ภาคผนวก:ยูนิโคด/Telugu

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
⟵ Tamil

Telugu

Kannada ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Telugu” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 12.1 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+0C00 ถึง U+0C7F

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+0C00 (3072) Chandrabindu.svg TELUGU SIGN COMBINING CANDRABINDU ABOVE
U+0C01 (3073) TELUGU SIGN CANDRABINDU
U+0C02 (3074) TELUGU SIGN ANUSVARA
U+0C03 (3075) TELUGU SIGN VISARGA
U+0C04 (3076) TELUGU SIGN COMBINING ANUSVARA ABOVE
U+0C05 (3077) TELUGU LETTER A
U+0C06 (3078) TELUGU LETTER AA
U+0C07 (3079) TELUGU LETTER I
U+0C08 (3080) TELUGU LETTER II
U+0C09 (3081) TELUGU LETTER U
U+0C0A (3082) TELUGU LETTER UU
U+0C0B (3083) TELUGU LETTER VOCALIC R
U+0C0C (3084) TELUGU LETTER VOCALIC L
U+0C0E (3086) TELUGU LETTER E
U+0C0F (3087) TELUGU LETTER EE
U+0C10 (3088) TELUGU LETTER AI
U+0C12 (3090) TELUGU LETTER O
U+0C13 (3091) TELUGU LETTER OO
U+0C14 (3092) TELUGU LETTER AU
U+0C15 (3093) TELUGU LETTER KA
U+0C16 (3094) TELUGU LETTER KHA
U+0C17 (3095) TELUGU LETTER GA
U+0C18 (3096) TELUGU LETTER GHA
U+0C19 (3097) TELUGU LETTER NGA
U+0C1A (3098) TELUGU LETTER CA
U+0C1B (3099) TELUGU LETTER CHA
U+0C1C (3100) TELUGU LETTER JA
U+0C1D (3101) TELUGU LETTER JHA
U+0C1E (3102) TELUGU LETTER NYA
U+0C1F (3103) TELUGU LETTER TTA
U+0C20 (3104) TELUGU LETTER TTHA
U+0C21 (3105) TELUGU LETTER DDA
U+0C22 (3106) TELUGU LETTER DDHA
U+0C23 (3107) TELUGU LETTER NNA
U+0C24 (3108) TELUGU LETTER TA
U+0C25 (3109) TELUGU LETTER THA
U+0C26 (3110) TELUGU LETTER DA
U+0C27 (3111) TELUGU LETTER DHA
U+0C28 (3112) TELUGU LETTER NA
U+0C2A (3114) TELUGU LETTER PA
U+0C2B (3115) TELUGU LETTER PHA
U+0C2C (3116) TELUGU LETTER BA
U+0C2D (3117) TELUGU LETTER BHA
U+0C2E (3118) TELUGU LETTER MA
U+0C2F (3119) TELUGU LETTER YA
U+0C30 (3120) TELUGU LETTER RA
U+0C31 (3121) TELUGU LETTER RRA
U+0C32 (3122) TELUGU LETTER LA
U+0C33 (3123) TELUGU LETTER LLA
U+0C34 (3124) TELUGU LETTER LLLA
U+0C35 (3125) TELUGU LETTER VA
U+0C36 (3126) TELUGU LETTER SHA
U+0C37 (3127) TELUGU LETTER SSA
U+0C38 (3128) TELUGU LETTER SA
U+0C39 (3129) TELUGU LETTER HA
U+0C3D (3133) TELUGU SIGN AVAGRAHA
U+0C3E (3134) TELUGU VOWEL SIGN AA
U+0C3F (3135) ి TELUGU VOWEL SIGN I
U+0C40 (3136) TELUGU VOWEL SIGN II
U+0C41 (3137) TELUGU VOWEL SIGN U
U+0C42 (3138) TELUGU VOWEL SIGN UU
U+0C43 (3139) TELUGU VOWEL SIGN VOCALIC R
U+0C44 (3140) TELUGU VOWEL SIGN VOCALIC RR
U+0C46 (3142) TELUGU VOWEL SIGN E
U+0C47 (3143) TELUGU VOWEL SIGN EE
U+0C48 (3144) TELUGU VOWEL SIGN AI
U+0C4A (3146) TELUGU VOWEL SIGN O
U+0C4B (3147) TELUGU VOWEL SIGN OO
U+0C4C (3148) TELUGU VOWEL SIGN AU
U+0C4D (3149) ◌్ TELUGU SIGN VIRAMA
U+0C55 (3157) ◌ౕ TELUGU LENGTH MARK
U+0C56 (3158) ◌ౖ TELUGU AI LENGTH MARK
U+0C58 (3160) TELUGU LETTER TSA
U+0C59 (3161) TELUGU LETTER DZA
U+0C5A (3162) TELUGU LETTER RRRA
U+0C60 (3168) TELUGU LETTER VOCALIC RR
U+0C61 (3169) TELUGU LETTER VOCALIC LL
U+0C62 (3170) TELUGU VOWEL SIGN VOCALIC L
U+0C63 (3171) TELUGU VOWEL SIGN VOCALIC LL
U+0C66 (3174) TELUGU DIGIT ZERO
U+0C67 (3175) TELUGU DIGIT ONE
U+0C68 (3176) TELUGU DIGIT TWO
U+0C69 (3177) TELUGU DIGIT THREE
U+0C6A (3178) TELUGU DIGIT FOUR
U+0C6B (3179) TELUGU DIGIT FIVE
U+0C6C (3180) TELUGU DIGIT SIX
U+0C6D (3181) TELUGU DIGIT SEVEN
U+0C6E (3182) TELUGU DIGIT EIGHT
U+0C6F (3183) TELUGU DIGIT NINE
U+0C77 (3191) TELUGU SIGN SIDDHAM
U+0C78 (3192) TELUGU FRACTION DIGIT ZERO FOR ODD POWERS OF FOUR
U+0C79 (3193) TELUGU FRACTION DIGIT ONE FOR ODD POWERS OF FOUR
U+0C7A (3194) TELUGU FRACTION DIGIT TWO FOR ODD POWERS OF FOUR
U+0C7B (3195) TELUGU FRACTION DIGIT THREE FOR ODD POWERS OF FOUR
U+0C7C (3196) TELUGU FRACTION DIGIT ONE FOR EVEN POWERS OF FOUR
U+0C7D (3197) TELUGU FRACTION DIGIT TWO FOR EVEN POWERS OF FOUR
U+0C7E (3198) TELUGU FRACTION DIGIT THREE FOR EVEN POWERS OF FOUR
U+0C7F (3199) ౿ TELUGU SIGN TUUMU