ข้ามไปเนื้อหา

ภาคผนวก:ยูนิโคด/Halfwidth and Fullwidth Forms

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
⟵ Arabic Presentation Forms-B

Halfwidth and Fullwidth Forms

Specials ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Halfwidth and Fullwidth Forms” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+FF00 ถึง U+FFEF

จุดรหัส ภาพ อักขระ หมวดหมู่
ทั่วไป
อักษร ชื่อ
U+FF01 (65281) Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH EXCLAMATION MARK
U+FF02 (65282) Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH QUOTATION MARK
U+FF03 (65283) Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH NUMBER SIGN
U+FF04 (65284) Sc
(Currency Symbol)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH DOLLAR SIGN
U+FF05 (65285) Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH PERCENT SIGN
U+FF06 (65286) Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH AMPERSAND
U+FF07 (65287) Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH APOSTROPHE
U+FF08 (65288) Ps
(Open Punctuation)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH LEFT PARENTHESIS
U+FF09 (65289) Pe
(Close Punctuation)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH RIGHT PARENTHESIS
U+FF0A (65290) Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH ASTERISK
U+FF0B (65291) Sm
(Math Symbol)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH PLUS SIGN
U+FF0C (65292) Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH COMMA
U+FF0D (65293) Pd
(Dash Punctuation)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH HYPHEN-MINUS
U+FF0E (65294) Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH FULL STOP
U+FF0F (65295) Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH SOLIDUS
U+FF10 (65296) Nd
(Decimal Number)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH DIGIT ZERO
U+FF11 (65297) Nd
(Decimal Number)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH DIGIT ONE
U+FF12 (65298) Nd
(Decimal Number)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH DIGIT TWO
U+FF13 (65299) Nd
(Decimal Number)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH DIGIT THREE
U+FF14 (65300) Nd
(Decimal Number)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH DIGIT FOUR
U+FF15 (65301) Nd
(Decimal Number)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH DIGIT FIVE
U+FF16 (65302) Nd
(Decimal Number)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH DIGIT SIX
U+FF17 (65303) Nd
(Decimal Number)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH DIGIT SEVEN
U+FF18 (65304) Nd
(Decimal Number)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH DIGIT EIGHT
U+FF19 (65305) Nd
(Decimal Number)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH DIGIT NINE
U+FF1A (65306) Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH COLON
U+FF1B (65307) Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH SEMICOLON
U+FF1C (65308) Sm
(Math Symbol)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH LESS-THAN SIGN
U+FF1D (65309) Sm
(Math Symbol)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH EQUALS SIGN
U+FF1E (65310) Sm
(Math Symbol)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH GREATER-THAN SIGN
U+FF1F (65311) Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH QUESTION MARK
U+FF20 (65312) Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH COMMERCIAL AT
U+FF21 (65313) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER A
U+FF22 (65314) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER B
U+FF23 (65315) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER C
U+FF24 (65316) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER D
U+FF25 (65317) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER E
U+FF26 (65318) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER F
U+FF27 (65319) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER G
U+FF28 (65320) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER H
U+FF29 (65321) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER I
U+FF2A (65322) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER J
U+FF2B (65323) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER K
U+FF2C (65324) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER L
U+FF2D (65325) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER M
U+FF2E (65326) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER N
U+FF2F (65327) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER O
U+FF30 (65328) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER P
U+FF31 (65329) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER Q
U+FF32 (65330) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER R
U+FF33 (65331) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER S
U+FF34 (65332) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER T
U+FF35 (65333) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER U
U+FF36 (65334) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER V
U+FF37 (65335) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER W
U+FF38 (65336) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER X
U+FF39 (65337) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER Y
U+FF3A (65338) Lu
(Uppercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER Z
U+FF3B (65339) Ps
(Open Punctuation)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH LEFT SQUARE BRACKET
U+FF3C (65340) Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH REVERSE SOLIDUS
U+FF3D (65341) Pe
(Close Punctuation)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH RIGHT SQUARE BRACKET
U+FF3E (65342) Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH CIRCUMFLEX ACCENT
U+FF3F (65343) _ Pc
(Connector Punctuation)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH LOW LINE
U+FF40 (65344) Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH GRAVE ACCENT
U+FF41 (65345) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER A
U+FF42 (65346) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER B
U+FF43 (65347) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER C
U+FF44 (65348) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER D
