ภาคผนวก:ยูนิโคด/Tangut/18000

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
⟵ Ideographic Symbols and Punctuation

Tangut

Tangut Components ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Tangut” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 12.1 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+17000 ถึง U+187FF

หน้านี้แสดงเฉพาะอักขระตั้งแต่ U+18000 ถึง U+187FF

← ดูส่วนก่อนหน้า

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+18000 (98304) 𘀀 TANGUT IDEOGRAPH-18000
U+18001 (98305) 𘀁 TANGUT IDEOGRAPH-18001
U+18002 (98306) 𘀂 TANGUT IDEOGRAPH-18002
U+18003 (98307) 𘀃 TANGUT IDEOGRAPH-18003
U+18004 (98308) 𘀄 TANGUT IDEOGRAPH-18004
U+18005 (98309) 𘀅 TANGUT IDEOGRAPH-18005
U+18006 (98310) 𘀆 TANGUT IDEOGRAPH-18006
U+18007 (98311) 𘀇 TANGUT IDEOGRAPH-18007
U+18008 (98312) 𘀈 TANGUT IDEOGRAPH-18008
U+18009 (98313) 𘀉 TANGUT IDEOGRAPH-18009
U+1800A (98314) 𘀊 TANGUT IDEOGRAPH-1800A
U+1800B (98315) 𘀋 TANGUT IDEOGRAPH-1800B
U+1800C (98316) 𘀌 TANGUT IDEOGRAPH-1800C
U+1800D (98317) 𘀍 TANGUT IDEOGRAPH-1800D
U+1800E (98318) 𘀎 TANGUT IDEOGRAPH-1800E
U+1800F (98319) 𘀏 TANGUT IDEOGRAPH-1800F
U+18010 (98320) 𘀐 TANGUT IDEOGRAPH-18010
U+18011 (98321) 𘀑 TANGUT IDEOGRAPH-18011
U+18012 (98322) 𘀒 TANGUT IDEOGRAPH-18012
U+18013 (98323) 𘀓 TANGUT IDEOGRAPH-18013
U+18014 (98324) 𘀔 TANGUT IDEOGRAPH-18014
U+18015 (98325) 𘀕 TANGUT IDEOGRAPH-18015
U+18016 (98326) 𘀖 TANGUT IDEOGRAPH-18016
U+18017 (98327) 𘀗 TANGUT IDEOGRAPH-18017
U+18018 (98328) 𘀘 TANGUT IDEOGRAPH-18018
U+18019 (98329) 𘀙 TANGUT IDEOGRAPH-18019
U+1801A (98330) 𘀚 TANGUT IDEOGRAPH-1801A
U+1801B (98331) 𘀛 TANGUT IDEOGRAPH-1801B
U+1801C (98332) 𘀜 TANGUT IDEOGRAPH-1801C
U+1801D (98333) 𘀝 TANGUT IDEOGRAPH-1801D
U+1801E (98334) 𘀞 TANGUT IDEOGRAPH-1801E
U+1801F (98335) 𘀟 TANGUT IDEOGRAPH-1801F
U+18020 (98336) 𘀠 TANGUT IDEOGRAPH-18020
U+18021 (98337) 𘀡 TANGUT IDEOGRAPH-18021
U+18022 (98338) 𘀢 TANGUT IDEOGRAPH-18022
U+18023 (98339) 𘀣 TANGUT IDEOGRAPH-18023
U+18024 (98340) 𘀤 TANGUT IDEOGRAPH-18024
U+18025 (98341) 𘀥 TANGUT IDEOGRAPH-18025
U+18026 (98342) 𘀦 TANGUT IDEOGRAPH-18026
U+18027 (98343) 𘀧 TANGUT IDEOGRAPH-18027
U+18028 (98344) 𘀨 TANGUT IDEOGRAPH-18028
U+18029 (98345) 𘀩 TANGUT IDEOGRAPH-18029
U+1802A (98346) 𘀪 TANGUT IDEOGRAPH-1802A
U+1802B (98347) 𘀫 TANGUT IDEOGRAPH-1802B
U+1802C (98348) 𘀬 TANGUT IDEOGRAPH-1802C
U+1802D (98349) 𘀭 TANGUT IDEOGRAPH-1802D
U+1802E (98350) 𘀮 TANGUT IDEOGRAPH-1802E
U+1802F (98351) 𘀯 TANGUT IDEOGRAPH-1802F
U+18030 (98352) 𘀰 TANGUT IDEOGRAPH-18030
U+18031 (98353) 𘀱 TANGUT IDEOGRAPH-18031
U+18032 (98354) 𘀲 TANGUT IDEOGRAPH-18032
U+18033 (98355) 𘀳 TANGUT IDEOGRAPH-18033
U+18034 (98356) 𘀴 TANGUT IDEOGRAPH-18034
U+18035 (98357) 𘀵 TANGUT IDEOGRAPH-18035
U+18036 (98358) 𘀶 TANGUT IDEOGRAPH-18036
U+18037 (98359) 𘀷 TANGUT IDEOGRAPH-18037
U+18038 (98360) 𘀸 TANGUT IDEOGRAPH-18038
U+18039 (98361) 𘀹 TANGUT IDEOGRAPH-18039
U+1803A (98362) 𘀺 TANGUT IDEOGRAPH-1803A
U+1803B (98363) 𘀻 TANGUT IDEOGRAPH-1803B
U+1803C (98364) 𘀼 TANGUT IDEOGRAPH-1803C
U+1803D (98365) 𘀽 TANGUT IDEOGRAPH-1803D
U+1803E (98366) 𘀾 TANGUT IDEOGRAPH-1803E
U+1803F (98367) 𘀿 TANGUT IDEOGRAPH-1803F
U+18040 (98368) 𘁀 TANGUT IDEOGRAPH-18040
U+18041 (98369) 𘁁 TANGUT IDEOGRAPH-18041
U+18042 (98370) 𘁂 TANGUT IDEOGRAPH-18042
U+18043 (98371) 𘁃 TANGUT IDEOGRAPH-18043
U+18044 (98372) 𘁄 TANGUT IDEOGRAPH-18044
U+18045 (98373) 𘁅 TANGUT IDEOGRAPH-18045
U+18046 (98374) 𘁆 TANGUT IDEOGRAPH-18046
U+18047 (98375) 𘁇 TANGUT IDEOGRAPH-18047
U+18048 (98376) 𘁈 TANGUT IDEOGRAPH-18048
U+18049 (98377) 𘁉 TANGUT IDEOGRAPH-18049
U+1804A (98378) 𘁊 TANGUT IDEOGRAPH-1804A
U+1804B (98379) 𘁋 TANGUT IDEOGRAPH-1804B
U+1804C (98380) 𘁌 TANGUT IDEOGRAPH-1804C
U+1804D (98381) 𘁍 TANGUT IDEOGRAPH-1804D
U+1804E (98382) 𘁎 TANGUT IDEOGRAPH-1804E
U+1804F (98383) 𘁏 TANGUT IDEOGRAPH-1804F
U+18050 (98384) 𘁐 TANGUT IDEOGRAPH-18050
U+18051 (98385) 𘁑 TANGUT IDEOGRAPH-18051
U+18052 (98386) 𘁒 TANGUT IDEOGRAPH-18052
U+18053 (98387) 𘁓 TANGUT IDEOGRAPH-18053
U+18054 (98388) 𘁔 TANGUT IDEOGRAPH-18054
U+18055 (98389) 𘁕 TANGUT IDEOGRAPH-18055
U+18056 (98390) 𘁖 TANGUT IDEOGRAPH-18056
U+18057 (98391) 𘁗 TANGUT IDEOGRAPH-18057
U+18058 (98392) 𘁘 TANGUT IDEOGRAPH-18058
U+18059 (98393) 𘁙 TANGUT IDEOGRAPH-18059
U+1805A (98394) 𘁚 TANGUT IDEOGRAPH-1805A
U+1805B (98395) 𘁛 TANGUT IDEOGRAPH-1805B
U+1805C (98396) 𘁜 TANGUT IDEOGRAPH-1805C
U+1805D (98397) 𘁝 TANGUT IDEOGRAPH-1805D
U+1805E (98398) 𘁞 TANGUT IDEOGRAPH-1805E
U+1805F (98399) 𘁟 TANGUT IDEOGRAPH-1805F
U+18060 (98400) 𘁠 TANGUT IDEOGRAPH-18060
U+18061 (98401) 𘁡 TANGUT IDEOGRAPH-18061
U+18062 (98402) 𘁢 TANGUT IDEOGRAPH-18062
U+18063 (98403) 𘁣 TANGUT IDEOGRAPH-18063
U+18064 (98404) 𘁤 TANGUT IDEOGRAPH-18064
U+18065 (98405) 𘁥 TANGUT IDEOGRAPH-18065
U+18066 (98406) 𘁦 TANGUT IDEOGRAPH-18066
U+18067 (98407) 𘁧 TANGUT IDEOGRAPH-18067
U+18068 (98408) 𘁨 TANGUT IDEOGRAPH-18068
U+18069 (98409) 𘁩 TANGUT IDEOGRAPH-18069
U+1806A (98410) 𘁪 TANGUT IDEOGRAPH-1806A
