ภาคผนวก:ยูนิโคด/Chess Symbols

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
⟵ Supplemental Symbols and Pictographs

Chess Symbols

Symbols and Pictographs Extended-A ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Chess Symbols” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 12.1 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+1FA00 ถึง U+1FA6F

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+1FA00 (129536) 🨀 NEUTRAL CHESS KING
U+1FA01 (129537) 🨁 NEUTRAL CHESS QUEEN
U+1FA02 (129538) 🨂 NEUTRAL CHESS ROOK
U+1FA03 (129539) 🨃 NEUTRAL CHESS BISHOP
U+1FA04 (129540) 🨄 NEUTRAL CHESS KNIGHT
U+1FA05 (129541) 🨅 NEUTRAL CHESS PAWN
U+1FA06 (129542) 🨆 WHITE CHESS KNIGHT ROTATED FORTY-FIVE DEGREES
U+1FA07 (129543) 🨇 BLACK CHESS KNIGHT ROTATED FORTY-FIVE DEGREES
U+1FA08 (129544) 🨈 NEUTRAL CHESS KNIGHT ROTATED FORTY-FIVE DEGREES
U+1FA09 (129545) 🨉 WHITE CHESS KING ROTATED NINETY DEGREES
U+1FA0A (129546) 🨊 WHITE CHESS QUEEN ROTATED NINETY DEGREES
U+1FA0B (129547) 🨋 WHITE CHESS ROOK ROTATED NINETY DEGREES
U+1FA0C (129548) 🨌 WHITE CHESS BISHOP ROTATED NINETY DEGREES
U+1FA0D (129549) 🨍 WHITE CHESS KNIGHT ROTATED NINETY DEGREES
U+1FA0E (129550) 🨎 WHITE CHESS PAWN ROTATED NINETY DEGREES
U+1FA0F (129551) 🨏 BLACK CHESS KING ROTATED NINETY DEGREES
U+1FA10 (129552) 🨐 BLACK CHESS QUEEN ROTATED NINETY DEGREES
U+1FA11 (129553) 🨑 BLACK CHESS ROOK ROTATED NINETY DEGREES
U+1FA12 (129554) 🨒 BLACK CHESS BISHOP ROTATED NINETY DEGREES
U+1FA13 (129555) 🨓 BLACK CHESS KNIGHT ROTATED NINETY DEGREES
U+1FA14 (129556) 🨔 BLACK CHESS PAWN ROTATED NINETY DEGREES
U+1FA15 (129557) 🨕 NEUTRAL CHESS KING ROTATED NINETY DEGREES
U+1FA16 (129558) 🨖 NEUTRAL CHESS QUEEN ROTATED NINETY DEGREES
U+1FA17 (129559) 🨗 NEUTRAL CHESS ROOK ROTATED NINETY DEGREES
U+1FA18 (129560) 🨘 NEUTRAL CHESS BISHOP ROTATED NINETY DEGREES
U+1FA19 (129561) 🨙 NEUTRAL CHESS KNIGHT ROTATED NINETY DEGREES
U+1FA1A (129562) 🨚 NEUTRAL CHESS PAWN ROTATED NINETY DEGREES
U+1FA1B (129563) 🨛 WHITE CHESS KNIGHT ROTATED ONE HUNDRED THIRTY-FIVE DEGREES
U+1FA1C (129564) 🨜 BLACK CHESS KNIGHT ROTATED ONE HUNDRED THIRTY-FIVE DEGREES
U+1FA1D (129565) 🨝 NEUTRAL CHESS KNIGHT ROTATED ONE HUNDRED THIRTY-FIVE DEGREES
U+1FA1E (129566) 🨞 WHITE CHESS TURNED KING
U+1FA1F (129567) 🨟 WHITE CHESS TURNED QUEEN
U+1FA20 (129568) 🨠 WHITE CHESS TURNED ROOK
U+1FA21 (129569) 🨡 WHITE CHESS TURNED BISHOP
U+1FA22 (129570) 🨢 WHITE CHESS TURNED KNIGHT
U+1FA23 (129571) 🨣 WHITE CHESS TURNED PAWN
U+1FA24 (129572) 🨤 BLACK CHESS TURNED KING
U+1FA25 (129573) 🨥 BLACK CHESS TURNED QUEEN
U+1FA26 (129574) 🨦 BLACK CHESS TURNED ROOK
U+1FA27 (129575) 🨧 BLACK CHESS TURNED BISHOP
U+1FA28 (129576) 🨨 BLACK CHESS TURNED KNIGHT
U+1FA29 (129577) 🨩 BLACK CHESS TURNED PAWN
U+1FA2A (129578) 🨪 NEUTRAL CHESS TURNED KING
U+1FA2B (129579) 🨫 NEUTRAL CHESS TURNED QUEEN
U+1FA2C (129580) 🨬 NEUTRAL CHESS TURNED ROOK
U+1FA2D (129581) 🨭 NEUTRAL CHESS TURNED BISHOP
U+1FA2E (129582) 🨮 NEUTRAL CHESS TURNED KNIGHT
U+1FA2F (129583) 🨯 NEUTRAL CHESS TURNED PAWN
U+1FA30 (129584) 🨰 WHITE CHESS KNIGHT ROTATED TWO HUNDRED TWENTY-FIVE DEGREES
U+1FA31 (129585) 🨱 BLACK CHESS KNIGHT ROTATED TWO HUNDRED TWENTY-FIVE DEGREES
