ภาคผนวก:ยูนิโคด/Tangut/17800

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
⟵ Ideographic Symbols and Punctuation

Tangut

Tangut Components ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Tangut” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 12.1 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+17000 ถึง U+187FF

หน้านี้แสดงเฉพาะอักขระตั้งแต่ U+17800 ถึง U+17FFF

← ดูส่วนก่อนหน้า | ดูส่วนถัดไป ⟶

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+17800 (96256) 𗠀 TANGUT IDEOGRAPH-17800
U+17801 (96257) 𗠁 TANGUT IDEOGRAPH-17801
U+17802 (96258) 𗠂 TANGUT IDEOGRAPH-17802
U+17803 (96259) 𗠃 TANGUT IDEOGRAPH-17803
U+17804 (96260) 𗠄 TANGUT IDEOGRAPH-17804
U+17805 (96261) 𗠅 TANGUT IDEOGRAPH-17805
U+17806 (96262) 𗠆 TANGUT IDEOGRAPH-17806
U+17807 (96263) 𗠇 TANGUT IDEOGRAPH-17807
U+17808 (96264) 𗠈 TANGUT IDEOGRAPH-17808
U+17809 (96265) 𗠉 TANGUT IDEOGRAPH-17809
U+1780A (96266) 𗠊 TANGUT IDEOGRAPH-1780A
U+1780B (96267) 𗠋 TANGUT IDEOGRAPH-1780B
U+1780C (96268) 𗠌 TANGUT IDEOGRAPH-1780C
U+1780D (96269) 𗠍 TANGUT IDEOGRAPH-1780D
U+1780E (96270) 𗠎 TANGUT IDEOGRAPH-1780E
U+1780F (96271) 𗠏 TANGUT IDEOGRAPH-1780F
U+17810 (96272) 𗠐 TANGUT IDEOGRAPH-17810
U+17811 (96273) 𗠑 TANGUT IDEOGRAPH-17811
U+17812 (96274) 𗠒 TANGUT IDEOGRAPH-17812
U+17813 (96275) 𗠓 TANGUT IDEOGRAPH-17813
U+17814 (96276) 𗠔 TANGUT IDEOGRAPH-17814
U+17815 (96277) 𗠕 TANGUT IDEOGRAPH-17815
U+17816 (96278) 𗠖 TANGUT IDEOGRAPH-17816
U+17817 (96279) 𗠗 TANGUT IDEOGRAPH-17817
U+17818 (96280) 𗠘 TANGUT IDEOGRAPH-17818
U+17819 (96281) 𗠙 TANGUT IDEOGRAPH-17819
U+1781A (96282) 𗠚 TANGUT IDEOGRAPH-1781A
U+1781B (96283) 𗠛 TANGUT IDEOGRAPH-1781B
U+1781C (96284) 𗠜 TANGUT IDEOGRAPH-1781C
U+1781D (96285) 𗠝 TANGUT IDEOGRAPH-1781D
U+1781E (96286) 𗠞 TANGUT IDEOGRAPH-1781E
U+1781F (96287) 𗠟 TANGUT IDEOGRAPH-1781F
U+17820 (96288) 𗠠 TANGUT IDEOGRAPH-17820
U+17821 (96289) 𗠡 TANGUT IDEOGRAPH-17821
U+17822 (96290) 𗠢 TANGUT IDEOGRAPH-17822
U+17823 (96291) 𗠣 TANGUT IDEOGRAPH-17823
U+17824 (96292) 𗠤 TANGUT IDEOGRAPH-17824
U+17825 (96293) 𗠥 TANGUT IDEOGRAPH-17825
U+17826 (96294) 𗠦 TANGUT IDEOGRAPH-17826
U+17827 (96295) 𗠧 TANGUT IDEOGRAPH-17827
U+17828 (96296) 𗠨 TANGUT IDEOGRAPH-17828
U+17829 (96297) 𗠩 TANGUT IDEOGRAPH-17829
U+1782A (96298) 𗠪 TANGUT IDEOGRAPH-1782A
U+1782B (96299) 𗠫 TANGUT IDEOGRAPH-1782B
U+1782C (96300) 𗠬 TANGUT IDEOGRAPH-1782C
U+1782D (96301) 𗠭 TANGUT IDEOGRAPH-1782D
U+1782E (96302) 𗠮 TANGUT IDEOGRAPH-1782E
U+1782F (96303) 𗠯 TANGUT IDEOGRAPH-1782F
U+17830 (96304) 𗠰 TANGUT IDEOGRAPH-17830
U+17831 (96305) 𗠱 TANGUT IDEOGRAPH-17831
U+17832 (96306) 𗠲 TANGUT IDEOGRAPH-17832
U+17833 (96307) 𗠳 TANGUT IDEOGRAPH-17833
U+17834 (96308) 𗠴 TANGUT IDEOGRAPH-17834
U+17835 (96309) 𗠵 TANGUT IDEOGRAPH-17835
U+17836 (96310) 𗠶 TANGUT IDEOGRAPH-17836
U+17837 (96311) 𗠷 TANGUT IDEOGRAPH-17837
U+17838 (96312) 𗠸 TANGUT IDEOGRAPH-17838
U+17839 (96313) 𗠹 TANGUT IDEOGRAPH-17839
U+1783A (96314) 𗠺 TANGUT IDEOGRAPH-1783A
U+1783B (96315) 𗠻 TANGUT IDEOGRAPH-1783B
U+1783C (96316) 𗠼 TANGUT IDEOGRAPH-1783C
U+1783D (96317) 𗠽 TANGUT IDEOGRAPH-1783D
U+1783E (96318) 𗠾 TANGUT IDEOGRAPH-1783E
U+1783F (96319) 𗠿 TANGUT IDEOGRAPH-1783F
U+17840 (96320) 𗡀 TANGUT IDEOGRAPH-17840
U+17841 (96321) 𗡁 TANGUT IDEOGRAPH-17841
U+17842 (96322) 𗡂 TANGUT IDEOGRAPH-17842
U+17843 (96323) 𗡃 TANGUT IDEOGRAPH-17843
U+17844 (96324) 𗡄 TANGUT IDEOGRAPH-17844
U+17845 (96325) 𗡅 TANGUT IDEOGRAPH-17845
U+17846 (96326) 𗡆 TANGUT IDEOGRAPH-17846
U+17847 (96327) 𗡇 TANGUT IDEOGRAPH-17847
U+17848 (96328) 𗡈 TANGUT IDEOGRAPH-17848
U+17849 (96329) 𗡉 TANGUT IDEOGRAPH-17849
U+1784A (96330) 𗡊 TANGUT IDEOGRAPH-1784A
U+1784B (96331) 𗡋 TANGUT IDEOGRAPH-1784B
U+1784C (96332) 𗡌 TANGUT IDEOGRAPH-1784C
U+1784D (96333) 𗡍 TANGUT IDEOGRAPH-1784D
U+1784E (96334) 𗡎 TANGUT IDEOGRAPH-1784E
U+1784F (96335) 𗡏 TANGUT IDEOGRAPH-1784F
U+17850 (96336) 𗡐 TANGUT IDEOGRAPH-17850
U+17851 (96337) 𗡑 TANGUT IDEOGRAPH-17851
U+17852 (96338) 𗡒 TANGUT IDEOGRAPH-17852
U+17853 (96339) 𗡓 TANGUT IDEOGRAPH-17853
U+17854 (96340) 𗡔 TANGUT IDEOGRAPH-17854
U+17855 (96341) 𗡕 TANGUT IDEOGRAPH-17855
U+17856 (96342) 𗡖 TANGUT IDEOGRAPH-17856
U+17857 (96343) 𗡗 TANGUT IDEOGRAPH-17857
U+17858 (96344) 𗡘 TANGUT IDEOGRAPH-17858
U+17859 (96345) 𗡙 TANGUT IDEOGRAPH-17859
U+1785A (96346) 𗡚 TANGUT IDEOGRAPH-1785A
U+1785B (96347) 𗡛 TANGUT IDEOGRAPH-1785B
U+1785C (96348) 𗡜 TANGUT IDEOGRAPH-1785C
U+1785D (96349) 𗡝 TANGUT IDEOGRAPH-1785D
U+1785E (96350) 𗡞 TANGUT IDEOGRAPH-1785E
U+1785F (96351) 𗡟 TANGUT IDEOGRAPH-1785F
U+17860 (96352) 𗡠 TANGUT IDEOGRAPH-17860
U+17861 (96353) 𗡡 TANGUT IDEOGRAPH-17861
U+17862 (96354) 𗡢 TANGUT IDEOGRAPH-17862
U+17863 (96355) 𗡣 TANGUT IDEOGRAPH-17863
U+17864 (96356) 𗡤 TANGUT IDEOGRAPH-17864
U+17865 (96357) 𗡥 TANGUT IDEOGRAPH-17865
U+17866 (96358) 𗡦 TANGUT IDEOGRAPH-17866
U+17867 (96359) 𗡧 TANGUT IDEOGRAPH-17867
U+17868 (96360) 𗡨 TANGUT IDEOGRAPH-17868
U+17869 (96361) 𗡩 TANGUT IDEOGRAPH-17869
U+1786A (96362) 𗡪 TANGUT IDEOGRAPH-1786A
U+1786B (96363) 𗡫 TANGUT IDEOGRAPH-1786B
U+1786C (96364) 𗡬 TANGUT IDEOGRAPH-1786C
U+1786D (96365) 𗡭 TANGUT IDEOGRAPH-1786D
U+1786E (96366) 𗡮 TANGUT IDEOGRAPH-1786E
U+1786F (96367) 𗡯 TANGUT IDEOGRAPH-1786F
U+17870 (96368) 𗡰 TANGUT IDEOGRAPH-17870
U+17871 (96369) 𗡱 TANGUT IDEOGRAPH-17871
U+17872 (96370) 𗡲 TANGUT IDEOGRAPH-17872
U+17873 (96371) 𗡳 TANGUT IDEOGRAPH-17873
U+17874 (96372) 𗡴 TANGUT IDEOGRAPH-17874
U+17875 (96373) 𗡵 TANGUT IDEOGRAPH-17875
U+17876 (96374) 𗡶 TANGUT IDEOGRAPH-17876
U+17877 (96375) 𗡷 TANGUT IDEOGRAPH-17877
U+17878 (96376) 𗡸 TANGUT IDEOGRAPH-17878
U+17879 (96377) 𗡹 TANGUT IDEOGRAPH-17879
U+1787A (96378) 𗡺 TANGUT IDEOGRAPH-1787A
U+1787B (96379) 𗡻 TANGUT IDEOGRAPH-1787B
U+1787C (96380) 𗡼 TANGUT IDEOGRAPH-1787C
U+1787D (96381) 𗡽 TANGUT IDEOGRAPH-1787D
U+1787E (96382) 𗡾 TANGUT IDEOGRAPH-1787E
U+1787F (96383) 𗡿 TANGUT IDEOGRAPH-1787F
U+17880 (96384) 𗢀 TANGUT IDEOGRAPH-17880
U+17881 (96385) 𗢁 TANGUT IDEOGRAPH-17881
U+17882 (96386) 𗢂 TANGUT IDEOGRAPH-17882
U+17883 (96387) 𗢃 TANGUT IDEOGRAPH-17883
U+17884 (96388) 𗢄 TANGUT IDEOGRAPH-17884
U+17885 (96389) 𗢅 TANGUT IDEOGRAPH-17885
U+17886 (96390) 𗢆 TANGUT IDEOGRAPH-17886
U+17887 (96391) 𗢇 TANGUT IDEOGRAPH-17887
U+17888 (96392) 𗢈 TANGUT IDEOGRAPH-17888
U+17889 (96393) 𗢉 TANGUT IDEOGRAPH-17889
U+1788A (96394) 𗢊 TANGUT IDEOGRAPH-1788A
U+1788B (96395) 𗢋 TANGUT IDEOGRAPH-1788B
U+1788C (96396) 𗢌 TANGUT IDEOGRAPH-1788C
U+1788D (96397) 𗢍 TANGUT IDEOGRAPH-1788D
U+1788E (96398) 𗢎 TANGUT IDEOGRAPH-1788E
U+1788F (96399) 𗢏 TANGUT IDEOGRAPH-1788F
U+17890 (96400) 𗢐 TANGUT IDEOGRAPH-17890
U+17891 (96401) 𗢑 TANGUT IDEOGRAPH-17891
U+17892 (96402) 𗢒 TANGUT IDEOGRAPH-17892
U+17893 (96403) 𗢓 TANGUT IDEOGRAPH-17893
U+17894 (96404) 𗢔 TANGUT IDEOGRAPH-17894
U+17895 (96405) 𗢕 TANGUT IDEOGRAPH-17895
U+17896 (96406) 𗢖 TANGUT IDEOGRAPH-17896
U+17897 (96407) 𗢗 TANGUT IDEOGRAPH-17897
U+17898 (96408) 𗢘 TANGUT IDEOGRAPH-17898
U+17899 (96409) 𗢙 TANGUT IDEOGRAPH-17899
U+1789A (96410) 𗢚 TANGUT IDEOGRAPH-1789A
U+1789B (96411) 𗢛 TANGUT IDEOGRAPH-1789B
U+1789C (96412) 𗢜 TANGUT IDEOGRAPH-1789C
U+1789D (96413) 𗢝 TANGUT IDEOGRAPH-1789D
U+1789E (96414) 𗢞 TANGUT IDEOGRAPH-1789E
U+1789F (96415) 𗢟 TANGUT IDEOGRAPH-1789F
U+178A0 (96416) 𗢠 TANGUT IDEOGRAPH-178A0
U+178A1 (96417) 𗢡 TANGUT IDEOGRAPH-178A1
U+178A2 (96418) 𗢢 TANGUT IDEOGRAPH-178A2
U+178A3 (96419) 𗢣 TANGUT IDEOGRAPH-178A3
U+178A4 (96420) 𗢤 TANGUT IDEOGRAPH-178A4
U+178A5 (96421) 𗢥 TANGUT IDEOGRAPH-178A5
U+178A6 (96422) 𗢦 TANGUT IDEOGRAPH-178A6
U+178A7 (96423) 𗢧 TANGUT IDEOGRAPH-178A7
U+178A8 (96424) 𗢨 TANGUT IDEOGRAPH-178A8
U+178A9 (96425) 𗢩 TANGUT IDEOGRAPH-178A9
U+178AA (96426) 𗢪 TANGUT IDEOGRAPH-178AA
U+178AB (96427) 𗢫 TANGUT IDEOGRAPH-178AB
U+178AC (96428) 𗢬 TANGUT IDEOGRAPH-178AC
U+178AD (96429) 𗢭 TANGUT IDEOGRAPH-178AD
U+178AE (96430) 𗢮 TANGUT IDEOGRAPH-178AE
U+178AF (96431) 𗢯 TANGUT IDEOGRAPH-178AF
U+178B0 (96432) 𗢰 TANGUT IDEOGRAPH-178B0
U+178B1 (96433) 𗢱 TANGUT IDEOGRAPH-178B1
U+178B2 (96434) 𗢲 TANGUT IDEOGRAPH-178B2
U+178B3 (96435) 𗢳 TANGUT IDEOGRAPH-178B3
U+178B4 (96436) 𗢴 TANGUT IDEOGRAPH-178B4
U+178B5 (96437) 𗢵 TANGUT IDEOGRAPH-178B5
U+178B6 (96438) 𗢶 TANGUT IDEOGRAPH-178B6
U+178B7 (96439) 𗢷 TANGUT IDEOGRAPH-178B7
U+178B8 (96440) 𗢸 TANGUT IDEOGRAPH-178B8
U+178B9 (96441) 𗢹 TANGUT IDEOGRAPH-178B9
U+178BA (96442) 𗢺 TANGUT IDEOGRAPH-178BA
U+178BB (96443) 𗢻 TANGUT IDEOGRAPH-178BB
U+178BC (96444) 𗢼 TANGUT IDEOGRAPH-178BC
U+178BD (96445) 𗢽 TANGUT IDEOGRAPH-178BD
U+178BE (96446) 𗢾 TANGUT IDEOGRAPH-178BE
U+178BF (96447) 𗢿 TANGUT IDEOGRAPH-178BF
U+178C0 (96448) 𗣀 TANGUT IDEOGRAPH-178C0
U+178C1 (96449) 𗣁 TANGUT IDEOGRAPH-178C1
U+178C2 (96450) 𗣂 TANGUT IDEOGRAPH-178C2
U+178C3 (96451) 𗣃 TANGUT IDEOGRAPH-178C3
U+178C4 (96452) 𗣄 TANGUT IDEOGRAPH-178C4
U+178C5 (96453) 𗣅 TANGUT IDEOGRAPH-178C5
U+178C6 (96454) 𗣆 TANGUT IDEOGRAPH-178C6
U+178C7 (96455) 𗣇 TANGUT IDEOGRAPH-178C7
U+178C8 (96456) 𗣈 TANGUT IDEOGRAPH-178C8
U+178C9 (96457) 𗣉 TANGUT IDEOGRAPH-178C9
U+178CA (96458) 𗣊 TANGUT IDEOGRAPH-178CA
U+178CB (96459) 𗣋 TANGUT IDEOGRAPH-178CB
U+178CC (96460) 𗣌 TANGUT IDEOGRAPH-178CC
U+178CD (96461) 𗣍 TANGUT IDEOGRAPH-178CD
U+178CE (96462) 𗣎 TANGUT IDEOGRAPH-178CE
U+178CF (96463) 𗣏 TANGUT IDEOGRAPH-178CF
U+178D0 (96464) 𗣐 TANGUT IDEOGRAPH-178D0
U+178D1 (96465) 𗣑 TANGUT IDEOGRAPH-178D1
U+178D2 (96466) 𗣒 TANGUT IDEOGRAPH-178D2
U+178D3 (96467) 𗣓 TANGUT IDEOGRAPH-178D3
U+178D4 (96468) 𗣔 TANGUT IDEOGRAPH-178D4
U+178D5 (96469) 𗣕 TANGUT IDEOGRAPH-178D5
U+178D6 (96470) 𗣖 TANGUT IDEOGRAPH-178D6
U+178D7 (96471) 𗣗 TANGUT IDEOGRAPH-178D7
U+178D8 (96472) 𗣘 TANGUT IDEOGRAPH-178D8
U+178D9 (96473) 𗣙 TANGUT IDEOGRAPH-178D9
U+178DA (96474) 𗣚 TANGUT IDEOGRAPH-178DA
U+178DB (96475) 𗣛 TANGUT IDEOGRAPH-178DB
U+178DC (96476) 𗣜 TANGUT IDEOGRAPH-178DC
U+178DD (96477) 𗣝 TANGUT IDEOGRAPH-178DD
U+178DE (96478) 𗣞 TANGUT IDEOGRAPH-178DE
U+178DF (96479) 𗣟 TANGUT IDEOGRAPH-178DF
U+178E0 (96480) 𗣠 TANGUT IDEOGRAPH-178E0
U+178E1 (96481) 𗣡 TANGUT IDEOGRAPH-178E1
U+178E2 (96482) 𗣢 TANGUT IDEOGRAPH-178E2
U+178E3 (96483) 𗣣 TANGUT IDEOGRAPH-178E3
U+178E4 (96484) 𗣤 TANGUT IDEOGRAPH-178E4
U+178E5 (96485) 𗣥 TANGUT IDEOGRAPH-178E5
U+178E6 (96486) 𗣦 TANGUT IDEOGRAPH-178E6
U+178E7 (96487) 𗣧 TANGUT IDEOGRAPH-178E7
U+178E8 (96488) 𗣨 TANGUT IDEOGRAPH-178E8
U+178E9 (96489) 𗣩 TANGUT IDEOGRAPH-178E9
U+178EA (96490) 𗣪 TANGUT IDEOGRAPH-178EA
U+178EB (96491) 𗣫 TANGUT IDEOGRAPH-178EB
U+178EC (96492) 𗣬 TANGUT IDEOGRAPH-178EC
U+178ED (96493) 𗣭 TANGUT IDEOGRAPH-178ED
U+178EE (96494) 𗣮 TANGUT IDEOGRAPH-178EE
U+178EF (96495) 𗣯 TANGUT IDEOGRAPH-178EF
U+178F0 (96496) 𗣰 TANGUT IDEOGRAPH-178F0
U+178F1 (96497) 𗣱 TANGUT IDEOGRAPH-178F1
U+178F2 (96498) 𗣲 TANGUT IDEOGRAPH-178F2
U+178F3 (96499) 𗣳 TANGUT IDEOGRAPH-178F3
U+178F4 (96500) 𗣴 TANGUT IDEOGRAPH-178F4
U+178F5 (96501) 𗣵 TANGUT IDEOGRAPH-178F5
