ผู้ใช้:Alifshinobi/คำไทลื้อและไทใหญ่ที่กำลังจะสร้าง

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ไทลื้อ[แก้ไข]

 1. ()
 2. ᦃᦸᧆ (ฃอ̂ด)
 3. ᦌᦳᧅ (ซุก)
 4. ᦀᦽ (โอย)
 5. ᦃᦲ (ฃี)
 6. ᦃᦸ (ฃอ̂)
 7. ᦉᦱ (สา)
 8. ᦒᦱ (ธา)
 9. ᦵᦍᦲᧃᧉ (เยี้น)
 10. ᦺᦟ (ไล)
 11. ᦔᦸᧄ (ปอ̂ม)
 12. ᦉᦱᧂᧈ (ส่าง)
 13. ᦗᦸᧃ (พอ̂น)
 14. ᦘᦳᧄ (ภุม)
 15. ᦜᦱᧃ (หฺลาน)
 16. ᦶᦟᧁᧉ (แล้ว)
 17. ᦉᦹᧇᧈ (สื่บ)
 18. ᦟᧄᧉ (ลั้ม)
 19. ᦅᦳᧂᧈ (คุ่ง)
 20. ᦅᦱᧂᧉ (ค้าง)
 21. ᦢᦲᧆ (บีด)
 22. ᦢᦳᧆ (บุด)
 23. ᦦᦱᧈ (กฺว่า)
 24. ᦵᦏᧂ (เถง)
 25. ᦵᦡᧁ (เดว)
 26. ᦊᦳᧂᧈ (หฺยุ่ง)
 27. ᦺᦚᧈ (ไฝ่)
 28. ᦷᦟᧂᧈ (โล่ง)
 29. ᦷᦟᧃᧉ (โล้น)
 30. ᦏᦱᧂᧈ (ถ่าง)
 31. ᦠᦸᧂᧉ (ห้อ̂ง)
 32. ᦘᦸᧂᧈ (ภ่อ̂ง)
 33. ᦌᦹᧈ (ซื่)
 34. ᦺᦐ (ไหฺน)
 35. ᦠᦸᧄ (หอ̂ม)
 36. ᦂᦲᧉ (กี้)
 37. ᦘᦱ (ภา)
 38. ᦵᦎ (เต)
 39. ᦺᦃ (ไฃ)
 40. ᦟᦱᧆ (ลาด)
 41. ᦎᦳᧃᧉ (ตุ้น)
 42. ᦺᦘᧈ (ไภ่)
 43. ᦘᦸᧄᧈ (ภ่อ̂ม)
 44. ᦈᦲᧂᧈ (จี่ง)
 45. ᦶᦦᧂᧈ (แกฺว่ง)
 46. ᦑᦱᧁᧉ (ท้าว)
 47. ᦵᦠᧀᧈ (เหี่ย)
 48. ᦃᧁ (เฃา)
 49. ᦟᦲ (ลี)
 50. ᦔᦸᧆᧈᦷᦟᧃᧉ (ป่อ̂ดโล้น)
 51. ᦊᦲᧃᧈᦋᦴ (หฺยี่นชู)
 52. ᦎᦱᧄᦺᦈ (ตามไจ)
 53. ᦓᦱᧃᧉᦊᦱᧈ (น้านหฺย่า)
 54. ᦺᦧᧈᦺᦜ (ไฃฺว่ไหฺล)
 55. ᦉᦎᦸᧃᧉ (สต้อ̂น)
 56. ᦅᦻᦵᦋᧉ (คายเช้)
 57. ᦕᦴᧉᦀᦸᧃᦷᦠ (ผู้ออ̂นโห)
 58. ᦀᦸᧃᦷᦠᦷᦋᦗᦱ (ออ̂นโหโชพา)
 59. ᦷᦙᧆᦈᦱᧅ (โมดจาก)
 60. ᦶᦆᧄᧉᦏᦲᧈ (แฅ้มถี่)
 61. ᦉᦎᦞᧆ (สตวัด)
 62. ᦝᦱᧂᧈᦀᦱᧃᧈᦓᦱᦑᦲ (ฟ่างอ่านนาที)
 63. ᦞᦲᧉᦺᦓ (วี้ไน)
 64. ᦕᦂᦱᧃ (ผกาน)
 65. ᦔᦳᧅᧈᦉᦱᧂᧉ (ปุ่กส้าง)
 66. ᦂᦱᧃᦢᦱᧃᧉᦵᦙᦲᧂ (กานบ้านเมีง)
 67. ᦂᦱᧃᦢᦱᧃᧉᦂᦱᧃᦵᦙᦲᧂ (กานบ้านกานเมีง)
 68. ᦂᦸᦺᦙᧉ (กอ̂ไม้)
 69. ᦎᧂᧉᦞᦱᧆ (ตั้งวาด)
 70. ᦓᦳᧂᧉᦌᦱᧂ (นุ้งซาง) - 农场
 71. ᦵᦕᧀᦶᦕᧈ (เผียแผ่)
 72. ᦂᦻᧈᦉᧁᧈ (ก่ายเส่า)
 73. ᦂᦱᧃᦵᦣᧆᦉᦱᧂᧉ (กานเฮดส้าง)
 74. ᦃᧁᧉᦷᦡᧂ (เฃ้าโดง)
 75. ᦵᦖᦲᧃᦡᧂᧈ (เหฺมีนดั่ง)
 76. ᦏᦲᦏᦸ (ถีถอ̂) - เปลี่ยน, จัดใหม่ (transitive); เจรจา (intransitive)
 77. ᦂᦱᧂᦺᦐ (กางไหฺน)
 78. ᦵᦙᦲᧈᦂᧃ (เมี่กัน)
 79. ᦒᦲᧉ (ธี้)
 80. ᦷᦈ (โจ)
 81. ᦌᦳᧄ (ซุม)
 82. ᦘᦸᧄᧉᦷᦜᧂ (ภ้อ̂มโหฺลง)
 83. ᦺᦩᧈ (ไฅฺว่)
 84. ᦟᦰᦒᦲ (ละธี)
 85. ᦈᦹ (จื)
 86. ᦏᦱᧃᧉ (ถ้าน)
 87. ᦂᦱᧃᧈᦔᦴᧈ (ก่านปู่)
 88. ᦶᦋᧆᦶᦋᧆ (แชดแชด)
 89. ᦋᦸᧂᧈᦵᦣᧆᦑᦱᧂᦶᦔᧂ (ช่อ̂งเฮดทางแปง)
 90. ᦶᦑᧂᧈ᧑ᦟᧄᦵᦡᧁ (แท่ง1ลัมเดว)
 91. ᦉᦳᧃᧉᦅᧁᧉ (สุ้นเค้า)
 92. ᦅᧄᦗᦹᧂ (คัมพืง)
 93. ᦃᦸᧃᧉᦎᦸᧄ (ฃ้อ̂นตอ̂ม)
 94. ᦆᦹᧇᦢᧃ (ฅืบบัน)
 95. ᦆᦱᧁᧈᦂᦱᧃ (ฅ่าวกาน)
 96. ᦓᦲᧉᦑᦱᧃ (นี้ทาน)
 97. ᦷᦃᧇᧈᦔᦲ (โฃ่บปี)
 98. ᦂᦱᧃᦎᦱᦡᦲ (กานตาดี)
 99. ᦓᧄᧉᦋᦱᧂᧈ (นั้มช่าง)
 100. ᦂᦱᧃᦶᦋᧆᦈᦲᧂ (กานแชดจีง)
 101. ᦎᦸᧇᧈᦆᦸᧇ (ต่อ̂บฅอ̂บ)
 102. ᦓᧄᧉᦶᦆᧄᧉᦓᧄᧉᦡᦲ (นั้มแฅ้มนั้มดี)
 103. ᦑᦸᧂᦰᦠᦱ (ทอ̂งะหา)
 104. ᦷᦂᧆᦶᦎᧄᧉ (โกดแต้ม)
 105. ᦋᦳᦓᦳᧄ (ชุนุม)
 106. ᦊᦱᧂᧈ (หฺย่าง)
 107. ᦵᦈᦲᧃᧈᦝᦴ (เจี่นฟู)
 108. ᦟᦰᦒᦱ (ละธา)
 109. ᦅᦱᧉᦃᦻ (ค้าฃาย)
 110. ᦷᦉᧇᦑᦱᧂ (โสบทาง)
 111. ᦺᦂᧉᦂᦲᧄᧈ (ไก้กี่ม)
 112. ᦉᦴᧈᦐᦱᧉᦠᧃᦎᦱ (สู่หฺน้าหันตา)
 113. ᦶᦎᧃᧈᦍᦲᧃ (แต่นยีน)
 114. ᦆᦳᧂᦋᦹ (ฅุงชื)
 115. ᦎᦱᧂᦎᦱ (ตางตา)
 116. ᦷᦠᦺᦈ (โหไจ)
 117. ᦷᦞᦠᦱᧃ (โวหาน)
 118. ᦢᦸᧅᧈᦔᧃ (บ่อ̂กปัน)
 119. ᦃᧇᦵᦉᦲᧃ (ฃับเสีน)
 120. ᦟᦱᦋ (ลาช)
 121. ᦶᦙᧈᦓᧄᧉ (แม่นั้ม)
 122. ᦂᦸᦰᦠᦸᧄ (กอ̂ะหอ̂ม)
 123. ᦚᦻᧈᦗᦻ (ฝ่ายพาย)
 124. ᦂᦱᧂᦠᦱᧁ (กางหาว)
 125. ᦷᦂᧅᦅᧁᧉ (โกกเค้า)
 126. ᦕᦴᧉᦀᦸᧃᦷᦠ (ผู้ออ̂นโห)
 127. ᦚᦳᧂᦖᦴᧈ (ฝุงหฺมู่)
 128. ᦃᦸᧂᦔᦳᧅᧈᦷᦆᦶᦔᧂ (ฃอ̂งปุ่กโฅแปง)
 129. ᦌᦸᧉᦶᦉᧁᧈ (ซ้อ̂แส่ว)
 130. ᦕᦴᧉᦋᦻ (ผู้ชาย)
 131. ᦷᦠᦈᧅ (โหจัก)
 132. ᦀᧁᦺᦈ (เอาไจ)
 133. ᦶᦉᧃᦺᦡ (แสนได)
 134. ᦶᦀᧁᧈᦡᦲᧃᧉ (แอ่วดี้น)
 135. ᦉᦳᧅᦉᦱᧈ (สุกส่า)
 136. ᦅᦳᧃᦡᦲᧇ (คุนดีบ)
 137. ᦌᧁᦶᦣᧂ (เซาแฮง)
 138. ᦔᦾᧈᦺᦃ (ป่อ̂ยไฃ)
 139. ᦵᦉᦡᦻ (เสดาย)
 140. ᦷᦎᦡᦲ (โตดี)
 141. ᦓᧅᦕᦱᧆ (นักผาด)
 142. ᦶᦙᧈᦵᦣᦲᧃ (แม่เฮีน)
 143. ᦚᦳᧂᦋᦳᧄ (ฝุงชุม)
 144. ᦷᦣᧃᧈᦣᦸᧂᧉ (โฮ่นฮ้อ̂ง)
 145. ᦈᦳᧇᦵᦗᧆ (จุบเพด)
 146. ᦔᦳᧅᧈᦶᦔᧂ (ปุ่กแปง)

ไทใหญ่[แก้ไข]

รายการใหม่ (บางคำอาจไม่ใช่คำจริง)[แก้ไข]

 1. ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း (ข่าวง๊าว)
 2. ၸိူဝ်းၼႆႉ (เจิ๊วไน๎)
 3. ၸေႊဝဵင်း (เจ๋เว๊ง)
 4. ၵူၼ်းမိူင်း (กู๊นเมิ๊ง)
 5. လုမ်ႈၾႃႉ (ลุ้มฝ๎า)
 6. သဵၼ်ႈတၢင်း (เส้นต๊าง)
 7. ၶိူဝ်းႁၢၼ် (เขิ๊วหาน)
 8. တၢင်းႁၼ် (ต๊างหัน)
 9. ႁၵ်ႉၶိူဝ်း (หั๎กเขิ๊ว)
 10. ၶိုၵ်ႉတွၼ်း (ขึ๎กต๊อ̂น)
 11. လွင်ႈတၢင်း (ล้อ̂งต๊าง)
 12. ပၢႆးယူႇလီ (ป๊ายยู่ลี)
 13. ၸိုင်ႈမိူင်း (จึ้งเมิ๊ง)
 14. ပိူဝ်ႈတႃႇ (เปิ้วต่า)
 15. ငၢဝ်းၶၢဝ်ႇ (ง๊าวข่าว)
 16. ၵႃႇတုၼ်း (ก่าตุ๊น)
