ข้ามไปเนื้อหา

ภาคผนวก:ยูนิโคด/Small Form Variants

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
⟵ CJK Compatibility Forms

Small Form Variants

Arabic Presentation Forms-B ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Small Form Variants” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+FE50 ถึง U+FE6F อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ มีรหัสอักษรเป็น Zyyy (Common)

จุดรหัส ภาพ อักขระ หมวดหมู่
ทั่วไป
ชื่อ
U+FE50 (65104) Po
(Other Punctuation)
SMALL COMMA
U+FE51 (65105) Po
(Other Punctuation)
SMALL IDEOGRAPHIC COMMA
U+FE52 (65106) Po
(Other Punctuation)
SMALL FULL STOP
U+FE54 (65108) Po
(Other Punctuation)
SMALL SEMICOLON
U+FE55 (65109) Po
(Other Punctuation)
SMALL COLON
U+FE56 (65110) Po
(Other Punctuation)
SMALL QUESTION MARK
U+FE57 (65111) Po
(Other Punctuation)
SMALL EXCLAMATION MARK
U+FE58 (65112) Pd
(Dash Punctuation)
SMALL EM DASH
U+FE59 (65113) Ps
(Open Punctuation)
SMALL LEFT PARENTHESIS
U+FE5A (65114) Pe
(Close Punctuation)
SMALL RIGHT PARENTHESIS
U+FE5B (65115) Ps
(Open Punctuation)
SMALL LEFT CURLY BRACKET
U+FE5C (65116) Pe
(Close Punctuation)
SMALL RIGHT CURLY BRACKET
U+FE5D (65117) Ps
(Open Punctuation)
SMALL LEFT TORTOISE SHELL BRACKET
U+FE5E (65118) Pe
(Close Punctuation)
SMALL RIGHT TORTOISE SHELL BRACKET
U+FE5F (65119) Po
(Other Punctuation)
SMALL NUMBER SIGN
U+FE60 (65120) Po
(Other Punctuation)
SMALL AMPERSAND
U+FE61 (65121) Po
(Other Punctuation)
SMALL ASTERISK
U+FE62 (65122) Sm
(Math Symbol)
SMALL PLUS SIGN
U+FE63 (65123) Pd
(Dash Punctuation)
SMALL HYPHEN-MINUS
U+FE64 (65124) Sm
(Math Symbol)
SMALL LESS-THAN SIGN
U+FE65 (65125) Sm
(Math Symbol)
SMALL GREATER-THAN SIGN
U+FE66 (65126) Sm
(Math Symbol)
SMALL EQUALS SIGN
U+FE68 (65128) Po
(Other Punctuation)
SMALL REVERSE SOLIDUS
U+FE69 (65129) Sc
(Currency Symbol)
SMALL DOLLAR SIGN
U+FE6A (65130) Po
(Other Punctuation)
SMALL PERCENT SIGN
U+FE6B (65131) Po
(Other Punctuation)
SMALL COMMERCIAL AT