ข้ามไปเนื้อหา

ภาคผนวก:ยูนิโคด/Supplemental Symbols and Pictographs

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
⟵ Supplemental Arrows-C

Supplemental Symbols and Pictographs

Chess Symbols ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Supplemental Symbols and Pictographs” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+1F900 ถึง U+1F9FF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป So (Other Symbol) และมีรหัสอักษรเป็น Zyyy (Common)

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+1F900 (129280) 🤀 CIRCLED CROSS FORMEE WITH FOUR DOTS
U+1F901 (129281) 🤁 CIRCLED CROSS FORMEE WITH TWO DOTS
U+1F902 (129282) 🤂 CIRCLED CROSS FORMEE
U+1F903 (129283) 🤃 LEFT HALF CIRCLE WITH FOUR DOTS
U+1F904 (129284) 🤄 LEFT HALF CIRCLE WITH THREE DOTS
U+1F905 (129285) 🤅 LEFT HALF CIRCLE WITH TWO DOTS
U+1F906 (129286) 🤆 LEFT HALF CIRCLE WITH DOT
U+1F907 (129287) 🤇 LEFT HALF CIRCLE
U+1F908 (129288) 🤈 DOWNWARD FACING HOOK
U+1F909 (129289) 🤉 DOWNWARD FACING NOTCHED HOOK
U+1F90A (129290) 🤊 DOWNWARD FACING HOOK WITH DOT
U+1F90B (129291) 🤋 DOWNWARD FACING NOTCHED HOOK WITH DOT
U+1F90C (129292) 🤌 PINCHED FINGERS
U+1F90D (129293) 🤍 WHITE HEART
U+1F90E (129294) 🤎 BROWN HEART
U+1F90F (129295) 🤏 PINCHING HAND
U+1F910 (129296) 🤐 ZIPPER-MOUTH FACE
U+1F911 (129297) 🤑 MONEY-MOUTH FACE
U+1F912 (129298) 🤒 FACE WITH THERMOMETER
U+1F913 (129299) 🤓 NERD FACE
U+1F914 (129300) 🤔 THINKING FACE
U+1F915 (129301) 🤕 FACE WITH HEAD-BANDAGE
U+1F916 (129302) 🤖 ROBOT FACE
U+1F917 (129303) 🤗 HUGGING FACE
U+1F918 (129304) 🤘 SIGN OF THE HORNS
U+1F919 (129305) 🤙 CALL ME HAND
U+1F91A (129306) 🤚 RAISED BACK OF HAND
U+1F91B (129307) 🤛 LEFT-FACING FIST
U+1F91C (129308) 🤜 RIGHT-FACING FIST
U+1F91D (129309) 🤝 HANDSHAKE
U+1F91E (129310) 🤞 HAND WITH INDEX AND MIDDLE FINGERS CROSSED
U+1F91F (129311) 🤟 I LOVE YOU HAND SIGN
U+1F920 (129312) 🤠 FACE WITH COWBOY HAT
U+1F921 (129313) 🤡 CLOWN FACE
U+1F922 (129314) 🤢 NAUSEATED FACE
U+1F923 (129315) 🤣 ROLLING ON THE FLOOR LAUGHING
U+1F924 (129316) 🤤 DROOLING FACE
U+1F925 (129317) 🤥 LYING FACE
U+1F926 (129318) 🤦 FACE PALM
U+1F927 (129319) 🤧 SNEEZING FACE
U+1F928 (129320) 🤨 FACE WITH ONE EYEBROW RAISED
U+1F929 (129321) 🤩 GRINNING FACE WITH STAR EYES