U+1806B (98411) 𘁫 TANGUT IDEOGRAPH-1806B
U+1806C (98412) 𘁬 TANGUT IDEOGRAPH-1806C
U+1806D (98413) 𘁭 TANGUT IDEOGRAPH-1806D
U+1806E (98414) 𘁮 TANGUT IDEOGRAPH-1806E
U+1806F (98415) 𘁯 TANGUT IDEOGRAPH-1806F
U+18070 (98416) 𘁰 TANGUT IDEOGRAPH-18070
U+18071 (98417) 𘁱 TANGUT IDEOGRAPH-18071
U+18072 (98418) 𘁲 TANGUT IDEOGRAPH-18072
U+18073 (98419) 𘁳 TANGUT IDEOGRAPH-18073
U+18074 (98420) 𘁴 TANGUT IDEOGRAPH-18074
U+18075 (98421) 𘁵 TANGUT IDEOGRAPH-18075
U+18076 (98422) 𘁶 TANGUT IDEOGRAPH-18076
U+18077 (98423) 𘁷 TANGUT IDEOGRAPH-18077
U+18078 (98424) 𘁸 TANGUT IDEOGRAPH-18078
U+18079 (98425) 𘁹 TANGUT IDEOGRAPH-18079
U+1807A (98426) 𘁺 TANGUT IDEOGRAPH-1807A
U+1807B (98427) 𘁻 TANGUT IDEOGRAPH-1807B
U+1807C (98428) 𘁼 TANGUT IDEOGRAPH-1807C
U+1807D (98429) 𘁽 TANGUT IDEOGRAPH-1807D
U+1807E (98430) 𘁾 TANGUT IDEOGRAPH-1807E
U+1807F (98431) 𘁿 TANGUT IDEOGRAPH-1807F
U+18080 (98432) 𘂀 TANGUT IDEOGRAPH-18080
U+18081 (98433) 𘂁 TANGUT IDEOGRAPH-18081
U+18082 (98434) 𘂂 TANGUT IDEOGRAPH-18082
U+18083 (98435) 𘂃 TANGUT IDEOGRAPH-18083
U+18084 (98436) 𘂄 TANGUT IDEOGRAPH-18084
U+18085 (98437) 𘂅 TANGUT IDEOGRAPH-18085
U+18086 (98438) 𘂆 TANGUT IDEOGRAPH-18086
U+18087 (98439) 𘂇 TANGUT IDEOGRAPH-18087
U+18088 (98440) 𘂈 TANGUT IDEOGRAPH-18088
U+18089 (98441) 𘂉 TANGUT IDEOGRAPH-18089
U+1808A (98442) 𘂊 TANGUT IDEOGRAPH-1808A
U+1808B (98443) 𘂋 TANGUT IDEOGRAPH-1808B
U+1808C (98444) 𘂌 TANGUT IDEOGRAPH-1808C
U+1808D (98445) 𘂍 TANGUT IDEOGRAPH-1808D
U+1808E (98446) 𘂎 TANGUT IDEOGRAPH-1808E
U+1808F (98447) 𘂏 TANGUT IDEOGRAPH-1808F
U+18090 (98448) 𘂐 TANGUT IDEOGRAPH-18090
U+18091 (98449) 𘂑 TANGUT IDEOGRAPH-18091
U+18092 (98450) 𘂒 TANGUT IDEOGRAPH-18092
U+18093 (98451) 𘂓 TANGUT IDEOGRAPH-18093
U+18094 (98452) 𘂔 TANGUT IDEOGRAPH-18094
U+18095 (98453) 𘂕 TANGUT IDEOGRAPH-18095
U+18096 (98454) 𘂖 TANGUT IDEOGRAPH-18096
U+18097 (98455) 𘂗 TANGUT IDEOGRAPH-18097
U+18098 (98456) 𘂘 TANGUT IDEOGRAPH-18098
U+18099 (98457) 𘂙 TANGUT IDEOGRAPH-18099
U+1809A (98458) 𘂚 TANGUT IDEOGRAPH-1809A
U+1809B (98459) 𘂛 TANGUT IDEOGRAPH-1809B
U+1809C (98460) 𘂜 TANGUT IDEOGRAPH-1809C
U+1809D (98461) 𘂝 TANGUT IDEOGRAPH-1809D
U+1809E (98462) 𘂞 TANGUT IDEOGRAPH-1809E
U+1809F (98463) 𘂟 TANGUT IDEOGRAPH-1809F
U+180A0 (98464) 𘂠 TANGUT IDEOGRAPH-180A0
U+180A1 (98465) 𘂡 TANGUT IDEOGRAPH-180A1
U+180A2 (98466) 𘂢 TANGUT IDEOGRAPH-180A2
U+180A3 (98467) 𘂣 TANGUT IDEOGRAPH-180A3
U+180A4 (98468) 𘂤 TANGUT IDEOGRAPH-180A4
U+180A5 (98469) 𘂥 TANGUT IDEOGRAPH-180A5
U+180A6 (98470) 𘂦 TANGUT IDEOGRAPH-180A6
U+180A7 (98471) 𘂧 TANGUT IDEOGRAPH-180A7
U+180A8 (98472) 𘂨 TANGUT IDEOGRAPH-180A8
U+180A9 (98473) 𘂩 TANGUT IDEOGRAPH-180A9
U+180AA (98474) 𘂪 TANGUT IDEOGRAPH-180AA
U+180AB (98475) 𘂫 TANGUT IDEOGRAPH-180AB
U+180AC (98476) 𘂬 TANGUT IDEOGRAPH-180AC
U+180AD (98477) 𘂭 TANGUT IDEOGRAPH-180AD
U+180AE (98478) 𘂮 TANGUT IDEOGRAPH-180AE
U+180AF (98479) 𘂯 TANGUT IDEOGRAPH-180AF
U+180B0 (98480) 𘂰 TANGUT IDEOGRAPH-180B0
U+180B1 (98481) 𘂱 TANGUT IDEOGRAPH-180B1
U+180B2 (98482) 𘂲 TANGUT IDEOGRAPH-180B2
U+180B3 (98483) 𘂳 TANGUT IDEOGRAPH-180B3
U+180B4 (98484) 𘂴 TANGUT IDEOGRAPH-180B4
U+180B5 (98485) 𘂵 TANGUT IDEOGRAPH-180B5
U+180B6 (98486) 𘂶 TANGUT IDEOGRAPH-180B6
U+180B7 (98487) 𘂷 TANGUT IDEOGRAPH-180B7
U+180B8 (98488) 𘂸 TANGUT IDEOGRAPH-180B8
U+180B9 (98489) 𘂹 TANGUT IDEOGRAPH-180B9
U+180BA (98490) 𘂺 TANGUT IDEOGRAPH-180BA
U+180BB (98491) 𘂻 TANGUT IDEOGRAPH-180BB
U+180BC (98492) 𘂼 TANGUT IDEOGRAPH-180BC
U+180BD (98493) 𘂽 TANGUT IDEOGRAPH-180BD
U+180BE (98494) 𘂾 TANGUT IDEOGRAPH-180BE
U+180BF (98495) 𘂿 TANGUT IDEOGRAPH-180BF
U+180C0 (98496) 𘃀 TANGUT IDEOGRAPH-180C0
U+180C1 (98497) 𘃁 TANGUT IDEOGRAPH-180C1
U+180C2 (98498) 𘃂 TANGUT IDEOGRAPH-180C2
U+180C3 (98499) 𘃃 TANGUT IDEOGRAPH-180C3
U+180C4 (98500) 𘃄 TANGUT IDEOGRAPH-180C4
U+180C5 (98501) 𘃅 TANGUT IDEOGRAPH-180C5
U+180C6 (98502) 𘃆 TANGUT IDEOGRAPH-180C6
U+180C7 (98503) 𘃇 TANGUT IDEOGRAPH-180C7
U+180C8 (98504) 𘃈 TANGUT IDEOGRAPH-180C8
U+180C9 (98505) 𘃉 TANGUT IDEOGRAPH-180C9
U+180CA (98506) 𘃊 TANGUT IDEOGRAPH-180CA
U+180CB (98507) 𘃋 TANGUT IDEOGRAPH-180CB
U+180CC (98508) 𘃌 TANGUT IDEOGRAPH-180CC
U+180CD (98509) 𘃍 TANGUT IDEOGRAPH-180CD
U+180CE (98510) 𘃎 TANGUT IDEOGRAPH-180CE
U+180CF (98511) 𘃏 TANGUT IDEOGRAPH-180CF
U+180D0 (98512) 𘃐 TANGUT IDEOGRAPH-180D0
U+180D1 (98513) 𘃑 TANGUT IDEOGRAPH-180D1
U+180D2 (98514) 𘃒 TANGUT IDEOGRAPH-180D2
U+180D3 (98515) 𘃓 TANGUT IDEOGRAPH-180D3
U+180D4 (98516) 𘃔 TANGUT IDEOGRAPH-180D4
U+180D5 (98517) 𘃕 TANGUT IDEOGRAPH-180D5
U+180D6 (98518) 𘃖 TANGUT IDEOGRAPH-180D6
U+180D7 (98519) 𘃗 TANGUT IDEOGRAPH-180D7
U+180D8 (98520) 𘃘 TANGUT IDEOGRAPH-180D8
U+180D9 (98521) 𘃙 TANGUT IDEOGRAPH-180D9
U+180DA (98522) 𘃚 TANGUT IDEOGRAPH-180DA
U+180DB (98523) 𘃛 TANGUT IDEOGRAPH-180DB
U+180DC (98524) 𘃜 TANGUT IDEOGRAPH-180DC
U+180DD (98525) 𘃝 TANGUT IDEOGRAPH-180DD
U+180DE (98526) 𘃞 TANGUT IDEOGRAPH-180DE
U+180DF (98527) 𘃟 TANGUT IDEOGRAPH-180DF
U+180E0 (98528) 𘃠 TANGUT IDEOGRAPH-180E0
