ภาคผนวก:ยูนิโคด/Domino Tiles

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
⟵ Mahjong Tiles

Domino Tiles

Playing Cards ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Domino Tiles” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+1F030 ถึง U+1F09F อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป So (Other Symbol) และมีรหัสอักษรเป็น Zyyy (Common)

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+1F030 (127024) DOMINO TILE HORIZONTAL BACK.svg 🀰 DOMINO TILE HORIZONTAL BACK
U+1F031 (127025) DOMINO TILE HORIZONTAL-00-00.svg 🀱 DOMINO TILE HORIZONTAL-00-00
U+1F032 (127026) DOMINO TILE HORIZONTAL-00-01.svg 🀲 DOMINO TILE HORIZONTAL-00-01
U+1F033 (127027) DOMINO TILE HORIZONTAL-00-02.svg 🀳 DOMINO TILE HORIZONTAL-00-02
U+1F034 (127028) DOMINO TILE HORIZONTAL-00-03.svg 🀴 DOMINO TILE HORIZONTAL-00-03
U+1F035 (127029) DOMINO TILE HORIZONTAL-00-04.svg 🀵 DOMINO TILE HORIZONTAL-00-04
U+1F036 (127030) DOMINO TILE HORIZONTAL-00-05.svg 🀶 DOMINO TILE HORIZONTAL-00-05
U+1F037 (127031) DOMINO TILE HORIZONTAL-00-06.svg 🀷 DOMINO TILE HORIZONTAL-00-06
U+1F038 (127032) DOMINO TILE HORIZONTAL-01-00.svg 🀸 DOMINO TILE HORIZONTAL-01-00
U+1F039 (127033) DOMINO TILE HORIZONTAL-01-01.svg 🀹 DOMINO TILE HORIZONTAL-01-01
U+1F03A (127034) DOMINO TILE HORIZONTAL-01-02.svg 🀺 DOMINO TILE HORIZONTAL-01-02
U+1F03B (127035) DOMINO TILE HORIZONTAL-01-03.svg 🀻 DOMINO TILE HORIZONTAL-01-03
U+1F03C (127036) DOMINO TILE HORIZONTAL-01-04.svg 🀼 DOMINO TILE HORIZONTAL-01-04
U+1F03D (127037) DOMINO TILE HORIZONTAL-01-05.svg 🀽 DOMINO TILE HORIZONTAL-01-05
U+1F03E (127038) DOMINO TILE HORIZONTAL-01-06.svg 🀾 DOMINO TILE HORIZONTAL-01-06
U+1F03F (127039) DOMINO TILE HORIZONTAL-02-00.svg 🀿 DOMINO TILE HORIZONTAL-02-00
U+1F040 (127040) DOMINO TILE HORIZONTAL-02-01.svg 🁀 DOMINO TILE HORIZONTAL-02-01
U+1F041 (127041) DOMINO TILE HORIZONTAL-02-02.svg 🁁 DOMINO TILE HORIZONTAL-02-02
U+1F042 (127042) DOMINO TILE HORIZONTAL-02-03.svg 🁂 DOMINO TILE HORIZONTAL-02-03
U+1F043 (127043) DOMINO TILE HORIZONTAL-02-04.svg 🁃 DOMINO TILE HORIZONTAL-02-04
U+1F044 (127044) DOMINO TILE HORIZONTAL-02-05.svg 🁄 DOMINO TILE HORIZONTAL-02-05
U+1F045 (127045) DOMINO TILE HORIZONTAL-02-06.svg 🁅 DOMINO TILE HORIZONTAL-02-06
U+1F046 (127046) DOMINO TILE HORIZONTAL-03-00.svg 🁆 DOMINO TILE HORIZONTAL-03-00
U+1F047 (127047) DOMINO TILE HORIZONTAL-03-01.svg 🁇 DOMINO TILE HORIZONTAL-03-01
U+1F048 (127048) DOMINO TILE HORIZONTAL-03-02.svg 🁈 DOMINO TILE HORIZONTAL-03-02
U+1F049 (127049) DOMINO TILE HORIZONTAL-03-03.svg 🁉 DOMINO TILE HORIZONTAL-03-03
U+1F04A (127050) DOMINO TILE HORIZONTAL-03-04.svg 🁊 DOMINO TILE HORIZONTAL-03-04
U+1F04B (127051) DOMINO TILE HORIZONTAL-03-05.svg 🁋 DOMINO TILE HORIZONTAL-03-05
U+1F04C (127052) DOMINO TILE HORIZONTAL-03-06.svg 🁌 DOMINO TILE HORIZONTAL-03-06
