ภาคผนวก:ยูนิโคด/Domino Tiles

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
⟵ Mahjong Tiles

Domino Tiles

Playing Cards ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Domino Tiles” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 14.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+1F030 ถึง U+1F09F อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป So (Other Symbol) และมีรหัสอักษรเป็น Zyyy (Common)

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+1F030 (127024) 🀰 DOMINO TILE HORIZONTAL BACK
U+1F031 (127025) 🀱 DOMINO TILE HORIZONTAL-00-00
U+1F032 (127026) 🀲 DOMINO TILE HORIZONTAL-00-01
U+1F033 (127027) 🀳 DOMINO TILE HORIZONTAL-00-02
U+1F034 (127028) 🀴 DOMINO TILE HORIZONTAL-00-03
U+1F035 (127029) 🀵 DOMINO TILE HORIZONTAL-00-04
U+1F036 (127030) 🀶 DOMINO TILE HORIZONTAL-00-05
U+1F037 (127031) 🀷 DOMINO TILE HORIZONTAL-00-06
U+1F038 (127032) 🀸 DOMINO TILE HORIZONTAL-01-00
U+1F039 (127033) 🀹 DOMINO TILE HORIZONTAL-01-01
U+1F03A (127034) 🀺 DOMINO TILE HORIZONTAL-01-02
U+1F03B (127035) 🀻 DOMINO TILE HORIZONTAL-01-03
U+1F03C (127036) 🀼 DOMINO TILE HORIZONTAL-01-04
U+1F03D (127037) 🀽 DOMINO TILE HORIZONTAL-01-05
U+1F03E (127038) 🀾 DOMINO TILE HORIZONTAL-01-06
U+1F03F (127039) 🀿 DOMINO TILE HORIZONTAL-02-00
U+1F040 (127040) 🁀 DOMINO TILE HORIZONTAL-02-01
U+1F041 (127041) 🁁 DOMINO TILE HORIZONTAL-02-02
U+1F042 (127042) 🁂 DOMINO TILE HORIZONTAL-02-03
U+1F043 (127043) 🁃 DOMINO TILE HORIZONTAL-02-04
U+1F044 (127044) 🁄 DOMINO TILE HORIZONTAL-02-05
U+1F045 (127045) 🁅 DOMINO TILE HORIZONTAL-02-06
U+1F046 (127046) 🁆 DOMINO TILE HORIZONTAL-03-00
U+1F047 (127047) 🁇 DOMINO TILE HORIZONTAL-03-01
U+1F048 (127048) 🁈 DOMINO TILE HORIZONTAL-03-02
U+1F049 (127049) 🁉 DOMINO TILE HORIZONTAL-03-03
U+1F04A (127050) 🁊 DOMINO TILE HORIZONTAL-03-04
U+1F04B (127051) 🁋 DOMINO TILE HORIZONTAL-03-05
U+1F04C (127052) 🁌 DOMINO TILE HORIZONTAL-03-06
U+1F04D (127053) 🁍 DOMINO TILE HORIZONTAL-04-00
U+1F04E (127054) 🁎 DOMINO TILE HORIZONTAL-04-01
U+1F04F (127055) 🁏 DOMINO TILE HORIZONTAL-04-02
U+1F050 (127056) 🁐 DOMINO TILE HORIZONTAL-04-03
U+1F051 (127057) 🁑 DOMINO TILE HORIZONTAL-04-04
U+1F052 (127058) 🁒 DOMINO TILE HORIZONTAL-04-05
U+1F053 (127059) 🁓 DOMINO TILE HORIZONTAL-04-06
U+1F054 (127060) 🁔 DOMINO TILE HORIZONTAL-05-00
U+1F055 (127061) 🁕 DOMINO TILE HORIZONTAL-05-01
U+1F056 (127062) 🁖 DOMINO TILE HORIZONTAL-05-02
U+1F057 (127063) 🁗 DOMINO TILE HORIZONTAL-05-03
U+1F058 (127064) 🁘 DOMINO TILE HORIZONTAL-05-04
U+1F059 (127065) 🁙 DOMINO TILE HORIZONTAL-05-05
U+1F05A (127066) 🁚 DOMINO TILE HORIZONTAL-05-06
U+1F05B (127067) 🁛 DOMINO TILE HORIZONTAL-06-00
U+1F05C (127068) 🁜 DOMINO TILE HORIZONTAL-06-01
U+1F05D (127069) 🁝 DOMINO TILE HORIZONTAL-06-02