 17. ၾူၼ်လူမ်း (ฝูนลู๊ม)
 18. ပၢႆႇပေႇ (ป่ายเป่)
 19. ယၢမ်းလဵဝ် (ย๊ามเลว)
 20. ႁႅၵ်ႈၶၢဝ်ႇ (แห้กข่าว)
 21. တွၼ်းၶၢဝ်ႇ (ต๊อ̂นข่าว)
 22. ၾႃႉတၢင်း (ฝ๎าต๊าง)
 23. ၶၢဝ်ႇၶိုၵ်ႉ (ข่าวขึ๎ก)
 24. လီၶၢဝ်ႇ (ลีข่าว)
 25. ပေႇၵႃႇ (เป่ก่า)
 26. လၢႆးပၢႆႇ (ล๊ายป่าย)
 27. ထိုင်လိၵ်ႈ (ถึงลิ้ก)
 28. လိၵ်ႈလၢႆး (ลิ้กล๊าย)
 29. ငၢဝ်းၾူၼ် (ง๊าวฝูน)
 30. ၶၢဝ်ႇလုမ်ႈ (ข่าวลุ้ม)
 31. ႁိုၼ်ႇသူင် (หึ่นสูง)
 32. ရတ်ႉသျႃး (รั๎ตสฺย๊า)
 33. ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ (ผึนข่าว)
 34. ၼမ်ၼႃႈ (นัมน้า)
 35. သူင်ၼမ် (สูงนัม)
 36. ယဝ်ႉမိူဝ်ႈ (ย๎วเมิ้ว)
 37. တၢင်းႁိုၼ်ႇ (ต๊างหึ่น)
 38. လၢတ်ႈဝႃႈ (ล้าตว้า)
 39. ၵၢၼ်ၵႃႉ (กานก๎า)
 40. လႅၼ်လိၼ် (แลนลิน)
 41. ဢေႃႈလွင်ႈ (อ้อ̂ล้อ̂ง)
 42. တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ (แต้มข่าว)
 43. ၶႃႈဢေႃႈ (ข้าอ้อ̂)
 44. ပၢႆၵမ် (ปายกัม)
 45. ၸႂ်ႉတိုဝ်း (ใจ๎ตึ๊ว)
 46. ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ (ผุ่กส้อ̂ม)
 47. မိူင်းတႆး (เมิ๊งไต๊)
 48. ၼၼ်ႉၵေႃႈ (นั๎นก้อ̂)
 49. ၵုၼ်ႇသိၼ် (กุ่นสิน)
 50. ၼႃႈတီႈ (น้าตี้)
 51. ငမ်းယဵၼ် (งั๊มเยน)
 52. ၼႂ်းၸေႊ (ใน๊เจ๋)
 53. ပဵၼ်ၽူႈ (เปนผู้)
 54. တီႈဝဵင်း (ตี้เว๊ง)
 55. ၸဝ်ႈၼႃႈ (จ้วน้า)
 56. မိူဝ်ႈပီႊ (เมิ้วปี๋)
 57. ပိုၼ်ႉတီႈ (ปึ๎นตี้)
 58. လိူၵ်ႈတင်ႈ (เลิ้กตั้ง)
 59. ပႃႇမႆႉ (ป่าไม๎)
 60. ၶွမ်ႇသျိၼ်ႇ (ข่อ̂มสฺยิ่น)
 61. မိူင်းၼွၵ်ႈ (เมิ๊งน้อ̂ก)
 62. ပၢင်တိုၵ်း (ปางตึ๊ก)
 63. တၢင်းၵၢၼ် (ต๊างกาน)
 64. ၵၢၼ်ႁၢႆႉ (กานห๎าย)
 65. ၵေႃႇၵၢၼ် (ก่อ̂กาน)
 66. ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ (เจิ๊วนั๎น)
 67. ႁူင်းၾႆး (หู๊งไฝ๊)
 68. ၵၢၼ်ငမ်း (กานงั๊ม)
 69. ၽူႈတႅမ်ႈ (ผู้แต้ม)
 70. တႅင်ၾၢင် (แตงฝาง)
 71. ၾႆးမိၼ် (ไฝ๊มิน)
 72. ၸၢဝ်းၶိူဝ်း (จ๊าวเขิ๊ว)
 73. ႁွင်ႈၵၢၼ် (ห้อ̂งกาน)
 74. ၼႆႉပဵၼ် (ไน๎เปน)
 75. မဝ်းၵမ် (ม๊วกัม)
 76. မိူဝ်ႈၼူဝ်ႇ (เมิ้วนู่ว)
 77. ယႃႈမဝ်း (ย้าม๊ว)
 78. ၵူတ်ႇထတ်း (กู่ตถั๊ต)
 79. ၼၼ်ႉတႄႉ (นั๎นแต๎)
 80. ၶဝ်ႈမႃး (ข้วม๊า)
 81. ယေးငိုၼ်း (เย๊งึ๊น)
 82. ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (เจิ๎วจ้าต)
 83. လႃႈသဵဝ်ႈ (ล้าเส้ว)
 84. လူတ်ႉၵႃး (ลู๎ตก๊า)
 85. ယူႇယဝ်ႉ (ยู่ย๎ว)
 86. ဢမႄႇရီႇ (อแม่รี่)
 87. ၸတ်းႁဵတ်း (จั๊ตเห๊ต)
 88. လႅင်ၾႆး (แลงไฝ๊)
 89. ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ (ปึนผ่าว)
 90. ရီႇၵၼ်ႇ (รี่กั่น)
 91. ၵူႇဢေး (กู่เอ๊)
 92. တီႈၽိုၼ် (ตี้ผึน)
 93. ဝႃႇရီႇ (ว่ารี่)
 94. ၼၼ်ႉၼႆ (นั๎นไน)
 95. ပဵၼ်တၢင်း (เปนต๊าง)
 96. ၸိုဝ်ႈပၢႆ (จึ้วปาย)
 97. ဢွၼ်တၢင်း (ออ̂นต๊าง)
 98. ၵူႇပဵၼ် (กู่เปน)
 99. ဝဵင်းလိူဝ်ႇ (เว๊งเลิ่ว)
 100. ၶၢဝ်ႇၽိုၼ် (ข่าวผึน)
 101. တီႉၵမ် (ตี๎กัม)
 102. ပၢႆးၶႃႈ (ป๊ายข้า)
 103. ၵၼ်တင်း (กันตั๊ง)
 104. လႆႈႁူႉ (ไล้หู๎)
 105. ယဝ်ႉၵူၼ်း (ย๎วกู๊น)
 106. သိုၵ်းမၢၼ်ႊ (สึ๊กม๋าน)
 107. ဢၼ်ဝႃႈ (อันว้า)
 108. ၽွင်းလူင် (ผ๊อ̂งลูง)
 109. ယဝ်ႉလိူဝ် (ย๎วเลิว)
 110. လိူဝ်ၼၼ်ႉ (เลิวนั๎น)
 111. သဵၼ်ႈမၢႆ (เส้นมาย)
 112. ၵဵဝ်ႇၵပ်း (เก่วกั๊ป)
 113. ထၢၼ်ႇႁိၼ် (ถ่านหิน)
 114. ႁူႉဝႃႈ (หู๎ว้า)
 115. ၼမ်ႉမၼ်း (นั๎มมั๊น)
 116. ၼင်ႇႁိုဝ် (นั่งหึว)
 117. ထၢင်ႇႁၢင်ႊ (ถ่างห๋าง)
 118. လႅင်ႇၸိၼ်ႇ (แล่งจิ่น)
 119. မိူင်းရတ်ႉ (เมิ๊งรั๎ต)
 120. ဝၼ်းၼၼ်ႉ (วั๊นนั๎น)
 121. ပဵၼ်ပၢင် (เปนปาง)
 122. ၸၼ်ႇဝႃႇ (จั่นว่า)
 123. ဢၼ်မီး (อันมี๊)
 124. ႁၢၼ်ႉၶၢႆ (ห๎านขาย)
 125. ပုၼ်ႈၽွၼ်း (ปุ้นผ๊อ̂น)
 126. မီးလွင်ႈ (มี๊ล้อ̂ง)
 127. ဢမ်ႇမီး (อั่มมี๊)
 128. ယဝ်ႉၼႂ်း (ย๎วใน๊)
 129. ၵုၺ်သႆ (กุญไส)
 130. ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇ (อ่อ̂กถู่ว)
 131. ယဝ်ႉၵေႃႈ (ย๎วก้อ̂)
 132. ထူဝ်ႇပႃႇ (ถู่วป่า)
 133. ၸွႆႈထႅမ် (จ้อ̂ยแถม)
 134. ယၢင်းလႅင် (ย๊างแลง)
 135. မႃးမိူဝ်ႈ (ม๊าเมิ้ว)
 136. တွပ်ႇလိၵ်ႈ (ต่อ̂ปลิ้ก)
 137. ဝႆႉၼၼ်ႉ (ไว๎นั๎น)
 138. ဢၼ်ပဵၼ် (อันเปน)
 139. လွင်ႈၵေႃႇ (ล้อ̂งก่อ̂)
 140. လႆႈထုၵ်ႇ (ไล้ถุ่ก)
 141. ၸုမ်းႁူင်း (จุ๊มหู๊ง)
 142. ပၼ်သဵင် (ปันเสง)
 143. ၶဝ်ၼၼ်ႉ (ขวนั๎น)
 144. ၼႆလႄႈ (ไนแล้)
 145. ၸႂ်ႉပႃး (ใจ๎ป๊า)
 146. ၽူႈမီး (ผู้มี๊)
 147. ပီႊၼၼ်ႉ (ปี๋นั๎น)
 148. ၸၢႆးၸိုၼ်ႈ (จ๊ายจึ้น)
 149. တေႉတေႉ (เต๎เต๎)
 150. သႅၼ်လႅင်း (แสนแล๊ง)
 151. သေၸိုဝ်ႈပၢႆ (เสจึ้วปาย)
