ภาคผนวก:ยูนิโคด/Playing Cards

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
⟵ Domino Tiles

Playing Cards

Enclosed Alphanumeric Supplement ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Playing Cards” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 14.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+1F0A0 ถึง U+1F0FF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป So (Other Symbol) และมีรหัสอักษรเป็น Zyyy (Common)

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+1F0A0 (127136) PLAYING CARD BACK.svg 🂠 PLAYING CARD BACK
U+1F0A1 (127137) PLAYING CARD ACE OF SPADES.svg 🂡 PLAYING CARD ACE OF SPADES
U+1F0A2 (127138) PLAYING CARD TWO OF SPADES.svg 🂢 PLAYING CARD TWO OF SPADES
U+1F0A3 (127139) PLAYING CARD THREE OF SPADES.svg 🂣 PLAYING CARD THREE OF SPADES
U+1F0A4 (127140) PLAYING CARD FOUR OF SPADES.svg 🂤 PLAYING CARD FOUR OF SPADES
U+1F0A5 (127141) PLAYING CARD FIVE OF SPADES.svg 🂥 PLAYING CARD FIVE OF SPADES
U+1F0A6 (127142) PLAYING CARD SIX OF SPADES.svg 🂦 PLAYING CARD SIX OF SPADES
U+1F0A7 (127143) PLAYING CARD SEVEN OF SPADES.svg 🂧 PLAYING CARD SEVEN OF SPADES
U+1F0A8 (127144) PLAYING CARD EIGHT OF SPADES.svg 🂨 PLAYING CARD EIGHT OF SPADES
U+1F0A9 (127145) PLAYING CARD NINE OF SPADES.svg 🂩 PLAYING CARD NINE OF SPADES
U+1F0AA (127146) PLAYING CARD TEN OF SPADES.svg 🂪 PLAYING CARD TEN OF SPADES
U+1F0AB (127147) PLAYING CARD JACK OF SPADES.svg 🂫 PLAYING CARD JACK OF SPADES
U+1F0AC (127148) PLAYING CARD KNIGHT OF SPADES.svg 🂬 PLAYING CARD KNIGHT OF SPADES
U+1F0AD (127149) PLAYING CARD QUEEN OF SPADES.svg 🂭 PLAYING CARD QUEEN OF SPADES
U+1F0AE (127150) PLAYING CARD KING OF SPADES.svg 🂮 PLAYING CARD KING OF SPADES
U+1F0B1 (127153) PLAYING CARD ACE OF HEARTS.svg 🂱 PLAYING CARD ACE OF HEARTS
U+1F0B2 (127154) PLAYING CARD TWO OF HEARTS.svg 🂲 PLAYING CARD TWO OF HEARTS
U+1F0B3 (127155) PLAYING CARD THREE OF HEARTS.svg 🂳 PLAYING CARD THREE OF HEARTS
U+1F0B4 (127156) PLAYING CARD FOUR OF HEARTS.svg 🂴 PLAYING CARD FOUR OF HEARTS
U+1F0B5 (127157) PLAYING CARD FIVE OF HEARTS.svg 🂵 PLAYING CARD FIVE OF HEARTS
U+1F0B6 (127158) PLAYING CARD SIX OF HEARTS.svg 🂶 PLAYING CARD SIX OF HEARTS
U+1F0B7 (127159) PLAYING CARD SEVEN OF HEARTS.svg 🂷 PLAYING CARD SEVEN OF HEARTS
