ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนี:รากอักษรจีน/鼠

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

鼠 (รากอักษรจีนที่ 208)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

+1 ขีด[แก้ไข]

𫜢

+2 ขีด[แก้ไข]

𪔸𪔹

+3 ขีด[แก้ไข]

𪔺𪔻𪔼𱌍

+4 ขีด[แก้ไข]

𪔽𪔾𪔿𪕀𪕁𪕂𪕃𪕄𪕅𪕆𪕇𪕈𮮬𲎝

+5 ขีด[แก้ไข]

𪕉𪕊𪕋𪕌𪕍𪕎𪕏𪕐𪕑𫠘𬹭𮮭

+6 ขีด[แก้ไข]

𪕒𪕓𪕔𪕕𪕖𪕗𪕘𪕙𪕟𱌎𱌏

+7 ขีด[แก้ไข]

𪕚𪕛𪕜𪕝𪕞𪕠𪕡𪕢𪕣𪕤𪕥𪕦𪕧𲎞

+8 ขีด[แก้ไข]

𪕨𪕩𪕪𬹮𮮮

+9 ขีด[แก้ไข]

𪕫𪕬𪕭𪕮𪕯𪕰𪕱𪕲𪕳𪕴𲎟

+10 ขีด[แก้ไข]

𪕵𪕶𪕷𪕸𪕹𪕺𪕻𪕼𪕽𪕾𲎠

+11 ขีด[แก้ไข]

𪖀𪖁𪖂𪖃𪖄

+12 ขีด[แก้ไข]

𪖅𪖆𪖇𪖈𪖉𫜣𮮯𱌐

+13 ขีด[แก้ไข]

𪖊

+14 ขีด[แก้ไข]

𪖋

+15 ขีด[แก้ไข]

+16 ขีด[แก้ไข]

𪖌𪖍

+17 ขีด[แก้ไข]

𪖎

+18 ขีด[แก้ไข]

𪖏