U+1F04D (127053) DOMINO TILE HORIZONTAL-04-00.svg 🁍 DOMINO TILE HORIZONTAL-04-00
U+1F04E (127054) DOMINO TILE HORIZONTAL-04-01.svg 🁎 DOMINO TILE HORIZONTAL-04-01
U+1F04F (127055) DOMINO TILE HORIZONTAL-04-02.svg 🁏 DOMINO TILE HORIZONTAL-04-02
U+1F050 (127056) DOMINO TILE HORIZONTAL-04-03.svg 🁐 DOMINO TILE HORIZONTAL-04-03
U+1F051 (127057) DOMINO TILE HORIZONTAL-04-04.svg 🁑 DOMINO TILE HORIZONTAL-04-04
U+1F052 (127058) DOMINO TILE HORIZONTAL-04-05.svg 🁒 DOMINO TILE HORIZONTAL-04-05
U+1F053 (127059) DOMINO TILE HORIZONTAL-04-06.svg 🁓 DOMINO TILE HORIZONTAL-04-06
U+1F054 (127060) DOMINO TILE HORIZONTAL-05-00.svg 🁔 DOMINO TILE HORIZONTAL-05-00
U+1F055 (127061) DOMINO TILE HORIZONTAL-05-01.svg 🁕 DOMINO TILE HORIZONTAL-05-01
U+1F056 (127062) DOMINO TILE HORIZONTAL-05-02.svg 🁖 DOMINO TILE HORIZONTAL-05-02
U+1F057 (127063) DOMINO TILE HORIZONTAL-05-03.svg 🁗 DOMINO TILE HORIZONTAL-05-03
U+1F058 (127064) DOMINO TILE HORIZONTAL-05-04.svg 🁘 DOMINO TILE HORIZONTAL-05-04
U+1F059 (127065) DOMINO TILE HORIZONTAL-05-05.svg 🁙 DOMINO TILE HORIZONTAL-05-05
U+1F05A (127066) DOMINO TILE HORIZONTAL-05-06.svg 🁚 DOMINO TILE HORIZONTAL-05-06
U+1F05B (127067) DOMINO TILE HORIZONTAL-06-00.svg 🁛 DOMINO TILE HORIZONTAL-06-00
U+1F05C (127068) DOMINO TILE HORIZONTAL-06-01.svg 🁜 DOMINO TILE HORIZONTAL-06-01
U+1F05D (127069) DOMINO TILE HORIZONTAL-06-02.svg 🁝 DOMINO TILE HORIZONTAL-06-02
U+1F05E (127070) DOMINO TILE HORIZONTAL-06-03.svg 🁞 DOMINO TILE HORIZONTAL-06-03
U+1F05F (127071) DOMINO TILE HORIZONTAL-06-04.svg 🁟 DOMINO TILE HORIZONTAL-06-04
U+1F060 (127072) DOMINO TILE HORIZONTAL-06-05.svg 🁠 DOMINO TILE HORIZONTAL-06-05
U+1F061 (127073) DOMINO TILE HORIZONTAL-06-06.svg 🁡 DOMINO TILE HORIZONTAL-06-06
U+1F062 (127074) DOMINO TILE VERTICAL BACK.svg 🁢 DOMINO TILE VERTICAL BACK
U+1F063 (127075) DOMINO TILE VERTICAL-00-00.svg 🁣 DOMINO TILE VERTICAL-00-00
U+1F064 (127076) DOMINO TILE VERTICAL-00-01.svg 🁤 DOMINO TILE VERTICAL-00-01
U+1F065 (127077) DOMINO TILE VERTICAL-00-02.svg 🁥 DOMINO TILE VERTICAL-00-02
U+1F066 (127078) DOMINO TILE VERTICAL-00-03.svg 🁦 DOMINO TILE VERTICAL-00-03
U+1F067 (127079) DOMINO TILE VERTICAL-00-04.svg 🁧 DOMINO TILE VERTICAL-00-04
U+1F068 (127080) DOMINO TILE VERTICAL-00-05.svg 🁨 DOMINO TILE VERTICAL-00-05
U+1F069 (127081) DOMINO TILE VERTICAL-00-06.svg 🁩 DOMINO TILE VERTICAL-00-06
U+1F06A (127082) DOMINO TILE VERTICAL-01-00.svg 🁪 DOMINO TILE VERTICAL-01-00
U+1F06B (127083) DOMINO TILE VERTICAL-01-01.svg 🁫 DOMINO TILE VERTICAL-01-01
U+1F06C (127084) DOMINO TILE VERTICAL-01-02.svg 🁬 DOMINO TILE VERTICAL-01-02
U+1F06D (127085) DOMINO TILE VERTICAL-01-03.svg 🁭 DOMINO TILE VERTICAL-01-03
U+1F06E (127086) DOMINO TILE VERTICAL-01-04.svg 🁮 DOMINO TILE VERTICAL-01-04
U+1F06F (127087) DOMINO TILE VERTICAL-01-05.svg 🁯 DOMINO TILE VERTICAL-01-05
