พูดคุย:ก่

ไม่รองรับเนื้อหาของหน้าในภาษาอื่น
จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มีการใช้จริงไหม[แก้ไข]

ไม่อยากให้ลบหน้านี้ครับ วิกิพจนานุกรมไม่ควรยึดมุมมองภาษาศาสตร์แบบ prescriptivism คือเป็นรูปแบบที่กำหนดว่าคน "ควร" ใช้ภาษาแบบใดแทนที่จะบันทึกว่าคนในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นใช้ภาษาแบบใด หรือที่เรียกว่า descriptivism ดังนั้น ผมเห็นว่าหน้าที่ของเราคือควรบันทึกการใช้ภาษาที่พบเห็นได้จริงในโลก การสะกด "ก่" (อ่านว่า "ก่อ") แบบนี้ มีการใช้อยู่จริง

หลักฐาน:

ถ้าต้องการหลักฐานอีก ก็ควรหาเอาใน Google ครับ ถ้าคุณต้องการหลักฐานที่เป็นรูปแบบทางการ ก็คงเป็นความต้องการที่ไม่ยุติธรรมครับ เพราะปัจจุบันคำเมืองไม่ได้เป็นภาษาราชการที่ใด และถึงแม้ว่าเป็น ก็คงไม่ได้ใช้อักษรไทยเขียนหรอกครับ --A.S. (คุย) 06:03, 23 สิงหาคม 2563 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]