ภาคผนวก:ยูนิโคด/Playing Cards

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
⟵ Domino Tiles

Playing Cards

Enclosed Alphanumeric Supplement ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Playing Cards” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 14.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+1F0A0 ถึง U+1F0FF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป So (Other Symbol) และมีรหัสอักษรเป็น Zyyy (Common)

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+1F0A0 (127136) Carta Francese retro Rosso.jpg 🂠 PLAYING CARD BACK
U+1F0A1 (127137) 40 Asso di picche.jpg 🂡 PLAYING CARD ACE OF SPADES
U+1F0A2 (127138) 41 Due di picche.jpg 🂢 PLAYING CARD TWO OF SPADES
U+1F0A3 (127139) 42 Tre di picche.jpg 🂣 PLAYING CARD THREE OF SPADES
U+1F0A4 (127140) 43 Quattro di picche.jpg 🂤 PLAYING CARD FOUR OF SPADES
U+1F0A5 (127141) 44 Cinque di picche.jpg 🂥 PLAYING CARD FIVE OF SPADES
U+1F0A6 (127142) 45 Sei di picche.jpg 🂦 PLAYING CARD SIX OF SPADES
U+1F0A7 (127143) 46 Sette di picche.jpg 🂧 PLAYING CARD SEVEN OF SPADES
U+1F0A8 (127144) 47 Otto di picche.jpg 🂨 PLAYING CARD EIGHT OF SPADES
U+1F0A9 (127145) 48 Nove di picche.jpg 🂩 PLAYING CARD NINE OF SPADES
U+1F0AA (127146) 49 Dieci di picche.jpg 🂪 PLAYING CARD TEN OF SPADES
U+1F0AB (127147) 50 J di picche.jpg 🂫 PLAYING CARD JACK OF SPADES
U+1F0AC (127148) 🂬 PLAYING CARD KNIGHT OF SPADES
U+1F0AD (127149) 51 Q di picche.jpg 🂭 PLAYING CARD QUEEN OF SPADES
U+1F0AE (127150) 52 K di picche.jpg 🂮 PLAYING CARD KING OF SPADES
U+1F0B1 (127153) 01 Asso di cuori.jpg 🂱 PLAYING CARD ACE OF HEARTS
U+1F0B2 (127154) 02 Due di cuori.jpg 🂲 PLAYING CARD TWO OF HEARTS
U+1F0B3 (127155) 03 Tre di cuori.jpg 🂳 PLAYING CARD THREE OF HEARTS
U+1F0B4 (127156) 04 Quattro di cuori.jpg 🂴 PLAYING CARD FOUR OF HEARTS
U+1F0B5 (127157) 05 Cinque di cuori.jpg 🂵 PLAYING CARD FIVE OF HEARTS
U+1F0B6 (127158) 06 Sei di cuori.jpg 🂶 PLAYING CARD SIX OF HEARTS
U+1F0B7 (127159) 07 Sette di cuori.jpg 🂷 PLAYING CARD SEVEN OF HEARTS
U+1F0B8 (127160) 08 Otto di cuori.jpg 🂸 PLAYING CARD EIGHT OF HEARTS
U+1F0B9 (127161) 09 Nove di cuori.jpg 🂹 PLAYING CARD NINE OF HEARTS
U+1F0BA (127162) 10 Dieci di cuori.jpg 🂺 PLAYING CARD TEN OF HEARTS
U+1F0BB (127163) 11 J di cuori.jpg 🂻 PLAYING CARD JACK OF HEARTS
U+1F0BC (127164) 🂼 PLAYING CARD KNIGHT OF HEARTS
U+1F0BD (127165) 12 Q di cuori.jpg 🂽 PLAYING CARD QUEEN OF HEARTS
U+1F0BE (127166) 13 K di cuori.jpg 🂾 PLAYING CARD KING OF HEARTS
U+1F0BF (127167) 🂿 PLAYING CARD RED JOKER
U+1F0C1 (127169) 14 Asso di quadri.jpg 🃁 PLAYING CARD ACE OF DIAMONDS
U+1F0C2 (127170) 15 Due di quadri.jpg 🃂 PLAYING CARD TWO OF DIAMONDS
U+1F0C3 (127171) 16 Tre di quadri.jpg 🃃 PLAYING CARD THREE OF DIAMONDS
