ภาคผนวก:ยูนิโคด/Geometric Shapes Extended

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
⟵ Alchemical Symbols

Geometric Shapes Extended

Supplemental Arrows-C ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Geometric Shapes Extended” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 12.1 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+1F780 ถึง U+1F7FF

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+1F780 (128896) 🞀 BLACK LEFT-POINTING ISOSCELES RIGHT TRIANGLE
U+1F781 (128897) 🞁 BLACK UP-POINTING ISOSCELES RIGHT TRIANGLE
U+1F782 (128898) 🞂 BLACK RIGHT-POINTING ISOSCELES RIGHT TRIANGLE
U+1F783 (128899) 🞃 BLACK DOWN-POINTING ISOSCELES RIGHT TRIANGLE
U+1F784 (128900) 🞄 BLACK SLIGHTLY SMALL CIRCLE
U+1F785 (128901) 🞅 MEDIUM BOLD WHITE CIRCLE
U+1F786 (128902) 🞆 BOLD WHITE CIRCLE
U+1F787 (128903) 🞇 HEAVY WHITE CIRCLE
U+1F788 (128904) 🞈 VERY HEAVY WHITE CIRCLE
U+1F789 (128905) 🞉 EXTREMELY HEAVY WHITE CIRCLE
U+1F78A (128906) 🞊 WHITE CIRCLE CONTAINING BLACK SMALL CIRCLE
U+1F78B (128907) 🞋 ROUND TARGET
U+1F78C (128908) 🞌 BLACK TINY SQUARE
U+1F78D (128909) 🞍 BLACK SLIGHTLY SMALL SQUARE
U+1F78E (128910) 🞎 LIGHT WHITE SQUARE
U+1F78F (128911) 🞏 MEDIUM WHITE SQUARE
U+1F790 (128912) 🞐 BOLD WHITE SQUARE
U+1F791 (128913) 🞑 HEAVY WHITE SQUARE
U+1F792 (128914) 🞒 VERY HEAVY WHITE SQUARE
U+1F793 (128915) 🞓 EXTREMELY HEAVY WHITE SQUARE
U+1F794 (128916) 🞔 WHITE SQUARE CONTAINING BLACK VERY SMALL SQUARE
U+1F795 (128917) 🞕 WHITE SQUARE CONTAINING BLACK MEDIUM SQUARE
U+1F796 (128918) 🞖 SQUARE TARGET
U+1F797 (128919) 🞗 BLACK TINY DIAMOND
U+1F798 (128920) 🞘 BLACK VERY SMALL DIAMOND
U+1F799 (128921) 🞙 BLACK MEDIUM SMALL DIAMOND
U+1F79A (128922) 🞚 WHITE DIAMOND CONTAINING BLACK VERY SMALL DIAMOND
U+1F79B (128923) 🞛 WHITE DIAMOND CONTAINING BLACK MEDIUM DIAMOND
U+1F79C (128924) 🞜 DIAMOND TARGET
U+1F79D (128925) 🞝 BLACK TINY LOZENGE
U+1F79E (128926) 🞞 BLACK VERY SMALL LOZENGE
U+1F79F (128927) 🞟 BLACK MEDIUM SMALL LOZENGE
U+1F7A0 (128928) 🞠 WHITE LOZENGE CONTAINING BLACK SMALL LOZENGE
U+1F7A1 (128929) 🞡 THIN GREEK CROSS
U+1F7A2 (128930) 🞢 LIGHT GREEK CROSS
U+1F7A3 (128931) 🞣 MEDIUM GREEK CROSS
U+1F7A4 (128932) 🞤 BOLD GREEK CROSS
U+1F7A5 (128933) 🞥 VERY BOLD GREEK CROSS
U+1F7A6 (128934) 🞦 VERY HEAVY GREEK CROSS
U+1F7A7 (128935) 🞧 EXTREMELY HEAVY GREEK CROSS
U+1F7A8 (128936) 🞨 THIN SALTIRE
U+1F7A9 (128937) 🞩 LIGHT SALTIRE
U+1F7AA (128938) 🞪 MEDIUM SALTIRE
U+1F7AB (128939) 🞫 BOLD SALTIRE
U+1F7AC (128940) 🞬 HEAVY SALTIRE
U+1F7AD (128941) 🞭 VERY HEAVY SALTIRE