U+178F6 (96502) 𗣶 TANGUT IDEOGRAPH-178F6
U+178F7 (96503) 𗣷 TANGUT IDEOGRAPH-178F7
U+178F8 (96504) 𗣸 TANGUT IDEOGRAPH-178F8
U+178F9 (96505) 𗣹 TANGUT IDEOGRAPH-178F9
U+178FA (96506) 𗣺 TANGUT IDEOGRAPH-178FA
U+178FB (96507) 𗣻 TANGUT IDEOGRAPH-178FB
U+178FC (96508) 𗣼 TANGUT IDEOGRAPH-178FC
U+178FD (96509) 𗣽 TANGUT IDEOGRAPH-178FD
U+178FE (96510) 𗣾 TANGUT IDEOGRAPH-178FE
U+178FF (96511) 𗣿 TANGUT IDEOGRAPH-178FF
U+17900 (96512) 𗤀 TANGUT IDEOGRAPH-17900
U+17901 (96513) 𗤁 TANGUT IDEOGRAPH-17901
U+17902 (96514) 𗤂 TANGUT IDEOGRAPH-17902
U+17903 (96515) 𗤃 TANGUT IDEOGRAPH-17903
U+17904 (96516) 𗤄 TANGUT IDEOGRAPH-17904
U+17905 (96517) 𗤅 TANGUT IDEOGRAPH-17905
U+17906 (96518) 𗤆 TANGUT IDEOGRAPH-17906
U+17907 (96519) 𗤇 TANGUT IDEOGRAPH-17907
U+17908 (96520) 𗤈 TANGUT IDEOGRAPH-17908
U+17909 (96521) 𗤉 TANGUT IDEOGRAPH-17909
U+1790A (96522) 𗤊 TANGUT IDEOGRAPH-1790A
U+1790B (96523) 𗤋 TANGUT IDEOGRAPH-1790B
U+1790C (96524) 𗤌 TANGUT IDEOGRAPH-1790C
U+1790D (96525) 𗤍 TANGUT IDEOGRAPH-1790D
U+1790E (96526) 𗤎 TANGUT IDEOGRAPH-1790E
U+1790F (96527) 𗤏 TANGUT IDEOGRAPH-1790F
U+17910 (96528) 𗤐 TANGUT IDEOGRAPH-17910
U+17911 (96529) 𗤑 TANGUT IDEOGRAPH-17911
U+17912 (96530) 𗤒 TANGUT IDEOGRAPH-17912
U+17913 (96531) 𗤓 TANGUT IDEOGRAPH-17913
U+17914 (96532) 𗤔 TANGUT IDEOGRAPH-17914
U+17915 (96533) 𗤕 TANGUT IDEOGRAPH-17915
U+17916 (96534) 𗤖 TANGUT IDEOGRAPH-17916
U+17917 (96535) 𗤗 TANGUT IDEOGRAPH-17917
U+17918 (96536) 𗤘 TANGUT IDEOGRAPH-17918
U+17919 (96537) 𗤙 TANGUT IDEOGRAPH-17919
U+1791A (96538) 𗤚 TANGUT IDEOGRAPH-1791A
U+1791B (96539) 𗤛 TANGUT IDEOGRAPH-1791B
U+1791C (96540) 𗤜 TANGUT IDEOGRAPH-1791C
U+1791D (96541) 𗤝 TANGUT IDEOGRAPH-1791D
U+1791E (96542) 𗤞 TANGUT IDEOGRAPH-1791E
U+1791F (96543) 𗤟 TANGUT IDEOGRAPH-1791F
U+17920 (96544) 𗤠 TANGUT IDEOGRAPH-17920
U+17921 (96545) 𗤡 TANGUT IDEOGRAPH-17921
U+17922 (96546) 𗤢 TANGUT IDEOGRAPH-17922
U+17923 (96547) 𗤣 TANGUT IDEOGRAPH-17923
U+17924 (96548) 𗤤 TANGUT IDEOGRAPH-17924
U+17925 (96549) 𗤥 TANGUT IDEOGRAPH-17925
U+17926 (96550) 𗤦 TANGUT IDEOGRAPH-17926
U+17927 (96551) 𗤧 TANGUT IDEOGRAPH-17927
U+17928 (96552) 𗤨 TANGUT IDEOGRAPH-17928
U+17929 (96553) 𗤩 TANGUT IDEOGRAPH-17929
U+1792A (96554) 𗤪 TANGUT IDEOGRAPH-1792A
U+1792B (96555) 𗤫 TANGUT IDEOGRAPH-1792B
U+1792C (96556) 𗤬 TANGUT IDEOGRAPH-1792C
U+1792D (96557) 𗤭 TANGUT IDEOGRAPH-1792D
U+1792E (96558) 𗤮 TANGUT IDEOGRAPH-1792E
U+1792F (96559) 𗤯 TANGUT IDEOGRAPH-1792F
U+17930 (96560) 𗤰 TANGUT IDEOGRAPH-17930
U+17931 (96561) 𗤱 TANGUT IDEOGRAPH-17931
U+17932 (96562) 𗤲 TANGUT IDEOGRAPH-17932
U+17933 (96563) 𗤳 TANGUT IDEOGRAPH-17933
U+17934 (96564) 𗤴 TANGUT IDEOGRAPH-17934
U+17935 (96565) 𗤵 TANGUT IDEOGRAPH-17935
U+17936 (96566) 𗤶 TANGUT IDEOGRAPH-17936
U+17937 (96567) 𗤷 TANGUT IDEOGRAPH-17937
U+17938 (96568) 𗤸 TANGUT IDEOGRAPH-17938
U+17939 (96569) 𗤹 TANGUT IDEOGRAPH-17939
U+1793A (96570) 𗤺 TANGUT IDEOGRAPH-1793A
U+1793B (96571) 𗤻 TANGUT IDEOGRAPH-1793B
U+1793C (96572) 𗤼 TANGUT IDEOGRAPH-1793C
U+1793D (96573) 𗤽 TANGUT IDEOGRAPH-1793D
U+1793E (96574) 𗤾 TANGUT IDEOGRAPH-1793E
U+1793F (96575) 𗤿 TANGUT IDEOGRAPH-1793F
U+17940 (96576) 𗥀 TANGUT IDEOGRAPH-17940
U+17941 (96577) 𗥁 TANGUT IDEOGRAPH-17941
U+17942 (96578) 𗥂 TANGUT IDEOGRAPH-17942
U+17943 (96579) 𗥃 TANGUT IDEOGRAPH-17943
U+17944 (96580) 𗥄 TANGUT IDEOGRAPH-17944
U+17945 (96581) 𗥅 TANGUT IDEOGRAPH-17945
U+17946 (96582) 𗥆 TANGUT IDEOGRAPH-17946
U+17947 (96583) 𗥇 TANGUT IDEOGRAPH-17947
U+17948 (96584) 𗥈 TANGUT IDEOGRAPH-17948
U+17949 (96585) 𗥉 TANGUT IDEOGRAPH-17949
U+1794A (96586) 𗥊 TANGUT IDEOGRAPH-1794A
U+1794B (96587) 𗥋 TANGUT IDEOGRAPH-1794B
U+1794C (96588) 𗥌 TANGUT IDEOGRAPH-1794C
U+1794D (96589) 𗥍 TANGUT IDEOGRAPH-1794D
U+1794E (96590) 𗥎 TANGUT IDEOGRAPH-1794E
U+1794F (96591) 𗥏 TANGUT IDEOGRAPH-1794F
U+17950 (96592) 𗥐 TANGUT IDEOGRAPH-17950
U+17951 (96593) 𗥑 TANGUT IDEOGRAPH-17951
U+17952 (96594) 𗥒 TANGUT IDEOGRAPH-17952
U+17953 (96595) 𗥓 TANGUT IDEOGRAPH-17953
U+17954 (96596) 𗥔 TANGUT IDEOGRAPH-17954
U+17955 (96597) 𗥕 TANGUT IDEOGRAPH-17955
U+17956 (96598) 𗥖 TANGUT IDEOGRAPH-17956
U+17957 (96599) 𗥗 TANGUT IDEOGRAPH-17957
U+17958 (96600) 𗥘 TANGUT IDEOGRAPH-17958
U+17959 (96601) 𗥙 TANGUT IDEOGRAPH-17959
U+1795A (96602) 𗥚 TANGUT IDEOGRAPH-1795A
U+1795B (96603) 𗥛 TANGUT IDEOGRAPH-1795B
U+1795C (96604) 𗥜 TANGUT IDEOGRAPH-1795C
U+1795D (96605) 𗥝 TANGUT IDEOGRAPH-1795D
U+1795E (96606) 𗥞 TANGUT IDEOGRAPH-1795E
U+1795F (96607) 𗥟 TANGUT IDEOGRAPH-1795F
U+17960 (96608) 𗥠 TANGUT IDEOGRAPH-17960
U+17961 (96609) 𗥡 TANGUT IDEOGRAPH-17961
U+17962 (96610) 𗥢 TANGUT IDEOGRAPH-17962
U+17963 (96611) 𗥣 TANGUT IDEOGRAPH-17963
U+17964 (96612) 𗥤 TANGUT IDEOGRAPH-17964
U+17965 (96613) 𗥥 TANGUT IDEOGRAPH-17965
U+17966 (96614) 𗥦 TANGUT IDEOGRAPH-17966
U+17967 (96615) 𗥧 TANGUT IDEOGRAPH-17967
U+17968 (96616) 𗥨 TANGUT IDEOGRAPH-17968
U+17969 (96617) 𗥩 TANGUT IDEOGRAPH-17969
U+1796A (96618) 𗥪 TANGUT IDEOGRAPH-1796A
U+1796B (96619) 𗥫 TANGUT IDEOGRAPH-1796B
U+1796C (96620) 𗥬 TANGUT IDEOGRAPH-1796C
U+1796D (96621) 𗥭 TANGUT IDEOGRAPH-1796D
U+1796E (96622) 𗥮 TANGUT IDEOGRAPH-1796E
U+1796F (96623) 𗥯 TANGUT IDEOGRAPH-1796F
U+17970 (96624) 𗥰 TANGUT IDEOGRAPH-17970
U+17971 (96625) 𗥱 TANGUT IDEOGRAPH-17971
U+17972 (96626) 𗥲 TANGUT IDEOGRAPH-17972
U+17973 (96627) 𗥳 TANGUT IDEOGRAPH-17973
U+17974 (96628) 𗥴 TANGUT IDEOGRAPH-17974
U+17975 (96629) 𗥵 TANGUT IDEOGRAPH-17975
U+17976 (96630) 𗥶 TANGUT IDEOGRAPH-17976
U+17977 (96631) 𗥷 TANGUT IDEOGRAPH-17977
U+17978 (96632) 𗥸 TANGUT IDEOGRAPH-17978
U+17979 (96633) 𗥹 TANGUT IDEOGRAPH-17979
U+1797A (96634) 𗥺 TANGUT IDEOGRAPH-1797A
U+1797B (96635) 𗥻 TANGUT IDEOGRAPH-1797B
U+1797C (96636) 𗥼 TANGUT IDEOGRAPH-1797C
U+1797D (96637) 𗥽 TANGUT IDEOGRAPH-1797D
U+1797E (96638) 𗥾 TANGUT IDEOGRAPH-1797E
U+1797F (96639) 𗥿 TANGUT IDEOGRAPH-1797F
U+17980 (96640) 𗦀 TANGUT IDEOGRAPH-17980
U+17981 (96641) 𗦁 TANGUT IDEOGRAPH-17981
U+17982 (96642) 𗦂 TANGUT IDEOGRAPH-17982
U+17983 (96643) 𗦃 TANGUT IDEOGRAPH-17983
U+17984 (96644) 𗦄 TANGUT IDEOGRAPH-17984
U+17985 (96645) 𗦅 TANGUT IDEOGRAPH-17985
U+17986 (96646) 𗦆 TANGUT IDEOGRAPH-17986
U+17987 (96647) 𗦇 TANGUT IDEOGRAPH-17987
U+17988 (96648) 𗦈 TANGUT IDEOGRAPH-17988
U+17989 (96649) 𗦉 TANGUT IDEOGRAPH-17989
U+1798A (96650) 𗦊 TANGUT IDEOGRAPH-1798A
U+1798B (96651) 𗦋 TANGUT IDEOGRAPH-1798B
U+1798C (96652) 𗦌 TANGUT IDEOGRAPH-1798C
U+1798D (96653) 𗦍 TANGUT IDEOGRAPH-1798D
U+1798E (96654) 𗦎 TANGUT IDEOGRAPH-1798E
U+1798F (96655) 𗦏 TANGUT IDEOGRAPH-1798F
U+17990 (96656) 𗦐 TANGUT IDEOGRAPH-17990
U+17991 (96657) 𗦑 TANGUT IDEOGRAPH-17991
U+17992 (96658) 𗦒 TANGUT IDEOGRAPH-17992
U+17993 (96659) 𗦓 TANGUT IDEOGRAPH-17993
U+17994 (96660) 𗦔 TANGUT IDEOGRAPH-17994
U+17995 (96661) 𗦕 TANGUT IDEOGRAPH-17995
U+17996 (96662) 𗦖 TANGUT IDEOGRAPH-17996
U+17997 (96663) 𗦗 TANGUT IDEOGRAPH-17997
U+17998 (96664) 𗦘 TANGUT IDEOGRAPH-17998
U+17999 (96665) 𗦙 TANGUT IDEOGRAPH-17999
U+1799A (96666) 𗦚 TANGUT IDEOGRAPH-1799A
U+1799B (96667) 𗦛 TANGUT IDEOGRAPH-1799B
U+1799C (96668) 𗦜 TANGUT IDEOGRAPH-1799C
U+1799D (96669) 𗦝 TANGUT IDEOGRAPH-1799D
U+1799E (96670) 𗦞 TANGUT IDEOGRAPH-1799E
U+1799F (96671) 𗦟 TANGUT IDEOGRAPH-1799F
U+179A0 (96672) 𗦠 TANGUT IDEOGRAPH-179A0
U+179A1 (96673) 𗦡 TANGUT IDEOGRAPH-179A1
U+179A2 (96674) 𗦢 TANGUT IDEOGRAPH-179A2
U+179A3 (96675) 𗦣 TANGUT IDEOGRAPH-179A3
U+179A4 (96676) 𗦤 TANGUT IDEOGRAPH-179A4
U+179A5 (96677) 𗦥 TANGUT IDEOGRAPH-179A5
U+179A6 (96678) 𗦦 TANGUT IDEOGRAPH-179A6
U+179A7 (96679) 𗦧 TANGUT IDEOGRAPH-179A7
U+179A8 (96680) 𗦨 TANGUT IDEOGRAPH-179A8
U+179A9 (96681) 𗦩 TANGUT IDEOGRAPH-179A9
U+179AA (96682) 𗦪 TANGUT IDEOGRAPH-179AA
U+179AB (96683) 𗦫 TANGUT IDEOGRAPH-179AB
U+179AC (96684) 𗦬 TANGUT IDEOGRAPH-179AC
U+179AD (96685) 𗦭 TANGUT IDEOGRAPH-179AD
U+179AE (96686) 𗦮 TANGUT IDEOGRAPH-179AE
U+179AF (96687) 𗦯 TANGUT IDEOGRAPH-179AF
U+179B0 (96688) 𗦰 TANGUT IDEOGRAPH-179B0
U+179B1 (96689) 𗦱 TANGUT IDEOGRAPH-179B1
U+179B2 (96690) 𗦲 TANGUT IDEOGRAPH-179B2
U+179B3 (96691) 𗦳 TANGUT IDEOGRAPH-179B3
U+179B4 (96692) 𗦴 TANGUT IDEOGRAPH-179B4
U+179B5 (96693) 𗦵 TANGUT IDEOGRAPH-179B5
U+179B6 (96694) 𗦶 TANGUT IDEOGRAPH-179B6
U+179B7 (96695) 𗦷 TANGUT IDEOGRAPH-179B7
U+179B8 (96696) 𗦸 TANGUT IDEOGRAPH-179B8
U+179B9 (96697) 𗦹 TANGUT IDEOGRAPH-179B9
U+179BA (96698) 𗦺 TANGUT IDEOGRAPH-179BA
U+179BB (96699) 𗦻 TANGUT IDEOGRAPH-179BB
U+179BC (96700) 𗦼 TANGUT IDEOGRAPH-179BC
U+179BD (96701) 𗦽 TANGUT IDEOGRAPH-179BD
U+179BE (96702) 𗦾 TANGUT IDEOGRAPH-179BE
U+179BF (96703) 𗦿 TANGUT IDEOGRAPH-179BF
U+179C0 (96704) 𗧀 TANGUT IDEOGRAPH-179C0
U+179C1 (96705) 𗧁 TANGUT IDEOGRAPH-179C1
U+179C2 (96706) 𗧂 TANGUT IDEOGRAPH-179C2
U+179C3 (96707) 𗧃 TANGUT IDEOGRAPH-179C3
U+179C4 (96708) 𗧄 TANGUT IDEOGRAPH-179C4
U+179C5 (96709) 𗧅 TANGUT IDEOGRAPH-179C5
U+179C6 (96710) 𗧆 TANGUT IDEOGRAPH-179C6
U+179C7 (96711) 𗧇 TANGUT IDEOGRAPH-179C7
U+179C8 (96712) 𗧈 TANGUT IDEOGRAPH-179C8
U+179C9 (96713) 𗧉 TANGUT IDEOGRAPH-179C9
U+179CA (96714) 𗧊 TANGUT IDEOGRAPH-179CA
U+179CB (96715) 𗧋 TANGUT IDEOGRAPH-179CB
U+179CC (96716) 𗧌 TANGUT IDEOGRAPH-179CC
U+179CD (96717) 𗧍 TANGUT IDEOGRAPH-179CD
U+179CE (96718) 𗧎 TANGUT IDEOGRAPH-179CE
U+179CF (96719) 𗧏 TANGUT IDEOGRAPH-179CF
U+179D0 (96720) 𗧐 TANGUT IDEOGRAPH-179D0
U+179D1 (96721) 𗧑 TANGUT IDEOGRAPH-179D1
U+179D2 (96722) 𗧒 TANGUT IDEOGRAPH-179D2
U+179D3 (96723) 𗧓 TANGUT IDEOGRAPH-179D3
U+179D4 (96724) 𗧔 TANGUT IDEOGRAPH-179D4
U+179D5 (96725) 𗧕 TANGUT IDEOGRAPH-179D5
U+179D6 (96726) 𗧖 TANGUT IDEOGRAPH-179D6
U+179D7 (96727) 𗧗 TANGUT IDEOGRAPH-179D7
U+179D8 (96728) 𗧘 TANGUT IDEOGRAPH-179D8
U+179D9 (96729) 𗧙 TANGUT IDEOGRAPH-179D9
U+179DA (96730) 𗧚 TANGUT IDEOGRAPH-179DA
U+179DB (96731) 𗧛 TANGUT IDEOGRAPH-179DB
U+179DC (96732) 𗧜 TANGUT IDEOGRAPH-179DC
U+179DD (96733) 𗧝 TANGUT IDEOGRAPH-179DD
U+179DE (96734) 𗧞 TANGUT IDEOGRAPH-179DE
U+179DF (96735) 𗧟 TANGUT IDEOGRAPH-179DF
U+179E0 (96736) 𗧠 TANGUT IDEOGRAPH-179E0
U+179E1 (96737) 𗧡 TANGUT IDEOGRAPH-179E1
U+179E2 (96738) 𗧢 TANGUT IDEOGRAPH-179E2
U+179E3 (96739) 𗧣 TANGUT IDEOGRAPH-179E3
U+179E4 (96740) 𗧤 TANGUT IDEOGRAPH-179E4
U+179E5 (96741) 𗧥 TANGUT IDEOGRAPH-179E5
U+179E6 (96742) 𗧦 TANGUT IDEOGRAPH-179E6
U+179E7 (96743) 𗧧 TANGUT IDEOGRAPH-179E7
U+179E8 (96744) 𗧨 TANGUT IDEOGRAPH-179E8
U+179E9 (96745) 𗧩 TANGUT IDEOGRAPH-179E9
U+179EA (96746) 𗧪 TANGUT IDEOGRAPH-179EA
U+179EB (96747) 𗧫 TANGUT IDEOGRAPH-179EB
U+179EC (96748) 𗧬 TANGUT IDEOGRAPH-179EC
U+179ED (96749) 𗧭 TANGUT IDEOGRAPH-179ED
U+179EE (96750) 𗧮 TANGUT IDEOGRAPH-179EE
U+179EF (96751) 𗧯 TANGUT IDEOGRAPH-179EF
U+179F0 (96752) 𗧰 TANGUT IDEOGRAPH-179F0
U+179F1 (96753) 𗧱 TANGUT IDEOGRAPH-179F1
U+179F2 (96754) 𗧲 TANGUT IDEOGRAPH-179F2
U+179F3 (96755) 𗧳 TANGUT IDEOGRAPH-179F3
U+179F4 (96756) 𗧴 TANGUT IDEOGRAPH-179F4
U+179F5 (96757) 𗧵 TANGUT IDEOGRAPH-179F5
U+179F6 (96758) 𗧶 TANGUT IDEOGRAPH-179F6
