ข้ามไปเนื้อหา

ภาคผนวก:ยูนิโคด/Tamil

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
⟵ Oriya

Tamil

Telugu ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Tamil” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+0B80 ถึง U+0BFF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ มีรหัสอักษรเป็น Taml (Tamil)

จุดรหัส ภาพ อักขระ หมวดหมู่
ทั่วไป
ชื่อ
U+0B82 (2946) Mn
(Nonspacing Mark)
TAMIL SIGN ANUSVARA
U+0B83 (2947) Lo
(Other Letter)
TAMIL SIGN VISARGA
U+0B85 (2949) Lo
(Other Letter)
TAMIL LETTER A
U+0B86 (2950) Lo
(Other Letter)
TAMIL LETTER AA
U+0B87 (2951) Lo
(Other Letter)
TAMIL LETTER I
U+0B88 (2952) Lo
(Other Letter)
TAMIL LETTER II
U+0B89 (2953) Lo
(Other Letter)
TAMIL LETTER U
U+0B8A (2954) Lo
(Other Letter)
TAMIL LETTER UU
U+0B8E (2958) Lo
(Other Letter)
TAMIL LETTER E
U+0B8F (2959) Lo
(Other Letter)
TAMIL LETTER EE
U+0B90 (2960) Lo
(Other Letter)
TAMIL LETTER AI
U+0B92 (2962) Lo
(Other Letter)
TAMIL LETTER O
U+0B93 (2963) Lo
(Other Letter)
TAMIL LETTER OO
U+0B94 (2964) Lo
(Other Letter)
TAMIL LETTER AU
U+0B95 (2965) Lo
(Other Letter)
TAMIL LETTER KA
U+0B99 (2969) Lo
(Other Letter)
TAMIL LETTER NGA
U+0B9A (2970) Lo
(Other Letter)
TAMIL LETTER CA
U+0B9C (2972) Lo
(Other Letter)
TAMIL LETTER JA
U+0B9E (2974) Lo
(Other Letter)
TAMIL LETTER NYA
U+0B9F (2975) Lo
(Other Letter)
TAMIL LETTER TTA
U+0BA3 (2979) Lo
(Other Letter)
TAMIL LETTER NNA
U+0BA4 (2980) Lo
(Other Letter)
TAMIL LETTER TA
U+0BA8 (2984) Lo
(Other Letter)
TAMIL LETTER NA
U+0BA9 (2985) Lo
(Other Letter)
TAMIL LETTER NNNA
U+0BAA (2986) Lo
(Other Letter)
TAMIL LETTER PA
U+0BAE (2990) Lo
(Other Letter)
TAMIL LETTER MA
U+0BAF (2991) Lo
(Other Letter)
TAMIL LETTER YA
U+0BB0 (2992) Lo
(Other Letter)
TAMIL LETTER RA
U+0BB1 (2993) Lo
(Other Letter)
TAMIL LETTER RRA
U+0BB2 (2994) Lo
(Other Letter)
TAMIL LETTER LA
U+0BB3 (2995) Lo
(Other Letter)
TAMIL LETTER LLA
U+0BB4 (2996) Lo
(Other Letter)
TAMIL LETTER LLLA
U+0BB5 (2997) Lo
(Other Letter)
TAMIL LETTER VA
U+0BB6 (2998) Lo
(Other Letter)
TAMIL LETTER SHA
U+0BB7 (2999) Lo
(Other Letter)
TAMIL LETTER SSA
U+0BB8 (3000) Lo
(Other Letter)
TAMIL LETTER SA
U+0BB9 (3001) Lo
(Other Letter)
TAMIL LETTER HA
U+0BBE (3006) Mc
(Spacing Mark)
TAMIL VOWEL SIGN AA
U+0BBF (3007) ி Mc
(Spacing Mark)
TAMIL VOWEL SIGN I
U+0BC0 (3008) Mn
(Nonspacing Mark)
TAMIL VOWEL SIGN II
U+0BC1 (3009) Mc
(Spacing Mark)
TAMIL VOWEL SIGN U
U+0BC2 (3010) Mc
(Spacing Mark)
TAMIL VOWEL SIGN UU
U+0BC6 (3014) Mc
(Spacing Mark)
TAMIL VOWEL SIGN E
U+0BC7 (3015) Mc
(Spacing Mark)
TAMIL VOWEL SIGN EE
U+0BC8 (3016) Mc
(Spacing Mark)
TAMIL VOWEL SIGN AI
U+0BCA (3018) Mc
(Spacing Mark)
TAMIL VOWEL SIGN O
U+0BCB (3019) Mc
(Spacing Mark)
TAMIL VOWEL SIGN OO
U+0BCC (3020) Mc
(Spacing Mark)
TAMIL VOWEL SIGN AU
U+0BCD (3021) ◌் Mn
(Nonspacing Mark)
TAMIL SIGN VIRAMA
U+0BD0 (3024) Lo
(Other Letter)
TAMIL OM
U+0BD7 (3031) Mc
(Spacing Mark)
TAMIL AU LENGTH MARK
U+0BE6 (3046) Nd
(Decimal Number)
TAMIL DIGIT ZERO
U+0BE7 (3047) Nd
(Decimal Number)
TAMIL DIGIT ONE
U+0BE8 (3048) Nd
(Decimal Number)
TAMIL DIGIT TWO
U+0BE9 (3049) Nd
(Decimal Number)
TAMIL DIGIT THREE
U+0BEA (3050) Nd
(Decimal Number)
TAMIL DIGIT FOUR
U+0BEB (3051) Nd
(Decimal Number)
TAMIL DIGIT FIVE
U+0BEC (3052) Nd
(Decimal Number)
TAMIL DIGIT SIX
U+0BED (3053) Nd
(Decimal Number)
TAMIL DIGIT SEVEN
U+0BEE (3054) Nd
(Decimal Number)
TAMIL DIGIT EIGHT
U+0BEF (3055) Nd
(Decimal Number)
TAMIL DIGIT NINE
U+0BF0 (3056) No
(Other Number)
TAMIL NUMBER TEN
U+0BF1 (3057) No
(Other Number)
TAMIL NUMBER ONE HUNDRED
U+0BF2 (3058) No
(Other Number)
TAMIL NUMBER ONE THOUSAND
U+0BF3 (3059) So
(Other Symbol)
TAMIL DAY SIGN
U+0BF4 (3060) So
(Other Symbol)
TAMIL MONTH SIGN
U+0BF5 (3061) So
(Other Symbol)
TAMIL YEAR SIGN
U+0BF6 (3062) So
(Other Symbol)
TAMIL DEBIT SIGN
U+0BF7 (3063) So
(Other Symbol)
TAMIL CREDIT SIGN
U+0BF8 (3064) So
(Other Symbol)
TAMIL AS ABOVE SIGN
U+0BF9 (3065) Sc
(Currency Symbol)
TAMIL RUPEE SIGN
U+0BFA (3066) So
(Other Symbol)
TAMIL NUMBER SIGN