U+180E1 (98529) 𘃡 TANGUT IDEOGRAPH-180E1
U+180E2 (98530) 𘃢 TANGUT IDEOGRAPH-180E2
U+180E3 (98531) 𘃣 TANGUT IDEOGRAPH-180E3
U+180E4 (98532) 𘃤 TANGUT IDEOGRAPH-180E4
U+180E5 (98533) 𘃥 TANGUT IDEOGRAPH-180E5
U+180E6 (98534) 𘃦 TANGUT IDEOGRAPH-180E6
U+180E7 (98535) 𘃧 TANGUT IDEOGRAPH-180E7
U+180E8 (98536) 𘃨 TANGUT IDEOGRAPH-180E8
U+180E9 (98537) 𘃩 TANGUT IDEOGRAPH-180E9
U+180EA (98538) 𘃪 TANGUT IDEOGRAPH-180EA
U+180EB (98539) 𘃫 TANGUT IDEOGRAPH-180EB
U+180EC (98540) 𘃬 TANGUT IDEOGRAPH-180EC
U+180ED (98541) 𘃭 TANGUT IDEOGRAPH-180ED
U+180EE (98542) 𘃮 TANGUT IDEOGRAPH-180EE
U+180EF (98543) 𘃯 TANGUT IDEOGRAPH-180EF
U+180F0 (98544) 𘃰 TANGUT IDEOGRAPH-180F0
U+180F1 (98545) 𘃱 TANGUT IDEOGRAPH-180F1
U+180F2 (98546) 𘃲 TANGUT IDEOGRAPH-180F2
U+180F3 (98547) 𘃳 TANGUT IDEOGRAPH-180F3
U+180F4 (98548) 𘃴 TANGUT IDEOGRAPH-180F4
U+180F5 (98549) 𘃵 TANGUT IDEOGRAPH-180F5
U+180F6 (98550) 𘃶 TANGUT IDEOGRAPH-180F6
U+180F7 (98551) 𘃷 TANGUT IDEOGRAPH-180F7
U+180F8 (98552) 𘃸 TANGUT IDEOGRAPH-180F8
U+180F9 (98553) 𘃹 TANGUT IDEOGRAPH-180F9
U+180FA (98554) 𘃺 TANGUT IDEOGRAPH-180FA
U+180FB (98555) 𘃻 TANGUT IDEOGRAPH-180FB
U+180FC (98556) 𘃼 TANGUT IDEOGRAPH-180FC
U+180FD (98557) 𘃽 TANGUT IDEOGRAPH-180FD
U+180FE (98558) 𘃾 TANGUT IDEOGRAPH-180FE
U+180FF (98559) 𘃿 TANGUT IDEOGRAPH-180FF
U+18100 (98560) 𘄀 TANGUT IDEOGRAPH-18100
U+18101 (98561) 𘄁 TANGUT IDEOGRAPH-18101
U+18102 (98562) 𘄂 TANGUT IDEOGRAPH-18102
U+18103 (98563) 𘄃 TANGUT IDEOGRAPH-18103
U+18104 (98564) 𘄄 TANGUT IDEOGRAPH-18104
U+18105 (98565) 𘄅 TANGUT IDEOGRAPH-18105
U+18106 (98566) 𘄆 TANGUT IDEOGRAPH-18106
U+18107 (98567) 𘄇 TANGUT IDEOGRAPH-18107
U+18108 (98568) 𘄈 TANGUT IDEOGRAPH-18108
U+18109 (98569) 𘄉 TANGUT IDEOGRAPH-18109
U+1810A (98570) 𘄊 TANGUT IDEOGRAPH-1810A
U+1810B (98571) 𘄋 TANGUT IDEOGRAPH-1810B
U+1810C (98572) 𘄌 TANGUT IDEOGRAPH-1810C
U+1810D (98573) 𘄍 TANGUT IDEOGRAPH-1810D
U+1810E (98574) 𘄎 TANGUT IDEOGRAPH-1810E
U+1810F (98575) 𘄏 TANGUT IDEOGRAPH-1810F
U+18110 (98576) 𘄐 TANGUT IDEOGRAPH-18110
U+18111 (98577) 𘄑 TANGUT IDEOGRAPH-18111
U+18112 (98578) 𘄒 TANGUT IDEOGRAPH-18112
U+18113 (98579) 𘄓 TANGUT IDEOGRAPH-18113
U+18114 (98580) 𘄔 TANGUT IDEOGRAPH-18114
U+18115 (98581) 𘄕 TANGUT IDEOGRAPH-18115
U+18116 (98582) 𘄖 TANGUT IDEOGRAPH-18116
U+18117 (98583) 𘄗 TANGUT IDEOGRAPH-18117
U+18118 (98584) 𘄘 TANGUT IDEOGRAPH-18118
U+18119 (98585) 𘄙 TANGUT IDEOGRAPH-18119
U+1811A (98586) 𘄚 TANGUT IDEOGRAPH-1811A
U+1811B (98587) 𘄛 TANGUT IDEOGRAPH-1811B
U+1811C (98588) 𘄜 TANGUT IDEOGRAPH-1811C
U+1811D (98589) 𘄝 TANGUT IDEOGRAPH-1811D
U+1811E (98590) 𘄞 TANGUT IDEOGRAPH-1811E
U+1811F (98591) 𘄟 TANGUT IDEOGRAPH-1811F
U+18120 (98592) 𘄠 TANGUT IDEOGRAPH-18120
U+18121 (98593) 𘄡 TANGUT IDEOGRAPH-18121
U+18122 (98594) 𘄢 TANGUT IDEOGRAPH-18122
U+18123 (98595) 𘄣 TANGUT IDEOGRAPH-18123
U+18124 (98596) 𘄤 TANGUT IDEOGRAPH-18124
U+18125 (98597) 𘄥 TANGUT IDEOGRAPH-18125
U+18126 (98598) 𘄦 TANGUT IDEOGRAPH-18126
U+18127 (98599) 𘄧 TANGUT IDEOGRAPH-18127
U+18128 (98600) 𘄨 TANGUT IDEOGRAPH-18128
U+18129 (98601) 𘄩 TANGUT IDEOGRAPH-18129
U+1812A (98602) 𘄪 TANGUT IDEOGRAPH-1812A
U+1812B (98603) 𘄫 TANGUT IDEOGRAPH-1812B
U+1812C (98604) 𘄬 TANGUT IDEOGRAPH-1812C
U+1812D (98605) 𘄭 TANGUT IDEOGRAPH-1812D
U+1812E (98606) 𘄮 TANGUT IDEOGRAPH-1812E
U+1812F (98607) 𘄯 TANGUT IDEOGRAPH-1812F
U+18130 (98608) 𘄰 TANGUT IDEOGRAPH-18130
U+18131 (98609) 𘄱 TANGUT IDEOGRAPH-18131
U+18132 (98610) 𘄲 TANGUT IDEOGRAPH-18132
U+18133 (98611) 𘄳 TANGUT IDEOGRAPH-18133
U+18134 (98612) 𘄴 TANGUT IDEOGRAPH-18134
U+18135 (98613) 𘄵 TANGUT IDEOGRAPH-18135
U+18136 (98614) 𘄶 TANGUT IDEOGRAPH-18136
U+18137 (98615) 𘄷 TANGUT IDEOGRAPH-18137
U+18138 (98616) 𘄸 TANGUT IDEOGRAPH-18138
U+18139 (98617) 𘄹 TANGUT IDEOGRAPH-18139
U+1813A (98618) 𘄺 TANGUT IDEOGRAPH-1813A
U+1813B (98619) 𘄻 TANGUT IDEOGRAPH-1813B
U+1813C (98620) 𘄼 TANGUT IDEOGRAPH-1813C
U+1813D (98621) 𘄽 TANGUT IDEOGRAPH-1813D
U+1813E (98622) 𘄾 TANGUT IDEOGRAPH-1813E
U+1813F (98623) 𘄿 TANGUT IDEOGRAPH-1813F
U+18140 (98624) 𘅀 TANGUT IDEOGRAPH-18140
U+18141 (98625) 𘅁 TANGUT IDEOGRAPH-18141
U+18142 (98626) 𘅂 TANGUT IDEOGRAPH-18142
U+18143 (98627) 𘅃 TANGUT IDEOGRAPH-18143
U+18144 (98628) 𘅄 TANGUT IDEOGRAPH-18144
U+18145 (98629) 𘅅 TANGUT IDEOGRAPH-18145
U+18146 (98630) 𘅆 TANGUT IDEOGRAPH-18146
U+18147 (98631) 𘅇 TANGUT IDEOGRAPH-18147
U+18148 (98632) 𘅈 TANGUT IDEOGRAPH-18148
U+18149 (98633) 𘅉 TANGUT IDEOGRAPH-18149
U+1814A (98634) 𘅊 TANGUT IDEOGRAPH-1814A
U+1814B (98635) 𘅋 TANGUT IDEOGRAPH-1814B
U+1814C (98636) 𘅌 TANGUT IDEOGRAPH-1814C
U+1814D (98637) 𘅍 TANGUT IDEOGRAPH-1814D
U+1814E (98638) 𘅎 TANGUT IDEOGRAPH-1814E
U+1814F (98639) 𘅏 TANGUT IDEOGRAPH-1814F
U+18150 (98640) 𘅐 TANGUT IDEOGRAPH-18150
U+18151 (98641) 𘅑 TANGUT IDEOGRAPH-18151
U+18152 (98642) 𘅒 TANGUT IDEOGRAPH-18152
U+18153 (98643) 𘅓 TANGUT IDEOGRAPH-18153
U+18154 (98644) 𘅔 TANGUT IDEOGRAPH-18154
U+18155 (98645) 𘅕 TANGUT IDEOGRAPH-18155
U+18156 (98646) 𘅖 TANGUT IDEOGRAPH-18156