 152. တီႈမိူင်း (ตี้เมิ๊ง)
 153. ၼႆႉၶႃႈ (ไน๎ข้า)
 154. လိူဝ်သေၸိုဝ်ႈ (เลิวเสจึ้ว)
 155. ၼမ်လိူဝ် (นัมเลิว)
 156. ၼႄၵၢင်ၸႂ် (แนกางใจ)
 157. ငိုၼ်းမိူင်း (งึ๊นเมิ๊ง)
 158. ပႃးၸိုဝ်ႈ (ป๊าจึ้ว)
 159. ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (ห้าวแห๊ง)
 160. ၶၢဝ်ႇတီႈ (ข่าวตี้)
 161. ၸွမ်ၸိုင်ႈ (จอ̂มจึ้ง)
 162. ၼိူဝ်သဵၼ်ႈ (เนิวเส้น)
 163. ၵႃးလူင် (ก๊าลูง)
 164. ႁူမ်ႇလူမ်ႈ (หู่มลู้ม)
 165. ယဝ်ႉလႆႈ (ย๎วไล้)
 166. ၼႆၸိုင် (ไนจึง)
 167. လိူၼ်ၼူဝ်ႇ (เลินนู่ว)
 168. ၼၼ်ႉယဝ်ႉ (นั๎นย๎ว)
 169. လူင်ၵၢၼ် (ลูงกาน)
 170. သျိၼ်ႇၵၢၼ် (สฺยิ่นกาน)
 171. ပွတ်းႁွင်ႇ (ป๊อ̂ตห่อ̂ง)
 172. တီႈပလိၵ်ႈ (ตี้ปลิ้ก)
 173. ပႃႇတီႇ (ป่าตี่)
 174. ပၢင်းၵုၺ် (ป๊างกุญ)
 175. သင်ဝႃႈ (สังว้า)
 176. လႄႈၵၢၼ် (แล้กาน)
 177. ယူႇၶရဵၼ်း (ยู่ขเร๊น)
 178. တီႈမူႇ (ตี้มู่)
 179. ယူႇၼႆ (ยู่ไน)
 180. ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇ (กานผุ่ก)
 181. တီႈလုမ်း (ตี้ลุ๊ม)
 182. တႅၼ်းၽွင်း (แต๊นผ๊อ̂ง)
 183. လုၵ်ႉတီႈ (ลุ๎กตี้)
 184. မၢၵ်ႈမီး (ม้ากมี๊)
 185. ၶေႃၶႄႇ (ขอ̂แข่)
 186. လိၼ်ႉၸီႇ (ลิ๎นจี่)
 187. ဢၼ်လုၵ်ႉ (อันลุ๎ก)
 188. ၶၢဝ်းတၢင်း (ข๊าวต๊าง)
 189. လၢႆးမိုဝ်း (ล๊ายมึ๊ว)
 190. ရီႇဝၼ်း (รี่วั๊น)
 191. ၵၢၼ်မိူင်း (กานเมิ๊ง)
 192. မိူင်း (เมิ๊ง)
 193. ယဝ်ႉ (ย๎ว)
 194. တီႈ (ตี้)
 195. ၼၼ်ႉ (นั๎น)
 196. ၼႆ (ไน)
 197. ၵၢၼ် (กาน)
 198. တၢင်း (ต๊าง)
 199. လႆႈ (ไล้)
 200. ဢၼ် (อัน)
 201. ၶၢဝ်ႇ (ข่าว)
 202. ၼႆႉ (ไน๎)
 203. ၼႂ်း (ใน๊)
 204. ပဵၼ် (เปน)
 205. လႄႈ (แล้)
 206. ၵူၼ်း (กู๊น)
 207. မႃး (ม๊า)
 208. မီး (มี๊)
 209. ဝႃႈ (ว้า)
 210. မိူဝ်ႈ (เมิ้ว)
 211. ၶဝ် (ขว)
 212. လွင်ႈ (ล้อ̂ง)
 213. တႃႇ (ต่า)
 214. ၸိူဝ်း (เจิ๊ว)
 215. လူင် (ลูง)
 216. ယူႇ (ยู่)
 217. ၵေႃႈ (ก้อ̂)
 218. ဝၼ်း (วั๊น)
 219. ဝႆႉ (ไว๎)
 220. ဝဵင်း (เว๊ง)
 221. လီ (ลี)
 222. ၸေႊ (เจ๋)
 223. ၵႂႃႇ (กฺว่า)
 224. ပႃႇ (ป่า)
 225. ပၢင် (ปาง)
 226. ပၼ် (ปัน)
 227. ပၢႆး (ป๊าย)
 228. ပီႊ (ปี๋)
 229. ၵၼ် (กัน)
 230. ၵေႃႉ (ก๎อ̂)
 231. ၵႃး (ก๊า)
 232. ၽူႈ (ผู้)
 233. ၵမ် (กัม)
 234. မၢၼ်ႊ (ม๋าน)
 235. သႅၼ် (แสน)
 236. ႁဵတ်း (เห๊ต)
 237. ၶဝ်ႈ (ข้ว)
 238. ၼႃႈ (น้า)
 239. ၸုမ်း (จุ๊ม)
 240. ၼမ် (นัม)
 241. လၢႆး (ล๊าย)
 242. ဢမ်ႇ (อั่ม)
 243. လိူဝ် (เลิว)
 244. ၸိုင်ႈ (จึ้ง)
 245. ၽၢႆႇ (ผ่าย)
 246. တင်း (ตั๊ง)
 247. ငိုၼ်း (งึ๊น)
 248. ၶႄႇ (แข่)
 249. ၶၢႆ (ขาย)
 250. လိၵ်ႈ (ลิ้ก)
 251. ၸဝ်ႈ (จ้ว)
 252. ထိုင် (ถึง)
 253. ၶိူဝ်း (เขิ๊ว)
 254. ငၢဝ်း (ง๊าว)
 255. ဢွၵ်ႇ (อ่อ̂ก)
 256. သူင်ႇ (สู่ง)
 257. တေႃႇ (ต่อ̂)
 258. မၼ်း (มั๊น)
 259. ၸႂ် (ใจ)
 260. ၸွမ်း (จ๊อ̂ม)
 261. သဵၼ်ႈ (เส้น)
 262. ၾႆး (ไฝ๊)
 263. မူႇ (มู่)
 264. ပွင် (ปอ̂ง)
 265. ႁႂ်ႈ (ให้)
 266. သွင် (สอ̂ง)
 267. ၵႃႉ (ก๎า)
 268. သိုၵ်း (สึ๊ก)
 269. တႄႉ (แต๎)
 270. လဵဝ် (เลว)
 271. ႁၼ် (หัน)
 272. ႁူင်း (หู๊ง)
 273. လိူၼ် (เลิน)
 274. ၽွင်း (ผ๊อ̂ง)
 275. ၵူႇ (กู่)
 276. ႁၵ်ႉ (หั๎ก)
 277. ၸႂ်ႉ (ใจ๎)
 278. ဢဝ် (อว)
 279. ၾႃႉ (ฝ๎า)
 280. လၢတ်ႈ (ล้าต)
 281. တေႃႉ (ต๎อ̂)
 282. ၼမ်ႉ (นั๎ม)
 283. ဢေး (เอ๊)
 284. လိၼ် (ลิน)
 285. မွၵ်ႈ (ม้อ̂ก)
 286. မၢၵ်ႇ (ม่าก)
 287. ယွၼ်ႉ (ย๎อ̂น)
 288. ၼိုင်ႈ (นึ้ง)
 289. ယၢမ်း (ย๊าม)
 290. မၢႆ (มาย)
 291. ၶႃႈ (ข้า)
 292. ပႃး (ป๊า)
 293. ယႃႈ (ย้า)
 294. ႁၢၼ် (หาน)
 295. ပၢႆ (ปาย)
 296. လုမ်ႈ (ลุ้ม)
 297. တေလႆႈ (เตไล้)
 298. မႆႉ (ไม๎)
 299. တွၼ်း (ต๊อ̂น)
 300. တႄႇ (แต่)
 301. ၽိုၼ် (ผึน)
 302. ထတ်း (ถั๊ต)
 303. တႆး (ไต๊)
 304. ၶိုၵ်ႉ (ขึ๎ก)
 305. လူမ်း (ลู๊ม)
 306. တႅမ်ႈ (แต้ม)
 307. ႁူမ်ႈ (หู้ม)
 308. ၵႃႇ (ก่า)
 309. ၶၢဝ်း (ข๊าว)
 310. ၾူၼ် (ฝูน)
 311. သိၼ် (สิน)
 312. ပိူဝ်ႈ (เปิ้ว)
 313. သင် (สัง)
 314. ငမ်း (งั๊ม)
 315. တေႉ (เต๎)
 316. ပေႇ (เป่)
 317. ၶိုၼ်း (ขึ๊น)
 318. တူဝ် (ตูว)
 319. ဝၢၼ်ႈ (ว้าน)
 320. ပၢႆႇ (ป่าย)
 321. ႁၢင်ႊ (ห๋าง)
 322. ၵုၼ်ႇ (กุ่น)
 323. ပေႃး (ป๊อ̂)
 324. ၼင်ႇ (นั่ง)
 325. လွႆ (ลอ̂ย)
 326. သီႇ (สี่)
 327. သျႃး (สฺย๊า)
 328. ထႅင်ႈ (แถ้ง)
 329. ႁႅၵ်ႈ (แห้ก)
 330. ႁၢႆႉ (ห๎าย)
 331. လႅၼ် (แลน)
 332. ႁူဝ် (หูว)
 333. လူင်း (ลู๊ง)
 334. လုၵ်ႈ (ลุ้ก)