U+179F7 (96759) 𗧷 TANGUT IDEOGRAPH-179F7
U+179F8 (96760) 𗧸 TANGUT IDEOGRAPH-179F8
U+179F9 (96761) 𗧹 TANGUT IDEOGRAPH-179F9
U+179FA (96762) 𗧺 TANGUT IDEOGRAPH-179FA
U+179FB (96763) 𗧻 TANGUT IDEOGRAPH-179FB
U+179FC (96764) 𗧼 TANGUT IDEOGRAPH-179FC
U+179FD (96765) 𗧽 TANGUT IDEOGRAPH-179FD
U+179FE (96766) 𗧾 TANGUT IDEOGRAPH-179FE
U+179FF (96767) 𗧿 TANGUT IDEOGRAPH-179FF
U+17A00 (96768) 𗨀 TANGUT IDEOGRAPH-17A00
U+17A01 (96769) 𗨁 TANGUT IDEOGRAPH-17A01
U+17A02 (96770) 𗨂 TANGUT IDEOGRAPH-17A02
U+17A03 (96771) 𗨃 TANGUT IDEOGRAPH-17A03
U+17A04 (96772) 𗨄 TANGUT IDEOGRAPH-17A04
U+17A05 (96773) 𗨅 TANGUT IDEOGRAPH-17A05
U+17A06 (96774) 𗨆 TANGUT IDEOGRAPH-17A06
U+17A07 (96775) 𗨇 TANGUT IDEOGRAPH-17A07
U+17A08 (96776) 𗨈 TANGUT IDEOGRAPH-17A08
U+17A09 (96777) 𗨉 TANGUT IDEOGRAPH-17A09
U+17A0A (96778) 𗨊 TANGUT IDEOGRAPH-17A0A
U+17A0B (96779) 𗨋 TANGUT IDEOGRAPH-17A0B
U+17A0C (96780) 𗨌 TANGUT IDEOGRAPH-17A0C
U+17A0D (96781) 𗨍 TANGUT IDEOGRAPH-17A0D
U+17A0E (96782) 𗨎 TANGUT IDEOGRAPH-17A0E
U+17A0F (96783) 𗨏 TANGUT IDEOGRAPH-17A0F
U+17A10 (96784) 𗨐 TANGUT IDEOGRAPH-17A10
U+17A11 (96785) 𗨑 TANGUT IDEOGRAPH-17A11
U+17A12 (96786) 𗨒 TANGUT IDEOGRAPH-17A12
U+17A13 (96787) 𗨓 TANGUT IDEOGRAPH-17A13
U+17A14 (96788) 𗨔 TANGUT IDEOGRAPH-17A14
U+17A15 (96789) 𗨕 TANGUT IDEOGRAPH-17A15
U+17A16 (96790) 𗨖 TANGUT IDEOGRAPH-17A16
U+17A17 (96791) 𗨗 TANGUT IDEOGRAPH-17A17
U+17A18 (96792) 𗨘 TANGUT IDEOGRAPH-17A18
U+17A19 (96793) 𗨙 TANGUT IDEOGRAPH-17A19
U+17A1A (96794) 𗨚 TANGUT IDEOGRAPH-17A1A
U+17A1B (96795) 𗨛 TANGUT IDEOGRAPH-17A1B
U+17A1C (96796) 𗨜 TANGUT IDEOGRAPH-17A1C
U+17A1D (96797) 𗨝 TANGUT IDEOGRAPH-17A1D
U+17A1E (96798) 𗨞 TANGUT IDEOGRAPH-17A1E
U+17A1F (96799) 𗨟 TANGUT IDEOGRAPH-17A1F
U+17A20 (96800) 𗨠 TANGUT IDEOGRAPH-17A20
U+17A21 (96801) 𗨡 TANGUT IDEOGRAPH-17A21
U+17A22 (96802) 𗨢 TANGUT IDEOGRAPH-17A22
U+17A23 (96803) 𗨣 TANGUT IDEOGRAPH-17A23
U+17A24 (96804) 𗨤 TANGUT IDEOGRAPH-17A24
U+17A25 (96805) 𗨥 TANGUT IDEOGRAPH-17A25
U+17A26 (96806) 𗨦 TANGUT IDEOGRAPH-17A26
U+17A27 (96807) 𗨧 TANGUT IDEOGRAPH-17A27
U+17A28 (96808) 𗨨 TANGUT IDEOGRAPH-17A28
U+17A29 (96809) 𗨩 TANGUT IDEOGRAPH-17A29
U+17A2A (96810) 𗨪 TANGUT IDEOGRAPH-17A2A
U+17A2B (96811) 𗨫 TANGUT IDEOGRAPH-17A2B
U+17A2C (96812) 𗨬 TANGUT IDEOGRAPH-17A2C
U+17A2D (96813) 𗨭 TANGUT IDEOGRAPH-17A2D
U+17A2E (96814) 𗨮 TANGUT IDEOGRAPH-17A2E
U+17A2F (96815) 𗨯 TANGUT IDEOGRAPH-17A2F
U+17A30 (96816) 𗨰 TANGUT IDEOGRAPH-17A30
U+17A31 (96817) 𗨱 TANGUT IDEOGRAPH-17A31
U+17A32 (96818) 𗨲 TANGUT IDEOGRAPH-17A32
U+17A33 (96819) 𗨳 TANGUT IDEOGRAPH-17A33
U+17A34 (96820) 𗨴 TANGUT IDEOGRAPH-17A34
U+17A35 (96821) 𗨵 TANGUT IDEOGRAPH-17A35
U+17A36 (96822) 𗨶 TANGUT IDEOGRAPH-17A36
U+17A37 (96823) 𗨷 TANGUT IDEOGRAPH-17A37
U+17A38 (96824) 𗨸 TANGUT IDEOGRAPH-17A38
U+17A39 (96825) 𗨹 TANGUT IDEOGRAPH-17A39
U+17A3A (96826) 𗨺 TANGUT IDEOGRAPH-17A3A
U+17A3B (96827) 𗨻 TANGUT IDEOGRAPH-17A3B
U+17A3C (96828) 𗨼 TANGUT IDEOGRAPH-17A3C
U+17A3D (96829) 𗨽 TANGUT IDEOGRAPH-17A3D
U+17A3E (96830) 𗨾 TANGUT IDEOGRAPH-17A3E
U+17A3F (96831) 𗨿 TANGUT IDEOGRAPH-17A3F
U+17A40 (96832) 𗩀 TANGUT IDEOGRAPH-17A40
U+17A41 (96833) 𗩁 TANGUT IDEOGRAPH-17A41
U+17A42 (96834) 𗩂 TANGUT IDEOGRAPH-17A42
U+17A43 (96835) 𗩃 TANGUT IDEOGRAPH-17A43
U+17A44 (96836) 𗩄 TANGUT IDEOGRAPH-17A44
U+17A45 (96837) 𗩅 TANGUT IDEOGRAPH-17A45
U+17A46 (96838) 𗩆 TANGUT IDEOGRAPH-17A46
U+17A47 (96839) 𗩇 TANGUT IDEOGRAPH-17A47
U+17A48 (96840) 𗩈 TANGUT IDEOGRAPH-17A48
U+17A49 (96841) 𗩉 TANGUT IDEOGRAPH-17A49
U+17A4A (96842) 𗩊 TANGUT IDEOGRAPH-17A4A
U+17A4B (96843) 𗩋 TANGUT IDEOGRAPH-17A4B
U+17A4C (96844) 𗩌 TANGUT IDEOGRAPH-17A4C
U+17A4D (96845) 𗩍 TANGUT IDEOGRAPH-17A4D
U+17A4E (96846) 𗩎 TANGUT IDEOGRAPH-17A4E
U+17A4F (96847) 𗩏 TANGUT IDEOGRAPH-17A4F
U+17A50 (96848) 𗩐 TANGUT IDEOGRAPH-17A50
U+17A51 (96849) 𗩑 TANGUT IDEOGRAPH-17A51
U+17A52 (96850) 𗩒 TANGUT IDEOGRAPH-17A52
U+17A53 (96851) 𗩓 TANGUT IDEOGRAPH-17A53
U+17A54 (96852) 𗩔 TANGUT IDEOGRAPH-17A54
U+17A55 (96853) 𗩕 TANGUT IDEOGRAPH-17A55
U+17A56 (96854) 𗩖 TANGUT IDEOGRAPH-17A56
U+17A57 (96855) 𗩗 TANGUT IDEOGRAPH-17A57
U+17A58 (96856) 𗩘 TANGUT IDEOGRAPH-17A58
U+17A59 (96857) 𗩙 TANGUT IDEOGRAPH-17A59
U+17A5A (96858) 𗩚 TANGUT IDEOGRAPH-17A5A
U+17A5B (96859) 𗩛 TANGUT IDEOGRAPH-17A5B
U+17A5C (96860) 𗩜 TANGUT IDEOGRAPH-17A5C
U+17A5D (96861) 𗩝 TANGUT IDEOGRAPH-17A5D
U+17A5E (96862) 𗩞 TANGUT IDEOGRAPH-17A5E
U+17A5F (96863) 𗩟 TANGUT IDEOGRAPH-17A5F
U+17A60 (96864) 𗩠 TANGUT IDEOGRAPH-17A60
U+17A61 (96865) 𗩡 TANGUT IDEOGRAPH-17A61
U+17A62 (96866) 𗩢 TANGUT IDEOGRAPH-17A62
U+17A63 (96867) 𗩣 TANGUT IDEOGRAPH-17A63
U+17A64 (96868) 𗩤 TANGUT IDEOGRAPH-17A64
U+17A65 (96869) 𗩥 TANGUT IDEOGRAPH-17A65
U+17A66 (96870) 𗩦 TANGUT IDEOGRAPH-17A66
U+17A67 (96871) 𗩧 TANGUT IDEOGRAPH-17A67
U+17A68 (96872) 𗩨 TANGUT IDEOGRAPH-17A68
U+17A69 (96873) 𗩩 TANGUT IDEOGRAPH-17A69
U+17A6A (96874) 𗩪 TANGUT IDEOGRAPH-17A6A
U+17A6B (96875) 𗩫 TANGUT IDEOGRAPH-17A6B
U+17A6C (96876) 𗩬 TANGUT IDEOGRAPH-17A6C
U+17A6D (96877) 𗩭 TANGUT IDEOGRAPH-17A6D
U+17A6E (96878) 𗩮 TANGUT IDEOGRAPH-17A6E
U+17A6F (96879) 𗩯 TANGUT IDEOGRAPH-17A6F
U+17A70 (96880) 𗩰 TANGUT IDEOGRAPH-17A70
U+17A71 (96881) 𗩱 TANGUT IDEOGRAPH-17A71
U+17A72 (96882) 𗩲 TANGUT IDEOGRAPH-17A72
U+17A73 (96883) 𗩳 TANGUT IDEOGRAPH-17A73
U+17A74 (96884) 𗩴 TANGUT IDEOGRAPH-17A74
U+17A75 (96885) 𗩵 TANGUT IDEOGRAPH-17A75
U+17A76 (96886) 𗩶 TANGUT IDEOGRAPH-17A76
U+17A77 (96887) 𗩷 TANGUT IDEOGRAPH-17A77
U+17A78 (96888) 𗩸 TANGUT IDEOGRAPH-17A78
U+17A79 (96889) 𗩹 TANGUT IDEOGRAPH-17A79
U+17A7A (96890) 𗩺 TANGUT IDEOGRAPH-17A7A
U+17A7B (96891) 𗩻 TANGUT IDEOGRAPH-17A7B
U+17A7C (96892) 𗩼 TANGUT IDEOGRAPH-17A7C
U+17A7D (96893) 𗩽 TANGUT IDEOGRAPH-17A7D
U+17A7E (96894) 𗩾 TANGUT IDEOGRAPH-17A7E
U+17A7F (96895) 𗩿 TANGUT IDEOGRAPH-17A7F
U+17A80 (96896) 𗪀 TANGUT IDEOGRAPH-17A80
U+17A81 (96897) 𗪁 TANGUT IDEOGRAPH-17A81
U+17A82 (96898) 𗪂 TANGUT IDEOGRAPH-17A82
U+17A83 (96899) 𗪃 TANGUT IDEOGRAPH-17A83
U+17A84 (96900) 𗪄 TANGUT IDEOGRAPH-17A84
U+17A85 (96901) 𗪅 TANGUT IDEOGRAPH-17A85
U+17A86 (96902) 𗪆 TANGUT IDEOGRAPH-17A86
U+17A87 (96903) 𗪇 TANGUT IDEOGRAPH-17A87
U+17A88 (96904) 𗪈 TANGUT IDEOGRAPH-17A88
U+17A89 (96905) 𗪉 TANGUT IDEOGRAPH-17A89
U+17A8A (96906) 𗪊 TANGUT IDEOGRAPH-17A8A
U+17A8B (96907) 𗪋 TANGUT IDEOGRAPH-17A8B
U+17A8C (96908) 𗪌 TANGUT IDEOGRAPH-17A8C
U+17A8D (96909) 𗪍 TANGUT IDEOGRAPH-17A8D
U+17A8E (96910) 𗪎 TANGUT IDEOGRAPH-17A8E
U+17A8F (96911) 𗪏 TANGUT IDEOGRAPH-17A8F
U+17A90 (96912) 𗪐 TANGUT IDEOGRAPH-17A90
U+17A91 (96913) 𗪑 TANGUT IDEOGRAPH-17A91
U+17A92 (96914) 𗪒 TANGUT IDEOGRAPH-17A92
U+17A93 (96915) 𗪓 TANGUT IDEOGRAPH-17A93
U+17A94 (96916) 𗪔 TANGUT IDEOGRAPH-17A94
U+17A95 (96917) 𗪕 TANGUT IDEOGRAPH-17A95
U+17A96 (96918) 𗪖 TANGUT IDEOGRAPH-17A96
U+17A97 (96919) 𗪗 TANGUT IDEOGRAPH-17A97
U+17A98 (96920) 𗪘 TANGUT IDEOGRAPH-17A98
U+17A99 (96921) 𗪙 TANGUT IDEOGRAPH-17A99
U+17A9A (96922) 𗪚 TANGUT IDEOGRAPH-17A9A
U+17A9B (96923) 𗪛 TANGUT IDEOGRAPH-17A9B
U+17A9C (96924) 𗪜 TANGUT IDEOGRAPH-17A9C
U+17A9D (96925) 𗪝 TANGUT IDEOGRAPH-17A9D
U+17A9E (96926) 𗪞 TANGUT IDEOGRAPH-17A9E
U+17A9F (96927) 𗪟 TANGUT IDEOGRAPH-17A9F
U+17AA0 (96928) 𗪠 TANGUT IDEOGRAPH-17AA0
U+17AA1 (96929) 𗪡 TANGUT IDEOGRAPH-17AA1
U+17AA2 (96930) 𗪢 TANGUT IDEOGRAPH-17AA2
U+17AA3 (96931) 𗪣 TANGUT IDEOGRAPH-17AA3
U+17AA4 (96932) 𗪤 TANGUT IDEOGRAPH-17AA4
U+17AA5 (96933) 𗪥 TANGUT IDEOGRAPH-17AA5
U+17AA6 (96934) 𗪦 TANGUT IDEOGRAPH-17AA6
U+17AA7 (96935) 𗪧 TANGUT IDEOGRAPH-17AA7
U+17AA8 (96936) 𗪨 TANGUT IDEOGRAPH-17AA8
U+17AA9 (96937) 𗪩 TANGUT IDEOGRAPH-17AA9
U+17AAA (96938) 𗪪 TANGUT IDEOGRAPH-17AAA
U+17AAB (96939) 𗪫 TANGUT IDEOGRAPH-17AAB
U+17AAC (96940) 𗪬 TANGUT IDEOGRAPH-17AAC
U+17AAD (96941) 𗪭 TANGUT IDEOGRAPH-17AAD
U+17AAE (96942) 𗪮 TANGUT IDEOGRAPH-17AAE
U+17AAF (96943) 𗪯 TANGUT IDEOGRAPH-17AAF
U+17AB0 (96944) 𗪰 TANGUT IDEOGRAPH-17AB0
U+17AB1 (96945) 𗪱 TANGUT IDEOGRAPH-17AB1
U+17AB2 (96946) 𗪲 TANGUT IDEOGRAPH-17AB2
U+17AB3 (96947) 𗪳 TANGUT IDEOGRAPH-17AB3
U+17AB4 (96948) 𗪴 TANGUT IDEOGRAPH-17AB4
U+17AB5 (96949) 𗪵 TANGUT IDEOGRAPH-17AB5
U+17AB6 (96950) 𗪶 TANGUT IDEOGRAPH-17AB6
U+17AB7 (96951) 𗪷 TANGUT IDEOGRAPH-17AB7
U+17AB8 (96952) 𗪸 TANGUT IDEOGRAPH-17AB8
U+17AB9 (96953) 𗪹 TANGUT IDEOGRAPH-17AB9
U+17ABA (96954) 𗪺 TANGUT IDEOGRAPH-17ABA
U+17ABB (96955) 𗪻 TANGUT IDEOGRAPH-17ABB
U+17ABC (96956) 𗪼 TANGUT IDEOGRAPH-17ABC
U+17ABD (96957) 𗪽 TANGUT IDEOGRAPH-17ABD
U+17ABE (96958) 𗪾 TANGUT IDEOGRAPH-17ABE
U+17ABF (96959) 𗪿 TANGUT IDEOGRAPH-17ABF
U+17AC0 (96960) 𗫀 TANGUT IDEOGRAPH-17AC0
U+17AC1 (96961) 𗫁 TANGUT IDEOGRAPH-17AC1
U+17AC2 (96962) 𗫂 TANGUT IDEOGRAPH-17AC2
U+17AC3 (96963) 𗫃 TANGUT IDEOGRAPH-17AC3
U+17AC4 (96964) 𗫄 TANGUT IDEOGRAPH-17AC4
U+17AC5 (96965) 𗫅 TANGUT IDEOGRAPH-17AC5
U+17AC6 (96966) 𗫆 TANGUT IDEOGRAPH-17AC6
U+17AC7 (96967) 𗫇 TANGUT IDEOGRAPH-17AC7
U+17AC8 (96968) 𗫈 TANGUT IDEOGRAPH-17AC8
U+17AC9 (96969) 𗫉 TANGUT IDEOGRAPH-17AC9
U+17ACA (96970) 𗫊 TANGUT IDEOGRAPH-17ACA
U+17ACB (96971) 𗫋 TANGUT IDEOGRAPH-17ACB
U+17ACC (96972) 𗫌 TANGUT IDEOGRAPH-17ACC
U+17ACD (96973) 𗫍 TANGUT IDEOGRAPH-17ACD
U+17ACE (96974) 𗫎 TANGUT IDEOGRAPH-17ACE
U+17ACF (96975) 𗫏 TANGUT IDEOGRAPH-17ACF
U+17AD0 (96976) 𗫐 TANGUT IDEOGRAPH-17AD0
U+17AD1 (96977) 𗫑 TANGUT IDEOGRAPH-17AD1
U+17AD2 (96978) 𗫒 TANGUT IDEOGRAPH-17AD2
U+17AD3 (96979) 𗫓 TANGUT IDEOGRAPH-17AD3
U+17AD4 (96980) 𗫔 TANGUT IDEOGRAPH-17AD4
U+17AD5 (96981) 𗫕 TANGUT IDEOGRAPH-17AD5
U+17AD6 (96982) 𗫖 TANGUT IDEOGRAPH-17AD6
U+17AD7 (96983) 𗫗 TANGUT IDEOGRAPH-17AD7
U+17AD8 (96984) 𗫘 TANGUT IDEOGRAPH-17AD8
U+17AD9 (96985) 𗫙 TANGUT IDEOGRAPH-17AD9
U+17ADA (96986) 𗫚 TANGUT IDEOGRAPH-17ADA
U+17ADB (96987) 𗫛 TANGUT IDEOGRAPH-17ADB
U+17ADC (96988) 𗫜 TANGUT IDEOGRAPH-17ADC
U+17ADD (96989) 𗫝 TANGUT IDEOGRAPH-17ADD
U+17ADE (96990) 𗫞 TANGUT IDEOGRAPH-17ADE
U+17ADF (96991) 𗫟 TANGUT IDEOGRAPH-17ADF
U+17AE0 (96992) 𗫠 TANGUT IDEOGRAPH-17AE0
U+17AE1 (96993) 𗫡 TANGUT IDEOGRAPH-17AE1
U+17AE2 (96994) 𗫢 TANGUT IDEOGRAPH-17AE2
U+17AE3 (96995) 𗫣 TANGUT IDEOGRAPH-17AE3
U+17AE4 (96996) 𗫤 TANGUT IDEOGRAPH-17AE4
U+17AE5 (96997) 𗫥 TANGUT IDEOGRAPH-17AE5
U+17AE6 (96998) 𗫦 TANGUT IDEOGRAPH-17AE6
U+17AE7 (96999) 𗫧 TANGUT IDEOGRAPH-17AE7
U+17AE8 (97000) 𗫨 TANGUT IDEOGRAPH-17AE8
U+17AE9 (97001) 𗫩 TANGUT IDEOGRAPH-17AE9
U+17AEA (97002) 𗫪 TANGUT IDEOGRAPH-17AEA
U+17AEB (97003) 𗫫 TANGUT IDEOGRAPH-17AEB
U+17AEC (97004) 𗫬 TANGUT IDEOGRAPH-17AEC
U+17AED (97005) 𗫭 TANGUT IDEOGRAPH-17AED
U+17AEE (97006) 𗫮 TANGUT IDEOGRAPH-17AEE
U+17AEF (97007) 𗫯 TANGUT IDEOGRAPH-17AEF
U+17AF0 (97008) 𗫰 TANGUT IDEOGRAPH-17AF0
U+17AF1 (97009) 𗫱 TANGUT IDEOGRAPH-17AF1
U+17AF2 (97010) 𗫲 TANGUT IDEOGRAPH-17AF2
U+17AF3 (97011) 𗫳 TANGUT IDEOGRAPH-17AF3
U+17AF4 (97012) 𗫴 TANGUT IDEOGRAPH-17AF4
U+17AF5 (97013) 𗫵 TANGUT IDEOGRAPH-17AF5
U+17AF6 (97014) 𗫶 TANGUT IDEOGRAPH-17AF6
U+17AF7 (97015) 𗫷 TANGUT IDEOGRAPH-17AF7
U+17AF8 (97016) 𗫸 TANGUT IDEOGRAPH-17AF8