U+18157 (98647) 𘅗 TANGUT IDEOGRAPH-18157
U+18158 (98648) 𘅘 TANGUT IDEOGRAPH-18158
U+18159 (98649) 𘅙 TANGUT IDEOGRAPH-18159
U+1815A (98650) 𘅚 TANGUT IDEOGRAPH-1815A
U+1815B (98651) 𘅛 TANGUT IDEOGRAPH-1815B
U+1815C (98652) 𘅜 TANGUT IDEOGRAPH-1815C
U+1815D (98653) 𘅝 TANGUT IDEOGRAPH-1815D
U+1815E (98654) 𘅞 TANGUT IDEOGRAPH-1815E
U+1815F (98655) 𘅟 TANGUT IDEOGRAPH-1815F
U+18160 (98656) 𘅠 TANGUT IDEOGRAPH-18160
U+18161 (98657) 𘅡 TANGUT IDEOGRAPH-18161
U+18162 (98658) 𘅢 TANGUT IDEOGRAPH-18162
U+18163 (98659) 𘅣 TANGUT IDEOGRAPH-18163
U+18164 (98660) 𘅤 TANGUT IDEOGRAPH-18164
U+18165 (98661) 𘅥 TANGUT IDEOGRAPH-18165
U+18166 (98662) 𘅦 TANGUT IDEOGRAPH-18166
U+18167 (98663) 𘅧 TANGUT IDEOGRAPH-18167
U+18168 (98664) 𘅨 TANGUT IDEOGRAPH-18168
U+18169 (98665) 𘅩 TANGUT IDEOGRAPH-18169
U+1816A (98666) 𘅪 TANGUT IDEOGRAPH-1816A
U+1816B (98667) 𘅫 TANGUT IDEOGRAPH-1816B
U+1816C (98668) 𘅬 TANGUT IDEOGRAPH-1816C
U+1816D (98669) 𘅭 TANGUT IDEOGRAPH-1816D
U+1816E (98670) 𘅮 TANGUT IDEOGRAPH-1816E
U+1816F (98671) 𘅯 TANGUT IDEOGRAPH-1816F
U+18170 (98672) 𘅰 TANGUT IDEOGRAPH-18170
U+18171 (98673) 𘅱 TANGUT IDEOGRAPH-18171
U+18172 (98674) 𘅲 TANGUT IDEOGRAPH-18172
U+18173 (98675) 𘅳 TANGUT IDEOGRAPH-18173
U+18174 (98676) 𘅴 TANGUT IDEOGRAPH-18174
U+18175 (98677) 𘅵 TANGUT IDEOGRAPH-18175
U+18176 (98678) 𘅶 TANGUT IDEOGRAPH-18176
U+18177 (98679) 𘅷 TANGUT IDEOGRAPH-18177
U+18178 (98680) 𘅸 TANGUT IDEOGRAPH-18178
U+18179 (98681) 𘅹 TANGUT IDEOGRAPH-18179
U+1817A (98682) 𘅺 TANGUT IDEOGRAPH-1817A
U+1817B (98683) 𘅻 TANGUT IDEOGRAPH-1817B
U+1817C (98684) 𘅼 TANGUT IDEOGRAPH-1817C
U+1817D (98685) 𘅽 TANGUT IDEOGRAPH-1817D
U+1817E (98686) 𘅾 TANGUT IDEOGRAPH-1817E
U+1817F (98687) 𘅿 TANGUT IDEOGRAPH-1817F
U+18180 (98688) 𘆀 TANGUT IDEOGRAPH-18180
U+18181 (98689) 𘆁 TANGUT IDEOGRAPH-18181
U+18182 (98690) 𘆂 TANGUT IDEOGRAPH-18182
U+18183 (98691) 𘆃 TANGUT IDEOGRAPH-18183
U+18184 (98692) 𘆄 TANGUT IDEOGRAPH-18184
U+18185 (98693) 𘆅 TANGUT IDEOGRAPH-18185
U+18186 (98694) 𘆆 TANGUT IDEOGRAPH-18186
U+18187 (98695) 𘆇 TANGUT IDEOGRAPH-18187
U+18188 (98696) 𘆈 TANGUT IDEOGRAPH-18188
U+18189 (98697) 𘆉 TANGUT IDEOGRAPH-18189
U+1818A (98698) 𘆊 TANGUT IDEOGRAPH-1818A
U+1818B (98699) 𘆋 TANGUT IDEOGRAPH-1818B
U+1818C (98700) 𘆌 TANGUT IDEOGRAPH-1818C
U+1818D (98701) 𘆍 TANGUT IDEOGRAPH-1818D
U+1818E (98702) 𘆎 TANGUT IDEOGRAPH-1818E
U+1818F (98703) 𘆏 TANGUT IDEOGRAPH-1818F
U+18190 (98704) 𘆐 TANGUT IDEOGRAPH-18190
U+18191 (98705) 𘆑 TANGUT IDEOGRAPH-18191
U+18192 (98706) 𘆒 TANGUT IDEOGRAPH-18192
U+18193 (98707) 𘆓 TANGUT IDEOGRAPH-18193
U+18194 (98708) 𘆔 TANGUT IDEOGRAPH-18194
U+18195 (98709) 𘆕 TANGUT IDEOGRAPH-18195
U+18196 (98710) 𘆖 TANGUT IDEOGRAPH-18196
U+18197 (98711) 𘆗 TANGUT IDEOGRAPH-18197
U+18198 (98712) 𘆘 TANGUT IDEOGRAPH-18198
U+18199 (98713) 𘆙 TANGUT IDEOGRAPH-18199
U+1819A (98714) 𘆚 TANGUT IDEOGRAPH-1819A
U+1819B (98715) 𘆛 TANGUT IDEOGRAPH-1819B
U+1819C (98716) 𘆜 TANGUT IDEOGRAPH-1819C
U+1819D (98717) 𘆝 TANGUT IDEOGRAPH-1819D
U+1819E (98718) 𘆞 TANGUT IDEOGRAPH-1819E
U+1819F (98719) 𘆟 TANGUT IDEOGRAPH-1819F
U+181A0 (98720) 𘆠 TANGUT IDEOGRAPH-181A0
U+181A1 (98721) 𘆡 TANGUT IDEOGRAPH-181A1
U+181A2 (98722) 𘆢 TANGUT IDEOGRAPH-181A2
U+181A3 (98723) 𘆣 TANGUT IDEOGRAPH-181A3
U+181A4 (98724) 𘆤 TANGUT IDEOGRAPH-181A4
U+181A5 (98725) 𘆥 TANGUT IDEOGRAPH-181A5
U+181A6 (98726) 𘆦 TANGUT IDEOGRAPH-181A6
U+181A7 (98727) 𘆧 TANGUT IDEOGRAPH-181A7
U+181A8 (98728) 𘆨 TANGUT IDEOGRAPH-181A8
U+181A9 (98729) 𘆩 TANGUT IDEOGRAPH-181A9
U+181AA (98730) 𘆪 TANGUT IDEOGRAPH-181AA
U+181AB (98731) 𘆫 TANGUT IDEOGRAPH-181AB
U+181AC (98732) 𘆬 TANGUT IDEOGRAPH-181AC
U+181AD (98733) 𘆭 TANGUT IDEOGRAPH-181AD
U+181AE (98734) 𘆮 TANGUT IDEOGRAPH-181AE
U+181AF (98735) 𘆯 TANGUT IDEOGRAPH-181AF
U+181B0 (98736) 𘆰 TANGUT IDEOGRAPH-181B0
U+181B1 (98737) 𘆱 TANGUT IDEOGRAPH-181B1
U+181B2 (98738) 𘆲 TANGUT IDEOGRAPH-181B2
U+181B3 (98739) 𘆳 TANGUT IDEOGRAPH-181B3
U+181B4 (98740) 𘆴 TANGUT IDEOGRAPH-181B4
U+181B5 (98741) 𘆵 TANGUT IDEOGRAPH-181B5
U+181B6 (98742) 𘆶 TANGUT IDEOGRAPH-181B6
U+181B7 (98743) 𘆷 TANGUT IDEOGRAPH-181B7
U+181B8 (98744) 𘆸 TANGUT IDEOGRAPH-181B8
U+181B9 (98745) 𘆹 TANGUT IDEOGRAPH-181B9
U+181BA (98746) 𘆺 TANGUT IDEOGRAPH-181BA
U+181BB (98747) 𘆻 TANGUT IDEOGRAPH-181BB
U+181BC (98748) 𘆼 TANGUT IDEOGRAPH-181BC
U+181BD (98749) 𘆽 TANGUT IDEOGRAPH-181BD
U+181BE (98750) 𘆾 TANGUT IDEOGRAPH-181BE
U+181BF (98751) 𘆿 TANGUT IDEOGRAPH-181BF
U+181C0 (98752) 𘇀 TANGUT IDEOGRAPH-181C0
U+181C1 (98753) 𘇁 TANGUT IDEOGRAPH-181C1
U+181C2 (98754) 𘇂 TANGUT IDEOGRAPH-181C2
U+181C3 (98755) 𘇃 TANGUT IDEOGRAPH-181C3
U+181C4 (98756) 𘇄 TANGUT IDEOGRAPH-181C4
U+181C5 (98757) 𘇅 TANGUT IDEOGRAPH-181C5
U+181C6 (98758) 𘇆 TANGUT IDEOGRAPH-181C6
U+181C7 (98759) 𘇇 TANGUT IDEOGRAPH-181C7
U+181C8 (98760) 𘇈 TANGUT IDEOGRAPH-181C8
U+181C9 (98761) 𘇉 TANGUT IDEOGRAPH-181C9
U+181CA (98762) 𘇊 TANGUT IDEOGRAPH-181CA
U+181CB (98763) 𘇋 TANGUT IDEOGRAPH-181CB
U+181CC (98764) 𘇌 TANGUT IDEOGRAPH-181CC
U+181CD (98765) 𘇍 TANGUT IDEOGRAPH-181CD