U+1F92A (129322) 🤪 GRINNING FACE WITH ONE LARGE AND ONE SMALL EYE
U+1F92B (129323) 🤫 FACE WITH FINGER COVERING CLOSED LIPS
U+1F92C (129324) 🤬 SERIOUS FACE WITH SYMBOLS COVERING MOUTH
U+1F92D (129325) 🤭 SMILING FACE WITH SMILING EYES AND HAND COVERING MOUTH
U+1F92E (129326) 🤮 FACE WITH OPEN MOUTH VOMITING
U+1F92F (129327) 🤯 SHOCKED FACE WITH EXPLODING HEAD
U+1F930 (129328) 🤰 PREGNANT WOMAN
U+1F931 (129329) 🤱 BREAST-FEEDING
U+1F932 (129330) 🤲 PALMS UP TOGETHER
U+1F933 (129331) 🤳 SELFIE
U+1F934 (129332) 🤴 PRINCE
U+1F935 (129333) 🤵 MAN IN TUXEDO
U+1F936 (129334) 🤶 MOTHER CHRISTMAS
U+1F937 (129335) 🤷 SHRUG
U+1F938 (129336) 🤸 PERSON DOING CARTWHEEL
U+1F939 (129337) 🤹 JUGGLING
U+1F93A (129338) 🤺 FENCER
U+1F93B (129339) 🤻 MODERN PENTATHLON
U+1F93C (129340) 🤼 WRESTLERS
U+1F93D (129341) 🤽 WATER POLO
U+1F93E (129342) 🤾 HANDBALL
U+1F93F (129343) 🤿 DIVING MASK
U+1F940 (129344) 🥀 WILTED FLOWER
U+1F941 (129345) 🥁 DRUM WITH DRUMSTICKS
U+1F942 (129346) 🥂 CLINKING GLASSES
U+1F943 (129347) 🥃 TUMBLER GLASS
U+1F944 (129348) 🥄 SPOON
U+1F945 (129349) 🥅 GOAL NET
U+1F946 (129350) 🥆 RIFLE
U+1F947 (129351) 🥇 FIRST PLACE MEDAL
U+1F948 (129352) 🥈 SECOND PLACE MEDAL
U+1F949 (129353) 🥉 THIRD PLACE MEDAL
U+1F94A (129354) 🥊 BOXING GLOVE
U+1F94B (129355) 🥋 MARTIAL ARTS UNIFORM
U+1F94C (129356) 🥌 CURLING STONE
U+1F94D (129357) 🥍 LACROSSE STICK AND BALL
U+1F94E (129358) 🥎 SOFTBALL
U+1F94F (129359) 🥏 FLYING DISC
U+1F950 (129360) 🥐 CROISSANT
U+1F951 (129361) 🥑 AVOCADO
U+1F952 (129362) 🥒 CUCUMBER
U+1F953 (129363) 🥓 BACON
U+1F954 (129364) 🥔 POTATO
U+1F955 (129365) 🥕 CARROT
U+1F956 (129366) 🥖 BAGUETTE BREAD
U+1F957 (129367) 🥗 GREEN SALAD
U+1F958 (129368) 🥘 SHALLOW PAN OF FOOD
U+1F959 (129369) 🥙 STUFFED FLATBREAD
U+1F95A (129370) 🥚 EGG
U+1F95B (129371) 🥛 GLASS OF MILK
U+1F95C (129372) 🥜 PEANUTS
U+1F95D (129373) 🥝 KIWIFRUIT
U+1F95E (129374) 🥞 PANCAKES
U+1F95F (129375) 🥟 DUMPLING
U+1F960 (129376) 🥠 FORTUNE COOKIE
U+1F961 (129377) 🥡 TAKEOUT BOX
U+1F962 (129378) 🥢 CHOPSTICKS
U+1F963 (129379) 🥣 BOWL WITH SPOON
U+1F964 (129380) 🥤 CUP WITH STRAW
U+1F965 (129381) 🥥 COCONUT
U+1F966 (129382) 🥦 BROCCOLI
U+1F967 (129383) 🥧 PIE
U+1F968 (129384) 🥨 PRETZEL
U+1F969 (129385) 🥩 CUT OF MEAT
U+1F96A (129386) 🥪 SANDWICH
U+1F96B (129387) 🥫 CANNED FOOD