 335. တိုၵ်း (ตึ๊ก)
 336. ႁိုၼ်ႇ (หึ่น)
 337. လိူၵ်ႈ (เลิ้ก)
 338. ႁဝ်း (ห๊ว)
 339. တုၼ်း (ตุ๊น)
 340. လုမ်း (ลุ๊ม)
 341. ၵမ်း (กั๊ม)
 342. သမ်ႉ (สั๎ม)
 343. သူင် (สูง)
 344. ရတ်ႉ (รั๎ต)
 345. ဢူး (อู๊)
 346. လႅင် (แลง)
 347. ႁိုဝ် (หึว)
 348. တိုဝ်း (ตึ๊ว)
 349. ၽုၵ်ႇ (ผุ่ก)
 350. ၵွႆး (ก๊อ̂ย)
 351. ႁႅင်း (แห๊ง)
 352. ၸွႆႈ (จ้อ̂ย)
 353. တၢင်ႇ (ต่าง)
 354. ၶေႃႈ (ข้อ̂)
 355. သုတ်း (สุ๊ต)
 356. ဢေႃႈ (อ้อ̂)
 357. လႂ် (ใล)
 358. ႁူႉ (หู๎)
 359. ၵၢင် (กาง)
 360. ၼွၵ်ႈ (น้อ̂ก)
 361. ၸၢဝ်း (จ๊าว)
 362. လၢႆ (ลาย)
 363. ယဵၼ် (เยน)
 364. ၾၢင် (ฝาง)
 365. သွမ်ႈ (ส้อ̂ม)
 366. တင်ႈ (ตั้ง)
 367. သုၼ်ႇ (สุ่น)
 368. ၵေႃႇ (ก่อ̂)
 369. ႁႃ (หา)
 370. တီႇ (ตี่)
 371. လုၵ်ႉ (ลุ๎ก)
 372. လႅင်း (แล๊ง)
 373. ၸတ်း (จั๊ต)
 374. ပိူင် (เปิง)
 375. ပႅတ်ႈ (แป้ต)
 376. လူတ်ႉ (ลู๎ต)
 377. ၸၢႆး (จ๊าย)
 378. သူၼ် (สูน)
 379. ပွၵ်ႈ (ป้อ̂ก)
 380. ၵဝ်ႇ (ก่ว)
 381. ၵိုတ်း (กึ๊ต)
 382. ပုၼ်ႈ (ปุ้น)
 383. သၢမ် (สาม)
 384. တႅင် (แตง)
 385. ပိုၼ်ႉ (ปึ๎น)
 386. ၼိူဝ် (เนิว)
 387. ၸိုဝ်ႈ (จึ้ว)
 388. ဢွၼ် (ออ̂น)
 389. ၵႃႊ (ก๋า)
 390. မိၼ် (มิน)
 391. လႃႈ (ล้า)
 392. ၸိုင် (จึง)
 393. သဵင် (เสง)
 394. သေတႃႉ (เสต๎า)
 395. ဢေႇ (เอ่)
 396. သၢင်ႈ (ส้าง)
 397. ဝၢႆး (ว๊าย)
 398. ၵဵဝ်ႇ (เก่ว)
 399. ဢွင်ႇ (อ่อ̂ง)
 400. ၶွမ်ႇ (ข่อ̂ม)
 401. လူဝ်ႇ (ลู่ว)
 402. ၸွမ် (จอ̂ม)
 403. တႅၼ်း (แต๊น)
 404. ပူၼ်ႉ (ปู๎น)
 405. ဝႂ် (ใว)
 406. တူၺ်း (ตู๊ญ)
 407. ပလိၵ်ႈ (ปลิ้ก)
 408. လၢၼ်ႉ (ล๎าน)
 409. ထုၵ်ႇ (ถุ่ก)
 410. သျိၼ်ႇ (สฺยิ่น)
 411. ၶႂ်ႈ (ใข้)
 412. ၵူႊ (กู๋)
 413. ၸိူဝ်ႉ (เจิ๎ว)
 414. ၸၢတ်ႈ (จ้าต)
 415. မိုၼ်ႇ (มึ่น)
 416. တႃႈ (ต้า)
 417. ပွႆႇ (ป่อ̂ย)
 418. ႁဵင် (เหง)
 419. ၶေႃ (ขอ̂)
 420. ပွတ်း (ป๊อ̂ต)
 421. ႁွင်ႈ (ห้อ̂ง)
 422. ၶုၼ် (ขุน)
 423. ၵၢတ်ႇ (ก่าต)
 424. မိူၼ် (เมิน)
 425. တိုၵ်ႉ (ตึ๎ก)
 426. ၸင်ႇ (จั่ง)
 427. ႁိမ်း (หิ๊ม)
 428. ထၢင်ႇ (ถ่าง)
 429. ႁူၵ်း (หู๊ก)
 430. တူၼ်ႈ (ตู้น)
 431. တွၼ်ႈ (ต้อ̂น)
 432. ၽၢဝ်ႇ (ผ่าว)
 433. ပၢၵ်ႇ (ป่าก)
 434. ၶၼ် (ขัน)
 435. တွပ်ႇ (ต่อ̂ป)
 436. ယေး (เย๊)
 437. ၵဵပ်း (เก๊ป)
 438. ၽွၼ်း (ผ๊อ̂น)
 439. လမ်း (ลั๊ม)
 440. မိုဝ်း (มึ๊ว)
 441. ၵွၼ်ႇ (ก่อ̂น)
 442. ႁၢၼ်ႉ (ห๎าน)
 443. ပိုတ်ႇ (ปึ่ต)
 444. ၾိင်ႈ (ฝิ้ง)
 445. ၸၢင်ႊ (จ๋าง)
 446. မႆႈ (ไม้)
 447. ဝႃႇ (ว่า)
 448. တိုၼ်း (ตึ๊น)
 449. ထႅမ် (แถม)
 450. မဝ်း (ม๊ว)
 451. ၸၼ်ႉ (จั๎น)
 452. သိပ်း (สิ๊ป)
 453. ပျႃး (ปฺย๊า)
 454. သဵဝ်ႈ (เส้ว)
 455. ပိုၼ် (ปึน)
 456. ႁပ်ႉ (หั๎ป)
 457. ၵူတ်ႇ (กู่ต)
 458. မႂ်ႇ (ใม่)
 459. ၸိူင်ႉ (เจิ๎ง)
 460. ပိူၼ်ႈ (เปิ้น)
 461. ဢမႄႇ (อแม่)
 462. ၼႃး (น๊า)
 463. ႁဵၼ်း (เห๊น)
 464. ဢွင်ႈ (อ้อ̂ง)
 465. ၵၼ်ႇ (กั่น)
 466. ၵႅမ် (แกม)
 467. ၶိုၼ်ႈ (ขึ้น)
 468. ၼွင် (นอ̂ง)
 469. တီႉ (ตี๎)
 470. လိူဝ်ႇ (เลิ่ว)
 471. လႃႇ (ล่า)
 472. ဢႃႇ (อ่า)
 473. ၸိုၼ်ႈ (จึ้น)
 474. ယၢင်း (ย๊าง)
 475. ၵပ်း (กั๊ป)
 476. ၵမ်ႉ (กั๎ม)
 477. သႂ်ႇ (ใส่)
 478. ယင်း (ยั๊ง)
 479. ၼႃႇ (น่า)
 480. ႁႃႈ (ห้า)
 481. လင် (ลัง)
 482. ၸူဝ်ႈ (จู้ว)
 483. ၶႅၵ်ႇ (แข่ก)
 484. ထၢၼ် (ถาน)
 485. ပၢင်း (ป๊าง)
 486. ၸဵမ် (เจม)
 487. ၵူၺ်း (กู๊ญ)
 488. လူၺ်ႈ (ลู้ญ)
 489. ၽေး (เผ๊)
 490. ထၢၼ်ႇ (ถ่าน)
 491. ႁူမ်ႇ (หู่ม)
 492. ၶမ်ႈ (ขั้ม)
 493. ထူဝ်ႇ (ถู่ว)
 494. တူၵ်း (ตู๊ก)
 495. ႁိၼ် (หิน)
 496. ၶီႈ (ขี้)
 497. တုမ် (ตุม)
 498. သႆ (ไส)
 499. ႁႆႊ (ไห๋)
 500. ၵျႃႇ (กฺย่า)
 501. ငဝ်း (ง๊ว)
 502. ၸၼ်ႇ (จั่น)
 503. ၸိၼ်ႇ (จิ่น)
 504. လႅင်ႇ (แล่ง)
 505. ႁၢဝ်ႈ (ห้าว)
 506. သၢၼ် (สาน)
 507. လူမ်ႈ (ลู้ม)
 508. သိုဝ်ႉ (สึ๎ว)
 509. တတ်း (ตั๊ต)
 510. တပ်ႉ (ตั๎ป)
 511. ၵႃႈ (ก้า)
 512. ၸီႇ (จี่)
 513. ႁူပ်ႉ (หู๎ป)
 514. ၵုၺ် (กุญ)
 515. ၺႃး (ญ๊า)
 516. ၶမ်း (ขั๊ม)
 517. သဝ်း (ส๊ว)
 518. ယၢမ်ႈ (ย้าม)
 519. တွင်း (ต๊อ̂ง)
 520. တေႁဵတ်း (เตเห๊ต)
 521. လႅၵ်ႈ (แล้ก)
 522. ၼႄၵၢင် (แนกาง)
 523. သေၸိုဝ်ႈ (เสจึ้ว)
 524. ၵုမ် (กุม)
 525. သိူဝ် (เสิว)
 526. ထူပ်း (ถู๊ป)
 527. တိၼ်ႇ (ติ่น)
 528. ၶရဵၼ်း (ขเร๊น)
 529. ႁွင်ႇ (ห่อ̂ง)
 530. ၸႅင်ႈ (แจ้ง)
 531. ပႆႇ (ไป่)
 532. မႄး (แม๊)
 533. ယႃႇ (ย่า)