U+181CE (98766) 𘇎 TANGUT IDEOGRAPH-181CE
U+181CF (98767) 𘇏 TANGUT IDEOGRAPH-181CF
U+181D0 (98768) 𘇐 TANGUT IDEOGRAPH-181D0
U+181D1 (98769) 𘇑 TANGUT IDEOGRAPH-181D1
U+181D2 (98770) 𘇒 TANGUT IDEOGRAPH-181D2
U+181D3 (98771) 𘇓 TANGUT IDEOGRAPH-181D3
U+181D4 (98772) 𘇔 TANGUT IDEOGRAPH-181D4
U+181D5 (98773) 𘇕 TANGUT IDEOGRAPH-181D5
U+181D6 (98774) 𘇖 TANGUT IDEOGRAPH-181D6
U+181D7 (98775) 𘇗 TANGUT IDEOGRAPH-181D7
U+181D8 (98776) 𘇘 TANGUT IDEOGRAPH-181D8
U+181D9 (98777) 𘇙 TANGUT IDEOGRAPH-181D9
U+181DA (98778) 𘇚 TANGUT IDEOGRAPH-181DA
U+181DB (98779) 𘇛 TANGUT IDEOGRAPH-181DB
U+181DC (98780) 𘇜 TANGUT IDEOGRAPH-181DC
U+181DD (98781) 𘇝 TANGUT IDEOGRAPH-181DD
U+181DE (98782) 𘇞 TANGUT IDEOGRAPH-181DE
U+181DF (98783) 𘇟 TANGUT IDEOGRAPH-181DF
U+181E0 (98784) 𘇠 TANGUT IDEOGRAPH-181E0
U+181E1 (98785) 𘇡 TANGUT IDEOGRAPH-181E1
U+181E2 (98786) 𘇢 TANGUT IDEOGRAPH-181E2
U+181E3 (98787) 𘇣 TANGUT IDEOGRAPH-181E3
U+181E4 (98788) 𘇤 TANGUT IDEOGRAPH-181E4
U+181E5 (98789) 𘇥 TANGUT IDEOGRAPH-181E5
U+181E6 (98790) 𘇦 TANGUT IDEOGRAPH-181E6
U+181E7 (98791) 𘇧 TANGUT IDEOGRAPH-181E7
U+181E8 (98792) 𘇨 TANGUT IDEOGRAPH-181E8
U+181E9 (98793) 𘇩 TANGUT IDEOGRAPH-181E9
U+181EA (98794) 𘇪 TANGUT IDEOGRAPH-181EA
U+181EB (98795) 𘇫 TANGUT IDEOGRAPH-181EB
U+181EC (98796) 𘇬 TANGUT IDEOGRAPH-181EC
U+181ED (98797) 𘇭 TANGUT IDEOGRAPH-181ED
U+181EE (98798) 𘇮 TANGUT IDEOGRAPH-181EE
U+181EF (98799) 𘇯 TANGUT IDEOGRAPH-181EF
U+181F0 (98800) 𘇰 TANGUT IDEOGRAPH-181F0
U+181F1 (98801) 𘇱 TANGUT IDEOGRAPH-181F1
U+181F2 (98802) 𘇲 TANGUT IDEOGRAPH-181F2
U+181F3 (98803) 𘇳 TANGUT IDEOGRAPH-181F3
U+181F4 (98804) 𘇴 TANGUT IDEOGRAPH-181F4
U+181F5 (98805) 𘇵 TANGUT IDEOGRAPH-181F5
U+181F6 (98806) 𘇶 TANGUT IDEOGRAPH-181F6
U+181F7 (98807) 𘇷 TANGUT IDEOGRAPH-181F7
U+181F8 (98808) 𘇸 TANGUT IDEOGRAPH-181F8
U+181F9 (98809) 𘇹 TANGUT IDEOGRAPH-181F9
U+181FA (98810) 𘇺 TANGUT IDEOGRAPH-181FA
U+181FB (98811) 𘇻 TANGUT IDEOGRAPH-181FB
U+181FC (98812) 𘇼 TANGUT IDEOGRAPH-181FC
U+181FD (98813) 𘇽 TANGUT IDEOGRAPH-181FD
U+181FE (98814) 𘇾 TANGUT IDEOGRAPH-181FE
U+181FF (98815) 𘇿 TANGUT IDEOGRAPH-181FF
U+18200 (98816) 𘈀 TANGUT IDEOGRAPH-18200
U+18201 (98817) 𘈁 TANGUT IDEOGRAPH-18201
U+18202 (98818) 𘈂 TANGUT IDEOGRAPH-18202
U+18203 (98819) 𘈃 TANGUT IDEOGRAPH-18203
U+18204 (98820) 𘈄 TANGUT IDEOGRAPH-18204
U+18205 (98821) 𘈅 TANGUT IDEOGRAPH-18205
U+18206 (98822) 𘈆 TANGUT IDEOGRAPH-18206
U+18207 (98823) 𘈇 TANGUT IDEOGRAPH-18207
U+18208 (98824) 𘈈 TANGUT IDEOGRAPH-18208
U+18209 (98825) 𘈉 TANGUT IDEOGRAPH-18209
U+1820A (98826) 𘈊 TANGUT IDEOGRAPH-1820A
U+1820B (98827) 𘈋 TANGUT IDEOGRAPH-1820B
U+1820C (98828) 𘈌 TANGUT IDEOGRAPH-1820C
U+1820D (98829) 𘈍 TANGUT IDEOGRAPH-1820D
U+1820E (98830) 𘈎 TANGUT IDEOGRAPH-1820E
U+1820F (98831) 𘈏 TANGUT IDEOGRAPH-1820F
U+18210 (98832) 𘈐 TANGUT IDEOGRAPH-18210
U+18211 (98833) 𘈑 TANGUT IDEOGRAPH-18211
U+18212 (98834) 𘈒 TANGUT IDEOGRAPH-18212
U+18213 (98835) 𘈓 TANGUT IDEOGRAPH-18213
U+18214 (98836) 𘈔 TANGUT IDEOGRAPH-18214
U+18215 (98837) 𘈕 TANGUT IDEOGRAPH-18215
U+18216 (98838) 𘈖 TANGUT IDEOGRAPH-18216
U+18217 (98839) 𘈗 TANGUT IDEOGRAPH-18217
U+18218 (98840) 𘈘 TANGUT IDEOGRAPH-18218
U+18219 (98841) 𘈙 TANGUT IDEOGRAPH-18219
U+1821A (98842) 𘈚 TANGUT IDEOGRAPH-1821A
U+1821B (98843) 𘈛 TANGUT IDEOGRAPH-1821B
U+1821C (98844) 𘈜 TANGUT IDEOGRAPH-1821C
U+1821D (98845) 𘈝 TANGUT IDEOGRAPH-1821D
U+1821E (98846) 𘈞 TANGUT IDEOGRAPH-1821E
U+1821F (98847) 𘈟 TANGUT IDEOGRAPH-1821F
U+18220 (98848) 𘈠 TANGUT IDEOGRAPH-18220
U+18221 (98849) 𘈡 TANGUT IDEOGRAPH-18221
U+18222 (98850) 𘈢 TANGUT IDEOGRAPH-18222
U+18223 (98851) 𘈣 TANGUT IDEOGRAPH-18223
U+18224 (98852) 𘈤 TANGUT IDEOGRAPH-18224
U+18225 (98853) 𘈥 TANGUT IDEOGRAPH-18225
U+18226 (98854) 𘈦 TANGUT IDEOGRAPH-18226
U+18227 (98855) 𘈧 TANGUT IDEOGRAPH-18227
U+18228 (98856) 𘈨 TANGUT IDEOGRAPH-18228
U+18229 (98857) 𘈩 TANGUT IDEOGRAPH-18229
U+1822A (98858) 𘈪 TANGUT IDEOGRAPH-1822A
U+1822B (98859) 𘈫 TANGUT IDEOGRAPH-1822B
U+1822C (98860) 𘈬 TANGUT IDEOGRAPH-1822C
U+1822D (98861) 𘈭 TANGUT IDEOGRAPH-1822D
U+1822E (98862) 𘈮 TANGUT IDEOGRAPH-1822E
U+1822F (98863) 𘈯 TANGUT IDEOGRAPH-1822F
U+18230 (98864) 𘈰 TANGUT IDEOGRAPH-18230
U+18231 (98865) 𘈱 TANGUT IDEOGRAPH-18231
U+18232 (98866) 𘈲 TANGUT IDEOGRAPH-18232
U+18233 (98867) 𘈳 TANGUT IDEOGRAPH-18233
U+18234 (98868) 𘈴 TANGUT IDEOGRAPH-18234
U+18235 (98869) 𘈵 TANGUT IDEOGRAPH-18235
U+18236 (98870) 𘈶 TANGUT IDEOGRAPH-18236
U+18237 (98871) 𘈷 TANGUT IDEOGRAPH-18237
U+18238 (98872) 𘈸 TANGUT IDEOGRAPH-18238
U+18239 (98873) 𘈹 TANGUT IDEOGRAPH-18239
U+1823A (98874) 𘈺 TANGUT IDEOGRAPH-1823A
U+1823B (98875) 𘈻 TANGUT IDEOGRAPH-1823B
U+1823C (98876) 𘈼 TANGUT IDEOGRAPH-1823C
U+1823D (98877) 𘈽 TANGUT IDEOGRAPH-1823D
U+1823E (98878) 𘈾 TANGUT IDEOGRAPH-1823E
U+1823F (98879) 𘈿 TANGUT IDEOGRAPH-1823F
U+18240 (98880) 𘉀 TANGUT IDEOGRAPH-18240
U+18241 (98881) 𘉁 TANGUT IDEOGRAPH-18241
U+18242 (98882) 𘉂 TANGUT IDEOGRAPH-18242
U+18243 (98883) 𘉃 TANGUT IDEOGRAPH-18243