U+1F96C (129388) 🥬 LEAFY GREEN
U+1F96D (129389) 🥭 MANGO
U+1F96E (129390) 🥮 MOON CAKE
U+1F96F (129391) 🥯 BAGEL
U+1F970 (129392) 🥰 SMILING FACE WITH SMILING EYES AND THREE HEARTS
U+1F971 (129393) 🥱 YAWNING FACE
U+1F972 (129394) 🥲 SMILING FACE WITH TEAR
U+1F973 (129395) 🥳 FACE WITH PARTY HORN AND PARTY HAT
U+1F974 (129396) 🥴 FACE WITH UNEVEN EYES AND WAVY MOUTH
U+1F975 (129397) 🥵 OVERHEATED FACE
U+1F976 (129398) 🥶 FREEZING FACE
U+1F977 (129399) 🥷 NINJA
U+1F978 (129400) 🥸 DISGUISED FACE
U+1F979 (129401) 🥹 FACE HOLDING BACK TEARS
U+1F97A (129402) 🥺 FACE WITH PLEADING EYES
U+1F97B (129403) 🥻 SARI
U+1F97C (129404) 🥼 LAB COAT
U+1F97D (129405) 🥽 GOGGLES
U+1F97E (129406) 🥾 HIKING BOOT
U+1F97F (129407) 🥿 FLAT SHOE
U+1F980 (129408) 🦀 CRAB
U+1F981 (129409) 🦁 LION FACE
U+1F982 (129410) 🦂 SCORPION
U+1F983 (129411) 🦃 TURKEY
U+1F984 (129412) 🦄 UNICORN FACE
U+1F985 (129413) 🦅 EAGLE
U+1F986 (129414) 🦆 DUCK
U+1F987 (129415) 🦇 BAT
U+1F988 (129416) 🦈 SHARK
U+1F989 (129417) 🦉 OWL
U+1F98A (129418) 🦊 FOX FACE
U+1F98B (129419) 🦋 BUTTERFLY
U+1F98C (129420) 🦌 DEER
U+1F98D (129421) 🦍 GORILLA
U+1F98E (129422) 🦎 LIZARD
U+1F98F (129423) 🦏 RHINOCEROS
U+1F990 (129424) 🦐 SHRIMP
U+1F991 (129425) 🦑 SQUID
U+1F992 (129426) 🦒 GIRAFFE FACE
U+1F993 (129427) 🦓 ZEBRA FACE
U+1F994 (129428) 🦔 HEDGEHOG
U+1F995 (129429) 🦕 SAUROPOD
U+1F996 (129430) 🦖 T-REX
U+1F997 (129431) 🦗 CRICKET
U+1F998 (129432) 🦘 KANGAROO
U+1F999 (129433) 🦙 LLAMA
U+1F99A (129434) 🦚 PEACOCK
U+1F99B (129435) 🦛 HIPPOPOTAMUS
U+1F99C (129436) 🦜 PARROT
U+1F99D (129437) 🦝 RACCOON
U+1F99E (129438) 🦞 LOBSTER
U+1F99F (129439) 🦟 MOSQUITO
U+1F9A0 (129440) 🦠 MICROBE
U+1F9A1 (129441) 🦡 BADGER
U+1F9A2 (129442) 🦢 SWAN
U+1F9A3 (129443) 🦣 MAMMOTH
U+1F9A4 (129444) 🦤 DODO
U+1F9A5 (129445) 🦥 SLOTH
U+1F9A6 (129446) 🦦 OTTER
U+1F9A7 (129447) 🦧 ORANGUTAN
U+1F9A8 (129448) 🦨 SKUNK
U+1F9A9 (129449) 🦩 FLAMINGO
U+1F9AA (129450) 🦪 OYSTER
U+1F9AB (129451) 🦫 BEAVER
U+1F9AC (129452) 🦬 BISON
U+1F9AD (129453) 🦭 SEAL
U+1F9AE (129454) 🦮 GUIDE DOG
U+1F9AF (129455) 🦯 PROBING CANE
U+1F9B0 (129456) 🦰 EMOJI COMPONENT RED HAIR
U+1F9B1 (129457) 🦱 EMOJI COMPONENT CURLY HAIR
U+1F9B2 (129458) 🦲 EMOJI COMPONENT BALD
U+1F9B3 (129459) 🦳 EMOJI COMPONENT WHITE HAIR
U+1F9B4 (129460) 🦴 BONE
U+1F9B5 (129461) 🦵 LEG
