼𩮽𩮾𩮿𩯀𩯁𩯂𫙃𱆆𲌡

+12 ขีด[แก้ไข]

𩯃𩯄𩯅𩯆𩯇𩯈𩯉𩯊𩯋𩯌𩯍𩯎𩯏𩯐𩯑𩯒𩯓𩯔𩯕𩯖𩯗𩯘𩯙𩯚𮫐𮫑𱆇𲌢

+13 ขีด[แก้ไข]

𩯛𩯜𩯝𩯞𩯟𩯠𩯡𩯢𩯣𩯤𩯥𬴯𮫒

+14 ขีด[แก้ไข]

𩯦𩯧𩯨𩯩𩯪𩯫𩯬𩯭𩯮𩯯

+15 ขีด[แก้ไข]

𩯰𩯱𩯲𩯳𩯴𩯵𩯶𩯷𩯸𩯹

+16 ขีด[แก้ไข]

𩯺𩯻𩯼𩯽𩯾𩯿𩰀𮫓𱆈𲌣

+17 ขีด[แก้ไข]

𩰁𩰂𩰃𩰄

+18 ขีด[แก้ไข]

𩰅𩰆𩰇

+19 ขีด[แก้ไข]

+21 ขีด[แก้ไข]

𩰈

+22 ขีด[แก้ไข]

𩰉