U+1F05E (127070) 🁞 DOMINO TILE HORIZONTAL-06-03
U+1F05F (127071) 🁟 DOMINO TILE HORIZONTAL-06-04
U+1F060 (127072) 🁠 DOMINO TILE HORIZONTAL-06-05
U+1F061 (127073) 🁡 DOMINO TILE HORIZONTAL-06-06
U+1F062 (127074) 🁢 DOMINO TILE VERTICAL BACK
U+1F063 (127075) Domino tile vertical-00-00.svg 🁣 DOMINO TILE VERTICAL-00-00
U+1F064 (127076) Domino tile vertical-00-01.svg 🁤 DOMINO TILE VERTICAL-00-01
U+1F065 (127077) Domino tile vertical-00-02.svg 🁥 DOMINO TILE VERTICAL-00-02
U+1F066 (127078) Domino tile vertical-00-03.svg 🁦 DOMINO TILE VERTICAL-00-03
U+1F067 (127079) Domino tile vertical-00-04.svg 🁧 DOMINO TILE VERTICAL-00-04
U+1F068 (127080) Domino tile vertical-00-05.svg 🁨 DOMINO TILE VERTICAL-00-05
U+1F069 (127081) Domino tile vertical-00-06.svg 🁩 DOMINO TILE VERTICAL-00-06
U+1F06A (127082) 🁪 DOMINO TILE VERTICAL-01-00
U+1F06B (127083) 🁫 DOMINO TILE VERTICAL-01-01
U+1F06C (127084) 🁬 DOMINO TILE VERTICAL-01-02
U+1F06D (127085) 🁭 DOMINO TILE VERTICAL-01-03
U+1F06E (127086) 🁮 DOMINO TILE VERTICAL-01-04
U+1F06F (127087) 🁯 DOMINO TILE VERTICAL-01-05
U+1F070 (127088) 🁰 DOMINO TILE VERTICAL-01-06
U+1F071 (127089) 🁱 DOMINO TILE VERTICAL-02-00
U+1F072 (127090) 🁲 DOMINO TILE VERTICAL-02-01
U+1F073 (127091) 🁳 DOMINO TILE VERTICAL-02-02
U+1F074 (127092) 🁴 DOMINO TILE VERTICAL-02-03
U+1F075 (127093) 🁵 DOMINO TILE VERTICAL-02-04
U+1F076 (127094) 🁶 DOMINO TILE VERTICAL-02-05
U+1F077 (127095) 🁷 DOMINO TILE VERTICAL-02-06
U+1F078 (127096) 🁸 DOMINO TILE VERTICAL-03-00
U+1F079 (127097) 🁹 DOMINO TILE VERTICAL-03-01
U+1F07A (127098) 🁺 DOMINO TILE VERTICAL-03-02
U+1F07B (127099) 🁻 DOMINO TILE VERTICAL-03-03
U+1F07C (127100) 🁼 DOMINO TILE VERTICAL-03-04
U+1F07D (127101) 🁽 DOMINO TILE VERTICAL-03-05
U+1F07E (127102) 🁾 DOMINO TILE VERTICAL-03-06
U+1F07F (127103) 🁿 DOMINO TILE VERTICAL-04-00
U+1F080 (127104) 🂀 DOMINO TILE VERTICAL-04-01
U+1F081 (127105) 🂁 DOMINO TILE VERTICAL-04-02
U+1F082 (127106) 🂂 DOMINO TILE VERTICAL-04-03
U+1F083 (127107) 🂃 DOMINO TILE VERTICAL-04-04
U+1F084 (127108) 🂄 DOMINO TILE VERTICAL-04-05
U+1F085 (127109) 🂅 DOMINO TILE VERTICAL-04-06
U+1F086 (127110) 🂆 DOMINO TILE VERTICAL-05-00
U+1F087 (127111) 🂇 DOMINO TILE VERTICAL-05-01
U+1F088 (127112) 🂈 DOMINO TILE VERTICAL-05-02
U+1F089 (127113) 🂉 DOMINO TILE VERTICAL-05-03
U+1F08A (127114) 🂊 DOMINO TILE VERTICAL-05-04
U+1F08B (127115) 🂋 DOMINO TILE VERTICAL-05-05
U+1F08C (127116) 🂌 DOMINO TILE VERTICAL-05-06
U+1F08D (127117) 🂍 DOMINO TILE VERTICAL-06-00
U+1F08E (127118) 🂎 DOMINO TILE VERTICAL-06-01
U+1F08F (127119) 🂏 DOMINO TILE VERTICAL-06-02
U+1F090 (127120) 🂐 DOMINO TILE VERTICAL-06-03
U+1F091 (127121) 🂑 DOMINO TILE VERTICAL-06-04
U+1F092 (127122) 🂒 DOMINO TILE VERTICAL-06-05
U+1F093 (127123) Domino!.jpg 🂓 DOMINO TILE VERTICAL-06-06