U+1F9B6 (129462) 🦶 FOOT
U+1F9B7 (129463) 🦷 TOOTH
U+1F9B8 (129464) 🦸 SUPERHERO
U+1F9B9 (129465) 🦹 SUPERVILLAIN
U+1F9BA (129466) 🦺 SAFETY VEST
U+1F9BB (129467) 🦻 EAR WITH HEARING AID
U+1F9BC (129468) 🦼 MOTORIZED WHEELCHAIR
U+1F9BD (129469) 🦽 MANUAL WHEELCHAIR
U+1F9BE (129470) 🦾 MECHANICAL ARM
U+1F9BF (129471) 🦿 MECHANICAL LEG
U+1F9C0 (129472) 🧀 CHEESE WEDGE
U+1F9C1 (129473) 🧁 CUPCAKE
U+1F9C2 (129474) 🧂 SALT SHAKER
U+1F9C3 (129475) 🧃 BEVERAGE BOX
U+1F9C4 (129476) 🧄 GARLIC
U+1F9C5 (129477) 🧅 ONION
U+1F9C6 (129478) 🧆 FALAFEL
U+1F9C7 (129479) 🧇 WAFFLE
U+1F9C8 (129480) 🧈 BUTTER
U+1F9C9 (129481) 🧉 MATE DRINK
U+1F9CA (129482) 🧊 ICE CUBE
U+1F9CB (129483) 🧋 BUBBLE TEA
U+1F9CC (129484) 🧌 TROLL
U+1F9CD (129485) 🧍 STANDING PERSON
U+1F9CE (129486) 🧎 KNEELING PERSON
U+1F9CF (129487) 🧏 DEAF PERSON
U+1F9D0 (129488) 🧐 FACE WITH MONOCLE
U+1F9D1 (129489) 🧑 ADULT
U+1F9D2 (129490) 🧒 CHILD
U+1F9D3 (129491) 🧓 OLDER ADULT
U+1F9D4 (129492) 🧔 BEARDED PERSON
U+1F9D5 (129493) 🧕 PERSON WITH HEADSCARF
U+1F9D6 (129494) 🧖 PERSON IN STEAMY ROOM
U+1F9D7 (129495) 🧗 PERSON CLIMBING
U+1F9D8 (129496) 🧘 PERSON IN LOTUS POSITION
U+1F9D9 (129497) 🧙 MAGE
U+1F9DA (129498) 🧚 FAIRY
U+1F9DB (129499) 🧛 VAMPIRE
U+1F9DC (129500) 🧜 MERPERSON
U+1F9DD (129501) 🧝 ELF
U+1F9DE (129502) 🧞 GENIE
U+1F9DF (129503) 🧟 ZOMBIE
U+1F9E0 (129504) 🧠 BRAIN
U+1F9E1 (129505) 🧡 ORANGE HEART
U+1F9E2 (129506) 🧢 BILLED CAP
U+1F9E3 (129507) 🧣 SCARF
U+1F9E4 (129508) 🧤 GLOVES
U+1F9E5 (129509) 🧥 COAT
U+1F9E6 (129510) 🧦 SOCKS
U+1F9E7 (129511) 🧧 RED GIFT ENVELOPE
U+1F9E8 (129512) 🧨 FIRECRACKER
U+1F9E9 (129513) 🧩 JIGSAW PUZZLE PIECE
U+1F9EA (129514) 🧪 TEST TUBE
U+1F9EB (129515) 🧫 PETRI DISH
U+1F9EC (129516) 🧬 DNA DOUBLE HELIX
U+1F9ED (129517) 🧭 COMPASS
U+1F9EE (129518) 🧮 ABACUS
U+1F9EF (129519) 🧯 FIRE EXTINGUISHER
U+1F9F0 (129520) 🧰 TOOLBOX
U+1F9F1 (129521) 🧱 BRICK
U+1F9F2 (129522) 🧲 MAGNET
U+1F9F3 (129523) 🧳 LUGGAGE
U+1F9F4 (129524) 🧴 LOTION BOTTLE
U+1F9F5 (129525) 🧵 SPOOL OF THREAD
U+1F9F6 (129526) 🧶 BALL OF YARN
U+1F9F7 (129527) 🧷 SAFETY PIN
U+1F9F8 (129528) 🧸 TEDDY BEAR
U+1F9F9 (129529) 🧹 BROOM
U+1F9FA (129530) 🧺 BASKET
U+1F9FB (129531) 🧻 ROLL OF PAPER
U+1F9FC (129532) 🧼 BAR OF SOAP
U+1F9FD (129533) 🧽 SPONGE
U+1F9FE (129534) 🧾 RECEIPT
U+1F9FF (129535) 🧿 NAZAR AMULET