U+1F0C4 (127172) 17 Quattro di quadri.jpg 🃄 PLAYING CARD FOUR OF DIAMONDS
U+1F0C5 (127173) 18 Cinque di quadri.jpg 🃅 PLAYING CARD FIVE OF DIAMONDS
U+1F0C6 (127174) 19 Sei di quadri.jpg 🃆 PLAYING CARD SIX OF DIAMONDS
U+1F0C7 (127175) 20 Sette di quadri.jpg 🃇 PLAYING CARD SEVEN OF DIAMONDS
U+1F0C8 (127176) 21 Otto di quadri.jpg 🃈 PLAYING CARD EIGHT OF DIAMONDS
U+1F0C9 (127177) 22 Nove di quadri.jpg 🃉 PLAYING CARD NINE OF DIAMONDS
U+1F0CA (127178) 23 Dieci di quadri.jpg 🃊 PLAYING CARD TEN OF DIAMONDS
U+1F0CB (127179) 24 J di quadri.jpg 🃋 PLAYING CARD JACK OF DIAMONDS
U+1F0CC (127180) 🃌 PLAYING CARD KNIGHT OF DIAMONDS
U+1F0CD (127181) 25 Q di quadri.jpg 🃍 PLAYING CARD QUEEN OF DIAMONDS
U+1F0CE (127182) 26 K di quadri.jpg 🃎 PLAYING CARD KING OF DIAMONDS
U+1F0CF (127183) Jolly Nero.jpg 🃏 PLAYING CARD BLACK JOKER
U+1F0D1 (127185) 27 Asso di fiori.jpg 🃑 PLAYING CARD ACE OF CLUBS
U+1F0D2 (127186) 28 Due di fiori.jpg 🃒 PLAYING CARD TWO OF CLUBS
U+1F0D3 (127187) 29 Tre di fiori.jpg 🃓 PLAYING CARD THREE OF CLUBS
U+1F0D4 (127188) 30 Quattro di fiori.jpg 🃔 PLAYING CARD FOUR OF CLUBS
U+1F0D5 (127189) 31 Cinque di fiori.jpg 🃕 PLAYING CARD FIVE OF CLUBS
U+1F0D6 (127190) 32 Sei di fiori.jpg 🃖 PLAYING CARD SIX OF CLUBS
U+1F0D7 (127191) 33 Sette di fiori.jpg 🃗 PLAYING CARD SEVEN OF CLUBS
U+1F0D8 (127192) 34 Otto di fiori.jpg 🃘 PLAYING CARD EIGHT OF CLUBS
U+1F0D9 (127193) 35 Nove di fiori.jpg 🃙 PLAYING CARD NINE OF CLUBS
U+1F0DA (127194) 36 Dieci di fiori.jpg 🃚 PLAYING CARD TEN OF CLUBS
U+1F0DB (127195) 37 J di fiori.jpg 🃛 PLAYING CARD JACK OF CLUBS
U+1F0DC (127196) 🃜 PLAYING CARD KNIGHT OF CLUBS
U+1F0DD (127197) 38 Q di fiori.jpg 🃝 PLAYING CARD QUEEN OF CLUBS
U+1F0DE (127198) 39 K di fiori.jpg 🃞 PLAYING CARD KING OF CLUBS
U+1F0DF (127199) The Jolly Nero.jpg 🃟 PLAYING CARD WHITE JOKER
U+1F0E0 (127200) 🃠 PLAYING CARD FOOL
U+1F0E1 (127201) 🃡 PLAYING CARD TRUMP-1
U+1F0E2 (127202) 🃢 PLAYING CARD TRUMP-2
U+1F0E3 (127203) 🃣 PLAYING CARD TRUMP-3
U+1F0E4 (127204) 🃤 PLAYING CARD TRUMP-4
U+1F0E5 (127205) 🃥 PLAYING CARD TRUMP-5
U+1F0E6 (127206) 🃦 PLAYING CARD TRUMP-6
U+1F0E7 (127207) 🃧 PLAYING CARD TRUMP-7
U+1F0E8 (127208) 🃨 PLAYING CARD TRUMP-8
U+1F0E9 (127209) 🃩 PLAYING CARD TRUMP-9
U+1F0EA (127210) 🃪 PLAYING CARD TRUMP-10
U+1F0EB (127211) 🃫 PLAYING CARD TRUMP-11
U+1F0EC (127212) 🃬 PLAYING CARD TRUMP-12
U+1F0ED (127213) 🃭 PLAYING CARD TRUMP-13
U+1F0EE (127214) 🃮 PLAYING CARD TRUMP-14
U+1F0EF (127215) 🃯 PLAYING CARD TRUMP-15
U+1F0F0 (127216) 🃰 PLAYING CARD TRUMP-16
U+1F0F1 (127217) 🃱 PLAYING CARD TRUMP-17
U+1F0F2 (127218) 🃲 PLAYING CARD TRUMP-18
U+1F0F3 (127219) 🃳 PLAYING CARD TRUMP-19
U+1F0F4 (127220) 🃴 PLAYING CARD TRUMP-20
U+1F0F5 (127221) 🃵 PLAYING CARD TRUMP-21