ข้ามไปเนื้อหา

)

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก )

) U+0029, )
RIGHT PARENTHESIS
(
[U+0028]
Basic Latin *
[U+002A]

ภาษาร่วม[แก้ไข]

เครื่องหมายวรรคตอน[แก้ไข]

) (ชื่อภาษาไทย นขลิขิตปิด หรือ วงเล็บปิด หรือ วงเล็บโค้งปิด)

 1. ใช้สิ้นสุดข้อความที่ขยายความเพิ่มเติม
  สังคมไทยกำลังเข้าสู่การแบ่งขั้วเสรีนิยม (liberal) กับอนุรักษ์นิยม (conservative) เหมือนตะวันตก
 2. (คณิตศาสตร์) ใช้สิ้นสุดกลุ่มของการดำเนินการที่ต้องกระทำก่อน
  2 ÷ (3 + 8)
 3. ใช้สิ้นสุดทางเลือกของการสะกดคำในบางภาษา
  Go get the dog(s).
  A variable with persistence that is currently above (below) its mean will tend not go below (above) its mean for some time.
 4. ใช้ขึ้นต้นลำดับหัวข้อย่อย อาจใช้ ( ร่วมด้วยก็ได้
  ข้อใดต่อไปนี้เขียนถูกต้อง
  ก) วิฬา
  ข) เวฬา
  ค) เวฬุวัน
  ง) จักรวาฬ