การเปลี่ยนแปลงตัวกรองล่าสุด

ป้ายนำทางตัวกรองการละเมิดกฎ (หน้าแรก | การเปลี่ยนแปลงตัวกรองล่าสุด | ตรวจสอบการแก้ไขที่ผ่านมา | ปูมการละเมิดกฎ)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แบ่งละเอียดการค้นหา
ตัวกรอง เวลา ผู้ใช้ รายละเอียดตัวกรองสาธารณะ ตัวบ่งชี้ การกระทำ การเปลี่ยนแปลง
10 23:03, 24 กันยายน 2565 Octahedron80 (คุย | ส่วนร่วม) ห้ามสร้างหน้าตัวเลขยาว  
 • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
การเปลี่ยนแปลง
5 02:09, 7 กันยายน 2565 1234qwer1234qwer4 (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ, หมวดหมู่, มอดูล เปิดใช้งาน
 • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed-unskillful-edit
การเปลี่ยนแปลง
5 00:38, 7 กันยายน 2565 1234qwer1234qwer4 (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ, หมวดหมู่, มอดูล เปิดใช้งาน
 • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed-unskillful-edit
การเปลี่ยนแปลง
4 13:28, 16 มีนาคม 2565 Octahedron80 (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามใส่หมวดหมู่รากศัพท์โดยตรง ถูกลบ
 • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
การเปลี่ยนแปลง
10 13:22, 16 มีนาคม 2565 Octahedron80 (คุย | ส่วนร่วม) ห้ามสร้างหน้าตัวเลขยาว เปิดใช้งาน
 • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
การเปลี่ยนแปลง
4 13:19, 16 มีนาคม 2565 Octahedron80 (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามใส่หมวดหมู่รากศัพท์โดยตรง  
 • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
การเปลี่ยนแปลง
10 13:18, 16 มีนาคม 2565 Octahedron80 (คุย | ส่วนร่วม) ห้ามสร้างหน้าตัวเลขยาว เปิดใช้งาน
 • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
 
8 13:17, 16 มีนาคม 2565 Octahedron80 (คุย | ส่วนร่วม) ป้องกันเสนอชื่อไม่ตรงคุณสมบัติ  
 • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed-bad-nomination
การเปลี่ยนแปลง
3 13:09, 16 มีนาคม 2565 Octahedron80 (คุย | ส่วนร่วม) ห้ามสร้างหน้า เ+เ, ເ+ເ, ᦵ+ᦵ เปิดใช้งาน
 • เตือน: abusefilter-warning-ae
 • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
การเปลี่ยนแปลง
3 13:08, 16 มีนาคม 2565 Octahedron80 (คุย | ส่วนร่วม) ห้ามสร้างหน้า เ+เ, ເ+ເ, ᦵ+ᦵ  
 • เตือน: abusefilter-warning-ae
 • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
การเปลี่ยนแปลง
5 12:02, 21 กันยายน 2564 Octahedron80 (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ, หมวดหมู่, มอดูล เปิดใช้งาน
 • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed-unskillful-edit
การเปลี่ยนแปลง
8 15:49, 18 พฤษภาคม 2563 B20180 (คุย | ส่วนร่วม) ป้องกันเสนอชื่อไม่ตรงคุณสมบัติ เปิดใช้งาน
 • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed-bad-nomination
การเปลี่ยนแปลง
8 15:42, 18 พฤษภาคม 2563 B20180 (คุย | ส่วนร่วม) ป้องกันเสนอชื่อไม่ตรงคุณสมบัติ เปิดใช้งาน
 • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
 
5 20:47, 6 พฤษภาคม 2562 B20180 (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ, หมวดหมู่, มอดูล เปิดใช้งาน
 • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
การเปลี่ยนแปลง
7 09:16, 20 กรกฎาคม 2561 Octahedron80 (คุย | ส่วนร่วม) ป้องกันรูปแบบการเขียนที่ไม่เหมาะสมหรือเลิกใช้ เปิดใช้งาน
 • ห้ามการกระทำ
การเปลี่ยนแปลง
7 09:15, 20 กรกฎาคม 2561 Octahedron80 (คุย | ส่วนร่วม) ป้องกันรูปแบบการเขียนที่ไม่เหมาะสมหรือเลิกใช้ เปิดใช้งาน
 • ห้ามการกระทำ
การเปลี่ยนแปลง
7 08:59, 20 กรกฎาคม 2561 Octahedron80 (คุย | ส่วนร่วม) ป้องกันรูปแบบการเขียนที่ไม่เหมาะสมหรือเลิกใช้ เปิดใช้งาน
 • ห้ามการกระทำ
การเปลี่ยนแปลง
7 08:57, 20 กรกฎาคม 2561 Octahedron80 (คุย | ส่วนร่วม) ป้องกันรูปแบบการเขียนที่ไม่เหมาะสม เปิดใช้งาน
 • ห้ามการกระทำ
 