U+17AF9 (97017) 𗫹 TANGUT IDEOGRAPH-17AF9
U+17AFA (97018) 𗫺 TANGUT IDEOGRAPH-17AFA
U+17AFB (97019) 𗫻 TANGUT IDEOGRAPH-17AFB
U+17AFC (97020) 𗫼 TANGUT IDEOGRAPH-17AFC
U+17AFD (97021) 𗫽 TANGUT IDEOGRAPH-17AFD
U+17AFE (97022) 𗫾 TANGUT IDEOGRAPH-17AFE
U+17AFF (97023) 𗫿 TANGUT IDEOGRAPH-17AFF
U+17B00 (97024) 𗬀 TANGUT IDEOGRAPH-17B00
U+17B01 (97025) 𗬁 TANGUT IDEOGRAPH-17B01
U+17B02 (97026) 𗬂 TANGUT IDEOGRAPH-17B02
U+17B03 (97027) 𗬃 TANGUT IDEOGRAPH-17B03
U+17B04 (97028) 𗬄 TANGUT IDEOGRAPH-17B04
U+17B05 (97029) 𗬅 TANGUT IDEOGRAPH-17B05
U+17B06 (97030) 𗬆 TANGUT IDEOGRAPH-17B06
U+17B07 (97031) 𗬇 TANGUT IDEOGRAPH-17B07
U+17B08 (97032) 𗬈 TANGUT IDEOGRAPH-17B08
U+17B09 (97033) 𗬉 TANGUT IDEOGRAPH-17B09
U+17B0A (97034) 𗬊 TANGUT IDEOGRAPH-17B0A
U+17B0B (97035) 𗬋 TANGUT IDEOGRAPH-17B0B
U+17B0C (97036) 𗬌 TANGUT IDEOGRAPH-17B0C
U+17B0D (97037) 𗬍 TANGUT IDEOGRAPH-17B0D
U+17B0E (97038) 𗬎 TANGUT IDEOGRAPH-17B0E
U+17B0F (97039) 𗬏 TANGUT IDEOGRAPH-17B0F
U+17B10 (97040) 𗬐 TANGUT IDEOGRAPH-17B10
U+17B11 (97041) 𗬑 TANGUT IDEOGRAPH-17B11
U+17B12 (97042) 𗬒 TANGUT IDEOGRAPH-17B12
U+17B13 (97043) 𗬓 TANGUT IDEOGRAPH-17B13
U+17B14 (97044) 𗬔 TANGUT IDEOGRAPH-17B14
U+17B15 (97045) 𗬕 TANGUT IDEOGRAPH-17B15
U+17B16 (97046) 𗬖 TANGUT IDEOGRAPH-17B16
U+17B17 (97047) 𗬗 TANGUT IDEOGRAPH-17B17
U+17B18 (97048) 𗬘 TANGUT IDEOGRAPH-17B18
U+17B19 (97049) 𗬙 TANGUT IDEOGRAPH-17B19
U+17B1A (97050) 𗬚 TANGUT IDEOGRAPH-17B1A
U+17B1B (97051) 𗬛 TANGUT IDEOGRAPH-17B1B
U+17B1C (97052) 𗬜 TANGUT IDEOGRAPH-17B1C
U+17B1D (97053) 𗬝 TANGUT IDEOGRAPH-17B1D
U+17B1E (97054) 𗬞 TANGUT IDEOGRAPH-17B1E
U+17B1F (97055) 𗬟 TANGUT IDEOGRAPH-17B1F
U+17B20 (97056) 𗬠 TANGUT IDEOGRAPH-17B20
U+17B21 (97057) 𗬡 TANGUT IDEOGRAPH-17B21
U+17B22 (97058) 𗬢 TANGUT IDEOGRAPH-17B22
U+17B23 (97059) 𗬣 TANGUT IDEOGRAPH-17B23
U+17B24 (97060) 𗬤 TANGUT IDEOGRAPH-17B24
U+17B25 (97061) 𗬥 TANGUT IDEOGRAPH-17B25
U+17B26 (97062) 𗬦 TANGUT IDEOGRAPH-17B26
U+17B27 (97063) 𗬧 TANGUT IDEOGRAPH-17B27
U+17B28 (97064) 𗬨 TANGUT IDEOGRAPH-17B28
U+17B29 (97065) 𗬩 TANGUT IDEOGRAPH-17B29
U+17B2A (97066) 𗬪 TANGUT IDEOGRAPH-17B2A
U+17B2B (97067) 𗬫 TANGUT IDEOGRAPH-17B2B
U+17B2C (97068) 𗬬 TANGUT IDEOGRAPH-17B2C
U+17B2D (97069) 𗬭 TANGUT IDEOGRAPH-17B2D
U+17B2E (97070) 𗬮 TANGUT IDEOGRAPH-17B2E
U+17B2F (97071) 𗬯 TANGUT IDEOGRAPH-17B2F
U+17B30 (97072) 𗬰 TANGUT IDEOGRAPH-17B30
U+17B31 (97073) 𗬱 TANGUT IDEOGRAPH-17B31
U+17B32 (97074) 𗬲 TANGUT IDEOGRAPH-17B32
U+17B33 (97075) 𗬳 TANGUT IDEOGRAPH-17B33
U+17B34 (97076) 𗬴 TANGUT IDEOGRAPH-17B34
U+17B35 (97077) 𗬵 TANGUT IDEOGRAPH-17B35
U+17B36 (97078) 𗬶 TANGUT IDEOGRAPH-17B36
U+17B37 (97079) 𗬷 TANGUT IDEOGRAPH-17B37
U+17B38 (97080) 𗬸 TANGUT IDEOGRAPH-17B38
U+17B39 (97081) 𗬹 TANGUT IDEOGRAPH-17B39
U+17B3A (97082) 𗬺 TANGUT IDEOGRAPH-17B3A
U+17B3B (97083) 𗬻 TANGUT IDEOGRAPH-17B3B
U+17B3C (97084) 𗬼 TANGUT IDEOGRAPH-17B3C
U+17B3D (97085) 𗬽 TANGUT IDEOGRAPH-17B3D
U+17B3E (97086) 𗬾 TANGUT IDEOGRAPH-17B3E
U+17B3F (97087) 𗬿 TANGUT IDEOGRAPH-17B3F
U+17B40 (97088) 𗭀 TANGUT IDEOGRAPH-17B40
U+17B41 (97089) 𗭁 TANGUT IDEOGRAPH-17B41
U+17B42 (97090) 𗭂 TANGUT IDEOGRAPH-17B42
U+17B43 (97091) 𗭃 TANGUT IDEOGRAPH-17B43
U+17B44 (97092) 𗭄 TANGUT IDEOGRAPH-17B44
U+17B45 (97093) 𗭅 TANGUT IDEOGRAPH-17B45
U+17B46 (97094) 𗭆 TANGUT IDEOGRAPH-17B46
U+17B47 (97095) 𗭇 TANGUT IDEOGRAPH-17B47
U+17B48 (97096) 𗭈 TANGUT IDEOGRAPH-17B48
U+17B49 (97097) 𗭉 TANGUT IDEOGRAPH-17B49
U+17B4A (97098) 𗭊 TANGUT IDEOGRAPH-17B4A
U+17B4B (97099) 𗭋 TANGUT IDEOGRAPH-17B4B
U+17B4C (97100) 𗭌 TANGUT IDEOGRAPH-17B4C
U+17B4D (97101) 𗭍 TANGUT IDEOGRAPH-17B4D
U+17B4E (97102) 𗭎 TANGUT IDEOGRAPH-17B4E
U+17B4F (97103) 𗭏 TANGUT IDEOGRAPH-17B4F
U+17B50 (97104) 𗭐 TANGUT IDEOGRAPH-17B50
U+17B51 (97105) 𗭑 TANGUT IDEOGRAPH-17B51
U+17B52 (97106) 𗭒 TANGUT IDEOGRAPH-17B52
U+17B53 (97107) 𗭓 TANGUT IDEOGRAPH-17B53
U+17B54 (97108) 𗭔 TANGUT IDEOGRAPH-17B54
U+17B55 (97109) 𗭕 TANGUT IDEOGRAPH-17B55
U+17B56 (97110) 𗭖 TANGUT IDEOGRAPH-17B56
U+17B57 (97111) 𗭗 TANGUT IDEOGRAPH-17B57
U+17B58 (97112) 𗭘 TANGUT IDEOGRAPH-17B58
U+17B59 (97113) 𗭙 TANGUT IDEOGRAPH-17B59
U+17B5A (97114) 𗭚 TANGUT IDEOGRAPH-17B5A
U+17B5B (97115) 𗭛 TANGUT IDEOGRAPH-17B5B
U+17B5C (97116) 𗭜 TANGUT IDEOGRAPH-17B5C
U+17B5D (97117) 𗭝 TANGUT IDEOGRAPH-17B5D
U+17B5E (97118) 𗭞 TANGUT IDEOGRAPH-17B5E
U+17B5F (97119) 𗭟 TANGUT IDEOGRAPH-17B5F
U+17B60 (97120) 𗭠 TANGUT IDEOGRAPH-17B60
U+17B61 (97121) 𗭡 TANGUT IDEOGRAPH-17B61
U+17B62 (97122) 𗭢 TANGUT IDEOGRAPH-17B62
U+17B63 (97123) 𗭣 TANGUT IDEOGRAPH-17B63
U+17B64 (97124) 𗭤 TANGUT IDEOGRAPH-17B64
U+17B65 (97125) 𗭥 TANGUT IDEOGRAPH-17B65
U+17B66 (97126) 𗭦 TANGUT IDEOGRAPH-17B66
U+17B67 (97127) 𗭧 TANGUT IDEOGRAPH-17B67
U+17B68 (97128) 𗭨 TANGUT IDEOGRAPH-17B68
U+17B69 (97129) 𗭩 TANGUT IDEOGRAPH-17B69
U+17B6A (97130) 𗭪 TANGUT IDEOGRAPH-17B6A
U+17B6B (97131) 𗭫 TANGUT IDEOGRAPH-17B6B
U+17B6C (97132) 𗭬 TANGUT IDEOGRAPH-17B6C
U+17B6D (97133) 𗭭 TANGUT IDEOGRAPH-17B6D
U+17B6E (97134) 𗭮 TANGUT IDEOGRAPH-17B6E
U+17B6F (97135) 𗭯 TANGUT IDEOGRAPH-17B6F
U+17B70 (97136) 𗭰 TANGUT IDEOGRAPH-17B70
U+17B71 (97137) 𗭱 TANGUT IDEOGRAPH-17B71
U+17B72 (97138) 𗭲 TANGUT IDEOGRAPH-17B72
U+17B73 (97139) 𗭳 TANGUT IDEOGRAPH-17B73
U+17B74 (97140) 𗭴 TANGUT IDEOGRAPH-17B74
U+17B75 (97141) 𗭵 TANGUT IDEOGRAPH-17B75
U+17B76 (97142) 𗭶 TANGUT IDEOGRAPH-17B76
U+17B77 (97143) 𗭷 TANGUT IDEOGRAPH-17B77
U+17B78 (97144) 𗭸 TANGUT IDEOGRAPH-17B78
U+17B79 (97145) 𗭹 TANGUT IDEOGRAPH-17B79
U+17B7A (97146) 𗭺 TANGUT IDEOGRAPH-17B7A
U+17B7B (97147) 𗭻 TANGUT IDEOGRAPH-17B7B
U+17B7C (97148) 𗭼 TANGUT IDEOGRAPH-17B7C
U+17B7D (97149) 𗭽 TANGUT IDEOGRAPH-17B7D
U+17B7E (97150) 𗭾 TANGUT IDEOGRAPH-17B7E
U+17B7F (97151) 𗭿 TANGUT IDEOGRAPH-17B7F
U+17B80 (97152) 𗮀 TANGUT IDEOGRAPH-17B80
U+17B81 (97153) 𗮁 TANGUT IDEOGRAPH-17B81
U+17B82 (97154) 𗮂 TANGUT IDEOGRAPH-17B82
U+17B83 (97155) 𗮃 TANGUT IDEOGRAPH-17B83
U+17B84 (97156) 𗮄 TANGUT IDEOGRAPH-17B84
U+17B85 (97157) 𗮅 TANGUT IDEOGRAPH-17B85
U+17B86 (97158) 𗮆 TANGUT IDEOGRAPH-17B86
U+17B87 (97159) 𗮇 TANGUT IDEOGRAPH-17B87
U+17B88 (97160) 𗮈 TANGUT IDEOGRAPH-17B88
U+17B89 (97161) 𗮉 TANGUT IDEOGRAPH-17B89
U+17B8A (97162) 𗮊 TANGUT IDEOGRAPH-17B8A
U+17B8B (97163) 𗮋 TANGUT IDEOGRAPH-17B8B
U+17B8C (97164) 𗮌 TANGUT IDEOGRAPH-17B8C
U+17B8D (97165) 𗮍 TANGUT IDEOGRAPH-17B8D
U+17B8E (97166) 𗮎 TANGUT IDEOGRAPH-17B8E
U+17B8F (97167) 𗮏 TANGUT IDEOGRAPH-17B8F
U+17B90 (97168) 𗮐 TANGUT IDEOGRAPH-17B90
U+17B91 (97169) 𗮑 TANGUT IDEOGRAPH-17B91
U+17B92 (97170) 𗮒 TANGUT IDEOGRAPH-17B92
U+17B93 (97171) 𗮓 TANGUT IDEOGRAPH-17B93
U+17B94 (97172) 𗮔 TANGUT IDEOGRAPH-17B94
U+17B95 (97173) 𗮕 TANGUT IDEOGRAPH-17B95
U+17B96 (97174) 𗮖 TANGUT IDEOGRAPH-17B96
U+17B97 (97175) 𗮗 TANGUT IDEOGRAPH-17B97
U+17B98 (97176) 𗮘 TANGUT IDEOGRAPH-17B98
U+17B99 (97177) 𗮙 TANGUT IDEOGRAPH-17B99
U+17B9A (97178) 𗮚 TANGUT IDEOGRAPH-17B9A
U+17B9B (97179) 𗮛 TANGUT IDEOGRAPH-17B9B
U+17B9C (97180) 𗮜 TANGUT IDEOGRAPH-17B9C
U+17B9D (97181) 𗮝 TANGUT IDEOGRAPH-17B9D
U+17B9E (97182) 𗮞 TANGUT IDEOGRAPH-17B9E
U+17B9F (97183) 𗮟 TANGUT IDEOGRAPH-17B9F
U+17BA0 (97184) 𗮠 TANGUT IDEOGRAPH-17BA0
U+17BA1 (97185) 𗮡 TANGUT IDEOGRAPH-17BA1
U+17BA2 (97186) 𗮢 TANGUT IDEOGRAPH-17BA2
U+17BA3 (97187) 𗮣 TANGUT IDEOGRAPH-17BA3
U+17BA4 (97188) 𗮤 TANGUT IDEOGRAPH-17BA4
U+17BA5 (97189) 𗮥 TANGUT IDEOGRAPH-17BA5
U+17BA6 (97190) 𗮦 TANGUT IDEOGRAPH-17BA6
U+17BA7 (97191) 𗮧 TANGUT IDEOGRAPH-17BA7
U+17BA8 (97192) 𗮨 TANGUT IDEOGRAPH-17BA8
U+17BA9 (97193) 𗮩 TANGUT IDEOGRAPH-17BA9
U+17BAA (97194) 𗮪 TANGUT IDEOGRAPH-17BAA
U+17BAB (97195) 𗮫 TANGUT IDEOGRAPH-17BAB
U+17BAC (97196) 𗮬 TANGUT IDEOGRAPH-17BAC
U+17BAD (97197) 𗮭 TANGUT IDEOGRAPH-17BAD
U+17BAE (97198) 𗮮 TANGUT IDEOGRAPH-17BAE
U+17BAF (97199) 𗮯 TANGUT IDEOGRAPH-17BAF
U+17BB0 (97200) 𗮰 TANGUT IDEOGRAPH-17BB0
U+17BB1 (97201) 𗮱 TANGUT IDEOGRAPH-17BB1
U+17BB2 (97202) 𗮲 TANGUT IDEOGRAPH-17BB2
U+17BB3 (97203) 𗮳 TANGUT IDEOGRAPH-17BB3
U+17BB4 (97204) 𗮴 TANGUT IDEOGRAPH-17BB4
U+17BB5 (97205) 𗮵 TANGUT IDEOGRAPH-17BB5
U+17BB6 (97206) 𗮶 TANGUT IDEOGRAPH-17BB6
U+17BB7 (97207) 𗮷 TANGUT IDEOGRAPH-17BB7
U+17BB8 (97208) 𗮸 TANGUT IDEOGRAPH-17BB8
U+17BB9 (97209) 𗮹 TANGUT IDEOGRAPH-17BB9
U+17BBA (97210) 𗮺 TANGUT IDEOGRAPH-17BBA
U+17BBB (97211) 𗮻 TANGUT IDEOGRAPH-17BBB
U+17BBC (97212) 𗮼 TANGUT IDEOGRAPH-17BBC
U+17BBD (97213) 𗮽 TANGUT IDEOGRAPH-17BBD
U+17BBE (97214) 𗮾 TANGUT IDEOGRAPH-17BBE
U+17BBF (97215) 𗮿 TANGUT IDEOGRAPH-17BBF
U+17BC0 (97216) 𗯀 TANGUT IDEOGRAPH-17BC0
U+17BC1 (97217) 𗯁 TANGUT IDEOGRAPH-17BC1
U+17BC2 (97218) 𗯂 TANGUT IDEOGRAPH-17BC2
U+17BC3 (97219) 𗯃 TANGUT IDEOGRAPH-17BC3
U+17BC4 (97220) 𗯄 TANGUT IDEOGRAPH-17BC4
U+17BC5 (97221) 𗯅 TANGUT IDEOGRAPH-17BC5
U+17BC6 (97222) 𗯆 TANGUT IDEOGRAPH-17BC6
U+17BC7 (97223) 𗯇 TANGUT IDEOGRAPH-17BC7
U+17BC8 (97224) 𗯈 TANGUT IDEOGRAPH-17BC8
U+17BC9 (97225) 𗯉 TANGUT IDEOGRAPH-17BC9
U+17BCA (97226) 𗯊 TANGUT IDEOGRAPH-17BCA
U+17BCB (97227) 𗯋 TANGUT IDEOGRAPH-17BCB
U+17BCC (97228) 𗯌 TANGUT IDEOGRAPH-17BCC
U+17BCD (97229) 𗯍 TANGUT IDEOGRAPH-17BCD
U+17BCE (97230) 𗯎 TANGUT IDEOGRAPH-17BCE
U+17BCF (97231) 𗯏 TANGUT IDEOGRAPH-17BCF
U+17BD0 (97232) 𗯐 TANGUT IDEOGRAPH-17BD0
U+17BD1 (97233) 𗯑 TANGUT IDEOGRAPH-17BD1
U+17BD2 (97234) 𗯒 TANGUT IDEOGRAPH-17BD2
U+17BD3 (97235) 𗯓 TANGUT IDEOGRAPH-17BD3
U+17BD4 (97236) 𗯔 TANGUT IDEOGRAPH-17BD4
U+17BD5 (97237) 𗯕 TANGUT IDEOGRAPH-17BD5
U+17BD6 (97238) 𗯖 TANGUT IDEOGRAPH-17BD6
U+17BD7 (97239) 𗯗 TANGUT IDEOGRAPH-17BD7
U+17BD8 (97240) 𗯘 TANGUT IDEOGRAPH-17BD8
U+17BD9 (97241) 𗯙 TANGUT IDEOGRAPH-17BD9
U+17BDA (97242) 𗯚 TANGUT IDEOGRAPH-17BDA
U+17BDB (97243) 𗯛 TANGUT IDEOGRAPH-17BDB
U+17BDC (97244) 𗯜 TANGUT IDEOGRAPH-17BDC
U+17BDD (97245) 𗯝 TANGUT IDEOGRAPH-17BDD
U+17BDE (97246) 𗯞 TANGUT IDEOGRAPH-17BDE
U+17BDF (97247) 𗯟 TANGUT IDEOGRAPH-17BDF
U+17BE0 (97248) 𗯠 TANGUT IDEOGRAPH-17BE0
U+17BE1 (97249) 𗯡 TANGUT IDEOGRAPH-17BE1
U+17BE2 (97250) 𗯢 TANGUT IDEOGRAPH-17BE2
U+17BE3 (97251) 𗯣 TANGUT IDEOGRAPH-17BE3
U+17BE4 (97252) 𗯤 TANGUT IDEOGRAPH-17BE4
U+17BE5 (97253) 𗯥 TANGUT IDEOGRAPH-17BE5
U+17BE6 (97254) 𗯦 TANGUT IDEOGRAPH-17BE6
U+17BE7 (97255) 𗯧 TANGUT IDEOGRAPH-17BE7
U+17BE8 (97256) 𗯨 TANGUT IDEOGRAPH-17BE8
U+17BE9 (97257) 𗯩 TANGUT IDEOGRAPH-17BE9
U+17BEA (97258) 𗯪 TANGUT IDEOGRAPH-17BEA
U+17BEB (97259) 𗯫 TANGUT IDEOGRAPH-17BEB
U+17BEC (97260) 𗯬 TANGUT IDEOGRAPH-17BEC
U+17BED (97261) 𗯭 TANGUT IDEOGRAPH-17BED
U+17BEE (97262) 𗯮 TANGUT IDEOGRAPH-17BEE
U+17BEF (97263) 𗯯 TANGUT IDEOGRAPH-17BEF
U+17BF0 (97264) 𗯰 TANGUT IDEOGRAPH-17BF0
U+17BF1 (97265) 𗯱 TANGUT IDEOGRAPH-17BF1
U+17BF2 (97266) 𗯲 TANGUT IDEOGRAPH-17BF2
U+17BF3 (97267) 𗯳 TANGUT IDEOGRAPH-17BF3
U+17BF4 (97268) 𗯴 TANGUT IDEOGRAPH-17BF4
U+17BF5 (97269) 𗯵 TANGUT IDEOGRAPH-17BF5
U+17BF6 (97270) 𗯶 TANGUT IDEOGRAPH-17BF6
U+17BF7 (97271) 𗯷 TANGUT IDEOGRAPH-17BF7
U+17BF8 (97272) 𗯸 TANGUT IDEOGRAPH-17BF8
U+17BF9 (97273) 𗯹 TANGUT IDEOGRAPH-17BF9