U+18244 (98884) 𘉄 TANGUT IDEOGRAPH-18244
U+18245 (98885) 𘉅 TANGUT IDEOGRAPH-18245
U+18246 (98886) 𘉆 TANGUT IDEOGRAPH-18246
U+18247 (98887) 𘉇 TANGUT IDEOGRAPH-18247
U+18248 (98888) 𘉈 TANGUT IDEOGRAPH-18248
U+18249 (98889) 𘉉 TANGUT IDEOGRAPH-18249
U+1824A (98890) 𘉊 TANGUT IDEOGRAPH-1824A
U+1824B (98891) 𘉋 TANGUT IDEOGRAPH-1824B
U+1824C (98892) 𘉌 TANGUT IDEOGRAPH-1824C
U+1824D (98893) 𘉍 TANGUT IDEOGRAPH-1824D
U+1824E (98894) 𘉎 TANGUT IDEOGRAPH-1824E
U+1824F (98895) 𘉏 TANGUT IDEOGRAPH-1824F
U+18250 (98896) 𘉐 TANGUT IDEOGRAPH-18250
U+18251 (98897) 𘉑 TANGUT IDEOGRAPH-18251
U+18252 (98898) 𘉒 TANGUT IDEOGRAPH-18252
U+18253 (98899) 𘉓 TANGUT IDEOGRAPH-18253
U+18254 (98900) 𘉔 TANGUT IDEOGRAPH-18254
U+18255 (98901) 𘉕 TANGUT IDEOGRAPH-18255
U+18256 (98902) 𘉖 TANGUT IDEOGRAPH-18256
U+18257 (98903) 𘉗 TANGUT IDEOGRAPH-18257
U+18258 (98904) 𘉘 TANGUT IDEOGRAPH-18258
U+18259 (98905) 𘉙 TANGUT IDEOGRAPH-18259
U+1825A (98906) 𘉚 TANGUT IDEOGRAPH-1825A
U+1825B (98907) 𘉛 TANGUT IDEOGRAPH-1825B
U+1825C (98908) 𘉜 TANGUT IDEOGRAPH-1825C
U+1825D (98909) 𘉝 TANGUT IDEOGRAPH-1825D
U+1825E (98910) 𘉞 TANGUT IDEOGRAPH-1825E
U+1825F (98911) 𘉟 TANGUT IDEOGRAPH-1825F
U+18260 (98912) 𘉠 TANGUT IDEOGRAPH-18260
U+18261 (98913) 𘉡 TANGUT IDEOGRAPH-18261
U+18262 (98914) 𘉢 TANGUT IDEOGRAPH-18262
U+18263 (98915) 𘉣 TANGUT IDEOGRAPH-18263
U+18264 (98916) 𘉤 TANGUT IDEOGRAPH-18264
U+18265 (98917) 𘉥 TANGUT IDEOGRAPH-18265
U+18266 (98918) 𘉦 TANGUT IDEOGRAPH-18266
U+18267 (98919) 𘉧 TANGUT IDEOGRAPH-18267
U+18268 (98920) 𘉨 TANGUT IDEOGRAPH-18268
U+18269 (98921) 𘉩 TANGUT IDEOGRAPH-18269
U+1826A (98922) 𘉪 TANGUT IDEOGRAPH-1826A
U+1826B (98923) 𘉫 TANGUT IDEOGRAPH-1826B
U+1826C (98924) 𘉬 TANGUT IDEOGRAPH-1826C
U+1826D (98925) 𘉭 TANGUT IDEOGRAPH-1826D
U+1826E (98926) 𘉮 TANGUT IDEOGRAPH-1826E
U+1826F (98927) 𘉯 TANGUT IDEOGRAPH-1826F
U+18270 (98928) 𘉰 TANGUT IDEOGRAPH-18270
U+18271 (98929) 𘉱 TANGUT IDEOGRAPH-18271
U+18272 (98930) 𘉲 TANGUT IDEOGRAPH-18272
U+18273 (98931) 𘉳 TANGUT IDEOGRAPH-18273
U+18274 (98932) 𘉴 TANGUT IDEOGRAPH-18274
U+18275 (98933) 𘉵 TANGUT IDEOGRAPH-18275
U+18276 (98934) 𘉶 TANGUT IDEOGRAPH-18276
U+18277 (98935) 𘉷 TANGUT IDEOGRAPH-18277
U+18278 (98936) 𘉸 TANGUT IDEOGRAPH-18278
U+18279 (98937) 𘉹 TANGUT IDEOGRAPH-18279
U+1827A (98938) 𘉺 TANGUT IDEOGRAPH-1827A
U+1827B (98939) 𘉻 TANGUT IDEOGRAPH-1827B
U+1827C (98940) 𘉼 TANGUT IDEOGRAPH-1827C
U+1827D (98941) 𘉽 TANGUT IDEOGRAPH-1827D
U+1827E (98942) 𘉾 TANGUT IDEOGRAPH-1827E
U+1827F (98943) 𘉿 TANGUT IDEOGRAPH-1827F
U+18280 (98944) 𘊀 TANGUT IDEOGRAPH-18280
U+18281 (98945) 𘊁 TANGUT IDEOGRAPH-18281
U+18282 (98946) 𘊂 TANGUT IDEOGRAPH-18282
U+18283 (98947) 𘊃 TANGUT IDEOGRAPH-18283
U+18284 (98948) 𘊄 TANGUT IDEOGRAPH-18284
U+18285 (98949) 𘊅 TANGUT IDEOGRAPH-18285
U+18286 (98950) 𘊆 TANGUT IDEOGRAPH-18286
U+18287 (98951) 𘊇 TANGUT IDEOGRAPH-18287
U+18288 (98952) 𘊈 TANGUT IDEOGRAPH-18288
U+18289 (98953) 𘊉 TANGUT IDEOGRAPH-18289
U+1828A (98954) 𘊊 TANGUT IDEOGRAPH-1828A
U+1828B (98955) 𘊋 TANGUT IDEOGRAPH-1828B
U+1828C (98956) 𘊌 TANGUT IDEOGRAPH-1828C
U+1828D (98957) 𘊍 TANGUT IDEOGRAPH-1828D
U+1828E (98958) 𘊎 TANGUT IDEOGRAPH-1828E
U+1828F (98959) 𘊏 TANGUT IDEOGRAPH-1828F
U+18290 (98960) 𘊐 TANGUT IDEOGRAPH-18290
U+18291 (98961) 𘊑 TANGUT IDEOGRAPH-18291
U+18292 (98962) 𘊒 TANGUT IDEOGRAPH-18292
U+18293 (98963) 𘊓 TANGUT IDEOGRAPH-18293
U+18294 (98964) 𘊔 TANGUT IDEOGRAPH-18294
U+18295 (98965) 𘊕 TANGUT IDEOGRAPH-18295
U+18296 (98966) 𘊖 TANGUT IDEOGRAPH-18296
U+18297 (98967) 𘊗 TANGUT IDEOGRAPH-18297
U+18298 (98968) 𘊘 TANGUT IDEOGRAPH-18298
U+18299 (98969) 𘊙 TANGUT IDEOGRAPH-18299
U+1829A (98970) 𘊚 TANGUT IDEOGRAPH-1829A
U+1829B (98971) 𘊛 TANGUT IDEOGRAPH-1829B
U+1829C (98972) 𘊜 TANGUT IDEOGRAPH-1829C
U+1829D (98973) 𘊝 TANGUT IDEOGRAPH-1829D
U+1829E (98974) 𘊞 TANGUT IDEOGRAPH-1829E
U+1829F (98975) 𘊟 TANGUT IDEOGRAPH-1829F
U+182A0 (98976) 𘊠 TANGUT IDEOGRAPH-182A0
U+182A1 (98977) 𘊡 TANGUT IDEOGRAPH-182A1
U+182A2 (98978) 𘊢 TANGUT IDEOGRAPH-182A2
U+182A3 (98979) 𘊣 TANGUT IDEOGRAPH-182A3
U+182A4 (98980) 𘊤 TANGUT IDEOGRAPH-182A4
U+182A5 (98981) 𘊥 TANGUT IDEOGRAPH-182A5
U+182A6 (98982) 𘊦 TANGUT IDEOGRAPH-182A6
U+182A7 (98983) 𘊧 TANGUT IDEOGRAPH-182A7
U+182A8 (98984) 𘊨 TANGUT IDEOGRAPH-182A8
U+182A9 (98985) 𘊩 TANGUT IDEOGRAPH-182A9
U+182AA (98986) 𘊪 TANGUT IDEOGRAPH-182AA
U+182AB (98987) 𘊫 TANGUT IDEOGRAPH-182AB
U+182AC (98988) 𘊬 TANGUT IDEOGRAPH-182AC
U+182AD (98989) 𘊭 TANGUT IDEOGRAPH-182AD
U+182AE (98990) 𘊮 TANGUT IDEOGRAPH-182AE
U+182AF (98991) 𘊯 TANGUT IDEOGRAPH-182AF
U+182B0 (98992) 𘊰 TANGUT IDEOGRAPH-182B0
U+182B1 (98993) 𘊱 TANGUT IDEOGRAPH-182B1
U+182B2 (98994) 𘊲 TANGUT IDEOGRAPH-182B2
U+182B3 (98995) 𘊳 TANGUT IDEOGRAPH-182B3
U+182B4 (98996) 𘊴 TANGUT IDEOGRAPH-182B4
U+182B5 (98997) 𘊵 TANGUT IDEOGRAPH-182B5
U+182B6 (98998) 𘊶 TANGUT IDEOGRAPH-182B6
U+182B7 (98999) 𘊷 TANGUT IDEOGRAPH-182B7
U+182B8 (99000) 𘊸 TANGUT IDEOGRAPH-182B8
U+182B9 (99001) 𘊹 TANGUT IDEOGRAPH-182B9