5 10:12, 6 มิถุนายน 2561 B20180 (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ, หมวดหมู่, มอดูล เปิดใช้งาน
 • ห้ามการกระทำ
การเปลี่ยนแปลง
5 14:08, 24 กุมภาพันธ์ 2561 Octahedron80 (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ,หมวดหมู่,มอดูล เปิดใช้งาน
 • ห้ามการกระทำ
การเปลี่ยนแปลง
5 14:07, 24 กุมภาพันธ์ 2561 Octahedron80 (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ,หมวดหมู่,มอดูล เปิดใช้งาน
 • ห้ามการกระทำ
การเปลี่ยนแปลง
3 09:47, 20 กุมภาพันธ์ 2561 Octahedron80 (คุย | ส่วนร่วม) ห้ามสร้างหน้า เ+เ, ເ+ເ, ᦵ+ᦵ  
 • เตือน: abusefilter-warning-ae
 • ห้ามการกระทำ
การเปลี่ยนแปลง
5 09:39, 20 กุมภาพันธ์ 2561 Octahedron80 (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขหมวดหมู่,มอดูล เปิดใช้งาน
 • ห้ามการกระทำ
การเปลี่ยนแปลง
5 23:00, 6 ตุลาคม 2560 Octahedron80 (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขมอดูล เปิดใช้งาน
 • ห้ามการกระทำ
 
2 09:38, 5 ตุลาคม 2560 Octahedron80 (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามลบป้ายแจ้งลบ เปิดใช้งาน
 • เตือน: abusefilter-warning
 • ห้ามการกระทำ
การเปลี่ยนแปลง
4 09:38, 5 ตุลาคม 2560 Octahedron80 (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามใส่หมวดหมู่รากศัพท์โดยตรง เปิดใช้งาน
 • ห้ามการกระทำ
การเปลี่ยนแปลง
4 09:37, 5 ตุลาคม 2560 Octahedron80 (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามใส่หมวดหมู่รากศัพท์โดยตรง เปิดใช้งาน
   
  3 10:49, 24 เมษายน 2560 Octahedron80 (คุย | ส่วนร่วม) ห้ามสร้างหน้า เ+เ, ເ+ເ, ᦵ+ᦵ เปิดใช้งาน
  • เตือน: abusefilter-warning-ae
  • ห้ามการกระทำ
  การเปลี่ยนแปลง
  3 11:05, 22 เมษายน 2560 Octahedron80 (คุย | ส่วนร่วม) ห้ามสร้างหน้า เ+เ, ເ+ເ, ᦵ+ᦵ เปิดใช้งาน
  • เตือน: abusefilter-warning-ae
  • ห้ามการกระทำ
  การเปลี่ยนแปลง
  3 10:40, 22 เมษายน 2560 Octahedron80 (คุย | ส่วนร่วม) ห้ามสร้างหน้า เ+เ, ເ+ເ, ᦵ+ᦵ เปิดใช้งาน
  • เตือน: abusefilter-ae
  • ห้ามการกระทำ
  การเปลี่ยนแปลง
  3 10:38, 22 เมษายน 2560 Octahedron80 (คุย | ส่วนร่วม) ห้ามสร้างหน้า เ+เ, ເ+ເ, ᦵ+ᦵ เปิดใช้งาน
  • เตือน: abusefilter-ae
  • ห้ามการกระทำ
   
  2 23:14, 27 มีนาคม 2558 B20180 (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ลบป้ายแจ้งลบ เปิดใช้งาน
  • เตือน: abusefilter-warning
  • ห้ามการกระทำ
   
  1 13:17, 5 มีนาคม 2558 B20180 (คุย | ส่วนร่วม) ทำหน้าว่าง เปิดใช้งาน
  • เตือน: abusefilter-warning
  • ห้ามการกระทำ