U+17BFA (97274) 𗯺 TANGUT IDEOGRAPH-17BFA
U+17BFB (97275) 𗯻 TANGUT IDEOGRAPH-17BFB
U+17BFC (97276) 𗯼 TANGUT IDEOGRAPH-17BFC
U+17BFD (97277) 𗯽 TANGUT IDEOGRAPH-17BFD
U+17BFE (97278) 𗯾 TANGUT IDEOGRAPH-17BFE
U+17BFF (97279) 𗯿 TANGUT IDEOGRAPH-17BFF
U+17C00 (97280) 𗰀 TANGUT IDEOGRAPH-17C00
U+17C01 (97281) 𗰁 TANGUT IDEOGRAPH-17C01
U+17C02 (97282) 𗰂 TANGUT IDEOGRAPH-17C02
U+17C03 (97283) 𗰃 TANGUT IDEOGRAPH-17C03
U+17C04 (97284) 𗰄 TANGUT IDEOGRAPH-17C04
U+17C05 (97285) 𗰅 TANGUT IDEOGRAPH-17C05
U+17C06 (97286) 𗰆 TANGUT IDEOGRAPH-17C06
U+17C07 (97287) 𗰇 TANGUT IDEOGRAPH-17C07
U+17C08 (97288) 𗰈 TANGUT IDEOGRAPH-17C08
U+17C09 (97289) 𗰉 TANGUT IDEOGRAPH-17C09
U+17C0A (97290) 𗰊 TANGUT IDEOGRAPH-17C0A
U+17C0B (97291) 𗰋 TANGUT IDEOGRAPH-17C0B
U+17C0C (97292) 𗰌 TANGUT IDEOGRAPH-17C0C
U+17C0D (97293) 𗰍 TANGUT IDEOGRAPH-17C0D
U+17C0E (97294) 𗰎 TANGUT IDEOGRAPH-17C0E
U+17C0F (97295) 𗰏 TANGUT IDEOGRAPH-17C0F
U+17C10 (97296) 𗰐 TANGUT IDEOGRAPH-17C10
U+17C11 (97297) 𗰑 TANGUT IDEOGRAPH-17C11
U+17C12 (97298) 𗰒 TANGUT IDEOGRAPH-17C12
U+17C13 (97299) 𗰓 TANGUT IDEOGRAPH-17C13
U+17C14 (97300) 𗰔 TANGUT IDEOGRAPH-17C14
U+17C15 (97301) 𗰕 TANGUT IDEOGRAPH-17C15
U+17C16 (97302) 𗰖 TANGUT IDEOGRAPH-17C16
U+17C17 (97303) 𗰗 TANGUT IDEOGRAPH-17C17
U+17C18 (97304) 𗰘 TANGUT IDEOGRAPH-17C18
U+17C19 (97305) 𗰙 TANGUT IDEOGRAPH-17C19
U+17C1A (97306) 𗰚 TANGUT IDEOGRAPH-17C1A
U+17C1B (97307) 𗰛 TANGUT IDEOGRAPH-17C1B
U+17C1C (97308) 𗰜 TANGUT IDEOGRAPH-17C1C
U+17C1D (97309) 𗰝 TANGUT IDEOGRAPH-17C1D
U+17C1E (97310) 𗰞 TANGUT IDEOGRAPH-17C1E
U+17C1F (97311) 𗰟 TANGUT IDEOGRAPH-17C1F
U+17C20 (97312) 𗰠 TANGUT IDEOGRAPH-17C20
U+17C21 (97313) 𗰡 TANGUT IDEOGRAPH-17C21
U+17C22 (97314) 𗰢 TANGUT IDEOGRAPH-17C22
U+17C23 (97315) 𗰣 TANGUT IDEOGRAPH-17C23
U+17C24 (97316) 𗰤 TANGUT IDEOGRAPH-17C24
U+17C25 (97317) 𗰥 TANGUT IDEOGRAPH-17C25
U+17C26 (97318) 𗰦 TANGUT IDEOGRAPH-17C26
U+17C27 (97319) 𗰧 TANGUT IDEOGRAPH-17C27
U+17C28 (97320) 𗰨 TANGUT IDEOGRAPH-17C28
U+17C29 (97321) 𗰩 TANGUT IDEOGRAPH-17C29
U+17C2A (97322) 𗰪 TANGUT IDEOGRAPH-17C2A
U+17C2B (97323) 𗰫 TANGUT IDEOGRAPH-17C2B
U+17C2C (97324) 𗰬 TANGUT IDEOGRAPH-17C2C
U+17C2D (97325) 𗰭 TANGUT IDEOGRAPH-17C2D
U+17C2E (97326) 𗰮 TANGUT IDEOGRAPH-17C2E
U+17C2F (97327) 𗰯 TANGUT IDEOGRAPH-17C2F
U+17C30 (97328) 𗰰 TANGUT IDEOGRAPH-17C30
U+17C31 (97329) 𗰱 TANGUT IDEOGRAPH-17C31
U+17C32 (97330) 𗰲 TANGUT IDEOGRAPH-17C32
U+17C33 (97331) 𗰳 TANGUT IDEOGRAPH-17C33
U+17C34 (97332) 𗰴 TANGUT IDEOGRAPH-17C34
U+17C35 (97333) 𗰵 TANGUT IDEOGRAPH-17C35
U+17C36 (97334) 𗰶 TANGUT IDEOGRAPH-17C36
U+17C37 (97335) 𗰷 TANGUT IDEOGRAPH-17C37
U+17C38 (97336) 𗰸 TANGUT IDEOGRAPH-17C38
U+17C39 (97337) 𗰹 TANGUT IDEOGRAPH-17C39
U+17C3A (97338) 𗰺 TANGUT IDEOGRAPH-17C3A
U+17C3B (97339) 𗰻 TANGUT IDEOGRAPH-17C3B
U+17C3C (97340) 𗰼 TANGUT IDEOGRAPH-17C3C
U+17C3D (97341) 𗰽 TANGUT IDEOGRAPH-17C3D
U+17C3E (97342) 𗰾 TANGUT IDEOGRAPH-17C3E
U+17C3F (97343) 𗰿 TANGUT IDEOGRAPH-17C3F
U+17C40 (97344) 𗱀 TANGUT IDEOGRAPH-17C40
U+17C41 (97345) 𗱁 TANGUT IDEOGRAPH-17C41
U+17C42 (97346) 𗱂 TANGUT IDEOGRAPH-17C42
U+17C43 (97347) 𗱃 TANGUT IDEOGRAPH-17C43
U+17C44 (97348) 𗱄 TANGUT IDEOGRAPH-17C44
U+17C45 (97349) 𗱅 TANGUT IDEOGRAPH-17C45
U+17C46 (97350) 𗱆 TANGUT IDEOGRAPH-17C46
U+17C47 (97351) 𗱇 TANGUT IDEOGRAPH-17C47
U+17C48 (97352) 𗱈 TANGUT IDEOGRAPH-17C48
U+17C49 (97353) 𗱉 TANGUT IDEOGRAPH-17C49
U+17C4A (97354) 𗱊 TANGUT IDEOGRAPH-17C4A
U+17C4B (97355) 𗱋 TANGUT IDEOGRAPH-17C4B
U+17C4C (97356) 𗱌 TANGUT IDEOGRAPH-17C4C
U+17C4D (97357) 𗱍 TANGUT IDEOGRAPH-17C4D
U+17C4E (97358) 𗱎 TANGUT IDEOGRAPH-17C4E
U+17C4F (97359) 𗱏 TANGUT IDEOGRAPH-17C4F
U+17C50 (97360) 𗱐 TANGUT IDEOGRAPH-17C50
U+17C51 (97361) 𗱑 TANGUT IDEOGRAPH-17C51
U+17C52 (97362) 𗱒 TANGUT IDEOGRAPH-17C52
U+17C53 (97363) 𗱓 TANGUT IDEOGRAPH-17C53
U+17C54 (97364) 𗱔 TANGUT IDEOGRAPH-17C54
U+17C55 (97365) 𗱕 TANGUT IDEOGRAPH-17C55
U+17C56 (97366) 𗱖 TANGUT IDEOGRAPH-17C56
U+17C57 (97367) 𗱗 TANGUT IDEOGRAPH-17C57
U+17C58 (97368) 𗱘 TANGUT IDEOGRAPH-17C58
U+17C59 (97369) 𗱙 TANGUT IDEOGRAPH-17C59
U+17C5A (97370) 𗱚 TANGUT IDEOGRAPH-17C5A
U+17C5B (97371) 𗱛 TANGUT IDEOGRAPH-17C5B
U+17C5C (97372) 𗱜 TANGUT IDEOGRAPH-17C5C
U+17C5D (97373) 𗱝 TANGUT IDEOGRAPH-17C5D
U+17C5E (97374) 𗱞 TANGUT IDEOGRAPH-17C5E
U+17C5F (97375) 𗱟 TANGUT IDEOGRAPH-17C5F
U+17C60 (97376) 𗱠 TANGUT IDEOGRAPH-17C60
U+17C61 (97377) 𗱡 TANGUT IDEOGRAPH-17C61
U+17C62 (97378) 𗱢 TANGUT IDEOGRAPH-17C62
U+17C63 (97379) 𗱣 TANGUT IDEOGRAPH-17C63
U+17C64 (97380) 𗱤 TANGUT IDEOGRAPH-17C64
U+17C65 (97381) 𗱥 TANGUT IDEOGRAPH-17C65
U+17C66 (97382) 𗱦 TANGUT IDEOGRAPH-17C66
U+17C67 (97383) 𗱧 TANGUT IDEOGRAPH-17C67
U+17C68 (97384) 𗱨 TANGUT IDEOGRAPH-17C68
U+17C69 (97385) 𗱩 TANGUT IDEOGRAPH-17C69
U+17C6A (97386) 𗱪 TANGUT IDEOGRAPH-17C6A
U+17C6B (97387) 𗱫 TANGUT IDEOGRAPH-17C6B
U+17C6C (97388) 𗱬 TANGUT IDEOGRAPH-17C6C
U+17C6D (97389) 𗱭 TANGUT IDEOGRAPH-17C6D
U+17C6E (97390) 𗱮 TANGUT IDEOGRAPH-17C6E
U+17C6F (97391) 𗱯 TANGUT IDEOGRAPH-17C6F
U+17C70 (97392) 𗱰 TANGUT IDEOGRAPH-17C70
U+17C71 (97393) 𗱱 TANGUT IDEOGRAPH-17C71
U+17C72 (97394) 𗱲 TANGUT IDEOGRAPH-17C72
U+17C73 (97395) 𗱳 TANGUT IDEOGRAPH-17C73
U+17C74 (97396) 𗱴 TANGUT IDEOGRAPH-17C74
U+17C75 (97397) 𗱵 TANGUT IDEOGRAPH-17C75
U+17C76 (97398) 𗱶 TANGUT IDEOGRAPH-17C76
U+17C77 (97399) 𗱷 TANGUT IDEOGRAPH-17C77
U+17C78 (97400) 𗱸 TANGUT IDEOGRAPH-17C78
U+17C79 (97401) 𗱹 TANGUT IDEOGRAPH-17C79
U+17C7A (97402) 𗱺 TANGUT IDEOGRAPH-17C7A
U+17C7B (97403) 𗱻 TANGUT IDEOGRAPH-17C7B
U+17C7C (97404) 𗱼 TANGUT IDEOGRAPH-17C7C
U+17C7D (97405) 𗱽 TANGUT IDEOGRAPH-17C7D
U+17C7E (97406) 𗱾 TANGUT IDEOGRAPH-17C7E
U+17C7F (97407) 𗱿 TANGUT IDEOGRAPH-17C7F
U+17C80 (97408) 𗲀 TANGUT IDEOGRAPH-17C80
U+17C81 (97409) 𗲁 TANGUT IDEOGRAPH-17C81
U+17C82 (97410) 𗲂 TANGUT IDEOGRAPH-17C82
U+17C83 (97411) 𗲃 TANGUT IDEOGRAPH-17C83
U+17C84 (97412) 𗲄 TANGUT IDEOGRAPH-17C84
U+17C85 (97413) 𗲅 TANGUT IDEOGRAPH-17C85
U+17C86 (97414) 𗲆 TANGUT IDEOGRAPH-17C86
U+17C87 (97415) 𗲇 TANGUT IDEOGRAPH-17C87
U+17C88 (97416) 𗲈 TANGUT IDEOGRAPH-17C88
U+17C89 (97417) 𗲉 TANGUT IDEOGRAPH-17C89
U+17C8A (97418) 𗲊 TANGUT IDEOGRAPH-17C8A
U+17C8B (97419) 𗲋 TANGUT IDEOGRAPH-17C8B
U+17C8C (97420) 𗲌 TANGUT IDEOGRAPH-17C8C
U+17C8D (97421) 𗲍 TANGUT IDEOGRAPH-17C8D
U+17C8E (97422) 𗲎 TANGUT IDEOGRAPH-17C8E
U+17C8F (97423) 𗲏 TANGUT IDEOGRAPH-17C8F
U+17C90 (97424) 𗲐 TANGUT IDEOGRAPH-17C90
U+17C91 (97425) 𗲑 TANGUT IDEOGRAPH-17C91
U+17C92 (97426) 𗲒 TANGUT IDEOGRAPH-17C92
U+17C93 (97427) 𗲓 TANGUT IDEOGRAPH-17C93
U+17C94 (97428) 𗲔 TANGUT IDEOGRAPH-17C94
U+17C95 (97429) 𗲕 TANGUT IDEOGRAPH-17C95
U+17C96 (97430) 𗲖 TANGUT IDEOGRAPH-17C96
U+17C97 (97431) 𗲗 TANGUT IDEOGRAPH-17C97
U+17C98 (97432) 𗲘 TANGUT IDEOGRAPH-17C98
U+17C99 (97433) 𗲙 TANGUT IDEOGRAPH-17C99
U+17C9A (97434) 𗲚 TANGUT IDEOGRAPH-17C9A
U+17C9B (97435) 𗲛 TANGUT IDEOGRAPH-17C9B
U+17C9C (97436) 𗲜 TANGUT IDEOGRAPH-17C9C
U+17C9D (97437) 𗲝 TANGUT IDEOGRAPH-17C9D
U+17C9E (97438) 𗲞 TANGUT IDEOGRAPH-17C9E
U+17C9F (97439) 𗲟 TANGUT IDEOGRAPH-17C9F
U+17CA0 (97440) 𗲠 TANGUT IDEOGRAPH-17CA0
U+17CA1 (97441) 𗲡 TANGUT IDEOGRAPH-17CA1
U+17CA2 (97442) 𗲢 TANGUT IDEOGRAPH-17CA2
U+17CA3 (97443) 𗲣 TANGUT IDEOGRAPH-17CA3
U+17CA4 (97444) 𗲤 TANGUT IDEOGRAPH-17CA4
U+17CA5 (97445) 𗲥 TANGUT IDEOGRAPH-17CA5
U+17CA6 (97446) 𗲦 TANGUT IDEOGRAPH-17CA6
U+17CA7 (97447) 𗲧 TANGUT IDEOGRAPH-17CA7
U+17CA8 (97448) 𗲨 TANGUT IDEOGRAPH-17CA8
U+17CA9 (97449) 𗲩 TANGUT IDEOGRAPH-17CA9
U+17CAA (97450) 𗲪 TANGUT IDEOGRAPH-17CAA
U+17CAB (97451) 𗲫 TANGUT IDEOGRAPH-17CAB
U+17CAC (97452) 𗲬 TANGUT IDEOGRAPH-17CAC
U+17CAD (97453) 𗲭 TANGUT IDEOGRAPH-17CAD
U+17CAE (97454) 𗲮 TANGUT IDEOGRAPH-17CAE
U+17CAF (97455) 𗲯 TANGUT IDEOGRAPH-17CAF
U+17CB0 (97456) 𗲰 TANGUT IDEOGRAPH-17CB0
U+17CB1 (97457) 𗲱 TANGUT IDEOGRAPH-17CB1
U+17CB2 (97458) 𗲲 TANGUT IDEOGRAPH-17CB2
U+17CB3 (97459) 𗲳 TANGUT IDEOGRAPH-17CB3
U+17CB4 (97460) 𗲴 TANGUT IDEOGRAPH-17CB4
U+17CB5 (97461) 𗲵 TANGUT IDEOGRAPH-17CB5
U+17CB6 (97462) 𗲶 TANGUT IDEOGRAPH-17CB6
U+17CB7 (97463) 𗲷 TANGUT IDEOGRAPH-17CB7
U+17CB8 (97464) 𗲸 TANGUT IDEOGRAPH-17CB8
U+17CB9 (97465) 𗲹 TANGUT IDEOGRAPH-17CB9
U+17CBA (97466) 𗲺 TANGUT IDEOGRAPH-17CBA
U+17CBB (97467) 𗲻 TANGUT IDEOGRAPH-17CBB
U+17CBC (97468) 𗲼 TANGUT IDEOGRAPH-17CBC
U+17CBD (97469) 𗲽 TANGUT IDEOGRAPH-17CBD
U+17CBE (97470) 𗲾 TANGUT IDEOGRAPH-17CBE
U+17CBF (97471) 𗲿 TANGUT IDEOGRAPH-17CBF
U+17CC0 (97472) 𗳀 TANGUT IDEOGRAPH-17CC0
U+17CC1 (97473) 𗳁 TANGUT IDEOGRAPH-17CC1
U+17CC2 (97474) 𗳂 TANGUT IDEOGRAPH-17CC2
U+17CC3 (97475) 𗳃 TANGUT IDEOGRAPH-17CC3
U+17CC4 (97476) 𗳄 TANGUT IDEOGRAPH-17CC4
U+17CC5 (97477) 𗳅 TANGUT IDEOGRAPH-17CC5
U+17CC6 (97478) 𗳆 TANGUT IDEOGRAPH-17CC6
U+17CC7 (97479) 𗳇 TANGUT IDEOGRAPH-17CC7
U+17CC8 (97480) 𗳈 TANGUT IDEOGRAPH-17CC8
U+17CC9 (97481) 𗳉 TANGUT IDEOGRAPH-17CC9
U+17CCA (97482) 𗳊 TANGUT IDEOGRAPH-17CCA
U+17CCB (97483) 𗳋 TANGUT IDEOGRAPH-17CCB
U+17CCC (97484) 𗳌 TANGUT IDEOGRAPH-17CCC
U+17CCD (97485) 𗳍 TANGUT IDEOGRAPH-17CCD
U+17CCE (97486) 𗳎 TANGUT IDEOGRAPH-17CCE
U+17CCF (97487) 𗳏 TANGUT IDEOGRAPH-17CCF
U+17CD0 (97488) 𗳐 TANGUT IDEOGRAPH-17CD0
U+17CD1 (97489) 𗳑 TANGUT IDEOGRAPH-17CD1
U+17CD2 (97490) 𗳒 TANGUT IDEOGRAPH-17CD2
U+17CD3 (97491) 𗳓 TANGUT IDEOGRAPH-17CD3
U+17CD4 (97492) 𗳔 TANGUT IDEOGRAPH-17CD4
U+17CD5 (97493) 𗳕 TANGUT IDEOGRAPH-17CD5
U+17CD6 (97494) 𗳖 TANGUT IDEOGRAPH-17CD6
U+17CD7 (97495) 𗳗 TANGUT IDEOGRAPH-17CD7
U+17CD8 (97496) 𗳘 TANGUT IDEOGRAPH-17CD8
U+17CD9 (97497) 𗳙 TANGUT IDEOGRAPH-17CD9
U+17CDA (97498) 𗳚 TANGUT IDEOGRAPH-17CDA
U+17CDB (97499) 𗳛 TANGUT IDEOGRAPH-17CDB
U+17CDC (97500) 𗳜 TANGUT IDEOGRAPH-17CDC
U+17CDD (97501) 𗳝 TANGUT IDEOGRAPH-17CDD
U+17CDE (97502) 𗳞 TANGUT IDEOGRAPH-17CDE
U+17CDF (97503) 𗳟 TANGUT IDEOGRAPH-17CDF
U+17CE0 (97504) 𗳠 TANGUT IDEOGRAPH-17CE0
U+17CE1 (97505) 𗳡 TANGUT IDEOGRAPH-17CE1
U+17CE2 (97506) 𗳢 TANGUT IDEOGRAPH-17CE2
U+17CE3 (97507) 𗳣 TANGUT IDEOGRAPH-17CE3
U+17CE4 (97508) 𗳤 TANGUT IDEOGRAPH-17CE4
U+17CE5 (97509) 𗳥 TANGUT IDEOGRAPH-17CE5
U+17CE6 (97510) 𗳦 TANGUT IDEOGRAPH-17CE6
U+17CE7 (97511) 𗳧 TANGUT IDEOGRAPH-17CE7
U+17CE8 (97512) 𗳨 TANGUT IDEOGRAPH-17CE8
U+17CE9 (97513) 𗳩 TANGUT IDEOGRAPH-17CE9
U+17CEA (97514) 𗳪 TANGUT IDEOGRAPH-17CEA
U+17CEB (97515) 𗳫 TANGUT IDEOGRAPH-17CEB
U+17CEC (97516) 𗳬 TANGUT IDEOGRAPH-17CEC
U+17CED (97517) 𗳭 TANGUT IDEOGRAPH-17CED
U+17CEE (97518) 𗳮 TANGUT IDEOGRAPH-17CEE
U+17CEF (97519) 𗳯 TANGUT IDEOGRAPH-17CEF
U+17CF0 (97520) 𗳰 TANGUT IDEOGRAPH-17CF0
U+17CF1 (97521) 𗳱 TANGUT IDEOGRAPH-17CF1
U+17CF2 (97522) 𗳲 TANGUT IDEOGRAPH-17CF2
U+17CF3 (97523) 𗳳 TANGUT IDEOGRAPH-17CF3
U+17CF4 (97524) 𗳴 TANGUT IDEOGRAPH-17CF4
U+17CF5 (97525) 𗳵 TANGUT IDEOGRAPH-17CF5
U+17CF6 (97526) 𗳶 TANGUT IDEOGRAPH-17CF6
U+17CF7 (97527) 𗳷 TANGUT IDEOGRAPH-17CF7
U+17CF8 (97528) 𗳸 TANGUT IDEOGRAPH-17CF8
U+17CF9 (97529) 𗳹 TANGUT IDEOGRAPH-17CF9
U+17CFA (97530) 𗳺 TANGUT IDEOGRAPH-17CFA
U+17CFB (97531) 𗳻 TANGUT IDEOGRAPH-17CFB