U+182BA (99002) 𘊺 TANGUT IDEOGRAPH-182BA
U+182BB (99003) 𘊻 TANGUT IDEOGRAPH-182BB
U+182BC (99004) 𘊼 TANGUT IDEOGRAPH-182BC
U+182BD (99005) 𘊽 TANGUT IDEOGRAPH-182BD
U+182BE (99006) 𘊾 TANGUT IDEOGRAPH-182BE
U+182BF (99007) 𘊿 TANGUT IDEOGRAPH-182BF
U+182C0 (99008) 𘋀 TANGUT IDEOGRAPH-182C0
U+182C1 (99009) 𘋁 TANGUT IDEOGRAPH-182C1
U+182C2 (99010) 𘋂 TANGUT IDEOGRAPH-182C2
U+182C3 (99011) 𘋃 TANGUT IDEOGRAPH-182C3
U+182C4 (99012) 𘋄 TANGUT IDEOGRAPH-182C4
U+182C5 (99013) 𘋅 TANGUT IDEOGRAPH-182C5
U+182C6 (99014) 𘋆 TANGUT IDEOGRAPH-182C6
U+182C7 (99015) 𘋇 TANGUT IDEOGRAPH-182C7
U+182C8 (99016) 𘋈 TANGUT IDEOGRAPH-182C8
U+182C9 (99017) 𘋉 TANGUT IDEOGRAPH-182C9
U+182CA (99018) 𘋊 TANGUT IDEOGRAPH-182CA
U+182CB (99019) 𘋋 TANGUT IDEOGRAPH-182CB
U+182CC (99020) 𘋌 TANGUT IDEOGRAPH-182CC
U+182CD (99021) 𘋍 TANGUT IDEOGRAPH-182CD
U+182CE (99022) 𘋎 TANGUT IDEOGRAPH-182CE
U+182CF (99023) 𘋏 TANGUT IDEOGRAPH-182CF
U+182D0 (99024) 𘋐 TANGUT IDEOGRAPH-182D0
U+182D1 (99025) 𘋑 TANGUT IDEOGRAPH-182D1
U+182D2 (99026) 𘋒 TANGUT IDEOGRAPH-182D2
U+182D3 (99027) 𘋓 TANGUT IDEOGRAPH-182D3
U+182D4 (99028) 𘋔 TANGUT IDEOGRAPH-182D4
U+182D5 (99029) 𘋕 TANGUT IDEOGRAPH-182D5
U+182D6 (99030) 𘋖 TANGUT IDEOGRAPH-182D6
U+182D7 (99031) 𘋗 TANGUT IDEOGRAPH-182D7
U+182D8 (99032) 𘋘 TANGUT IDEOGRAPH-182D8
U+182D9 (99033) 𘋙 TANGUT IDEOGRAPH-182D9
U+182DA (99034) 𘋚 TANGUT IDEOGRAPH-182DA
U+182DB (99035) 𘋛 TANGUT IDEOGRAPH-182DB
U+182DC (99036) 𘋜 TANGUT IDEOGRAPH-182DC
U+182DD (99037) 𘋝 TANGUT IDEOGRAPH-182DD
U+182DE (99038) 𘋞 TANGUT IDEOGRAPH-182DE
U+182DF (99039) 𘋟 TANGUT IDEOGRAPH-182DF
U+182E0 (99040) 𘋠 TANGUT IDEOGRAPH-182E0
U+182E1 (99041) 𘋡 TANGUT IDEOGRAPH-182E1
U+182E2 (99042) 𘋢 TANGUT IDEOGRAPH-182E2
U+182E3 (99043) 𘋣 TANGUT IDEOGRAPH-182E3
U+182E4 (99044) 𘋤 TANGUT IDEOGRAPH-182E4
U+182E5 (99045) 𘋥 TANGUT IDEOGRAPH-182E5
U+182E6 (99046) 𘋦 TANGUT IDEOGRAPH-182E6
U+182E7 (99047) 𘋧 TANGUT IDEOGRAPH-182E7
U+182E8 (99048) 𘋨 TANGUT IDEOGRAPH-182E8
U+182E9 (99049) 𘋩 TANGUT IDEOGRAPH-182E9
U+182EA (99050) 𘋪 TANGUT IDEOGRAPH-182EA
U+182EB (99051) 𘋫 TANGUT IDEOGRAPH-182EB
U+182EC (99052) 𘋬 TANGUT IDEOGRAPH-182EC
U+182ED (99053) 𘋭 TANGUT IDEOGRAPH-182ED
U+182EE (99054) 𘋮 TANGUT IDEOGRAPH-182EE
U+182EF (99055) 𘋯 TANGUT IDEOGRAPH-182EF
U+182F0 (99056) 𘋰 TANGUT IDEOGRAPH-182F0
U+182F1 (99057) 𘋱 TANGUT IDEOGRAPH-182F1
U+182F2 (99058) 𘋲 TANGUT IDEOGRAPH-182F2
U+182F3 (99059) 𘋳 TANGUT IDEOGRAPH-182F3
U+182F4 (99060) 𘋴 TANGUT IDEOGRAPH-182F4
U+182F5 (99061) 𘋵 TANGUT IDEOGRAPH-182F5
U+182F6 (99062) 𘋶 TANGUT IDEOGRAPH-182F6
U+182F7 (99063) 𘋷 TANGUT IDEOGRAPH-182F7
U+182F8 (99064) 𘋸 TANGUT IDEOGRAPH-182F8
U+182F9 (99065) 𘋹 TANGUT IDEOGRAPH-182F9
U+182FA (99066) 𘋺 TANGUT IDEOGRAPH-182FA
U+182FB (99067) 𘋻 TANGUT IDEOGRAPH-182FB
U+182FC (99068) 𘋼 TANGUT IDEOGRAPH-182FC
U+182FD (99069) 𘋽 TANGUT IDEOGRAPH-182FD
U+182FE (99070) 𘋾 TANGUT IDEOGRAPH-182FE
U+182FF (99071) 𘋿 TANGUT IDEOGRAPH-182FF
U+18300 (99072) 𘌀 TANGUT IDEOGRAPH-18300
U+18301 (99073) 𘌁 TANGUT IDEOGRAPH-18301
U+18302 (99074) 𘌂 TANGUT IDEOGRAPH-18302
U+18303 (99075) 𘌃 TANGUT IDEOGRAPH-18303
U+18304 (99076) 𘌄 TANGUT IDEOGRAPH-18304
U+18305 (99077) 𘌅 TANGUT IDEOGRAPH-18305
U+18306 (99078) 𘌆 TANGUT IDEOGRAPH-18306
U+18307 (99079) 𘌇 TANGUT IDEOGRAPH-18307
U+18308 (99080) 𘌈 TANGUT IDEOGRAPH-18308
U+18309 (99081) 𘌉 TANGUT IDEOGRAPH-18309
U+1830A (99082) 𘌊 TANGUT IDEOGRAPH-1830A
U+1830B (99083) 𘌋 TANGUT IDEOGRAPH-1830B
U+1830C (99084) 𘌌 TANGUT IDEOGRAPH-1830C
U+1830D (99085) 𘌍 TANGUT IDEOGRAPH-1830D
U+1830E (99086) 𘌎 TANGUT IDEOGRAPH-1830E
U+1830F (99087) 𘌏 TANGUT IDEOGRAPH-1830F
U+18310 (99088) 𘌐 TANGUT IDEOGRAPH-18310
U+18311 (99089) 𘌑 TANGUT IDEOGRAPH-18311
U+18312 (99090) 𘌒 TANGUT IDEOGRAPH-18312
U+18313 (99091) 𘌓 TANGUT IDEOGRAPH-18313
U+18314 (99092) 𘌔 TANGUT IDEOGRAPH-18314
U+18315 (99093) 𘌕 TANGUT IDEOGRAPH-18315
U+18316 (99094) 𘌖 TANGUT IDEOGRAPH-18316
U+18317 (99095) 𘌗 TANGUT IDEOGRAPH-18317
U+18318 (99096) 𘌘 TANGUT IDEOGRAPH-18318
U+18319 (99097) 𘌙 TANGUT IDEOGRAPH-18319
U+1831A (99098) 𘌚 TANGUT IDEOGRAPH-1831A
U+1831B (99099) 𘌛 TANGUT IDEOGRAPH-1831B
U+1831C (99100) 𘌜 TANGUT IDEOGRAPH-1831C
U+1831D (99101) 𘌝 TANGUT IDEOGRAPH-1831D
U+1831E (99102) 𘌞 TANGUT IDEOGRAPH-1831E
U+1831F (99103) 𘌟 TANGUT IDEOGRAPH-1831F
U+18320 (99104) 𘌠 TANGUT IDEOGRAPH-18320
U+18321 (99105) 𘌡 TANGUT IDEOGRAPH-18321
U+18322 (99106) 𘌢 TANGUT IDEOGRAPH-18322
U+18323 (99107) 𘌣 TANGUT IDEOGRAPH-18323
U+18324 (99108) 𘌤 TANGUT IDEOGRAPH-18324
U+18325 (99109) 𘌥 TANGUT IDEOGRAPH-18325
U+18326 (99110) 𘌦 TANGUT IDEOGRAPH-18326
U+18327 (99111) 𘌧 TANGUT IDEOGRAPH-18327
U+18328 (99112) 𘌨 TANGUT IDEOGRAPH-18328
U+18329 (99113) 𘌩 TANGUT IDEOGRAPH-18329
U+1832A (99114) 𘌪 TANGUT IDEOGRAPH-1832A
U+1832B (99115) 𘌫 TANGUT IDEOGRAPH-1832B
U+1832C (99116) 𘌬 TANGUT IDEOGRAPH-1832C
U+1832D (99117) 𘌭 TANGUT IDEOGRAPH-1832D
U+1832E (99118) 𘌮 TANGUT IDEOGRAPH-1832E
U+1832F (99119) 𘌯 TANGUT IDEOGRAPH-1832F
