ภาคผนวก:ยูนิโคด/Latin Extended-A

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
⟵ Latin-1 Supplement

Latin Extended-A

Latin Extended-B ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Latin Extended-A” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 12.1 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+0100 ถึง U+017F

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+0100 (256) Ā LATIN CAPITAL LETTER A WITH MACRON
U+0101 (257) ā LATIN SMALL LETTER A WITH MACRON
U+0102 (258) Ă LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE
U+0103 (259) ă LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE
U+0104 (260) Ą LATIN CAPITAL LETTER A WITH OGONEK
U+0105 (261) ą LATIN SMALL LETTER A WITH OGONEK
U+0106 (262) Ć LATIN CAPITAL LETTER C WITH ACUTE
U+0107 (263) ć LATIN SMALL LETTER C WITH ACUTE
U+0108 (264) Ĉ LATIN CAPITAL LETTER C WITH CIRCUMFLEX
U+0109 (265) ĉ LATIN SMALL LETTER C WITH CIRCUMFLEX
U+010A (266) Ċ LATIN CAPITAL LETTER C WITH DOT ABOVE
U+010B (267) ċ LATIN SMALL LETTER C WITH DOT ABOVE
U+010C (268) Č LATIN CAPITAL LETTER C WITH CARON
U+010D (269) č LATIN SMALL LETTER C WITH CARON
U+010E (270) Ď LATIN CAPITAL LETTER D WITH CARON
U+010F (271) ď LATIN SMALL LETTER D WITH CARON
U+0110 (272) Đ LATIN CAPITAL LETTER D WITH STROKE
U+0111 (273) đ LATIN SMALL LETTER D WITH STROKE
U+0112 (274) Ē LATIN CAPITAL LETTER E WITH MACRON
U+0113 (275) ē LATIN SMALL LETTER E WITH MACRON
U+0114 (276) Ĕ LATIN CAPITAL LETTER E WITH BREVE
U+0115 (277) ĕ LATIN SMALL LETTER E WITH BREVE
U+0116 (278) Ė LATIN CAPITAL LETTER E WITH DOT ABOVE
U+0117 (279) ė LATIN SMALL LETTER E WITH DOT ABOVE
U+0118 (280) Ę LATIN CAPITAL LETTER E WITH OGONEK
U+0119 (281) ę LATIN SMALL LETTER E WITH OGONEK
U+011A (282) Ě LATIN CAPITAL LETTER E WITH CARON
U+011B (283) ě LATIN SMALL LETTER E WITH CARON
U+011C (284) Ĝ LATIN CAPITAL LETTER G WITH CIRCUMFLEX
U+011D (285) ĝ LATIN SMALL LETTER G WITH CIRCUMFLEX
U+011E (286) Ğ LATIN CAPITAL LETTER G WITH BREVE
U+011F (287) ğ LATIN SMALL LETTER G WITH BREVE
U+0120 (288) Ġ LATIN CAPITAL LETTER G WITH DOT ABOVE
U+0121 (289) ġ LATIN SMALL LETTER G WITH DOT ABOVE
U+0122 (290) Ģ LATIN CAPITAL LETTER G WITH CEDILLA
U+0123 (291) ģ LATIN SMALL LETTER G WITH CEDILLA
U+0124 (292) Ĥ LATIN CAPITAL LETTER H WITH CIRCUMFLEX
U+0125 (293) ĥ LATIN SMALL LETTER H WITH CIRCUMFLEX
U+0126 (294) Ħ LATIN CAPITAL LETTER H WITH STROKE
U+0127 (295) ħ LATIN SMALL LETTER H WITH STROKE
U+0128 (296) Ĩ LATIN CAPITAL LETTER I WITH TILDE
U+0129 (297) ĩ LATIN SMALL LETTER I WITH TILDE
U+012A (298) Ī LATIN CAPITAL LETTER I WITH MACRON
U+012B (299) ī LATIN SMALL LETTER I WITH MACRON
U+012C (300) Ĭ LATIN CAPITAL LETTER I WITH BREVE
U+012D (301) ĭ LATIN SMALL LETTER I WITH BREVE
U+012E (302) Į LATIN CAPITAL LETTER I WITH OGONEK
U+012F (303) į LATIN SMALL LETTER I WITH OGONEK
U+0130 (304) İ LATIN CAPITAL LETTER I WITH DOT ABOVE
U+0131 (305) ı LATIN SMALL LETTER DOTLESS I
U+0132 (306) IJ LATIN CAPITAL LIGATURE IJ
U+0133 (307) ij LATIN SMALL LIGATURE IJ
U+0134 (308) Ĵ LATIN CAPITAL LETTER J WITH CIRCUMFLEX
U+0135 (309) ĵ LATIN SMALL LETTER J WITH CIRCUMFLEX
U+0136 (310) Ķ LATIN CAPITAL LETTER K WITH CEDILLA
U+0137 (311) ķ LATIN SMALL LETTER K WITH CEDILLA
U+0138 (312) ĸ LATIN SMALL LETTER KRA
U+0139 (313) Ĺ LATIN CAPITAL LETTER L WITH ACUTE
U+013A (314) ĺ LATIN SMALL LETTER L WITH ACUTE
U+013B (315) Ļ LATIN CAPITAL LETTER L WITH CEDILLA
U+013C (316) ļ LATIN SMALL LETTER L WITH CEDILLA
U+013D (317) Ľ LATIN CAPITAL LETTER L WITH CARON
U+013E (318) ľ LATIN SMALL LETTER L WITH CARON