U+1FA32 (129586) 🨲 NEUTRAL CHESS KNIGHT ROTATED TWO HUNDRED TWENTY-FIVE DEGREES
U+1FA33 (129587) 🨳 WHITE CHESS KING ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES
U+1FA34 (129588) 🨴 WHITE CHESS QUEEN ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES
U+1FA35 (129589) 🨵 WHITE CHESS ROOK ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES
U+1FA36 (129590) 🨶 WHITE CHESS BISHOP ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES
U+1FA37 (129591) 🨷 WHITE CHESS KNIGHT ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES
U+1FA38 (129592) 🨸 WHITE CHESS PAWN ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES
U+1FA39 (129593) 🨹 BLACK CHESS KING ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES
U+1FA3A (129594) 🨺 BLACK CHESS QUEEN ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES
U+1FA3B (129595) 🨻 BLACK CHESS ROOK ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES
U+1FA3C (129596) 🨼 BLACK CHESS BISHOP ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES
U+1FA3D (129597) 🨽 BLACK CHESS KNIGHT ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES
U+1FA3E (129598) 🨾 BLACK CHESS PAWN ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES
U+1FA3F (129599) 🨿 NEUTRAL CHESS KING ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES
U+1FA40 (129600) 🩀 NEUTRAL CHESS QUEEN ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES
U+1FA41 (129601) 🩁 NEUTRAL CHESS ROOK ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES
U+1FA42 (129602) 🩂 NEUTRAL CHESS BISHOP ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES
U+1FA43 (129603) 🩃 NEUTRAL CHESS KNIGHT ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES
U+1FA44 (129604) 🩄 NEUTRAL CHESS PAWN ROTATED TWO HUNDRED SEVENTY DEGREES
U+1FA45 (129605) 🩅 WHITE CHESS KNIGHT ROTATED THREE HUNDRED FIFTEEN DEGREES
U+1FA46 (129606) 🩆 BLACK CHESS KNIGHT ROTATED THREE HUNDRED FIFTEEN DEGREES
U+1FA47 (129607) 🩇 NEUTRAL CHESS KNIGHT ROTATED THREE HUNDRED FIFTEEN DEGREES
U+1FA48 (129608) 🩈 WHITE CHESS EQUIHOPPER
U+1FA49 (129609) 🩉 BLACK CHESS EQUIHOPPER
U+1FA4A (129610) 🩊 NEUTRAL CHESS EQUIHOPPER
U+1FA4B (129611) 🩋 WHITE CHESS EQUIHOPPER ROTATED NINETY DEGREES
U+1FA4C (129612) 🩌 BLACK CHESS EQUIHOPPER ROTATED NINETY DEGREES
U+1FA4D (129613) 🩍 NEUTRAL CHESS EQUIHOPPER ROTATED NINETY DEGREES
U+1FA4E (129614) 🩎 WHITE CHESS KNIGHT-QUEEN
U+1FA4F (129615) 🩏 WHITE CHESS KNIGHT-ROOK
U+1FA50 (129616) 🩐 WHITE CHESS KNIGHT-BISHOP
U+1FA51 (129617) 🩑 BLACK CHESS KNIGHT-QUEEN
U+1FA52 (129618) 🩒 BLACK CHESS KNIGHT-ROOK
U+1FA53 (129619) 🩓 BLACK CHESS KNIGHT-BISHOP
U+1FA60 (129632) 🩠 XIANGQI RED GENERAL
U+1FA61 (129633) 🩡 XIANGQI RED MANDARIN
U+1FA62 (129634) 🩢 XIANGQI RED ELEPHANT
U+1FA63 (129635) 🩣 XIANGQI RED HORSE
U+1FA64 (129636) 🩤 XIANGQI RED CHARIOT
U+1FA65 (129637) 🩥 XIANGQI RED CANNON
U+1FA66 (129638) 🩦 XIANGQI RED SOLDIER
U+1FA67 (129639) 🩧 XIANGQI BLACK GENERAL
U+1FA68 (129640) 🩨 XIANGQI BLACK MANDARIN
U+1FA69 (129641) 🩩 XIANGQI BLACK ELEPHANT
U+1FA6A (129642) 🩪 XIANGQI BLACK HORSE
U+1FA6B (129643) 🩫 XIANGQI BLACK CHARIOT
U+1FA6C (129644) 🩬 XIANGQI BLACK CANNON
U+1FA6D (129645) 🩭 XIANGQI BLACK SOLDIER