 534. ပွႆး (ป๊อ̂ย)
 535. မၢင် (มาง)
 536. တွၵ်ႇ (ต่อ̂ก)
 537. မၵ်း (มั๊ก)
 538. သိုဝ်ႇ (สึ่ว)
 539. ငၢၼ်း (ง๊าน)
 540. လွတ်ႈ (ล้อ̂ต)
 541. မၢၵ်ႈ (ม้าก)
 542. ၵွင်ႈ (ก้อ̂ง)
 543. ၵမ်ႈ (กั้ม)
 544. ယိုတ်း (ยึ๊ต)
 545. ၸူး (จู๊)
 546. ၵျွၵ်ႉ (กฺย๎อ̂ก)
 547. ယွၼ်း (ย๊อ̂น)
 548. လွၵ်း (ล๊อ̂ก)
 549. ႁၢႆး (ห๊าย)
 550. သၢဝ်း (ส๊าว)
 551. လၢႆႈ (ล้าย)
 552. ၽၢင် (ผาง)
 553. ႁွင်ႉ (ห๎อ̂ง)
 554. သူး (สู๊)
 555. သူႈ (สู้)
 556. လႃး (ล๊า)
 557. ၵိုင်ႇ (กึ่ง)
 558. ဝၢင်း (ว๊าง)
 559. ယၢပ်ႇ (ย่าป)
 560. ဢုပ်ႇ (อุ่ป)
 561. သဵင်ႈ (เส้ง)
 562. ပၵ်း (ปั๊ก)
 563. သႅင် (แสง)
 564. လဵၵ်း (เล๊ก)
 565. ယိုဝ်း (ยึ๊ว)
 566. ၵဝ်း (ก๊ว)
 567. ၽႂ် (ใผ)
 568. တိၼ် (ติน)
 569. ငီႉ (งี๎)
 570. ထႆး (ไถ๊)
 571. မေႃ (มอ̂)
 572. ၶဵၼ် (เขน)
 573. ဢူဝ်း (อู๊ว)
 574. ၼွင်ႉ (น๎อ̂ง)
 575. ၵိၼ်း (กิ๊น)
 576. သႅၼ်း (แส๊น)
 577. မဵဝ်း (เม๊ว)
 578. ပၢၼ် (ปาน)
 579. ၶူင်း (ขู๊ง)
 580. မၼ်ႈ (มั้น)
 581. ငၢၼ် (งาน)
 582. ၵိၼ် (กิน)
 583. ၶတ်း (ขั๊ต)
 584. သႃ (สา)
 585. ပဝ်ႈ (ป้ว)
 586. ၸႅတ်ႈ (แจ้ต)
 587. မွၵ်ႇ (ม่อ̂ก)
 588. တီး (ตี๊)
 589. ယုၵ်ႉ (ยุ๎ก)
 590. ပွမ် (ปอ̂ม)
 591. ၵိပ်ႇ (กิ่ป)
 592. လၵ်း (ลั๊ก)
 593. ႁွၵ်ႈ (ห้อ̂ก)
 594. ၵိင်ႇ (กิ่ง)
 595. ၼုမ်ႇ (นุ่ม)
 596. ၽိုၼ်ႇ (ผึ่น)
 597. တၼ်း (ตั๊น)
 598. တၼ်ႇ (ตั่น)
 599. ဢူၺ်း (อู๊ญ)
 600. ၶွင်း (ข๊อ̂ง)
 601. ပၼီႇ (ปนี่)
 602. ၶိုင်ႈ (ขึ้ง)
 603. ၵွင်း (ก๊อ̂ง)
 604. သုမ်း (สุ๊ม)
 605. ငူပ်ႉ (งู๎ป)
 606. ႁဵဝ်း (เห๊ว)
 607. ႁွမ် (หอ̂ม)
 608. သူၼ်း (สู๊น)
 609. မူတ်း (มู๊ต)
 610. မူင်း (มู๊ง)
 611. ယႂ်ႇ (ใย่)
 612. ၼၼ် (นัน)
 613. ၶမ်ႇ (ขั่ม)
 614. မေႃႇ (ม่อ̂)
 615. ထႆႇ (ไถ่)
 616. မူး (มู๊)
 617. ၸႂ်ႈ (ใจ้)
 618. လႄႇ (แล่)
 619. တုမ်ႉ (ตุ๎ม)
 620. လၢင်း (ล๊าง)
 621. ႁင်း (หั๊ง)
 622. မၼီႇ (มนี่)
 623. သိုပ်ႇ (สึ่ป)
 624. ငဵင်ႉ (เง๎ง)
 625. ပႅၼ် (แปน)
 626. တေဢမ်ႇ (เตอั่ม)
 627. ၶင်ႉ (ขั๎ง)
 628. ၵႄႈ (แก้)
 629. ၵူဝ် (กูว)
 630. ၸႃႇ (จ่า)
 631. ၵႂၢမ်း (กฺว๊าม)
 632. ပွင်ႇ (ป่อ̂ง)
 633. ၽၢၵ်ႈ (ผ้าก)
 634. ၽွမ်ႉ (ผ๎อ̂ม)
 635. တိၵ်း (ติ๊ก)
 636. သုင် (สุง)
 637. ထီႇ (ถี่)
 638. တၢႆ (ตาย)
 639. လႅဝ်း (แล๊ว)
 640. ပူႇ (ปู่)
 641. ပေႉ (เป๎)
 642. ၸဵပ်း (เจ๊ป)
 643. မုၼ်း (มุ๊น)
 644. တူင်ႇ (ตู่ง)
 645. ထူၼ်ႈ (ถู้น)
 646. သေၵူၼ်း (เสกู๊น)
 647. လမ်ႇ (ลั่ม)
 648. ၶၵ်ႉ (ขั๎ก)
 649. ၼိုင် (นึง)
 650. ၼၢမ်း (น๊าม)
 651. ပူဝ်ႇ (ปู่ว)
 652. ၽိတ်း (ผิ๊ต)
 653. ႁႅၼ်း (แห๊น)
 654. ႁူၺ်ႈ (หู้ญ)
 655. ဢၢၼ်း (อ๊าน)
 656. လိပ်ႈ (ลิ้ป)
 657. သၢႆ (สาย)
 658. သွၼ် (สอ̂น)
 659. တူင်ႉ (ตู๎ง)
 660. မၢတ်ႇ (ม่าต)
 661. ၽႅၼ် (แผน)
 662. လၢၼ်ႇ (ล่าน)
 663. ယိုၼ်ႈ (ยึ้น)
 664. ၵင်ႈ (กั้ง)
 665. ၵွင်ႉ (ก๎อ̂ง)
 666. ယွမ်း (ย๊อ̂ม)
 667. မွပ်ႈ (ม้อ̂ป)
 668. ပိၼ်ႇ (ปิ่น)
 669. ၵဝ်ႈ (ก้ว)
 670. တိူဝ်ႉ (เติ๎ว)
 671. ပဵင်း (เป๊ง)
 672. ၵႆႉ (ไก๎)
 673. ၶိုင် (ขึง)
 674. ၼၢင်း (น๊าง)
 675. ၶပ်ႉ (ขั๎ป)
 676. ၶပ်း (ขั๊ป)
 677. သုၵ်ႉ (สุ๎ก)
 678. ၶရေႇ (ขเร่)
 679. ဢိတ်း (อิ๊ต)
 680. တူဝ်ႈ (ตู้ว)
 681. ၶႅမ်ႉ (แข๎ม)
 682. ၵၢမ်ႇ (ก่าม)
 683. ၶႅပ်း (แข๊ป)
 684. ပီႇ (ปี่)
 685. ၽွတ်ႈ (ผ้อ̂ต)
 686. ထူင် (ถูง)
 687. ၶဵဝ် (เขว)
 688. ၵၢတ်ႉ (ก๎าต)
 689. မႃႈ (ม้า)
 690. သေႁဵတ်း (เสเห๊ต)
 691. ၶွင် (ขอ̂ง)
 692. သလိမ်ႇ (สลิ่ม)
 693. ၽွင်ႈ (ผ้อ̂ง)
 694. ၶူဝ်း (ขู๊ว)
 695. ယိပ်း (ยิ๊ป)
 696. ဝၢၵ်ႈ (ว้าก)
 697. ထုင်ႉ (ถุ๎ง)
 698. လဵပ်ႈ (เล้ป)
 699. ၵူတ်ႉ (กู๎ต)
 700. ၵဵင်း (เก๊ง)
 701. ဢွၼ်ႇ (อ่อ̂น)
 702. တႂ်ႈ (ใต้)
 703. ထုၼ်း (ถุ๊น)
 704. မိၼ်း (มิ๊น)
 705. ပၢင်ႇ (ป่าง)
 706. မူဝ်ႇ (มู่ว)
 707. ၸေႃႇ (จ่อ̂)
 708. လိုၼ်း (ลึ๊น)
 709. ပႂ်ႉ (ใป๎)
 710. ၽိုတ်ႇ (ผึ่ต)
 711. ၽၢမ်း (ผ๊าม)
 712. ဝူၼ်ႉ (วู๎น)
 713. ၶွၼ်ႇ (ข่อ̂น)
 714. ပိၼ်း (ปิ๊น)
 715. တိူဝ်း (เติ๊ว)
 716. ၶွၵ်ႈ (ข้อ̂ก)
 717. တေဢဝ် (เตอว)
 718. တိူင်း (เติ๊ง)
 719. လိူင်ႈ (เลิ้ง)
 720. ၸမ် (จัม)
 721. ၼႂ် (ใน)
 722. ၽဵဝ်ႈ (เผ้ว)
 723. ပႆ (ไป)
 724. ယႃ (ยา)
 725. သိမ်း (สิ๊ม)
 726. ပေႃႇ (ป่อ̂)
 727. သိတ်ႈ (สิ้ต)
 728. သုၼ် (สุน)
 729. ပႄႈ (แป้)
 730. လူႉ (ลู๎)
 731. လေႇ (เล่)
 732. ဢိၵ်ႇ (อิ่ก)