U+013F (319) Ŀ LATIN CAPITAL LETTER L WITH MIDDLE DOT
U+0140 (320) ŀ LATIN SMALL LETTER L WITH MIDDLE DOT
U+0141 (321) Ł LATIN CAPITAL LETTER L WITH STROKE
U+0142 (322) ł LATIN SMALL LETTER L WITH STROKE
U+0143 (323) Ń LATIN CAPITAL LETTER N WITH ACUTE
U+0144 (324) ń LATIN SMALL LETTER N WITH ACUTE
U+0145 (325) Ņ LATIN CAPITAL LETTER N WITH CEDILLA
U+0146 (326) ņ LATIN SMALL LETTER N WITH CEDILLA
U+0147 (327) Ň LATIN CAPITAL LETTER N WITH CARON
U+0148 (328) ň LATIN SMALL LETTER N WITH CARON
U+0149 (329) ʼn LATIN SMALL LETTER N PRECEDED BY APOSTROPHE
U+014A (330) Ŋ LATIN CAPITAL LETTER ENG
U+014B (331) IPA Unicode 0x014B.svg ŋ LATIN SMALL LETTER ENG
U+014C (332) Ō LATIN CAPITAL LETTER O WITH MACRON
U+014D (333) ō LATIN SMALL LETTER O WITH MACRON
U+014E (334) Ŏ LATIN CAPITAL LETTER O WITH BREVE
U+014F (335) ŏ LATIN SMALL LETTER O WITH BREVE
U+0150 (336) Ő LATIN CAPITAL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE
U+0151 (337) ő LATIN SMALL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE
U+0152 (338) ΠLATIN CAPITAL LIGATURE OE
U+0153 (339) œ LATIN SMALL LIGATURE OE
U+0154 (340) Ŕ LATIN CAPITAL LETTER R WITH ACUTE
U+0155 (341) ŕ LATIN SMALL LETTER R WITH ACUTE
U+0156 (342) Ŗ LATIN CAPITAL LETTER R WITH CEDILLA
U+0157 (343) ŗ LATIN SMALL LETTER R WITH CEDILLA
U+0158 (344) Ř LATIN CAPITAL LETTER R WITH CARON
U+0159 (345) ř LATIN SMALL LETTER R WITH CARON
U+015A (346) Ś LATIN CAPITAL LETTER S WITH ACUTE
U+015B (347) ś LATIN SMALL LETTER S WITH ACUTE
U+015C (348) Ŝ LATIN CAPITAL LETTER S WITH CIRCUMFLEX
U+015D (349) ŝ LATIN SMALL LETTER S WITH CIRCUMFLEX
U+015E (350) Ş LATIN CAPITAL LETTER S WITH CEDILLA
U+015F (351) ş LATIN SMALL LETTER S WITH CEDILLA
U+0160 (352) Š LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON
U+0161 (353) š LATIN SMALL LETTER S WITH CARON
U+0162 (354) Ţ LATIN CAPITAL LETTER T WITH CEDILLA
U+0163 (355) ţ LATIN SMALL LETTER T WITH CEDILLA
U+0164 (356) Ť LATIN CAPITAL LETTER T WITH CARON
U+0165 (357) ť LATIN SMALL LETTER T WITH CARON
U+0166 (358) Ŧ LATIN CAPITAL LETTER T WITH STROKE
U+0167 (359) ŧ LATIN SMALL LETTER T WITH STROKE
U+0168 (360) Ũ LATIN CAPITAL LETTER U WITH TILDE
U+0169 (361) ũ LATIN SMALL LETTER U WITH TILDE
U+016A (362) Ū LATIN CAPITAL LETTER U WITH MACRON
U+016B (363) ū LATIN SMALL LETTER U WITH MACRON
U+016C (364) Ŭ LATIN CAPITAL LETTER U WITH BREVE
U+016D (365) ŭ LATIN SMALL LETTER U WITH BREVE
U+016E (366) Ů LATIN CAPITAL LETTER U WITH RING ABOVE
U+016F (367) ů LATIN SMALL LETTER U WITH RING ABOVE
U+0170 (368) Ű LATIN CAPITAL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE
U+0171 (369) ű LATIN SMALL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE
U+0172 (370) Ų LATIN CAPITAL LETTER U WITH OGONEK
U+0173 (371) ų LATIN SMALL LETTER U WITH OGONEK
U+0174 (372) Ŵ LATIN CAPITAL LETTER W WITH CIRCUMFLEX
U+0175 (373) ŵ LATIN SMALL LETTER W WITH CIRCUMFLEX
U+0176 (374) Ŷ LATIN CAPITAL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX
U+0177 (375) ŷ LATIN SMALL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX
U+0178 (376) Ÿ LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DIAERESIS
U+0179 (377) Ź LATIN CAPITAL LETTER Z WITH ACUTE
U+017A (378) ź LATIN SMALL LETTER Z WITH ACUTE
U+017B (379) Ż LATIN CAPITAL LETTER Z WITH DOT ABOVE
U+017C (380) ż LATIN SMALL LETTER Z WITH DOT ABOVE
U+017D (381) Ž LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON
U+017E (382) ž LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON
U+017F (383) ſ LATIN SMALL LETTER LONG S