U+FF45 (65349) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER E
U+FF46 (65350) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER F
U+FF47 (65351) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER G
U+FF48 (65352) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER H
U+FF49 (65353) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER I
U+FF4A (65354) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER J
U+FF4B (65355) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER K
U+FF4C (65356) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER L
U+FF4D (65357) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER M
U+FF4E (65358) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER N
U+FF4F (65359) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER O
U+FF50 (65360) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER P
U+FF51 (65361) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER Q
U+FF52 (65362) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER R
U+FF53 (65363) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER S
U+FF54 (65364) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER T
U+FF55 (65365) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER U
U+FF56 (65366) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER V
U+FF57 (65367) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER W
U+FF58 (65368) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER X
U+FF59 (65369) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER Y
U+FF5A (65370) Ll
(Lowercase Letter)
Latn
(Latin)
FULLWIDTH LATIN SMALL LETTER Z
U+FF5B (65371) Ps
(Open Punctuation)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH LEFT CURLY BRACKET
U+FF5C (65372) Sm
(Math Symbol)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH VERTICAL LINE
U+FF5D (65373) Pe
(Close Punctuation)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH RIGHT CURLY BRACKET
U+FF5E (65374) Sm
(Math Symbol)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH TILDE
U+FF5F (65375) Ps
(Open Punctuation)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH LEFT WHITE PARENTHESIS
U+FF60 (65376) Pe
(Close Punctuation)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH RIGHT WHITE PARENTHESIS
U+FF61 (65377) Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
HALFWIDTH IDEOGRAPHIC FULL STOP
U+FF62 (65378) Ps
(Open Punctuation)
Zyyy
(Common)
HALFWIDTH LEFT CORNER BRACKET
U+FF63 (65379) Pe
(Close Punctuation)
Zyyy
(Common)
HALFWIDTH RIGHT CORNER BRACKET
U+FF64 (65380) Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
HALFWIDTH IDEOGRAPHIC COMMA
U+FF65 (65381) Po
(Other Punctuation)
Zyyy
(Common)
HALFWIDTH KATAKANA MIDDLE DOT
U+FF66 (65382) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER WO
U+FF67 (65383) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL A
U+FF68 (65384) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL I
U+FF69 (65385) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL U
U+FF6A (65386) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL E
U+FF6B (65387) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL O
U+FF6C (65388) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL YA
U+FF6D (65389) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL YU
U+FF6E (65390) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL YO
U+FF6F (65391) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL TU
U+FF70 (65392) Lm
(Modifier Letter)
Zyyy
(Common)
HALFWIDTH KATAKANA-HIRAGANA PROLONGED SOUND MARK
U+FF71 (65393) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER A
U+FF72 (65394) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER I
U+FF73 (65395) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER U
U+FF74 (65396) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER E
U+FF75 (65397) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER O
U+FF76 (65398) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER KA
U+FF77 (65399) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER KI
U+FF78 (65400) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER KU
U+FF79 (65401) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER KE
U+FF7A (65402) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER KO
U+FF7B (65403) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER SA
U+FF7C (65404) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER SI
U+FF7D (65405) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER SU
U+FF7E (65406) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER SE
U+FF7F (65407) ソ Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER SO
U+FF80 (65408) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER TA
U+FF81 (65409) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER TI
U+FF82 (65410) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER TU
U+FF83 (65411) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER TE
U+FF84 (65412) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER TO
U+FF85 (65413) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER NA
U+FF86 (65414) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER NI
U+FF87 (65415) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER NU
U+FF88 (65416) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER NE
U+FF89 (65417) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER NO
U+FF8A (65418) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER HA
U+FF8B (65419) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER HI
U+FF8C (65420) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER HU
U+FF8D (65421) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER HE
U+FF8E (65422) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER HO
U+FF8F (65423) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER MA
U+FF90 (65424) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER MI
U+FF91 (65425) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER MU
U+FF92 (65426) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER ME
U+FF93 (65427) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER MO