 733. လႃႉ (ล๎า)
 734. မုၵ်ႉ (มุ๎ก)
 735. ၵၢင်ႉ (ก๎าง)
 736. ႁိူၼ်း (เหิ๊น)
 737. ဝိၼ်း (วิ๊น)
 738. ၶွတ်ႇ (ข่อ̂ต)
 739. ၵွပ်ႈ (ก้อ̂ป)
 740. တုၵ်း (ตุ๊ก)
 741. ႞လၢတ်ႈ (႞ล้าต)
 742. ၼိူဝ်ႉ (เนิ๎ว)
 743. ႁေႃႈ (ห้อ̂)
 744. ႁၢင်ႈ (ห้าง)
 745. ၵုမ်း (กุ๊ม)
 746. ၵမ်ႇ (กั่ม)
 747. သေတေႃႉ (เสต๎อ̂)
 748. ၶင် (ขัง)
 749. ၵေႈ (เก้)
 750. ၶီႇ (ขี่)
 751. တေမီး (เตมี๊)
 752. သေမဝ်ႇ (เสม่ว)
 753. ႁွမ်း (ห๊อ̂ม)
 754. သပ်း (สั๊ป)
 755. ၸႅမ်ႇ (แจ่ม)
 756. ၽႄယေး (แผเย๊)
 757. တၢၼ်း (ต๊าน)
 758. ၵႃ (กา)
 759. ၵႆ (ไก)
 760. လုၼ်ႇ (ลุ่น)
 761. ဢေႃး (อ๊อ̂)
 762. သႅမ်း (แส๊ม)
 763. ငဝ်ႈ (ง้ว)
 764. ၶၢတ်ႇ (ข่าต)
 765. ၵၢပ်ႇ (ก่าป)
 766. ၵႅတ်ႇ (แก่ต)
 767. ပႃႈ (ป้า)
 768. ႞ၼႆ (႞ไน)
 769. မေး (เม๊)
 770. ပုတ်း (ปุ๊ต)
 771. သေလႆႈ (เสไล้)
 772. မႃႇ (ม่า)
 773. ယႃး (ย๊า)
 774. ယႃႉ (ย๎า)
 775. ၵိုင်ႉ (กึ๎ง)
 776. ဝႅတ်ႉ (แว๎ต)
 777. ထွင်ႈ (ถ้อ̂ง)
 778. ၼပ်ႉ (นั๎ป)
 779. ႁုၼ်ႇ (หุ่น)
 780. ႁိုင် (หึง)
 781. ပၢႆႈ (ป้าย)
 782. မႅင်း (แม๊ง)
 783. ယိင်း (ยิ๊ง)
 784. တိုဝ်ႉ (ตึ๎ว)
 785. ရူဝ်း (รู๊ว)
 786. ဝူင်း (วู๊ง)
 787. ႁိတ်ႇ (หิ่ต)
 788. ၵတ်ႉ (กั๎ต)
 789. ၵပ်ႉ (กั๎ป)
 790. ပၢၼ်ႇ (ป่าน)
 791. သူၺ်ႇ (สู่ญ)
 792. ၵျုၼ်ႇ (กฺยุ่น)
 793. ငိူတ်ႈ (เงิ้ต)
 794. ၾႅတ်ႈ (แฝ้ต)
 795. တမ်း (ตั๊ม)
 796. ၵႂၢတ်ႇ (กฺว่าต)
 797. သေဢမ်ႇ (เสอั่ม)
 798. ၵၢႆ (กาย)
 799. ထရႅမ်ႉ (ถแร๎ม)
 800. မူၼ်း (มู๊น)
 801. တေတႄႇ (เตแต่)
 802. တဵဝ်း (เต๊ว)
 803. တႃ (ตา)
 804. ၵွင် (กอ̂ง)
 805. မူၺ်ႉ (มู๎ญ)
 806. ၵျီႇ (กฺยี่)
 807. တဵမ် (เตม)
 808. ၺၢၼ်ႇ (ญ่าน)
 809. ၽဵင်ႇ (เผ่ง)
 810. ယိူင်း (เยิ๊ง)
 811. လီႇ (ลี่)
 812. လူႇ (ลู่)
 813. ယၼ် (ยัน)
 814. သီး (สี๊)
 815. တေၸတ်း (เตจั๊ต)
 816. ဢီး (อี๊)
 817. ၸၢၼ်း (จ๊าน)
 818. ယၢဝ်း (ย๊าว)
 819. ၵၢင်ႇ (ก่าง)
 820. တေၸၢင်ႊ (เตจ๋าง)
 821. ယွင် (ยอ̂ง)
 822. တၢင် (ตาง)
 823. သေတီႉ (เสตี๎)
 824. ဢိူင်ႇ (เอิ่ง)
 825. ၼႄလွင်ႈ (แนล้อ̂ง)
 826. မၢပ်ႇ (ม่าป)
 827. သၢၼ်း (ส๊าน)
 828. သၢင် (สาง)
 829. ၼႄတူဝ် (แนตูว)
 830. ၶၢႆႉ (ข๎าย)
 831. ႁၢမ်ႈ (ห้าม)
 832. ယိၼ်ႉ (ยิ๎น)
 833. ဝူင်ႈ (วู้ง)
 834. ပႅတ်ႇ (แป่ต)
 835. ဝတ်း (วั๊ต)
 836. ၵျေႃႇ (กฺย่อ̂)
 837. တေလူင်း (เตลู๊ง)
 838. ၵွၼ်း (ก๊อ̂น)
 839. လဵၵ်ႉ (เล๎ก)
 840. တၢမ်ႇ (ต่าม)
 841. လွင်း (ล๊อ̂ง)
 842. ပိၼ်ႈ (ปิ้น)
 843. ၵွၵ်း (ก๊อ̂ก)
 844. ၵုင်ႈ (กุ้ง)
 845. တၢင်ႉ (ต๎าง)
 846. တေပၼ် (เตปัน)
 847. မွင်ႇ (ม่อ̂ง)
 848. ၶူး (ขู๊)
 849. ၶႆႊ (ไข๋)
 850. ၶႆႈ (ไข้)
 851. တေပိုတ်ႇ (เตปึ่ต)
 852. ၶိူင်ႈ (เขิ้ง)
 853. ၸၼ် (จัน)
 854. ပပ်ႉ (ปั๎ป)
 855. မိူဝ်း (เมิ๊ว)
 856. ၾီႉ (ฝี๎)
 857. ယိုင်ႈ (ยึ้ง)
 858. လွၵ်ႇ (ล่อ̂ก)
 859. ဢႅဝ်ႇ (แอ่ว)
 860. ႁေႃ (หอ̂)
 861. ဝီ (วี)
 862. တေႃး (ต๊อ̂)
 863. ယုင်း (ยุ๊ง)
 864. ၼႅင်ႇ (แน่ง)
 865. ၵလဵတ်ႈ (กเล้ต)
 866. သမၢတ်ႉ (สม๎าต)
 867. ထမ်း (ถั๊ม)
 868. ဢိင် (อิง)
 869. ငၢႆ (งาย)
 870. လၢင် (ลาง)
 871. တေႁၵ်ႉ (เตหั๎ก)
 872. တေပဵၼ် (เตเปน)
 873. ဢိင်း (อิ๊ง)
 874. ရၶႅင်ႇ (รแข่ง)
 875. ပေႃႉ (ป๎อ̂)
 876. တႅၵ်ႇ (แต่ก)
 877. ထၼုပွၵ်ႈ (ถนุป้อ̂ก)
 878. ဢဵတ်း (เอ๊ต)
 879. ပျီႇ (ปฺยี่)
 880. မီႈ (มี้)
 881. ယမ် (ยัม)
 882. သႅပ်ႇ (แส่ป)
 883. ၵႅပ်ႉ (แก๎ป)
 884. မႄႈ (แม้)
 885. လီႉ (ลี๎)
 886. ၸဵတ်း (เจ๊ต)
 887. ဝီႇ (วี่)
 888. ဝႃႉ (ว๎า)
 889. သႃႇ (ส่า)
 890. သေပိၼ်ႈ (เสปิ้น)
 891. ၸၢၼ်ႇ (จ่าน)
 892. ၽၵ်း (ผั๊ก)
 893. ပွၵ်ႉ (ป๎อ̂ก)
 894. သၢင်ႇ (ส่าง)
 895. တေသၢင်ႈ (เตส้าง)
 896. ၸူမ်း (จู๊ม)
 897. လၢင်ႉ (ล๎าง)
 898. လိတ်ႈ (ลิ้ต)
 899. ၸူဝ်း (จู๊ว)
 900. ငၢမ်း (ง๊าม)
 901. မၢဝ်း (ม๊าว)
 902. သိင်ႇ (สิ่ง)
 903. မၢတ်ႉ (ม๎าต)
 904. ၶႅၼ်ႇ (แข่น)
 905. ၶိၼ်ႇ (ขิ่น)
 906. တေသိုပ်ႇ (เตสึ่ป)
 907. ဢၢႆႉ (อ๎าย)
 908. ၶူမ်း (ขู๊ม)
 909. ဢိုတ်း (อึ๊ต)
 910. သေၵၢၼ် (เสกาน)
 911. မျၢတ်ႈ (มฺย้าต)
 912. လၢၵ်ႇ (ล่าก)
 913. ၸွင်ႇ (จ่อ̂ง)
 914. ယဵပ်ႇ (เย่ป)
 915. ၵၼ်ႉ (กั๎น)
 916. ဝူဝ်း (วู๊ว)
 917. ယဵမ်ႈ (เย้ม)
 918. ထိူမ် (เถิม)
 919. ၵႅင် (แกง)
 920. ႞ယဝ်ႉ (႞ย๎ว)
 921. ဝဵၼ်ႉ (เว๎น)
 922. မႅၼ်ႈ (แม้น)
 923. မူဝ်း (มู๊ว)
 924. ယၢႆး (ย๊าย)
 925. ၸုတ်ႇ (จุ่ต)
 926. ၵိူဝ်း (เกิ๊ว)