U+1F7AE (128942) 🞮 EXTREMELY HEAVY SALTIRE
U+1F7AF (128943) 🞯 LIGHT FIVE SPOKED ASTERISK
U+1F7B0 (128944) 🞰 MEDIUM FIVE SPOKED ASTERISK
U+1F7B1 (128945) 🞱 BOLD FIVE SPOKED ASTERISK
U+1F7B2 (128946) 🞲 HEAVY FIVE SPOKED ASTERISK
U+1F7B3 (128947) 🞳 VERY HEAVY FIVE SPOKED ASTERISK
U+1F7B4 (128948) 🞴 EXTREMELY HEAVY FIVE SPOKED ASTERISK
U+1F7B5 (128949) 🞵 LIGHT SIX SPOKED ASTERISK
U+1F7B6 (128950) 🞶 MEDIUM SIX SPOKED ASTERISK
U+1F7B7 (128951) 🞷 BOLD SIX SPOKED ASTERISK
U+1F7B8 (128952) 🞸 HEAVY SIX SPOKED ASTERISK
U+1F7B9 (128953) 🞹 VERY HEAVY SIX SPOKED ASTERISK
U+1F7BA (128954) 🞺 EXTREMELY HEAVY SIX SPOKED ASTERISK
U+1F7BB (128955) 🞻 LIGHT EIGHT SPOKED ASTERISK
U+1F7BC (128956) 🞼 MEDIUM EIGHT SPOKED ASTERISK
U+1F7BD (128957) 🞽 BOLD EIGHT SPOKED ASTERISK
U+1F7BE (128958) 🞾 HEAVY EIGHT SPOKED ASTERISK
U+1F7BF (128959) 🞿 VERY HEAVY EIGHT SPOKED ASTERISK
U+1F7C0 (128960) 🟀 LIGHT THREE POINTED BLACK STAR
U+1F7C1 (128961) 🟁 MEDIUM THREE POINTED BLACK STAR
U+1F7C2 (128962) 🟂 THREE POINTED BLACK STAR
U+1F7C3 (128963) 🟃 MEDIUM THREE POINTED PINWHEEL STAR
U+1F7C4 (128964) 🟄 LIGHT FOUR POINTED BLACK STAR
U+1F7C5 (128965) 🟅 MEDIUM FOUR POINTED BLACK STAR
U+1F7C6 (128966) 🟆 FOUR POINTED BLACK STAR
U+1F7C7 (128967) 🟇 MEDIUM FOUR POINTED PINWHEEL STAR
U+1F7C8 (128968) 🟈 REVERSE LIGHT FOUR POINTED PINWHEEL STAR
U+1F7C9 (128969) 🟉 LIGHT FIVE POINTED BLACK STAR
U+1F7CA (128970) 🟊 HEAVY FIVE POINTED BLACK STAR
U+1F7CB (128971) 🟋 MEDIUM SIX POINTED BLACK STAR
U+1F7CC (128972) 🟌 HEAVY SIX POINTED BLACK STAR
U+1F7CD (128973) 🟍 SIX POINTED PINWHEEL STAR
U+1F7CE (128974) 🟎 MEDIUM EIGHT POINTED BLACK STAR
U+1F7CF (128975) 🟏 HEAVY EIGHT POINTED BLACK STAR
U+1F7D0 (128976) 🟐 VERY HEAVY EIGHT POINTED BLACK STAR
U+1F7D1 (128977) 🟑 HEAVY EIGHT POINTED PINWHEEL STAR
U+1F7D2 (128978) 🟒 LIGHT TWELVE POINTED BLACK STAR
U+1F7D3 (128979) 🟓 HEAVY TWELVE POINTED BLACK STAR
U+1F7D4 (128980) 🟔 HEAVY TWELVE POINTED PINWHEEL STAR
U+1F7D5 (128981) 🟕 CIRCLED TRIANGLE
U+1F7D6 (128982) 🟖 NEGATIVE CIRCLED TRIANGLE
U+1F7D7 (128983) 🟗 CIRCLED SQUARE
U+1F7D8 (128984) 🟘 NEGATIVE CIRCLED SQUARE
U+1F7E0 (128992) 🟠 LARGE ORANGE CIRCLE
U+1F7E1 (128993) 🟡 LARGE YELLOW CIRCLE
U+1F7E2 (128994) 🟢 LARGE GREEN CIRCLE
U+1F7E3 (128995) 🟣 LARGE PURPLE CIRCLE
U+1F7E4 (128996) 🟤 LARGE BROWN CIRCLE
U+1F7E5 (128997) 🟥 LARGE RED SQUARE
U+1F7E6 (128998) 🟦 LARGE BLUE SQUARE
U+1F7E7 (128999) 🟧 LARGE ORANGE SQUARE
U+1F7E8 (129000) 🟨 LARGE YELLOW SQUARE
U+1F7E9 (129001) 🟩 LARGE GREEN SQUARE
U+1F7EA (129002) 🟪 LARGE PURPLE SQUARE
U+1F7EB (129003) 🟫 LARGE BROWN SQUARE