U+FF94 (65428) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER YA
U+FF95 (65429) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER YU
U+FF96 (65430) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER YO
U+FF97 (65431) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER RA
U+FF98 (65432) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER RI
U+FF99 (65433) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER RU
U+FF9A (65434) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER RE
U+FF9B (65435) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER RO
U+FF9C (65436) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER WA
U+FF9D (65437) Lo
(Other Letter)
Kana
(Katakana)
HALFWIDTH KATAKANA LETTER N
U+FF9E (65438) Lm
(Modifier Letter)
Zyyy
(Common)
HALFWIDTH KATAKANA VOICED SOUND MARK
U+FF9F (65439) Lm
(Modifier Letter)
Zyyy
(Common)
HALFWIDTH KATAKANA SEMI-VOICED SOUND MARK
U+FFA0 (65440) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL FILLER
U+FFA1 (65441) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER KIYEOK
U+FFA2 (65442) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER SSANGKIYEOK
U+FFA3 (65443) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER KIYEOK-SIOS
U+FFA4 (65444) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER NIEUN
U+FFA5 (65445) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER NIEUN-CIEUC
U+FFA6 (65446) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER NIEUN-HIEUH
U+FFA7 (65447) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER TIKEUT
U+FFA8 (65448) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER SSANGTIKEUT
U+FFA9 (65449) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER RIEUL
U+FFAA (65450) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER RIEUL-KIYEOK
U+FFAB (65451) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER RIEUL-MIEUM
U+FFAC (65452) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER RIEUL-PIEUP
U+FFAD (65453) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER RIEUL-SIOS
U+FFAE (65454) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER RIEUL-THIEUTH
U+FFAF (65455) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER RIEUL-PHIEUPH
U+FFB0 (65456) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER RIEUL-HIEUH
U+FFB1 (65457) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER MIEUM
U+FFB2 (65458) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER PIEUP
U+FFB3 (65459) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER SSANGPIEUP
U+FFB4 (65460) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER PIEUP-SIOS
U+FFB5 (65461) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER SIOS
U+FFB6 (65462) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER SSANGSIOS
U+FFB7 (65463) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER IEUNG
U+FFB8 (65464) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER CIEUC
U+FFB9 (65465) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER SSANGCIEUC
U+FFBA (65466) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER CHIEUCH
U+FFBB (65467) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER KHIEUKH
U+FFBC (65468) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER THIEUTH
U+FFBD (65469) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER PHIEUPH
U+FFBE (65470) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER HIEUH
U+FFC2 (65474) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER A
U+FFC3 (65475) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER AE
U+FFC4 (65476) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER YA
U+FFC5 (65477) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER YAE
U+FFC6 (65478) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER EO
U+FFC7 (65479) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER E
U+FFCA (65482) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER YEO
U+FFCB (65483) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER YE
U+FFCC (65484) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER O
U+FFCD (65485) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER WA
U+FFCE (65486) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER WAE
U+FFCF (65487) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER OE
U+FFD2 (65490) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER YO
U+FFD3 (65491) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER U
U+FFD4 (65492) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER WEO
U+FFD5 (65493) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER WE
U+FFD6 (65494) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER WI
U+FFD7 (65495) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER YU
U+FFDA (65498) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER EU
U+FFDB (65499) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER YI
U+FFDC (65500) Lo
(Other Letter)
Hang
(Hangul)
HALFWIDTH HANGUL LETTER I
U+FFE0 (65504) Sc
(Currency Symbol)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH CENT SIGN
U+FFE1 (65505) Sc
(Currency Symbol)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH POUND SIGN
U+FFE2 (65506) Sm
(Math Symbol)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH NOT SIGN
U+FFE3 (65507) Sk
(Modifier Symbol)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH MACRON
U+FFE4 (65508) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH BROKEN BAR
U+FFE5 (65509) Sc
(Currency Symbol)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH YEN SIGN
U+FFE6 (65510) Sc
(Currency Symbol)
Zyyy
(Common)
FULLWIDTH WON SIGN
U+FFE8 (65512) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
HALFWIDTH FORMS LIGHT VERTICAL
U+FFE9 (65513) Sm
(Math Symbol)
Zyyy
(Common)
HALFWIDTH LEFTWARDS ARROW
U+FFEA (65514) Sm
(Math Symbol)
Zyyy
(Common)
HALFWIDTH UPWARDS ARROW
U+FFEB (65515) Sm
(Math Symbol)
Zyyy
(Common)
HALFWIDTH RIGHTWARDS ARROW
U+FFEC (65516) Sm
(Math Symbol)
Zyyy
(Common)
HALFWIDTH DOWNWARDS ARROW
U+FFED (65517) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
HALFWIDTH BLACK SQUARE
U+FFEE (65518) So
(Other Symbol)
Zyyy
(Common)
HALFWIDTH WHITE CIRCLE