 927. ထၢတ်ႈ (ถ้าต)
 928. ထႅမ်ႇ (แถ่ม)
 929. ပိူင်ႈ (เปิ้ง)
 930. ၵႂၢင်ႈ (กฺว้าง)
 931. ယွတ်ႈ (ย้อ̂ต)
 932. ယူင်း (ยู๊ง)
 933. သေၵေႃႉ (เสก๎อ̂)
 934. သေပိုၼ် (เสปึน)
 935. ၽြႃး (ผฺร๊า)
 936. ႁိၼ်ႇ (หิ่น)
 937. လိုဝ်ႈ (ลึ้ว)
 938. ၶႂႃ (ขฺวา)
 939. ပႅၵ်ႉ (แป๎ก)
 940. ယုမ်ႇ (ยุ่ม)
 941. လွၼ်း (ล๊อ̂น)
 942. ႁဵင်း (เห๊ง)
 943. ၾီႇ (ฝี่)
 944. လွၵ်ႈ (ล้อ̂ก)
 945. ၽႃႇ (ผ่า)
 946. ႁေႉ (เห๎)
 947. ၼႄဝႃႈ (แนว้า)
 948. သေမိူဝ်ႈ (เสเมิ้ว)
 949. တေသဵင်ႈ (เตเส้ง)
 950. ၵျီး (กฺยี๊)
 951. ႁွတ်ႈ (ห้อ̂ต)
 952. ထပ်း (ถั๊ป)
 953. ၽၢၼ်ႇ (ผ่าน)
 954. ၵၢဝ်ႇ (ก่าว)
 955. မုင်ႈ (มุ้ง)
 956. ယမ်ႈ (ยั้ม)
 957. ထၼုၽွင်း (ถนุผ๊อ̂ง)
 958. ၶၢမ်ႈ (ข้าม)
 959. ဢေႃႇ (อ่อ̂)
 960. တိၼ်ႉ (ติ๎น)
 961. ၵိုၵ်း (กึ๊ก)
 962. သေပိုတ်ႇ (เสปึ่ต)
 963. တေတေႃႉ (เตต๎อ̂)
 964. ပူင် (ปูง)
 965. ႁွင်း (ห๊อ̂ง)
 966. ႁွင်ႊ (ห๋อ̂ง)
 967. ႁဵၵ်ႉ (เห๎ก)
 968. တူႈ (ตู้)
 969. ထွမ်ႇ (ถ่อ̂ม)
 970. ၸၢင်ႈ (จ้าง)
 971. သေၽၢႆႇ (เสผ่าย)
 972. သေပေႃး (เสป๊อ̂)
 973. ၶူဝ် (ขูว)
 974. ၶျုၵ်ႈ (ขฺยุ้ก)
 975. ႞ဢၼ် (႞อัน)
 976. ၶၢင်ႈ (ข้าง)
 977. ပျေႉ (ปฺเย๎)
 978. ၶေႃး (ข๊อ̂)
 979. မီႇ (มี่)
 980. ရီး (รี๊)
 981. သျႅင် (สฺแยง)
 982. လၵ်ႉ (ลั๎ก)
 983. တေတိူဝ်း (เตเติ๊ว)
 984. မျိၼ်ႉ (มฺยิ๎น)
 985. ရႃႇ (ร่า)
 986. သေပီႊ (เสปี๋)
 987. လႅပ်ႈ (แล้ป)
 988. ႞မၢတ်ႇ (႞ม่าต)
 989. ဝႆး (ไว๊)
 990. ဝႆႈ (ไว้)
 991. ယႂၼ်ႇ (ยฺวั่น)
 992. သႂ် (ใส)
 993. သႄႈ (แส้)
 994. ဢိၼ်ႇ (อิ่น)
 995. ၵၢင်း (ก๊าง)
 996. သေယိုဝ်း (เสยึ๊ว)
 997. ဝၢၼ် (วาน)
 998. မိဝ်ႇ (มิ่ว)
 999. တွင်ႇ (ต่อ̂ง)
 1000. ၾူၼ်း (ฝู๊น)
 1001. ၼမ်း (นั๊ม)
 1002. သဵတ်ႈ (เส้ต)
 1003. ဢွတ်း (อ๊อ̂ต)
 1004. ၶႅၼ်း (แข๊น)
 1005. သေၸတ်း (เสจั๊ต)
 1006. ႁတ်း (หั๊ต)
 1007. ၸပ်း (จั๊ป)
 1008. သိၼ်း (สิ๊น)
 1009. ထုင်း (ถุ๊ง)
 1010. ထုင်ႈ (ถุ้ง)
 1011. မိတ်ႈ (มิ้ต)
 1012. ၼႄၵူၼ်း (แนกู๊น)
 1013. ယၢင်ႇ (ย่าง)
 1014. သိူင်ႇ (เสิ่ง)
 1015. ပၢႆႉ (ป๎าย)
 1016. ၼိမ် (นิม)
 1017. ၽႄၵႂႃႇ (แผกฺว่า)
 1018. လႅၼ်ႈ (แล้น)
 1019. သထရေး (สถเร๊)
 1020. သၢႆႉ (ส๎าย)
 1021. ႁိူင်း (เหิ๊ง)
 1022. လွမ်ႉ (ล๎อ̂ม)
 1023. ယႅၼ်ႇ (แย่น)
 1024. ၽုၼ်ႇ (ผุ่น)
 1025. သေဢွၵ်ႇ (เสอ่อ̂ก)
 1026. သေၵႃး (เสก๊า)
 1027. ၵိူတ်ႇ (เกิ่ต)
 1028. ရူဝ်ႇ (รู่ว)
 1029. ငိၼ်း (งิ๊น)
 1030. ငၢႆႈ (ง้าย)
 1031. ယၢၼ် (ยาน)
 1032. မဵတ်ႉ (เม๎ต)
 1033. လူတ်း (ลู๊ต)
 1034. လူင်ႈ (ลู้ง)
 1035. ယူတ်း (ยู๊ต)
 1036. ပၼ်ႇ (ปั่น)
 1037. ၵတ်း (กั๊ต)
 1038. လဵၼ်ႈ (เล้น)
 1039. ႞ၵေႃႈ (႞ก้อ̂)
 1040. ၶျႅၵ်ႈ (ขฺแย้ก)
 1041. တေယွမ်း (เตย๊อ̂ม)
 1042. ႁိင်း (หิ๊ง)
 1043. ႁႅင်ႈ (แห้ง)
 1044. ပၢၼ်း (ป๊าน)
 1045. တၢမ်း (ต๊าม)
 1046. သေၶဝ်ႈ (เสข้ว)
 1047. ၶိုတ်း (ขึ๊ต)
 1048. ၽေႃႇ (ผ่อ̂)
 1049. ၾႅပ်ႇ (แฝ่ป)
 1050. ႁွႆး (ห๊อ̂ย)
 1051. ၼိမ်း (นิ๊ม)
 1052. တေၶတ်း (เตขั๊ต)
 1053. တႅတ်ႈ (แต้ต)
 1054. ၾၢင်ႉ (ฝ๎าง)
 1055. ၾရၢင်ႇ (ฝร่าง)
 1056. မူၼႂ်း (มูใน๊)
 1057. တႅပ်း (แต๊ป)
 1058. ထိင်း (ถิ๊ง)
 1059. ၼိတ်ႈ (นิ้ต)
 1060. မွင်း (ม๊อ̂ง)
 1061. တေသႂ်ႇ (เตใส่)
 1062. ၵႄႇ (แก่)
 1063. ၸေႈ (เจ้)
 1064. ၶႃႇ (ข่า)
 1065. သတ်း (สั๊ต)
 1066. ၵုၼ် (กุน)
 1067. ယွၼ်ႈ (ย้อ̂น)
 1068. သုၼ်း (สุ๊น)
 1069. သေယၢမ်ႈ (เสย้าม)
 1070. ယင်ႉ (ยั๎ง)
 1071. တုင် (ตุง)
 1072. ၼႆႈ (ไน้)
 1073. ၽႄႈ (แผ้)
 1074. ပွမ်း (ป๊อ̂ม)
 1075. တေလွတ်ႈ (เตล้อ̂ต)
 1076. ပူတ်း (ปู๊ต)
 1077. သေသိုပ်ႇ (เสสึ่ป)
 1078. ႁၢႆ (หาย)
 1079. မိင် (มิง)
 1080. ပလႃႇ (ปล่า)
 1081. ဝုၺ်း (วุ๊ญ)
 1082. ပဝ်ႇ (ป่ว)
 1083. ၸၢႆႇ (จ่าย)
 1084. တူၼ် (ตูน)
 1085. ၽိူမ်ႉ (เผิ๎ม)
 1086. ၶႂၢၵ်ႈ (ขฺว้าก)
 1087. ၵိူဝ် (เกิว)
 1088. မုၼ် (มุน)
 1089. ၼၵ်း (นั๊ก)
 1090. ၾၢၵ်ႇ (ฝ่าก)
 1091. ၼႄလႆႈ (แนไล้)
 1092. ၶဝ်ႇ (ข่ว)
 1093. ၽူဝ်း (ผู๊ว)
 1094. ၶိဝ်း (ขิ๊ว)
 1095. ၵၢဝ်း (ก๊าว)
 1096. ၼႄၵႂႃႇ (แนกฺว่า)
 1097. သေၶေႃႈ (เสข้อ̂)
 1098. ၽၢၵ်ႇ (ผ่าก)
 1099. သေပဵၼ် (เสเปน)
 1100. ၶၢမ်ႇ (ข่าม)
 1101. ဢၢင်ႈ (อ้าง)
 1102. ၽၵူၼ်း (ผกู๊น)
 1103. လၢႆႇ (ล่าย)
 1104. လၢႆႉ (ล๎าย)
 1105. တေလႅၵ်ႈ (เตแล้ก)
 1106. သေၼႂ်း (เสใน๊)
 1107. ပူၺ်ႈ (ปู้ญ)
 1108. ႞လႄႈ (႞แล้)
 1109. သေဢၼ် (เสอัน)