U+1F0B8 (127160) PLAYING CARD EIGHT OF HEARTS.svg 🂸 PLAYING CARD EIGHT OF HEARTS
U+1F0B9 (127161) PLAYING CARD NINE OF HEARTS.svg 🂹 PLAYING CARD NINE OF HEARTS
U+1F0BA (127162) PLAYING CARD TEN OF HEARTS.svg 🂺 PLAYING CARD TEN OF HEARTS
U+1F0BB (127163) PLAYING CARD JACK OF HEARTS.svg 🂻 PLAYING CARD JACK OF HEARTS
U+1F0BC (127164) PLAYING CARD KNIGHT OF HEARTS.svg 🂼 PLAYING CARD KNIGHT OF HEARTS
U+1F0BD (127165) PLAYING CARD QUEEN OF HEARTS.svg 🂽 PLAYING CARD QUEEN OF HEARTS
U+1F0BE (127166) PLAYING CARD KING OF HEARTS.svg 🂾 PLAYING CARD KING OF HEARTS
U+1F0BF (127167) PLAYING CARD RED JOKER.svg 🂿 PLAYING CARD RED JOKER
U+1F0C1 (127169) PLAYING CARD ACE OF DIAMONDS.svg 🃁 PLAYING CARD ACE OF DIAMONDS
U+1F0C2 (127170) PLAYING CARD TWO OF DIAMONDS.svg 🃂 PLAYING CARD TWO OF DIAMONDS
U+1F0C3 (127171) PLAYING CARD THREE OF DIAMONDS.svg 🃃 PLAYING CARD THREE OF DIAMONDS
U+1F0C4 (127172) PLAYING CARD FOUR OF DIAMONDS.svg 🃄 PLAYING CARD FOUR OF DIAMONDS
U+1F0C5 (127173) PLAYING CARD FIVE OF DIAMONDS.svg 🃅 PLAYING CARD FIVE OF DIAMONDS
U+1F0C6 (127174) PLAYING CARD SIX OF DIAMONDS.svg 🃆 PLAYING CARD SIX OF DIAMONDS
U+1F0C7 (127175) PLAYING CARD SEVEN OF DIAMONDS.svg 🃇 PLAYING CARD SEVEN OF DIAMONDS
U+1F0C8 (127176) PLAYING CARD EIGHT OF DIAMONDS.svg 🃈 PLAYING CARD EIGHT OF DIAMONDS
U+1F0C9 (127177) PLAYING CARD NINE OF DIAMONDS.svg 🃉 PLAYING CARD NINE OF DIAMONDS
U+1F0CA (127178) PLAYING CARD TEN OF DIAMONDS.svg 🃊 PLAYING CARD TEN OF DIAMONDS
U+1F0CB (127179) PLAYING CARD JACK OF DIAMONDS.svg 🃋 PLAYING CARD JACK OF DIAMONDS
U+1F0CC (127180) PLAYING CARD KNIGHT OF DIAMONDS.svg 🃌 PLAYING CARD KNIGHT OF DIAMONDS
U+1F0CD (127181) PLAYING CARD QUEEN OF DIAMONDS.svg 🃍 PLAYING CARD QUEEN OF DIAMONDS
U+1F0CE (127182) PLAYING CARD KING OF DIAMONDS.svg 🃎 PLAYING CARD KING OF DIAMONDS
U+1F0CF (127183) PLAYING CARD BLACK JOKER.svg 🃏 PLAYING CARD BLACK JOKER
U+1F0D1 (127185) PLAYING CARD ACE OF CLUBS.svg 🃑 PLAYING CARD ACE OF CLUBS
U+1F0D2 (127186) PLAYING CARD TWO OF CLUBS.svg 🃒 PLAYING CARD TWO OF CLUBS
U+1F0D3 (127187) PLAYING CARD THREE OF CLUBS.svg 🃓 PLAYING CARD THREE OF CLUBS
U+1F0D4 (127188) PLAYING CARD FOUR OF CLUBS.svg 🃔 PLAYING CARD FOUR OF CLUBS
U+1F0D5 (127189) PLAYING CARD FIVE OF CLUBS.svg 🃕 PLAYING CARD FIVE OF CLUBS