U+1F070 (127088) DOMINO TILE VERTICAL-01-06.svg 🁰 DOMINO TILE VERTICAL-01-06
U+1F071 (127089) DOMINO TILE VERTICAL-02-00.svg 🁱 DOMINO TILE VERTICAL-02-00
U+1F072 (127090) DOMINO TILE VERTICAL-02-01.svg 🁲 DOMINO TILE VERTICAL-02-01
U+1F073 (127091) DOMINO TILE VERTICAL-02-02.svg 🁳 DOMINO TILE VERTICAL-02-02
U+1F074 (127092) DOMINO TILE VERTICAL-02-03.svg 🁴 DOMINO TILE VERTICAL-02-03
U+1F075 (127093) DOMINO TILE VERTICAL-02-04.svg 🁵 DOMINO TILE VERTICAL-02-04
U+1F076 (127094) DOMINO TILE VERTICAL-02-05.svg 🁶 DOMINO TILE VERTICAL-02-05
U+1F077 (127095) DOMINO TILE VERTICAL-02-06.svg 🁷 DOMINO TILE VERTICAL-02-06
U+1F078 (127096) DOMINO TILE VERTICAL-03-00.svg 🁸 DOMINO TILE VERTICAL-03-00
U+1F079 (127097) DOMINO TILE VERTICAL-03-01.svg 🁹 DOMINO TILE VERTICAL-03-01
U+1F07A (127098) DOMINO TILE VERTICAL-03-02.svg 🁺 DOMINO TILE VERTICAL-03-02
U+1F07B (127099) DOMINO TILE VERTICAL-03-03.svg 🁻 DOMINO TILE VERTICAL-03-03
U+1F07C (127100) DOMINO TILE VERTICAL-03-04.svg 🁼 DOMINO TILE VERTICAL-03-04
U+1F07D (127101) DOMINO TILE VERTICAL-03-05.svg 🁽 DOMINO TILE VERTICAL-03-05
U+1F07E (127102) DOMINO TILE VERTICAL-03-06.svg 🁾 DOMINO TILE VERTICAL-03-06
U+1F07F (127103) DOMINO TILE VERTICAL-04-00.svg 🁿 DOMINO TILE VERTICAL-04-00
U+1F080 (127104) DOMINO TILE VERTICAL-04-01.svg 🂀 DOMINO TILE VERTICAL-04-01
U+1F081 (127105) DOMINO TILE VERTICAL-04-02.svg 🂁 DOMINO TILE VERTICAL-04-02
U+1F082 (127106) DOMINO TILE VERTICAL-04-03.svg 🂂 DOMINO TILE VERTICAL-04-03
U+1F083 (127107) DOMINO TILE VERTICAL-04-04.svg 🂃 DOMINO TILE VERTICAL-04-04
U+1F084 (127108) DOMINO TILE VERTICAL-04-05.svg 🂄 DOMINO TILE VERTICAL-04-05
U+1F085 (127109) DOMINO TILE VERTICAL-04-06.svg 🂅 DOMINO TILE VERTICAL-04-06
U+1F086 (127110) DOMINO TILE VERTICAL-05-00.svg 🂆 DOMINO TILE VERTICAL-05-00
U+1F087 (127111) DOMINO TILE VERTICAL-05-01.svg 🂇 DOMINO TILE VERTICAL-05-01
U+1F088 (127112) DOMINO TILE VERTICAL-05-02.svg 🂈 DOMINO TILE VERTICAL-05-02
U+1F089 (127113) DOMINO TILE VERTICAL-05-03.svg 🂉 DOMINO TILE VERTICAL-05-03
U+1F08A (127114) DOMINO TILE VERTICAL-05-04.svg 🂊 DOMINO TILE VERTICAL-05-04
U+1F08B (127115) DOMINO TILE VERTICAL-05-05.svg 🂋 DOMINO TILE VERTICAL-05-05
U+1F08C (127116) DOMINO TILE VERTICAL-05-06.svg 🂌 DOMINO TILE VERTICAL-05-06
U+1F08D (127117) DOMINO TILE VERTICAL-06-00.svg 🂍 DOMINO TILE VERTICAL-06-00
U+1F08E (127118) DOMINO TILE VERTICAL-06-01.svg 🂎 DOMINO TILE VERTICAL-06-01
U+1F08F (127119) DOMINO TILE VERTICAL-06-02.svg 🂏 DOMINO TILE VERTICAL-06-02
U+1F090 (127120) DOMINO TILE VERTICAL-06-03.svg 🂐 DOMINO TILE VERTICAL-06-03
U+1F091 (127121) DOMINO TILE VERTICAL-06-04.svg 🂑 DOMINO TILE VERTICAL-06-04
U+1F092 (127122) DOMINO TILE VERTICAL-06-05.svg 🂒 DOMINO TILE VERTICAL-06-05
U+1F093 (127123) DOMINO TILE VERTICAL-06-06.svg 🂓 DOMINO TILE VERTICAL-06-06