 1110. ယိုၼ် (ยึน)
 1111. ဢဵၼ် (เอน)
 1112. ၸၵ်း (จั๊ก)
 1113. တေႁူႉ (เตหู๎)
 1114. ထူး (ถู๊)
 1115. တႅၵ်ႈ (แต้ก)
 1116. ၵႅဝ်ႈ (แก้ว)
 1117. ၵိုၼ်း (กึ๊น)
 1118. ၶၢတ်ႈ (ข้าต)
 1119. ႞မိူဝ်ႈ (႞เมิ้ว)
 1120. တဵင်း (เต๊ง)
 1121. ထၼုၸိူဝ်း (ถนุเจิ๊ว)
 1122. ႞ဢေး (႞เอ๊)
 1123. တဵင်ႇ (เต่ง)
 1124. တေပိုၼ် (เตปึน)
 1125. ႁၵ်း (หั๊ก)
 1126. ၵိတ်ႇ (กิ่ต)
 1127. သေတေဢမ်ႇ (เสเตอั่ม)
 1128. သေႁႃ (เสหา)
 1129. သေဢိတ်း (เสอิ๊ต)
 1130. လၢပ်ႈ (ล้าป)
 1131. မီႉ (มี๎)
 1132. တူတ်ႈ (ตู้ต)
 1133. ထိူၼ်ႇ (เถิ่น)
 1134. လၢမ်း (ล๊าม)
 1135. ထၼုၼႂ်း (ถนุใน๊)
 1136. မႂ် (ใม)
 1137. လီႈ (ลี้)
 1138. လၸီႇ (ลจี่)
 1139. သူႇ (สู่)
 1140. ၼႄတၢင်း (แนต๊าง)
 1141. သေလတ်း (เสลั๊ต)
 1142. ဝႄႈ (แว้)
 1143. ဢီႈ (อี้)
 1144. ဢိၼ်း (อิ๊น)
 1145. ယုၼ် (ยุน)
 1146. ပုင်ႇ (ปุ่ง)
 1147. ၶွႆႈ (ข้อ̂ย)
 1148. ယေႃး (ย๊อ̂)
 1149. သွႆႉ (ส๎อ̂ย)
 1150. ၶၢၼ်ႉ (ข๎าน)
 1151. တေၶႅမ်ႉ (เตแข๎ม)
 1152. ၽၼ်း (ผั๊น)
 1153. ၸဵင်ႇ (เจ่ง)
 1154. လႅတ်ႇ (แล่ต)
 1155. ၵျိၼ်ႇ (กฺยิ่น)
 1156. တၢမ် (ตาม)
 1157. ယွႆႈ (ย้อ̂ย)
 1158. တေႁႂ်ႈ (เตให้)
 1159. ၸွပ်ႇ (จ่อ̂ป)
 1160. ၽႅဝ် (แผว)
 1161. မၢၼ် (มาน)
 1162. ၶႅၼ်ႈ (แข้น)
 1163. ပုၼ်ႉ (ปุ๎น)
 1164. သေၵုမ်း (เสกุ๊ม)
 1165. ၶူပ်ႇ (ขู่ป)
 1166. သူမ်ႈ (สู้ม)
 1167. ၵိုမ်း (กึ๊ม)
 1168. ဝၵ်ႉ (วั๎ก)
 1169. ၵၼၼ်ႉ (กนั๎น)
 1170. ႁုၼ်ႈ (หุ้น)
 1171. တူၵ်ႇ (ตู่ก)
 1172. ႁုၵ်း (หุ๊ก)
 1173. ၵႅၼ်ႇ (แก่น)
 1174. ၵိၼ်ႇ (กิ่น)
 1175. သိၼ်ႇ (สิ่น)
 1176. သႅၼ်ႇ (แส่น)
 1177. ဢဵၼ်း (เอ๊น)
 1178. ၸမ်း (จั๊ม)
 1179. ၸမ်ႈ (จั้ม)
 1180. သေလွင်ႈ (เสล้อ̂ง)
 1181. လတ်း (ลั๊ต)
 1182. တေသိုဝ်ႉ (เตสึ๎ว)
 1183. ၵူဝ်ႇ (กู่ว)
 1184. ၶဵင်ႇ (เข่ง)
 1185. ၸွတ်ႇ (จ่อ̂ต)
 1186. တေတွပ်ႇ (เตต่อ̂ป)
 1187. ႞ပဵၼ် (႞เปน)
 1188. လိၼ်း (ลิ๊น)
 1189. ပိုင်ႈ (ปึ้ง)
 1190. ၵိူင်း (เกิ๊ง)
 1191. သူတ်ႇ (สู่ต)
 1192. ၶၢဝ် (ขาว)
 1193. ၽတ်ႉ (ผั๎ต)
 1194. ၽုင်း (ผุ๊ง)
 1195. ၶၢင် (ขาง)
 1196. ပၢဝ်ႇ (ป่าว)
 1197. တဢၢင်း (ตอ๊าง)
 1198. ၶွပ်ႈ (ข้อ̂ป)
 1199. လႅၼ်ႇ (แล่น)
 1200. ၶူင်ႇ (ขู่ง)
 1201. ထိုဝ် (ถึว)
 1202. လွမ်ႈ (ล้อ̂ม)
 1203. ႁၢမ်း (ห๊าม)
 1204. လဝ်ႈ (ล้ว)
 1205. ႁၢမ်ႉ (ห๎าม)
 1206. မၢၼ်း (ม๊าน)
 1207. ယိၼ်ႇ (ยิ่น)
 1208. ထၢမ် (ถาม)
 1209. တေဢိုတ်း (เตอึ๊ต)
 1210. မၢၼ်ႈ (ม้าน)
 1211. ပိူၵ်ႇ (เปิ่ก)
 1212. ယၢၼ်ႇ (ย่าน)
 1213. ႁႅမ်း (แห๊ม)
 1214. သေၶၢႆ (เสขาย)
 1215. ႞ၼၼ်ႉ (႞นั๎น)
 1216. ငၢၼ်ႇ (ง่าน)
 1217. ႁၢပ်ႇ (ห่าป)
 1218. လဵင်ႉ (เล๎ง)
 1219. သေလူင် (เสลูง)
 1220. ပိုၼ်း (ปึ๊น)
 1221. တေၶိုၼ်း (เตขึ๊น)
 1222. မိၼ်ႉ (มิ๎น)
 1223. ၸူင် (จูง)
 1224. ယႅၵ်ႈ (แย้ก)
 1225. မိူင်ႈ (เมิ้ง)
 1226. ၸေႃး (จ๊อ̂)
 1227. ငိူင်ႉ (เงิ๎ง)
 1228. မူဢႃႇ (มูอ่า)
 1229. ၶွင်ႇ (ข่อ̂ง)
 1230. ၶွင်ႈ (ข้อ̂ง)
 1231. ႁူင် (หูง)
 1232. လူင်ႉ (ลู๎ง)
 1233. ယူတ်ႇ (ยู่ต)
 1234. သတိၵ်ႉ (สติ๎ก)
 1235. တေတၢင်ႇ (เตต่าง)
 1236. သေတိုၵ်ႉ (เสตึ๎ก)
 1237. မိုဝ်ႉ (มึ๎ว)
 1238. ၽိူၵ်ႇ (เผิ่ก)
 1239. ပလၢတ်ႉ (ปล๎าต)
 1240. ၸွႆႉ (จ๎อ̂ย)
 1241. လေႃး (ล๊อ̂)
 1242. ၶႅင် (แขง)
 1243. ၸိူင်း (เจิ๊ง)
 1244. ၽူၼ် (ผูน)
 1245. ၶျိၼ်ႇ (ขฺยิ่น)
 1246. ၶွၼ်ႈ (ข้อ̂น)
 1247. မတီႇ (มตี่)
 1248. ႞ဢမ်ႇ (႞อั่ม)
 1249. သေတေႃႇ (เสต่อ̂)
 1250. တေသုတ်း (เตสุ๊ต)
 1251. တိတ်း (ติ๊ต)
 1252. ယွင်ႇ (ย่อ̂ง)
 1253. ယွင်ႈ (ย้อ̂ง)
 1254. ၾရီႉ (ฝรี๎)
 1255. သင်ႇ (สั่ง)
 1256. ၼိတ်ႉ (นิ๎ต)
 1257. ယႂ်း (ใย๊)
 1258. ၵီႇ (กี่)
 1259. ယႂႃႇ (ยฺว่า)
 1260. ၵူႈ (กู้)
 1261. ၶျိင်း (ขฺยิ๊ง)
 1262. ၵွႆ (กอ̂ย)
 1263. ၶီး (ขี๊)
 1264. ၶေႉ (เข๎)
 1265. တေမႃး (เตม๊า)
 1266. သေလိူၵ်ႈ (เสเลิ้ก)
 1267. ၸီႉ (จี๎)
 1268. ၼၢၼ် (นาน)
 1269. ၼႅတ်ႉ (แน๎ต)
 1270. ၶႆႉ (ไข๎)
 1271. ပႅၵ်ႇ (แป่ก)
 1272. ႁူဝ်ႉ (หู๎ว)
 1273. ၼင် (นัง)
 1274. သေၽွင်း (เสผ๊อ̂ง)
 1275. ၼေး (เน๊)
 1276. ၼေႇ (เน่)
 1277. ၽဝ် (ผว)
 1278. ၸၢမ်ႇ (จ่าม)
 1279. ၺႃႉ (ญ๎า)
 1280. ၺႃႇ (ญ่า)
 1281. သေမိူင်း (เสเมิ๊ง)
 1282. ထၢၼ်ႈ (ถ้าน)
 1283. ၵေႃး (ก๊อ̂)
 1284. တေၽေႃႇ (เตผ่อ̂)
 1285. ၽၢႆ (ผาย)
 1286. ၽႄသီႇ (แผสี่)
 1287. ၼႃႉ (น๎า)
 1288. တႅင်ႈ (แต้ง)
 1289. ၶျိတ်ႉ (ขฺยิ๎ต)