ข้ามไปเนื้อหา

ภาคผนวก:ยูนิโคด/Bopomofo

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
⟵ Katakana

Bopomofo

Hangul Compatibility Jamo ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Bopomofo” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+3100 ถึง U+312F อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป Lo (Other Letter) และมีรหัสอักษรเป็น Bopo (Bopomofo)

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+3105 (12549) BOPOMOFO LETTER B
U+3106 (12550) BOPOMOFO LETTER P
U+3107 (12551) BOPOMOFO LETTER M
U+3108 (12552) BOPOMOFO LETTER F
U+3109 (12553) BOPOMOFO LETTER D
U+310A (12554) BOPOMOFO LETTER T
U+310B (12555) BOPOMOFO LETTER N
U+310C (12556) BOPOMOFO LETTER L
U+310D (12557) BOPOMOFO LETTER G
U+310E (12558) BOPOMOFO LETTER K
U+310F (12559) BOPOMOFO LETTER H
U+3110 (12560) BOPOMOFO LETTER J
U+3111 (12561) BOPOMOFO LETTER Q
U+3112 (12562) BOPOMOFO LETTER X
U+3113 (12563) BOPOMOFO LETTER ZH
U+3114 (12564) BOPOMOFO LETTER CH
U+3115 (12565) BOPOMOFO LETTER SH
U+3116 (12566) BOPOMOFO LETTER R
U+3117 (12567) BOPOMOFO LETTER Z
U+3118 (12568) BOPOMOFO LETTER C
U+3119 (12569) BOPOMOFO LETTER S
U+311A (12570) BOPOMOFO LETTER A
U+311B (12571) BOPOMOFO LETTER O
U+311C (12572) BOPOMOFO LETTER E
U+311D (12573) BOPOMOFO LETTER EH
U+311E (12574) BOPOMOFO LETTER AI
U+311F (12575) BOPOMOFO LETTER EI
U+3120 (12576) BOPOMOFO LETTER AU
U+3121 (12577) BOPOMOFO LETTER OU
U+3122 (12578) BOPOMOFO LETTER AN
U+3123 (12579) BOPOMOFO LETTER EN
U+3124 (12580) BOPOMOFO LETTER ANG
U+3125 (12581) BOPOMOFO LETTER ENG
U+3126 (12582) BOPOMOFO LETTER ER
U+3127 (12583) BOPOMOFO LETTER I
U+3128 (12584) BOPOMOFO LETTER U
U+3129 (12585) BOPOMOFO LETTER IU
U+312A (12586) BOPOMOFO LETTER V
U+312B (12587) BOPOMOFO LETTER NG
U+312C (12588) BOPOMOFO LETTER GN
U+312D (12589) BOPOMOFO LETTER IH
U+312E (12590) BOPOMOFO LETTER O WITH DOT ABOVE
U+312F (12591) BOPOMOFO LETTER NN