U+17CFC (97532) 𗳼 TANGUT IDEOGRAPH-17CFC
U+17CFD (97533) 𗳽 TANGUT IDEOGRAPH-17CFD
U+17CFE (97534) 𗳾 TANGUT IDEOGRAPH-17CFE
U+17CFF (97535) 𗳿 TANGUT IDEOGRAPH-17CFF
U+17D00 (97536) 𗴀 TANGUT IDEOGRAPH-17D00
U+17D01 (97537) 𗴁 TANGUT IDEOGRAPH-17D01
U+17D02 (97538) 𗴂 TANGUT IDEOGRAPH-17D02
U+17D03 (97539) 𗴃 TANGUT IDEOGRAPH-17D03
U+17D04 (97540) 𗴄 TANGUT IDEOGRAPH-17D04
U+17D05 (97541) 𗴅 TANGUT IDEOGRAPH-17D05
U+17D06 (97542) 𗴆 TANGUT IDEOGRAPH-17D06
U+17D07 (97543) 𗴇 TANGUT IDEOGRAPH-17D07
U+17D08 (97544) 𗴈 TANGUT IDEOGRAPH-17D08
U+17D09 (97545) 𗴉 TANGUT IDEOGRAPH-17D09
U+17D0A (97546) 𗴊 TANGUT IDEOGRAPH-17D0A
U+17D0B (97547) 𗴋 TANGUT IDEOGRAPH-17D0B
U+17D0C (97548) 𗴌 TANGUT IDEOGRAPH-17D0C
U+17D0D (97549) 𗴍 TANGUT IDEOGRAPH-17D0D
U+17D0E (97550) 𗴎 TANGUT IDEOGRAPH-17D0E
U+17D0F (97551) 𗴏 TANGUT IDEOGRAPH-17D0F
U+17D10 (97552) 𗴐 TANGUT IDEOGRAPH-17D10
U+17D11 (97553) 𗴑 TANGUT IDEOGRAPH-17D11
U+17D12 (97554) 𗴒 TANGUT IDEOGRAPH-17D12
U+17D13 (97555) 𗴓 TANGUT IDEOGRAPH-17D13
U+17D14 (97556) 𗴔 TANGUT IDEOGRAPH-17D14
U+17D15 (97557) 𗴕 TANGUT IDEOGRAPH-17D15
U+17D16 (97558) 𗴖 TANGUT IDEOGRAPH-17D16
U+17D17 (97559) 𗴗 TANGUT IDEOGRAPH-17D17
U+17D18 (97560) 𗴘 TANGUT IDEOGRAPH-17D18
U+17D19 (97561) 𗴙 TANGUT IDEOGRAPH-17D19
U+17D1A (97562) 𗴚 TANGUT IDEOGRAPH-17D1A
U+17D1B (97563) 𗴛 TANGUT IDEOGRAPH-17D1B
U+17D1C (97564) 𗴜 TANGUT IDEOGRAPH-17D1C
U+17D1D (97565) 𗴝 TANGUT IDEOGRAPH-17D1D
U+17D1E (97566) 𗴞 TANGUT IDEOGRAPH-17D1E
U+17D1F (97567) 𗴟 TANGUT IDEOGRAPH-17D1F
U+17D20 (97568) 𗴠 TANGUT IDEOGRAPH-17D20
U+17D21 (97569) 𗴡 TANGUT IDEOGRAPH-17D21
U+17D22 (97570) 𗴢 TANGUT IDEOGRAPH-17D22
U+17D23 (97571) 𗴣 TANGUT IDEOGRAPH-17D23
U+17D24 (97572) 𗴤 TANGUT IDEOGRAPH-17D24
U+17D25 (97573) 𗴥 TANGUT IDEOGRAPH-17D25
U+17D26 (97574) 𗴦 TANGUT IDEOGRAPH-17D26
U+17D27 (97575) 𗴧 TANGUT IDEOGRAPH-17D27
U+17D28 (97576) 𗴨 TANGUT IDEOGRAPH-17D28
U+17D29 (97577) 𗴩 TANGUT IDEOGRAPH-17D29
U+17D2A (97578) 𗴪 TANGUT IDEOGRAPH-17D2A
U+17D2B (97579) 𗴫 TANGUT IDEOGRAPH-17D2B
U+17D2C (97580) 𗴬 TANGUT IDEOGRAPH-17D2C
U+17D2D (97581) 𗴭 TANGUT IDEOGRAPH-17D2D
U+17D2E (97582) 𗴮 TANGUT IDEOGRAPH-17D2E
U+17D2F (97583) 𗴯 TANGUT IDEOGRAPH-17D2F
U+17D30 (97584) 𗴰 TANGUT IDEOGRAPH-17D30
U+17D31 (97585) 𗴱 TANGUT IDEOGRAPH-17D31
U+17D32 (97586) 𗴲 TANGUT IDEOGRAPH-17D32
U+17D33 (97587) 𗴳 TANGUT IDEOGRAPH-17D33
U+17D34 (97588) 𗴴 TANGUT IDEOGRAPH-17D34
U+17D35 (97589) 𗴵 TANGUT IDEOGRAPH-17D35
U+17D36 (97590) 𗴶 TANGUT IDEOGRAPH-17D36
U+17D37 (97591) 𗴷 TANGUT IDEOGRAPH-17D37
U+17D38 (97592) 𗴸 TANGUT IDEOGRAPH-17D38
U+17D39 (97593) 𗴹 TANGUT IDEOGRAPH-17D39
U+17D3A (97594) 𗴺 TANGUT IDEOGRAPH-17D3A
U+17D3B (97595) 𗴻 TANGUT IDEOGRAPH-17D3B
U+17D3C (97596) 𗴼 TANGUT IDEOGRAPH-17D3C
U+17D3D (97597) 𗴽 TANGUT IDEOGRAPH-17D3D
U+17D3E (97598) 𗴾 TANGUT IDEOGRAPH-17D3E
U+17D3F (97599) 𗴿 TANGUT IDEOGRAPH-17D3F
U+17D40 (97600) 𗵀 TANGUT IDEOGRAPH-17D40
U+17D41 (97601) 𗵁 TANGUT IDEOGRAPH-17D41
U+17D42 (97602) 𗵂 TANGUT IDEOGRAPH-17D42
U+17D43 (97603) 𗵃 TANGUT IDEOGRAPH-17D43
U+17D44 (97604) 𗵄 TANGUT IDEOGRAPH-17D44
U+17D45 (97605) 𗵅 TANGUT IDEOGRAPH-17D45
U+17D46 (97606) 𗵆 TANGUT IDEOGRAPH-17D46
U+17D47 (97607) 𗵇 TANGUT IDEOGRAPH-17D47
U+17D48 (97608) 𗵈 TANGUT IDEOGRAPH-17D48
U+17D49 (97609) 𗵉 TANGUT IDEOGRAPH-17D49
U+17D4A (97610) 𗵊 TANGUT IDEOGRAPH-17D4A
U+17D4B (97611) 𗵋 TANGUT IDEOGRAPH-17D4B
U+17D4C (97612) 𗵌 TANGUT IDEOGRAPH-17D4C
U+17D4D (97613) 𗵍 TANGUT IDEOGRAPH-17D4D
U+17D4E (97614) 𗵎 TANGUT IDEOGRAPH-17D4E
U+17D4F (97615) 𗵏 TANGUT IDEOGRAPH-17D4F
U+17D50 (97616) 𗵐 TANGUT IDEOGRAPH-17D50
U+17D51 (97617) 𗵑 TANGUT IDEOGRAPH-17D51
U+17D52 (97618) 𗵒 TANGUT IDEOGRAPH-17D52
U+17D53 (97619) 𗵓 TANGUT IDEOGRAPH-17D53
U+17D54 (97620) 𗵔 TANGUT IDEOGRAPH-17D54
U+17D55 (97621) 𗵕 TANGUT IDEOGRAPH-17D55
U+17D56 (97622) 𗵖 TANGUT IDEOGRAPH-17D56
U+17D57 (97623) 𗵗 TANGUT IDEOGRAPH-17D57
U+17D58 (97624) 𗵘 TANGUT IDEOGRAPH-17D58
U+17D59 (97625) 𗵙 TANGUT IDEOGRAPH-17D59
U+17D5A (97626) 𗵚 TANGUT IDEOGRAPH-17D5A
U+17D5B (97627) 𗵛 TANGUT IDEOGRAPH-17D5B
U+17D5C (97628) 𗵜 TANGUT IDEOGRAPH-17D5C
U+17D5D (97629) 𗵝 TANGUT IDEOGRAPH-17D5D
U+17D5E (97630) 𗵞 TANGUT IDEOGRAPH-17D5E
U+17D5F (97631) 𗵟 TANGUT IDEOGRAPH-17D5F
U+17D60 (97632) 𗵠 TANGUT IDEOGRAPH-17D60
U+17D61 (97633) 𗵡 TANGUT IDEOGRAPH-17D61
U+17D62 (97634) 𗵢 TANGUT IDEOGRAPH-17D62
U+17D63 (97635) 𗵣 TANGUT IDEOGRAPH-17D63
U+17D64 (97636) 𗵤 TANGUT IDEOGRAPH-17D64
U+17D65 (97637) 𗵥 TANGUT IDEOGRAPH-17D65
U+17D66 (97638) 𗵦 TANGUT IDEOGRAPH-17D66
U+17D67 (97639) 𗵧 TANGUT IDEOGRAPH-17D67
U+17D68 (97640) 𗵨 TANGUT IDEOGRAPH-17D68
U+17D69 (97641) 𗵩 TANGUT IDEOGRAPH-17D69
U+17D6A (97642) 𗵪 TANGUT IDEOGRAPH-17D6A
U+17D6B (97643) 𗵫 TANGUT IDEOGRAPH-17D6B
U+17D6C (97644) 𗵬 TANGUT IDEOGRAPH-17D6C
U+17D6D (97645) 𗵭 TANGUT IDEOGRAPH-17D6D
U+17D6E (97646) 𗵮 TANGUT IDEOGRAPH-17D6E
U+17D6F (97647) 𗵯 TANGUT IDEOGRAPH-17D6F
U+17D70 (97648) 𗵰 TANGUT IDEOGRAPH-17D70
U+17D71 (97649) 𗵱 TANGUT IDEOGRAPH-17D71
U+17D72 (97650) 𗵲 TANGUT IDEOGRAPH-17D72
U+17D73 (97651) 𗵳 TANGUT IDEOGRAPH-17D73
U+17D74 (97652) 𗵴 TANGUT IDEOGRAPH-17D74
U+17D75 (97653) 𗵵 TANGUT IDEOGRAPH-17D75
U+17D76 (97654) 𗵶 TANGUT IDEOGRAPH-17D76
U+17D77 (97655) 𗵷 TANGUT IDEOGRAPH-17D77
U+17D78 (97656) 𗵸 TANGUT IDEOGRAPH-17D78
U+17D79 (97657) 𗵹 TANGUT IDEOGRAPH-17D79
U+17D7A (97658) 𗵺 TANGUT IDEOGRAPH-17D7A
U+17D7B (97659) 𗵻 TANGUT IDEOGRAPH-17D7B
U+17D7C (97660) 𗵼 TANGUT IDEOGRAPH-17D7C
U+17D7D (97661) 𗵽 TANGUT IDEOGRAPH-17D7D
U+17D7E (97662) 𗵾 TANGUT IDEOGRAPH-17D7E
U+17D7F (97663) 𗵿 TANGUT IDEOGRAPH-17D7F
U+17D80 (97664) 𗶀 TANGUT IDEOGRAPH-17D80
U+17D81 (97665) 𗶁 TANGUT IDEOGRAPH-17D81
U+17D82 (97666) 𗶂 TANGUT IDEOGRAPH-17D82
U+17D83 (97667) 𗶃 TANGUT IDEOGRAPH-17D83
U+17D84 (97668) 𗶄 TANGUT IDEOGRAPH-17D84
U+17D85 (97669) 𗶅 TANGUT IDEOGRAPH-17D85
U+17D86 (97670) 𗶆 TANGUT IDEOGRAPH-17D86
U+17D87 (97671) 𗶇 TANGUT IDEOGRAPH-17D87
U+17D88 (97672) 𗶈 TANGUT IDEOGRAPH-17D88
U+17D89 (97673) 𗶉 TANGUT IDEOGRAPH-17D89
U+17D8A (97674) 𗶊 TANGUT IDEOGRAPH-17D8A
U+17D8B (97675) 𗶋 TANGUT IDEOGRAPH-17D8B
U+17D8C (97676) 𗶌 TANGUT IDEOGRAPH-17D8C
U+17D8D (97677) 𗶍 TANGUT IDEOGRAPH-17D8D
U+17D8E (97678) 𗶎 TANGUT IDEOGRAPH-17D8E
U+17D8F (97679) 𗶏 TANGUT IDEOGRAPH-17D8F
U+17D90 (97680) 𗶐 TANGUT IDEOGRAPH-17D90
U+17D91 (97681) 𗶑 TANGUT IDEOGRAPH-17D91
U+17D92 (97682) 𗶒 TANGUT IDEOGRAPH-17D92
U+17D93 (97683) 𗶓 TANGUT IDEOGRAPH-17D93
U+17D94 (97684) 𗶔 TANGUT IDEOGRAPH-17D94
U+17D95 (97685) 𗶕 TANGUT IDEOGRAPH-17D95
U+17D96 (97686) 𗶖 TANGUT IDEOGRAPH-17D96
U+17D97 (97687) 𗶗 TANGUT IDEOGRAPH-17D97
U+17D98 (97688) 𗶘 TANGUT IDEOGRAPH-17D98
U+17D99 (97689) 𗶙 TANGUT IDEOGRAPH-17D99
U+17D9A (97690) 𗶚 TANGUT IDEOGRAPH-17D9A
U+17D9B (97691) 𗶛 TANGUT IDEOGRAPH-17D9B
U+17D9C (97692) 𗶜 TANGUT IDEOGRAPH-17D9C
U+17D9D (97693) 𗶝 TANGUT IDEOGRAPH-17D9D
U+17D9E (97694) 𗶞 TANGUT IDEOGRAPH-17D9E
U+17D9F (97695) 𗶟 TANGUT IDEOGRAPH-17D9F
U+17DA0 (97696) 𗶠 TANGUT IDEOGRAPH-17DA0
U+17DA1 (97697) 𗶡 TANGUT IDEOGRAPH-17DA1
U+17DA2 (97698) 𗶢 TANGUT IDEOGRAPH-17DA2
U+17DA3 (97699) 𗶣 TANGUT IDEOGRAPH-17DA3
U+17DA4 (97700) 𗶤 TANGUT IDEOGRAPH-17DA4
U+17DA5 (97701) 𗶥 TANGUT IDEOGRAPH-17DA5
U+17DA6 (97702) 𗶦 TANGUT IDEOGRAPH-17DA6
U+17DA7 (97703) 𗶧 TANGUT IDEOGRAPH-17DA7
U+17DA8 (97704) 𗶨 TANGUT IDEOGRAPH-17DA8
U+17DA9 (97705) 𗶩 TANGUT IDEOGRAPH-17DA9
U+17DAA (97706) 𗶪 TANGUT IDEOGRAPH-17DAA
U+17DAB (97707) 𗶫 TANGUT IDEOGRAPH-17DAB
U+17DAC (97708) 𗶬 TANGUT IDEOGRAPH-17DAC
U+17DAD (97709) 𗶭 TANGUT IDEOGRAPH-17DAD
U+17DAE (97710) 𗶮 TANGUT IDEOGRAPH-17DAE
U+17DAF (97711) 𗶯 TANGUT IDEOGRAPH-17DAF
U+17DB0 (97712) 𗶰 TANGUT IDEOGRAPH-17DB0
U+17DB1 (97713) 𗶱 TANGUT IDEOGRAPH-17DB1
U+17DB2 (97714) 𗶲 TANGUT IDEOGRAPH-17DB2
U+17DB3 (97715) 𗶳 TANGUT IDEOGRAPH-17DB3
U+17DB4 (97716) 𗶴 TANGUT IDEOGRAPH-17DB4
U+17DB5 (97717) 𗶵 TANGUT IDEOGRAPH-17DB5
U+17DB6 (97718) 𗶶 TANGUT IDEOGRAPH-17DB6
U+17DB7 (97719) 𗶷 TANGUT IDEOGRAPH-17DB7
U+17DB8 (97720) 𗶸 TANGUT IDEOGRAPH-17DB8
U+17DB9 (97721) 𗶹 TANGUT IDEOGRAPH-17DB9
U+17DBA (97722) 𗶺 TANGUT IDEOGRAPH-17DBA
U+17DBB (97723) 𗶻 TANGUT IDEOGRAPH-17DBB
U+17DBC (97724) 𗶼 TANGUT IDEOGRAPH-17DBC
U+17DBD (97725) 𗶽 TANGUT IDEOGRAPH-17DBD
U+17DBE (97726) 𗶾 TANGUT IDEOGRAPH-17DBE
U+17DBF (97727) 𗶿 TANGUT IDEOGRAPH-17DBF
U+17DC0 (97728) 𗷀 TANGUT IDEOGRAPH-17DC0
U+17DC1 (97729) 𗷁 TANGUT IDEOGRAPH-17DC1
U+17DC2 (97730) 𗷂 TANGUT IDEOGRAPH-17DC2
U+17DC3 (97731) 𗷃 TANGUT IDEOGRAPH-17DC3
U+17DC4 (97732) 𗷄 TANGUT IDEOGRAPH-17DC4
U+17DC5 (97733) 𗷅 TANGUT IDEOGRAPH-17DC5
U+17DC6 (97734) 𗷆 TANGUT IDEOGRAPH-17DC6
U+17DC7 (97735) 𗷇 TANGUT IDEOGRAPH-17DC7
U+17DC8 (97736) 𗷈 TANGUT IDEOGRAPH-17DC8
U+17DC9 (97737) 𗷉 TANGUT IDEOGRAPH-17DC9
U+17DCA (97738) 𗷊 TANGUT IDEOGRAPH-17DCA
U+17DCB (97739) 𗷋 TANGUT IDEOGRAPH-17DCB
U+17DCC (97740) 𗷌 TANGUT IDEOGRAPH-17DCC
U+17DCD (97741) 𗷍 TANGUT IDEOGRAPH-17DCD
U+17DCE (97742) 𗷎 TANGUT IDEOGRAPH-17DCE
U+17DCF (97743) 𗷏 TANGUT IDEOGRAPH-17DCF
U+17DD0 (97744) 𗷐 TANGUT IDEOGRAPH-17DD0
U+17DD1 (97745) 𗷑 TANGUT IDEOGRAPH-17DD1
U+17DD2 (97746) 𗷒 TANGUT IDEOGRAPH-17DD2
U+17DD3 (97747) 𗷓 TANGUT IDEOGRAPH-17DD3
U+17DD4 (97748) 𗷔 TANGUT IDEOGRAPH-17DD4
U+17DD5 (97749) 𗷕 TANGUT IDEOGRAPH-17DD5
U+17DD6 (97750) 𗷖 TANGUT IDEOGRAPH-17DD6
U+17DD7 (97751) 𗷗 TANGUT IDEOGRAPH-17DD7
U+17DD8 (97752) 𗷘 TANGUT IDEOGRAPH-17DD8
U+17DD9 (97753) 𗷙 TANGUT IDEOGRAPH-17DD9
U+17DDA (97754) 𗷚 TANGUT IDEOGRAPH-17DDA
U+17DDB (97755) 𗷛 TANGUT IDEOGRAPH-17DDB
U+17DDC (97756) 𗷜 TANGUT IDEOGRAPH-17DDC
U+17DDD (97757) 𗷝 TANGUT IDEOGRAPH-17DDD
U+17DDE (97758) 𗷞 TANGUT IDEOGRAPH-17DDE
U+17DDF (97759) 𗷟 TANGUT IDEOGRAPH-17DDF
U+17DE0 (97760) 𗷠 TANGUT IDEOGRAPH-17DE0
U+17DE1 (97761) 𗷡 TANGUT IDEOGRAPH-17DE1
U+17DE2 (97762) 𗷢 TANGUT IDEOGRAPH-17DE2
U+17DE3 (97763) 𗷣 TANGUT IDEOGRAPH-17DE3
U+17DE4 (97764) 𗷤 TANGUT IDEOGRAPH-17DE4
U+17DE5 (97765) 𗷥 TANGUT IDEOGRAPH-17DE5
U+17DE6 (97766) 𗷦 TANGUT IDEOGRAPH-17DE6
U+17DE7 (97767) 𗷧 TANGUT IDEOGRAPH-17DE7
U+17DE8 (97768) 𗷨 TANGUT IDEOGRAPH-17DE8
U+17DE9 (97769) 𗷩 TANGUT IDEOGRAPH-17DE9
U+17DEA (97770) 𗷪 TANGUT IDEOGRAPH-17DEA
U+17DEB (97771) 𗷫 TANGUT IDEOGRAPH-17DEB
U+17DEC (97772) 𗷬 TANGUT IDEOGRAPH-17DEC
U+17DED (97773) 𗷭 TANGUT IDEOGRAPH-17DED
U+17DEE (97774) 𗷮 TANGUT IDEOGRAPH-17DEE
U+17DEF (97775) 𗷯 TANGUT IDEOGRAPH-17DEF
U+17DF0 (97776) 𗷰 TANGUT IDEOGRAPH-17DF0
U+17DF1 (97777) 𗷱 TANGUT IDEOGRAPH-17DF1
U+17DF2 (97778) 𗷲 TANGUT IDEOGRAPH-17DF2
U+17DF3 (97779) 𗷳 TANGUT IDEOGRAPH-17DF3
U+17DF4 (97780) 𗷴 TANGUT IDEOGRAPH-17DF4
U+17DF5 (97781) 𗷵 TANGUT IDEOGRAPH-17DF5
U+17DF6 (97782) 𗷶 TANGUT IDEOGRAPH-17DF6
U+17DF7 (97783) 𗷷 TANGUT IDEOGRAPH-17DF7
U+17DF8 (97784) 𗷸 TANGUT IDEOGRAPH-17DF8
U+17DF9 (97785) 𗷹 TANGUT IDEOGRAPH-17DF9
U+17DFA (97786) 𗷺 TANGUT IDEOGRAPH-17DFA
U+17DFB (97787) 𗷻 TANGUT IDEOGRAPH-17DFB
U+17DFC (97788) 𗷼 TANGUT IDEOGRAPH-17DFC