U+1F0D6 (127190) PLAYING CARD SIX OF CLUBS.svg 🃖 PLAYING CARD SIX OF CLUBS
U+1F0D7 (127191) PLAYING CARD SEVEN OF CLUBS.svg 🃗 PLAYING CARD SEVEN OF CLUBS
U+1F0D8 (127192) PLAYING CARD EIGHT OF CLUBS.svg 🃘 PLAYING CARD EIGHT OF CLUBS
U+1F0D9 (127193) PLAYING CARD NINE OF CLUBS.svg 🃙 PLAYING CARD NINE OF CLUBS
U+1F0DA (127194) PLAYING CARD TEN OF CLUBS.svg 🃚 PLAYING CARD TEN OF CLUBS
U+1F0DB (127195) PLAYING CARD JACK OF CLUBS.svg 🃛 PLAYING CARD JACK OF CLUBS
U+1F0DC (127196) PLAYING CARD KNIGHT OF CLUBS.svg 🃜 PLAYING CARD KNIGHT OF CLUBS
U+1F0DD (127197) PLAYING CARD QUEEN OF CLUBS.svg 🃝 PLAYING CARD QUEEN OF CLUBS
U+1F0DE (127198) PLAYING CARD KING OF CLUBS.svg 🃞 PLAYING CARD KING OF CLUBS
U+1F0DF (127199) PLAYING CARD WHITE JOKER.svg 🃟 PLAYING CARD WHITE JOKER
U+1F0E0 (127200) PLAYING CARD FOOL.svg 🃠 PLAYING CARD FOOL
U+1F0E1 (127201) PLAYING CARD TRUMP-1.svg 🃡 PLAYING CARD TRUMP-1
U+1F0E2 (127202) PLAYING CARD TRUMP-2.svg 🃢 PLAYING CARD TRUMP-2
U+1F0E3 (127203) PLAYING CARD TRUMP-3.svg 🃣 PLAYING CARD TRUMP-3
U+1F0E4 (127204) PLAYING CARD TRUMP-4.svg 🃤 PLAYING CARD TRUMP-4
U+1F0E5 (127205) PLAYING CARD TRUMP-5.svg 🃥 PLAYING CARD TRUMP-5
U+1F0E6 (127206) PLAYING CARD TRUMP-6.svg 🃦 PLAYING CARD TRUMP-6
U+1F0E7 (127207) PLAYING CARD TRUMP-7.svg 🃧 PLAYING CARD TRUMP-7
U+1F0E8 (127208) PLAYING CARD TRUMP-8.svg 🃨 PLAYING CARD TRUMP-8
U+1F0E9 (127209) PLAYING CARD TRUMP-9.svg 🃩 PLAYING CARD TRUMP-9
U+1F0EA (127210) PLAYING CARD TRUMP-10.svg 🃪 PLAYING CARD TRUMP-10
U+1F0EB (127211) PLAYING CARD TRUMP-11.svg 🃫 PLAYING CARD TRUMP-11
U+1F0EC (127212) PLAYING CARD TRUMP-12.svg 🃬 PLAYING CARD TRUMP-12
U+1F0ED (127213) PLAYING CARD TRUMP-13.svg 🃭 PLAYING CARD TRUMP-13
U+1F0EE (127214) PLAYING CARD TRUMP-14.svg 🃮 PLAYING CARD TRUMP-14
U+1F0EF (127215) PLAYING CARD TRUMP-15.svg 🃯 PLAYING CARD TRUMP-15
U+1F0F0 (127216) PLAYING CARD TRUMP-16.svg 🃰 PLAYING CARD TRUMP-16
U+1F0F1 (127217) PLAYING CARD TRUMP-17.svg 🃱 PLAYING CARD TRUMP-17
U+1F0F2 (127218) PLAYING CARD TRUMP-18.svg 🃲 PLAYING CARD TRUMP-18
U+1F0F3 (127219) PLAYING CARD TRUMP-19.svg 🃳 PLAYING CARD TRUMP-19
U+1F0F4 (127220) PLAYING CARD TRUMP-20.svg 🃴 PLAYING CARD TRUMP-20
U+1F0F5 (127221) PLAYING CARD TRUMP-21.svg 🃵 PLAYING CARD TRUMP-21