U+17DFD (97789) 𗷽 TANGUT IDEOGRAPH-17DFD
U+17DFE (97790) 𗷾 TANGUT IDEOGRAPH-17DFE
U+17DFF (97791) 𗷿 TANGUT IDEOGRAPH-17DFF
U+17E00 (97792) 𗸀 TANGUT IDEOGRAPH-17E00
U+17E01 (97793) 𗸁 TANGUT IDEOGRAPH-17E01
U+17E02 (97794) 𗸂 TANGUT IDEOGRAPH-17E02
U+17E03 (97795) 𗸃 TANGUT IDEOGRAPH-17E03
U+17E04 (97796) 𗸄 TANGUT IDEOGRAPH-17E04
U+17E05 (97797) 𗸅 TANGUT IDEOGRAPH-17E05
U+17E06 (97798) 𗸆 TANGUT IDEOGRAPH-17E06
U+17E07 (97799) 𗸇 TANGUT IDEOGRAPH-17E07
U+17E08 (97800) 𗸈 TANGUT IDEOGRAPH-17E08
U+17E09 (97801) 𗸉 TANGUT IDEOGRAPH-17E09
U+17E0A (97802) 𗸊 TANGUT IDEOGRAPH-17E0A
U+17E0B (97803) 𗸋 TANGUT IDEOGRAPH-17E0B
U+17E0C (97804) 𗸌 TANGUT IDEOGRAPH-17E0C
U+17E0D (97805) 𗸍 TANGUT IDEOGRAPH-17E0D
U+17E0E (97806) 𗸎 TANGUT IDEOGRAPH-17E0E
U+17E0F (97807) 𗸏 TANGUT IDEOGRAPH-17E0F
U+17E10 (97808) 𗸐 TANGUT IDEOGRAPH-17E10
U+17E11 (97809) 𗸑 TANGUT IDEOGRAPH-17E11
U+17E12 (97810) 𗸒 TANGUT IDEOGRAPH-17E12
U+17E13 (97811) 𗸓 TANGUT IDEOGRAPH-17E13
U+17E14 (97812) 𗸔 TANGUT IDEOGRAPH-17E14
U+17E15 (97813) 𗸕 TANGUT IDEOGRAPH-17E15
U+17E16 (97814) 𗸖 TANGUT IDEOGRAPH-17E16
U+17E17 (97815) 𗸗 TANGUT IDEOGRAPH-17E17
U+17E18 (97816) 𗸘 TANGUT IDEOGRAPH-17E18
U+17E19 (97817) 𗸙 TANGUT IDEOGRAPH-17E19
U+17E1A (97818) 𗸚 TANGUT IDEOGRAPH-17E1A
U+17E1B (97819) 𗸛 TANGUT IDEOGRAPH-17E1B
U+17E1C (97820) 𗸜 TANGUT IDEOGRAPH-17E1C
U+17E1D (97821) 𗸝 TANGUT IDEOGRAPH-17E1D
U+17E1E (97822) 𗸞 TANGUT IDEOGRAPH-17E1E
U+17E1F (97823) 𗸟 TANGUT IDEOGRAPH-17E1F
U+17E20 (97824) 𗸠 TANGUT IDEOGRAPH-17E20
U+17E21 (97825) 𗸡 TANGUT IDEOGRAPH-17E21
U+17E22 (97826) 𗸢 TANGUT IDEOGRAPH-17E22
U+17E23 (97827) 𗸣 TANGUT IDEOGRAPH-17E23
U+17E24 (97828) 𗸤 TANGUT IDEOGRAPH-17E24
U+17E25 (97829) 𗸥 TANGUT IDEOGRAPH-17E25
U+17E26 (97830) 𗸦 TANGUT IDEOGRAPH-17E26
U+17E27 (97831) 𗸧 TANGUT IDEOGRAPH-17E27
U+17E28 (97832) 𗸨 TANGUT IDEOGRAPH-17E28
U+17E29 (97833) 𗸩 TANGUT IDEOGRAPH-17E29
U+17E2A (97834) 𗸪 TANGUT IDEOGRAPH-17E2A
U+17E2B (97835) 𗸫 TANGUT IDEOGRAPH-17E2B
U+17E2C (97836) 𗸬 TANGUT IDEOGRAPH-17E2C
U+17E2D (97837) 𗸭 TANGUT IDEOGRAPH-17E2D
U+17E2E (97838) 𗸮 TANGUT IDEOGRAPH-17E2E
U+17E2F (97839) 𗸯 TANGUT IDEOGRAPH-17E2F
U+17E30 (97840) 𗸰 TANGUT IDEOGRAPH-17E30
U+17E31 (97841) 𗸱 TANGUT IDEOGRAPH-17E31
U+17E32 (97842) 𗸲 TANGUT IDEOGRAPH-17E32
U+17E33 (97843) 𗸳 TANGUT IDEOGRAPH-17E33
U+17E34 (97844) 𗸴 TANGUT IDEOGRAPH-17E34
U+17E35 (97845) 𗸵 TANGUT IDEOGRAPH-17E35
U+17E36 (97846) 𗸶 TANGUT IDEOGRAPH-17E36
U+17E37 (97847) 𗸷 TANGUT IDEOGRAPH-17E37
U+17E38 (97848) 𗸸 TANGUT IDEOGRAPH-17E38
U+17E39 (97849) 𗸹 TANGUT IDEOGRAPH-17E39
U+17E3A (97850) 𗸺 TANGUT IDEOGRAPH-17E3A
U+17E3B (97851) 𗸻 TANGUT IDEOGRAPH-17E3B
U+17E3C (97852) 𗸼 TANGUT IDEOGRAPH-17E3C
U+17E3D (97853) 𗸽 TANGUT IDEOGRAPH-17E3D
U+17E3E (97854) 𗸾 TANGUT IDEOGRAPH-17E3E
U+17E3F (97855) 𗸿 TANGUT IDEOGRAPH-17E3F
U+17E40 (97856) 𗹀 TANGUT IDEOGRAPH-17E40
U+17E41 (97857) 𗹁 TANGUT IDEOGRAPH-17E41
U+17E42 (97858) 𗹂 TANGUT IDEOGRAPH-17E42
U+17E43 (97859) 𗹃 TANGUT IDEOGRAPH-17E43
U+17E44 (97860) 𗹄 TANGUT IDEOGRAPH-17E44
U+17E45 (97861) 𗹅 TANGUT IDEOGRAPH-17E45
U+17E46 (97862) 𗹆 TANGUT IDEOGRAPH-17E46
U+17E47 (97863) 𗹇 TANGUT IDEOGRAPH-17E47
U+17E48 (97864) 𗹈 TANGUT IDEOGRAPH-17E48
U+17E49 (97865) 𗹉 TANGUT IDEOGRAPH-17E49
U+17E4A (97866) 𗹊 TANGUT IDEOGRAPH-17E4A
U+17E4B (97867) 𗹋 TANGUT IDEOGRAPH-17E4B
U+17E4C (97868) 𗹌 TANGUT IDEOGRAPH-17E4C
U+17E4D (97869) 𗹍 TANGUT IDEOGRAPH-17E4D
U+17E4E (97870) 𗹎 TANGUT IDEOGRAPH-17E4E
U+17E4F (97871) 𗹏 TANGUT IDEOGRAPH-17E4F
U+17E50 (97872) 𗹐 TANGUT IDEOGRAPH-17E50
U+17E51 (97873) 𗹑 TANGUT IDEOGRAPH-17E51
U+17E52 (97874) 𗹒 TANGUT IDEOGRAPH-17E52
U+17E53 (97875) 𗹓 TANGUT IDEOGRAPH-17E53
U+17E54 (97876) 𗹔 TANGUT IDEOGRAPH-17E54
U+17E55 (97877) 𗹕 TANGUT IDEOGRAPH-17E55
U+17E56 (97878) 𗹖 TANGUT IDEOGRAPH-17E56
U+17E57 (97879) 𗹗 TANGUT IDEOGRAPH-17E57
U+17E58 (97880) 𗹘 TANGUT IDEOGRAPH-17E58
U+17E59 (97881) 𗹙 TANGUT IDEOGRAPH-17E59
U+17E5A (97882) 𗹚 TANGUT IDEOGRAPH-17E5A
U+17E5B (97883) 𗹛 TANGUT IDEOGRAPH-17E5B
U+17E5C (97884) 𗹜 TANGUT IDEOGRAPH-17E5C
U+17E5D (97885) 𗹝 TANGUT IDEOGRAPH-17E5D
U+17E5E (97886) 𗹞 TANGUT IDEOGRAPH-17E5E
U+17E5F (97887) 𗹟 TANGUT IDEOGRAPH-17E5F
U+17E60 (97888) 𗹠 TANGUT IDEOGRAPH-17E60
U+17E61 (97889) 𗹡 TANGUT IDEOGRAPH-17E61
U+17E62 (97890) 𗹢 TANGUT IDEOGRAPH-17E62
U+17E63 (97891) 𗹣 TANGUT IDEOGRAPH-17E63
U+17E64 (97892) 𗹤 TANGUT IDEOGRAPH-17E64
U+17E65 (97893) 𗹥 TANGUT IDEOGRAPH-17E65
U+17E66 (97894) 𗹦 TANGUT IDEOGRAPH-17E66
U+17E67 (97895) 𗹧 TANGUT IDEOGRAPH-17E67
U+17E68 (97896) 𗹨 TANGUT IDEOGRAPH-17E68
U+17E69 (97897) 𗹩 TANGUT IDEOGRAPH-17E69
U+17E6A (97898) 𗹪 TANGUT IDEOGRAPH-17E6A
U+17E6B (97899) 𗹫 TANGUT IDEOGRAPH-17E6B
U+17E6C (97900) 𗹬 TANGUT IDEOGRAPH-17E6C
U+17E6D (97901) 𗹭 TANGUT IDEOGRAPH-17E6D
U+17E6E (97902) 𗹮 TANGUT IDEOGRAPH-17E6E
U+17E6F (97903) 𗹯 TANGUT IDEOGRAPH-17E6F
U+17E70 (97904) 𗹰 TANGUT IDEOGRAPH-17E70
U+17E71 (97905) 𗹱 TANGUT IDEOGRAPH-17E71
U+17E72 (97906) 𗹲 TANGUT IDEOGRAPH-17E72
U+17E73 (97907) 𗹳 TANGUT IDEOGRAPH-17E73
U+17E74 (97908) 𗹴 TANGUT IDEOGRAPH-17E74
U+17E75 (97909) 𗹵 TANGUT IDEOGRAPH-17E75
U+17E76 (97910) 𗹶 TANGUT IDEOGRAPH-17E76
U+17E77 (97911) 𗹷 TANGUT IDEOGRAPH-17E77
U+17E78 (97912) 𗹸 TANGUT IDEOGRAPH-17E78
U+17E79 (97913) 𗹹 TANGUT IDEOGRAPH-17E79
U+17E7A (97914) 𗹺 TANGUT IDEOGRAPH-17E7A
U+17E7B (97915) 𗹻 TANGUT IDEOGRAPH-17E7B
U+17E7C (97916) 𗹼 TANGUT IDEOGRAPH-17E7C
U+17E7D (97917) 𗹽 TANGUT IDEOGRAPH-17E7D
U+17E7E (97918) 𗹾 TANGUT IDEOGRAPH-17E7E
U+17E7F (97919) 𗹿 TANGUT IDEOGRAPH-17E7F
U+17E80 (97920) 𗺀 TANGUT IDEOGRAPH-17E80
U+17E81 (97921) 𗺁 TANGUT IDEOGRAPH-17E81
U+17E82 (97922) 𗺂 TANGUT IDEOGRAPH-17E82
U+17E83 (97923) 𗺃 TANGUT IDEOGRAPH-17E83
U+17E84 (97924) 𗺄 TANGUT IDEOGRAPH-17E84
U+17E85 (97925) 𗺅 TANGUT IDEOGRAPH-17E85
U+17E86 (97926) 𗺆 TANGUT IDEOGRAPH-17E86
U+17E87 (97927) 𗺇 TANGUT IDEOGRAPH-17E87
U+17E88 (97928) 𗺈 TANGUT IDEOGRAPH-17E88
U+17E89 (97929) 𗺉 TANGUT IDEOGRAPH-17E89
U+17E8A (97930) 𗺊 TANGUT IDEOGRAPH-17E8A
U+17E8B (97931) 𗺋 TANGUT IDEOGRAPH-17E8B
U+17E8C (97932) 𗺌 TANGUT IDEOGRAPH-17E8C
U+17E8D (97933) 𗺍 TANGUT IDEOGRAPH-17E8D
U+17E8E (97934) 𗺎 TANGUT IDEOGRAPH-17E8E
U+17E8F (97935) 𗺏 TANGUT IDEOGRAPH-17E8F
U+17E90 (97936) 𗺐 TANGUT IDEOGRAPH-17E90
U+17E91 (97937) 𗺑 TANGUT IDEOGRAPH-17E91
U+17E92 (97938) 𗺒 TANGUT IDEOGRAPH-17E92
U+17E93 (97939) 𗺓 TANGUT IDEOGRAPH-17E93
U+17E94 (97940) 𗺔 TANGUT IDEOGRAPH-17E94
U+17E95 (97941) 𗺕 TANGUT IDEOGRAPH-17E95
U+17E96 (97942) 𗺖 TANGUT IDEOGRAPH-17E96
U+17E97 (97943) 𗺗 TANGUT IDEOGRAPH-17E97
U+17E98 (97944) 𗺘 TANGUT IDEOGRAPH-17E98
U+17E99 (97945) 𗺙 TANGUT IDEOGRAPH-17E99
U+17E9A (97946) 𗺚 TANGUT IDEOGRAPH-17E9A
U+17E9B (97947) 𗺛 TANGUT IDEOGRAPH-17E9B
U+17E9C (97948) 𗺜 TANGUT IDEOGRAPH-17E9C
U+17E9D (97949) 𗺝 TANGUT IDEOGRAPH-17E9D
U+17E9E (97950) 𗺞 TANGUT IDEOGRAPH-17E9E
U+17E9F (97951) 𗺟 TANGUT IDEOGRAPH-17E9F
U+17EA0 (97952) 𗺠 TANGUT IDEOGRAPH-17EA0
U+17EA1 (97953) 𗺡 TANGUT IDEOGRAPH-17EA1
U+17EA2 (97954) 𗺢 TANGUT IDEOGRAPH-17EA2
U+17EA3 (97955) 𗺣 TANGUT IDEOGRAPH-17EA3
U+17EA4 (97956) 𗺤 TANGUT IDEOGRAPH-17EA4
U+17EA5 (97957) 𗺥 TANGUT IDEOGRAPH-17EA5
U+17EA6 (97958) 𗺦 TANGUT IDEOGRAPH-17EA6
U+17EA7 (97959) 𗺧 TANGUT IDEOGRAPH-17EA7
U+17EA8 (97960) 𗺨 TANGUT IDEOGRAPH-17EA8
U+17EA9 (97961) 𗺩 TANGUT IDEOGRAPH-17EA9
U+17EAA (97962) 𗺪 TANGUT IDEOGRAPH-17EAA
U+17EAB (97963) 𗺫 TANGUT IDEOGRAPH-17EAB
U+17EAC (97964) 𗺬 TANGUT IDEOGRAPH-17EAC
U+17EAD (97965) 𗺭 TANGUT IDEOGRAPH-17EAD
U+17EAE (97966) 𗺮 TANGUT IDEOGRAPH-17EAE
U+17EAF (97967) 𗺯 TANGUT IDEOGRAPH-17EAF
U+17EB0 (97968) 𗺰 TANGUT IDEOGRAPH-17EB0
U+17EB1 (97969) 𗺱 TANGUT IDEOGRAPH-17EB1
U+17EB2 (97970) 𗺲 TANGUT IDEOGRAPH-17EB2
U+17EB3 (97971) 𗺳 TANGUT IDEOGRAPH-17EB3
U+17EB4 (97972) 𗺴 TANGUT IDEOGRAPH-17EB4
U+17EB5 (97973) 𗺵 TANGUT IDEOGRAPH-17EB5
U+17EB6 (97974) 𗺶 TANGUT IDEOGRAPH-17EB6
U+17EB7 (97975) 𗺷 TANGUT IDEOGRAPH-17EB7
U+17EB8 (97976) 𗺸 TANGUT IDEOGRAPH-17EB8
U+17EB9 (97977) 𗺹 TANGUT IDEOGRAPH-17EB9
U+17EBA (97978) 𗺺 TANGUT IDEOGRAPH-17EBA
U+17EBB (97979) 𗺻 TANGUT IDEOGRAPH-17EBB
U+17EBC (97980) 𗺼 TANGUT IDEOGRAPH-17EBC
U+17EBD (97981) 𗺽 TANGUT IDEOGRAPH-17EBD
U+17EBE (97982) 𗺾 TANGUT IDEOGRAPH-17EBE
U+17EBF (97983) 𗺿 TANGUT IDEOGRAPH-17EBF
U+17EC0 (97984) 𗻀 TANGUT IDEOGRAPH-17EC0
U+17EC1 (97985) 𗻁 TANGUT IDEOGRAPH-17EC1
U+17EC2 (97986) 𗻂 TANGUT IDEOGRAPH-17EC2
U+17EC3 (97987) 𗻃 TANGUT IDEOGRAPH-17EC3
U+17EC4 (97988) 𗻄 TANGUT IDEOGRAPH-17EC4
U+17EC5 (97989) 𗻅 TANGUT IDEOGRAPH-17EC5
U+17EC6 (97990) 𗻆 TANGUT IDEOGRAPH-17EC6
U+17EC7 (97991) 𗻇 TANGUT IDEOGRAPH-17EC7
U+17EC8 (97992) 𗻈 TANGUT IDEOGRAPH-17EC8
U+17EC9 (97993) 𗻉 TANGUT IDEOGRAPH-17EC9
U+17ECA (97994) 𗻊 TANGUT IDEOGRAPH-17ECA
U+17ECB (97995) 𗻋 TANGUT IDEOGRAPH-17ECB
U+17ECC (97996) 𗻌 TANGUT IDEOGRAPH-17ECC
U+17ECD (97997) 𗻍 TANGUT IDEOGRAPH-17ECD
U+17ECE (97998) 𗻎 TANGUT IDEOGRAPH-17ECE
U+17ECF (97999) 𗻏 TANGUT IDEOGRAPH-17ECF
U+17ED0 (98000) 𗻐 TANGUT IDEOGRAPH-17ED0
U+17ED1 (98001) 𗻑 TANGUT IDEOGRAPH-17ED1
U+17ED2 (98002) 𗻒 TANGUT IDEOGRAPH-17ED2
U+17ED3 (98003) 𗻓 TANGUT IDEOGRAPH-17ED3
U+17ED4 (98004) 𗻔 TANGUT IDEOGRAPH-17ED4
U+17ED5 (98005) 𗻕 TANGUT IDEOGRAPH-17ED5
U+17ED6 (98006) 𗻖 TANGUT IDEOGRAPH-17ED6
U+17ED7 (98007) 𗻗 TANGUT IDEOGRAPH-17ED7
U+17ED8 (98008) 𗻘 TANGUT IDEOGRAPH-17ED8
U+17ED9 (98009) 𗻙 TANGUT IDEOGRAPH-17ED9
U+17EDA (98010) 𗻚 TANGUT IDEOGRAPH-17EDA
U+17EDB (98011) 𗻛 TANGUT IDEOGRAPH-17EDB
U+17EDC (98012) 𗻜 TANGUT IDEOGRAPH-17EDC
U+17EDD (98013) 𗻝 TANGUT IDEOGRAPH-17EDD
U+17EDE (98014) 𗻞 TANGUT IDEOGRAPH-17EDE
U+17EDF (98015) 𗻟 TANGUT IDEOGRAPH-17EDF
U+17EE0 (98016) 𗻠 TANGUT IDEOGRAPH-17EE0
U+17EE1 (98017) 𗻡 TANGUT IDEOGRAPH-17EE1
U+17EE2 (98018) 𗻢 TANGUT IDEOGRAPH-17EE2
U+17EE3 (98019) 𗻣 TANGUT IDEOGRAPH-17EE3
U+17EE4 (98020) 𗻤 TANGUT IDEOGRAPH-17EE4
U+17EE5 (98021) 𗻥 TANGUT IDEOGRAPH-17EE5
U+17EE6 (98022) 𗻦 TANGUT IDEOGRAPH-17EE6
U+17EE7 (98023) 𗻧 TANGUT IDEOGRAPH-17EE7
U+17EE8 (98024) 𗻨 TANGUT IDEOGRAPH-17EE8
U+17EE9 (98025) 𗻩 TANGUT IDEOGRAPH-17EE9
U+17EEA (98026) 𗻪 TANGUT IDEOGRAPH-17EEA
U+17EEB (98027) 𗻫 TANGUT IDEOGRAPH-17EEB
U+17EEC (98028) 𗻬 TANGUT IDEOGRAPH-17EEC
U+17EED (98029) 𗻭 TANGUT IDEOGRAPH-17EED
U+17EEE (98030) 𗻮 TANGUT IDEOGRAPH-17EEE
U+17EEF (98031) 𗻯 TANGUT IDEOGRAPH-17EEF
U+17EF0 (98032) 𗻰 TANGUT IDEOGRAPH-17EF0
U+17EF1 (98033) 𗻱 TANGUT IDEOGRAPH-17EF1
U+17EF2 (98034) 𗻲 TANGUT IDEOGRAPH-17EF2
U+17EF3 (98035) 𗻳 TANGUT IDEOGRAPH-17EF3
U+17EF4 (98036) 𗻴 TANGUT IDEOGRAPH-17EF4
U+17EF5 (98037) 𗻵 TANGUT IDEOGRAPH-17EF5
U+17EF6 (98038) 𗻶 TANGUT IDEOGRAPH-17EF6
U+17EF7 (98039) 𗻷 TANGUT IDEOGRAPH-17EF7
U+17EF8 (98040) 𗻸 TANGUT IDEOGRAPH-17EF8
U+17EF9 (98041) 𗻹 TANGUT IDEOGRAPH-17EF9
U+17EFA (98042) 𗻺 TANGUT IDEOGRAPH-17EFA
U+17EFB (98043) 𗻻 TANGUT IDEOGRAPH-17EFB
U+17EFC (98044) 𗻼 TANGUT IDEOGRAPH-17EFC
U+17EFD (98045) 𗻽 TANGUT IDEOGRAPH-17EFD
U+17EFE (98046) 𗻾 TANGUT IDEOGRAPH-17EFE
U+17EFF (98047) 𗻿 TANGUT IDEOGRAPH-17EFF
U+17F00 (98048) 𗼀 TANGUT IDEOGRAPH-17F00
U+17F01 (98049) 𗼁 TANGUT IDEOGRAPH-17F01
U+17F02 (98050) 𗼂 TANGUT IDEOGRAPH-17F02
U+17F03 (98051) 𗼃 TANGUT IDEOGRAPH-17F03
U+17F04 (98052) 𗼄 TANGUT IDEOGRAPH-17F04
U+17F05 (98053) 𗼅 TANGUT IDEOGRAPH-17F05
U+17F06 (98054) 𗼆 TANGUT IDEOGRAPH-17F06
U+17F07 (98055) 𗼇 TANGUT IDEOGRAPH-17F07
U+17F08 (98056) 𗼈 TANGUT IDEOGRAPH-17F08
U+17F09 (98057) 𗼉 TANGUT IDEOGRAPH-17F09
U+17F0A (98058) 𗼊 TANGUT IDEOGRAPH-17F0A
U+17F0B (98059) 𗼋 TANGUT IDEOGRAPH-17F0B
U+17F0C (98060) 𗼌 TANGUT IDEOGRAPH-17F0C
U+17F0D (98061) 𗼍 TANGUT IDEOGRAPH-17F0D
U+17F0E (98062) 𗼎 TANGUT IDEOGRAPH-17F0E
U+17F0F (98063) 𗼏 TANGUT IDEOGRAPH-17F0F
U+17F10 (98064) 𗼐 TANGUT IDEOGRAPH-17F10
U+17F11 (98065) 𗼑 TANGUT IDEOGRAPH-17F11
U+17F12 (98066) 𗼒 TANGUT IDEOGRAPH-17F12
U+17F13 (98067) 𗼓 TANGUT IDEOGRAPH-17F13
U+17F14 (98068) 𗼔 TANGUT IDEOGRAPH-17F14
U+17F15 (98069) 𗼕 TANGUT IDEOGRAPH-17F15
U+17F16 (98070) 𗼖 TANGUT IDEOGRAPH-17F16
U+17F17 (98071) 𗼗 TANGUT IDEOGRAPH-17F17
U+17F18 (98072) 𗼘 TANGUT IDEOGRAPH-17F18
U+17F19 (98073) 𗼙 TANGUT IDEOGRAPH-17F19
U+17F1A (98074) 𗼚 TANGUT IDEOGRAPH-17F1A
U+17F1B (98075) 𗼛 TANGUT IDEOGRAPH-17F1B
U+17F1C (98076) 𗼜 TANGUT IDEOGRAPH-17F1C
U+17F1D (98077) 𗼝 TANGUT IDEOGRAPH-17F1D
U+17F1E (98078) 𗼞 TANGUT IDEOGRAPH-17F1E
U+17F1F (98079) 𗼟 TANGUT IDEOGRAPH-17F1F
U+17F20 (98080) 𗼠 TANGUT IDEOGRAPH-17F20
U+17F21 (98081) 𗼡 TANGUT IDEOGRAPH-17F21
U+17F22 (98082) 𗼢 TANGUT IDEOGRAPH-17F22
U+17F23 (98083) 𗼣 TANGUT IDEOGRAPH-17F23
U+17F24 (98084) 𗼤 TANGUT IDEOGRAPH-17F24
U+17F25 (98085) 𗼥 TANGUT IDEOGRAPH-17F25
U+17F26 (98086) 𗼦 TANGUT IDEOGRAPH-17F26
U+17F27 (98087) 𗼧 TANGUT IDEOGRAPH-17F27
U+17F28 (98088) 𗼨 TANGUT IDEOGRAPH-17F28
U+17F29 (98089) 𗼩 TANGUT IDEOGRAPH-17F29
U+17F2A (98090) 𗼪 TANGUT IDEOGRAPH-17F2A
U+17F2B (98091) 𗼫 TANGUT IDEOGRAPH-17F2B
U+17F2C (98092) 𗼬 TANGUT IDEOGRAPH-17F2C
U+17F2D (98093) 𗼭 TANGUT IDEOGRAPH-17F2D
U+17F2E (98094) 𗼮 TANGUT IDEOGRAPH-17F2E
U+17F2F (98095) 𗼯 TANGUT IDEOGRAPH-17F2F
U+17F30 (98096) 𗼰 TANGUT IDEOGRAPH-17F30
U+17F31 (98097) 𗼱 TANGUT IDEOGRAPH-17F31
U+17F32 (98098) 𗼲 TANGUT IDEOGRAPH-17F32
U+17F33 (98099) 𗼳 TANGUT IDEOGRAPH-17F33
U+17F34 (98100) 𗼴 TANGUT IDEOGRAPH-17F34
U+17F35 (98101) 𗼵 TANGUT IDEOGRAPH-17F35
U+17F36 (98102) 𗼶 TANGUT IDEOGRAPH-17F36
U+17F37 (98103) 𗼷 TANGUT IDEOGRAPH-17F37
U+17F38 (98104) 𗼸 TANGUT IDEOGRAPH-17F38
U+17F39 (98105) 𗼹 TANGUT IDEOGRAPH-17F39
U+17F3A (98106) 𗼺 TANGUT IDEOGRAPH-17F3A
U+17F3B (98107) 𗼻 TANGUT IDEOGRAPH-17F3B
U+17F3C (98108) 𗼼 TANGUT IDEOGRAPH-17F3C
U+17F3D (98109) 𗼽 TANGUT IDEOGRAPH-17F3D
U+17F3E (98110) 𗼾 TANGUT IDEOGRAPH-17F3E
U+17F3F (98111) 𗼿 TANGUT IDEOGRAPH-17F3F
U+17F40 (98112) 𗽀 TANGUT IDEOGRAPH-17F40
U+17F41 (98113) 𗽁 TANGUT IDEOGRAPH-17F41
U+17F42 (98114) 𗽂 TANGUT IDEOGRAPH-17F42
U+17F43 (98115) 𗽃 TANGUT IDEOGRAPH-17F43
U+17F44 (98116) 𗽄 TANGUT IDEOGRAPH-17F44
U+17F45 (98117) 𗽅 TANGUT IDEOGRAPH-17F45
U+17F46 (98118) 𗽆 TANGUT IDEOGRAPH-17F46
U+17F47 (98119) 𗽇 TANGUT IDEOGRAPH-17F47
U+17F48 (98120) 𗽈 TANGUT IDEOGRAPH-17F48
U+17F49 (98121) 𗽉 TANGUT IDEOGRAPH-17F49
U+17F4A (98122) 𗽊 TANGUT IDEOGRAPH-17F4A
U+17F4B (98123) 𗽋 TANGUT IDEOGRAPH-17F4B
U+17F4C (98124) 𗽌 TANGUT IDEOGRAPH-17F4C
U+17F4D (98125) 𗽍 TANGUT IDEOGRAPH-17F4D
U+17F4E (98126) 𗽎 TANGUT IDEOGRAPH-17F4E
U+17F4F (98127) 𗽏 TANGUT IDEOGRAPH-17F4F
U+17F50 (98128) 𗽐 TANGUT IDEOGRAPH-17F50
U+17F51 (98129) 𗽑 TANGUT IDEOGRAPH-17F51
U+17F52 (98130) 𗽒 TANGUT IDEOGRAPH-17F52
U+17F53 (98131) 𗽓 TANGUT IDEOGRAPH-17F53
U+17F54 (98132) 𗽔 TANGUT IDEOGRAPH-17F54
U+17F55 (98133) 𗽕 TANGUT IDEOGRAPH-17F55
U+17F56 (98134) 𗽖 TANGUT IDEOGRAPH-17F56
U+17F57 (98135) 𗽗 TANGUT IDEOGRAPH-17F57
U+17F58 (98136) 𗽘 TANGUT IDEOGRAPH-17F58
U+17F59 (98137) 𗽙 TANGUT IDEOGRAPH-17F59
U+17F5A (98138) 𗽚 TANGUT IDEOGRAPH-17F5A
U+17F5B (98139) 𗽛 TANGUT IDEOGRAPH-17F5B
U+17F5C (98140) 𗽜 TANGUT IDEOGRAPH-17F5C
U+17F5D (98141) 𗽝 TANGUT IDEOGRAPH-17F5D
U+17F5E (98142) 𗽞 TANGUT IDEOGRAPH-17F5E
U+17F5F (98143) 𗽟 TANGUT IDEOGRAPH-17F5F
U+17F60 (98144) 𗽠 TANGUT IDEOGRAPH-17F60
U+17F61 (98145) 𗽡 TANGUT IDEOGRAPH-17F61
U+17F62 (98146) 𗽢 TANGUT IDEOGRAPH-17F62
U+17F63 (98147) 𗽣 TANGUT IDEOGRAPH-17F63
U+17F64 (98148) 𗽤 TANGUT IDEOGRAPH-17F64
U+17F65 (98149) 𗽥 TANGUT IDEOGRAPH-17F65
U+17F66 (98150) 𗽦 TANGUT IDEOGRAPH-17F66
U+17F67 (98151) 𗽧 TANGUT IDEOGRAPH-17F67
U+17F68 (98152) 𗽨 TANGUT IDEOGRAPH-17F68
U+17F69 (98153) 𗽩 TANGUT IDEOGRAPH-17F69
U+17F6A (98154) 𗽪 TANGUT IDEOGRAPH-17F6A
U+17F6B (98155) 𗽫 TANGUT IDEOGRAPH-17F6B
U+17F6C (98156) 𗽬 TANGUT IDEOGRAPH-17F6C
U+17F6D (98157) 𗽭 TANGUT IDEOGRAPH-17F6D
U+17F6E (98158) 𗽮 TANGUT IDEOGRAPH-17F6E
U+17F6F (98159) 𗽯 TANGUT IDEOGRAPH-17F6F
U+17F70 (98160) 𗽰 TANGUT IDEOGRAPH-17F70
U+17F71 (98161) 𗽱 TANGUT IDEOGRAPH-17F71
U+17F72 (98162) 𗽲 TANGUT IDEOGRAPH-17F72
U+17F73 (98163) 𗽳 TANGUT IDEOGRAPH-17F73
U+17F74 (98164) 𗽴 TANGUT IDEOGRAPH-17F74
U+17F75 (98165) 𗽵 TANGUT IDEOGRAPH-17F75
U+17F76 (98166) 𗽶 TANGUT IDEOGRAPH-17F76
U+17F77 (98167) 𗽷 TANGUT IDEOGRAPH-17F77
U+17F78 (98168) 𗽸 TANGUT IDEOGRAPH-17F78
U+17F79 (98169) 𗽹 TANGUT IDEOGRAPH-17F79
U+17F7A (98170) 𗽺 TANGUT IDEOGRAPH-17F7A
U+17F7B (98171) 𗽻 TANGUT IDEOGRAPH-17F7B
U+17F7C (98172) 𗽼 TANGUT IDEOGRAPH-17F7C
U+17F7D (98173) 𗽽 TANGUT IDEOGRAPH-17F7D
U+17F7E (98174) 𗽾 TANGUT IDEOGRAPH-17F7E
U+17F7F (98175) 𗽿 TANGUT IDEOGRAPH-17F7F
U+17F80 (98176) 𗾀 TANGUT IDEOGRAPH-17F80
U+17F81 (98177) 𗾁 TANGUT IDEOGRAPH-17F81
U+17F82 (98178) 𗾂 TANGUT IDEOGRAPH-17F82
U+17F83 (98179) 𗾃 TANGUT IDEOGRAPH-17F83
U+17F84 (98180) 𗾄 TANGUT IDEOGRAPH-17F84
U+17F85 (98181) 𗾅 TANGUT IDEOGRAPH-17F85
U+17F86 (98182) 𗾆 TANGUT IDEOGRAPH-17F86
U+17F87 (98183) 𗾇 TANGUT IDEOGRAPH-17F87
U+17F88 (98184) 𗾈 TANGUT IDEOGRAPH-17F88
U+17F89 (98185) 𗾉 TANGUT IDEOGRAPH-17F89
U+17F8A (98186) 𗾊 TANGUT IDEOGRAPH-17F8A
U+17F8B (98187) 𗾋 TANGUT IDEOGRAPH-17F8B
U+17F8C (98188) 𗾌 TANGUT IDEOGRAPH-17F8C
U+17F8D (98189) 𗾍 TANGUT IDEOGRAPH-17F8D
U+17F8E (98190) 𗾎 TANGUT IDEOGRAPH-17F8E
U+17F8F (98191) 𗾏 TANGUT IDEOGRAPH-17F8F
U+17F90 (98192) 𗾐 TANGUT IDEOGRAPH-17F90
U+17F91 (98193) 𗾑 TANGUT IDEOGRAPH-17F91
U+17F92 (98194) 𗾒 TANGUT IDEOGRAPH-17F92
U+17F93 (98195) 𗾓 TANGUT IDEOGRAPH-17F93
U+17F94 (98196) 𗾔 TANGUT IDEOGRAPH-17F94
U+17F95 (98197) 𗾕 TANGUT IDEOGRAPH-17F95
U+17F96 (98198) 𗾖 TANGUT IDEOGRAPH-17F96
U+17F97 (98199) 𗾗 TANGUT IDEOGRAPH-17F97
U+17F98 (98200) 𗾘 TANGUT IDEOGRAPH-17F98
U+17F99 (98201) 𗾙 TANGUT IDEOGRAPH-17F99
U+17F9A (98202) 𗾚 TANGUT IDEOGRAPH-17F9A
U+17F9B (98203) 𗾛 TANGUT IDEOGRAPH-17F9B
U+17F9C (98204) 𗾜 TANGUT IDEOGRAPH-17F9C
U+17F9D (98205) 𗾝 TANGUT IDEOGRAPH-17F9D
U+17F9E (98206) 𗾞 TANGUT IDEOGRAPH-17F9E
U+17F9F (98207) 𗾟 TANGUT IDEOGRAPH-17F9F
U+17FA0 (98208) 𗾠 TANGUT IDEOGRAPH-17FA0
U+17FA1 (98209) 𗾡 TANGUT IDEOGRAPH-17FA1
U+17FA2 (98210) 𗾢 TANGUT IDEOGRAPH-17FA2
U+17FA3 (98211) 𗾣 TANGUT IDEOGRAPH-17FA3
U+17FA4 (98212) 𗾤 TANGUT IDEOGRAPH-17FA4
U+17FA5 (98213) 𗾥 TANGUT IDEOGRAPH-17FA5
U+17FA6 (98214) 𗾦 TANGUT IDEOGRAPH-17FA6
U+17FA7 (98215) 𗾧 TANGUT IDEOGRAPH-17FA7
U+17FA8 (98216) 𗾨 TANGUT IDEOGRAPH-17FA8
U+17FA9 (98217) 𗾩 TANGUT IDEOGRAPH-17FA9
U+17FAA (98218) 𗾪 TANGUT IDEOGRAPH-17FAA
U+17FAB (98219) 𗾫 TANGUT IDEOGRAPH-17FAB
U+17FAC (98220) 𗾬 TANGUT IDEOGRAPH-17FAC
U+17FAD (98221) 𗾭 TANGUT IDEOGRAPH-17FAD
U+17FAE (98222) 𗾮 TANGUT IDEOGRAPH-17FAE
U+17FAF (98223) 𗾯 TANGUT IDEOGRAPH-17FAF
U+17FB0 (98224) 𗾰 TANGUT IDEOGRAPH-17FB0
U+17FB1 (98225) 𗾱 TANGUT IDEOGRAPH-17FB1
U+17FB2 (98226) 𗾲 TANGUT IDEOGRAPH-17FB2
U+17FB3 (98227) 𗾳 TANGUT IDEOGRAPH-17FB3
U+17FB4 (98228) 𗾴 TANGUT IDEOGRAPH-17FB4
U+17FB5 (98229) 𗾵 TANGUT IDEOGRAPH-17FB5
U+17FB6 (98230) 𗾶 TANGUT IDEOGRAPH-17FB6
U+17FB7 (98231) 𗾷 TANGUT IDEOGRAPH-17FB7
U+17FB8 (98232) 𗾸 TANGUT IDEOGRAPH-17FB8
U+17FB9 (98233) 𗾹 TANGUT IDEOGRAPH-17FB9
U+17FBA (98234) 𗾺 TANGUT IDEOGRAPH-17FBA
U+17FBB (98235) 𗾻 TANGUT IDEOGRAPH-17FBB
U+17FBC (98236) 𗾼 TANGUT IDEOGRAPH-17FBC
U+17FBD (98237) 𗾽 TANGUT IDEOGRAPH-17FBD
U+17FBE (98238) 𗾾 TANGUT IDEOGRAPH-17FBE
U+17FBF (98239) 𗾿 TANGUT IDEOGRAPH-17FBF
U+17FC0 (98240) 𗿀 TANGUT IDEOGRAPH-17FC0
U+17FC1 (98241) 𗿁 TANGUT IDEOGRAPH-17FC1
U+17FC2 (98242) 𗿂 TANGUT IDEOGRAPH-17FC2
U+17FC3 (98243) 𗿃 TANGUT IDEOGRAPH-17FC3
U+17FC4 (98244) 𗿄 TANGUT IDEOGRAPH-17FC4
U+17FC5 (98245) 𗿅 TANGUT IDEOGRAPH-17FC5
U+17FC6 (98246) 𗿆 TANGUT IDEOGRAPH-17FC6
U+17FC7 (98247) 𗿇 TANGUT IDEOGRAPH-17FC7
U+17FC8 (98248) 𗿈 TANGUT IDEOGRAPH-17FC8
U+17FC9 (98249) 𗿉 TANGUT IDEOGRAPH-17FC9
U+17FCA (98250) 𗿊 TANGUT IDEOGRAPH-17FCA
U+17FCB (98251) 𗿋 TANGUT IDEOGRAPH-17FCB
U+17FCC (98252) 𗿌 TANGUT IDEOGRAPH-17FCC
U+17FCD (98253) 𗿍 TANGUT IDEOGRAPH-17FCD
U+17FCE (98254) 𗿎 TANGUT IDEOGRAPH-17FCE
U+17FCF (98255) 𗿏 TANGUT IDEOGRAPH-17FCF
U+17FD0 (98256) 𗿐 TANGUT IDEOGRAPH-17FD0
U+17FD1 (98257) 𗿑 TANGUT IDEOGRAPH-17FD1
U+17FD2 (98258) 𗿒 TANGUT IDEOGRAPH-17FD2
U+17FD3 (98259) 𗿓 TANGUT IDEOGRAPH-17FD3
U+17FD4 (98260) 𗿔 TANGUT IDEOGRAPH-17FD4
U+17FD5 (98261) 𗿕 TANGUT IDEOGRAPH-17FD5
U+17FD6 (98262) 𗿖 TANGUT IDEOGRAPH-17FD6
U+17FD7 (98263) 𗿗 TANGUT IDEOGRAPH-17FD7
U+17FD8 (98264) 𗿘 TANGUT IDEOGRAPH-17FD8
U+17FD9 (98265) 𗿙 TANGUT IDEOGRAPH-17FD9
U+17FDA (98266) 𗿚 TANGUT IDEOGRAPH-17FDA
U+17FDB (98267) 𗿛 TANGUT IDEOGRAPH-17FDB
U+17FDC (98268) 𗿜 TANGUT IDEOGRAPH-17FDC
U+17FDD (98269) 𗿝 TANGUT IDEOGRAPH-17FDD
U+17FDE (98270) 𗿞 TANGUT IDEOGRAPH-17FDE
U+17FDF (98271) 𗿟 TANGUT IDEOGRAPH-17FDF
U+17FE0 (98272) 𗿠 TANGUT IDEOGRAPH-17FE0
U+17FE1 (98273) 𗿡 TANGUT IDEOGRAPH-17FE1
U+17FE2 (98274) 𗿢 TANGUT IDEOGRAPH-17FE2
U+17FE3 (98275) 𗿣 TANGUT IDEOGRAPH-17FE3
U+17FE4 (98276) 𗿤 TANGUT IDEOGRAPH-17FE4
U+17FE5 (98277) 𗿥 TANGUT IDEOGRAPH-17FE5
U+17FE6 (98278) 𗿦 TANGUT IDEOGRAPH-17FE6
U+17FE7 (98279) 𗿧 TANGUT IDEOGRAPH-17FE7
U+17FE8 (98280) 𗿨 TANGUT IDEOGRAPH-17FE8
U+17FE9 (98281) 𗿩 TANGUT IDEOGRAPH-17FE9
U+17FEA (98282) 𗿪 TANGUT IDEOGRAPH-17FEA
U+17FEB (98283) 𗿫 TANGUT IDEOGRAPH-17FEB
U+17FEC (98284) 𗿬 TANGUT IDEOGRAPH-17FEC
U+17FED (98285) 𗿭 TANGUT IDEOGRAPH-17FED
U+17FEE (98286) 𗿮 TANGUT IDEOGRAPH-17FEE
U+17FEF (98287) 𗿯 TANGUT IDEOGRAPH-17FEF
U+17FF0 (98288) 𗿰 TANGUT IDEOGRAPH-17FF0
U+17FF1 (98289) 𗿱 TANGUT IDEOGRAPH-17FF1
U+17FF2 (98290) 𗿲 TANGUT IDEOGRAPH-17FF2
U+17FF3 (98291) 𗿳 TANGUT IDEOGRAPH-17FF3
U+17FF4 (98292) 𗿴 TANGUT IDEOGRAPH-17FF4
U+17FF5 (98293) 𗿵 TANGUT IDEOGRAPH-17FF5
U+17FF6 (98294) 𗿶 TANGUT IDEOGRAPH-17FF6
U+17FF7 (98295) 𗿷 TANGUT IDEOGRAPH-17FF7
U+17FF8 (98296) 𗿸 TANGUT IDEOGRAPH-17FF8
U+17FF9 (98297) 𗿹 TANGUT IDEOGRAPH-17FF9
U+17FFA (98298) 𗿺 TANGUT IDEOGRAPH-17FFA
U+17FFB (98299) 𗿻 TANGUT IDEOGRAPH-17FFB
U+17FFC (98300) 𗿼 TANGUT IDEOGRAPH-17FFC
U+17FFD (98301) 𗿽 TANGUT IDEOGRAPH-17FFD
U+17FFE (98302) 𗿾 TANGUT IDEOGRAPH-17FFE
U+17FFF (98303) 𗿿 TANGUT IDEOGRAPH-17FFF