U+18330 (99120) 𘌰 TANGUT IDEOGRAPH-18330
U+18331 (99121) 𘌱 TANGUT IDEOGRAPH-18331
U+18332 (99122) 𘌲 TANGUT IDEOGRAPH-18332
U+18333 (99123) 𘌳 TANGUT IDEOGRAPH-18333
U+18334 (99124) 𘌴 TANGUT IDEOGRAPH-18334
U+18335 (99125) 𘌵 TANGUT IDEOGRAPH-18335
U+18336 (99126) 𘌶 TANGUT IDEOGRAPH-18336
U+18337 (99127) 𘌷 TANGUT IDEOGRAPH-18337
U+18338 (99128) 𘌸 TANGUT IDEOGRAPH-18338
U+18339 (99129) 𘌹 TANGUT IDEOGRAPH-18339
U+1833A (99130) 𘌺 TANGUT IDEOGRAPH-1833A
U+1833B (99131) 𘌻 TANGUT IDEOGRAPH-1833B
U+1833C (99132) 𘌼 TANGUT IDEOGRAPH-1833C
U+1833D (99133) 𘌽 TANGUT IDEOGRAPH-1833D
U+1833E (99134) 𘌾 TANGUT IDEOGRAPH-1833E
U+1833F (99135) 𘌿 TANGUT IDEOGRAPH-1833F
U+18340 (99136) 𘍀 TANGUT IDEOGRAPH-18340
U+18341 (99137) 𘍁 TANGUT IDEOGRAPH-18341
U+18342 (99138) 𘍂 TANGUT IDEOGRAPH-18342
U+18343 (99139) 𘍃 TANGUT IDEOGRAPH-18343
U+18344 (99140) 𘍄 TANGUT IDEOGRAPH-18344
U+18345 (99141) 𘍅 TANGUT IDEOGRAPH-18345
U+18346 (99142) 𘍆 TANGUT IDEOGRAPH-18346
U+18347 (99143) 𘍇 TANGUT IDEOGRAPH-18347
U+18348 (99144) 𘍈 TANGUT IDEOGRAPH-18348
U+18349 (99145) 𘍉 TANGUT IDEOGRAPH-18349
U+1834A (99146) 𘍊 TANGUT IDEOGRAPH-1834A
U+1834B (99147) 𘍋 TANGUT IDEOGRAPH-1834B
U+1834C (99148) 𘍌 TANGUT IDEOGRAPH-1834C
U+1834D (99149) 𘍍 TANGUT IDEOGRAPH-1834D
U+1834E (99150) 𘍎 TANGUT IDEOGRAPH-1834E
U+1834F (99151) 𘍏 TANGUT IDEOGRAPH-1834F
U+18350 (99152) 𘍐 TANGUT IDEOGRAPH-18350
U+18351 (99153) 𘍑 TANGUT IDEOGRAPH-18351
U+18352 (99154) 𘍒 TANGUT IDEOGRAPH-18352
U+18353 (99155) 𘍓 TANGUT IDEOGRAPH-18353
U+18354 (99156) 𘍔 TANGUT IDEOGRAPH-18354
U+18355 (99157) 𘍕 TANGUT IDEOGRAPH-18355
U+18356 (99158) 𘍖 TANGUT IDEOGRAPH-18356
U+18357 (99159) 𘍗 TANGUT IDEOGRAPH-18357
U+18358 (99160) 𘍘 TANGUT IDEOGRAPH-18358
U+18359 (99161) 𘍙 TANGUT IDEOGRAPH-18359
U+1835A (99162) 𘍚 TANGUT IDEOGRAPH-1835A
U+1835B (99163) 𘍛 TANGUT IDEOGRAPH-1835B
U+1835C (99164) 𘍜 TANGUT IDEOGRAPH-1835C
U+1835D (99165) 𘍝 TANGUT IDEOGRAPH-1835D
U+1835E (99166) 𘍞 TANGUT IDEOGRAPH-1835E
U+1835F (99167) 𘍟 TANGUT IDEOGRAPH-1835F
U+18360 (99168) 𘍠 TANGUT IDEOGRAPH-18360
U+18361 (99169) 𘍡 TANGUT IDEOGRAPH-18361
U+18362 (99170) 𘍢 TANGUT IDEOGRAPH-18362
U+18363 (99171) 𘍣 TANGUT IDEOGRAPH-18363
U+18364 (99172) 𘍤 TANGUT IDEOGRAPH-18364
U+18365 (99173) 𘍥 TANGUT IDEOGRAPH-18365
U+18366 (99174) 𘍦 TANGUT IDEOGRAPH-18366
U+18367 (99175) 𘍧 TANGUT IDEOGRAPH-18367
U+18368 (99176) 𘍨 TANGUT IDEOGRAPH-18368
U+18369 (99177) 𘍩 TANGUT IDEOGRAPH-18369
U+1836A (99178) 𘍪 TANGUT IDEOGRAPH-1836A
U+1836B (99179) 𘍫 TANGUT IDEOGRAPH-1836B
U+1836C (99180) 𘍬 TANGUT IDEOGRAPH-1836C
U+1836D (99181) 𘍭 TANGUT IDEOGRAPH-1836D
U+1836E (99182) 𘍮 TANGUT IDEOGRAPH-1836E
U+1836F (99183) 𘍯 TANGUT IDEOGRAPH-1836F
U+18370 (99184) 𘍰 TANGUT IDEOGRAPH-18370
U+18371 (99185) 𘍱 TANGUT IDEOGRAPH-18371
U+18372 (99186) 𘍲 TANGUT IDEOGRAPH-18372
U+18373 (99187) 𘍳 TANGUT IDEOGRAPH-18373
U+18374 (99188) 𘍴 TANGUT IDEOGRAPH-18374
U+18375 (99189) 𘍵 TANGUT IDEOGRAPH-18375
U+18376 (99190) 𘍶 TANGUT IDEOGRAPH-18376
U+18377 (99191) 𘍷 TANGUT IDEOGRAPH-18377
U+18378 (99192) 𘍸 TANGUT IDEOGRAPH-18378
U+18379 (99193) 𘍹 TANGUT IDEOGRAPH-18379
U+1837A (99194) 𘍺 TANGUT IDEOGRAPH-1837A
U+1837B (99195) 𘍻 TANGUT IDEOGRAPH-1837B
U+1837C (99196) 𘍼 TANGUT IDEOGRAPH-1837C
U+1837D (99197) 𘍽 TANGUT IDEOGRAPH-1837D
U+1837E (99198) 𘍾 TANGUT IDEOGRAPH-1837E
U+1837F (99199) 𘍿 TANGUT IDEOGRAPH-1837F
U+18380 (99200) 𘎀 TANGUT IDEOGRAPH-18380
U+18381 (99201) 𘎁 TANGUT IDEOGRAPH-18381
U+18382 (99202) 𘎂 TANGUT IDEOGRAPH-18382
U+18383 (99203) 𘎃 TANGUT IDEOGRAPH-18383
U+18384 (99204) 𘎄 TANGUT IDEOGRAPH-18384
U+18385 (99205) 𘎅 TANGUT IDEOGRAPH-18385
U+18386 (99206) 𘎆 TANGUT IDEOGRAPH-18386
U+18387 (99207) 𘎇 TANGUT IDEOGRAPH-18387
U+18388 (99208) 𘎈 TANGUT IDEOGRAPH-18388
U+18389 (99209) 𘎉 TANGUT IDEOGRAPH-18389
U+1838A (99210) 𘎊 TANGUT IDEOGRAPH-1838A
U+1838B (99211) 𘎋 TANGUT IDEOGRAPH-1838B
U+1838C (99212) 𘎌 TANGUT IDEOGRAPH-1838C
U+1838D (99213) 𘎍 TANGUT IDEOGRAPH-1838D
U+1838E (99214) 𘎎 TANGUT IDEOGRAPH-1838E
U+1838F (99215) 𘎏 TANGUT IDEOGRAPH-1838F
U+18390 (99216) 𘎐 TANGUT IDEOGRAPH-18390
U+18391 (99217) 𘎑 TANGUT IDEOGRAPH-18391
U+18392 (99218) 𘎒 TANGUT IDEOGRAPH-18392
U+18393 (99219) 𘎓 TANGUT IDEOGRAPH-18393
U+18394 (99220) 𘎔 TANGUT IDEOGRAPH-18394
U+18395 (99221) 𘎕 TANGUT IDEOGRAPH-18395
U+18396 (99222) 𘎖 TANGUT IDEOGRAPH-18396
U+18397 (99223) 𘎗 TANGUT IDEOGRAPH-18397
U+18398 (99224) 𘎘 TANGUT IDEOGRAPH-18398
U+18399 (99225) 𘎙 TANGUT IDEOGRAPH-18399
U+1839A (99226) 𘎚 TANGUT IDEOGRAPH-1839A
U+1839B (99227) 𘎛 TANGUT IDEOGRAPH-1839B
U+1839C (99228) 𘎜 TANGUT IDEOGRAPH-1839C
U+1839D (99229) 𘎝 TANGUT IDEOGRAPH-1839D
U+1839E (99230) 𘎞 TANGUT IDEOGRAPH-1839E
U+1839F (99231) 𘎟 TANGUT IDEOGRAPH-1839F
U+183A0 (99232) 𘎠 TANGUT IDEOGRAPH-183A0
U+183A1 (99233) 𘎡 TANGUT IDEOGRAPH-183A1
U+183A2 (99234) 𘎢 TANGUT IDEOGRAPH-183A2
U+183A3 (99235) 𘎣 TANGUT IDEOGRAPH-183A3
U+183A4 (99236) 𘎤 TANGUT IDEOGRAPH-183A4
U+183A5 (99237) 𘎥 TANGUT IDEOGRAPH-183A5
U+183A6 (99238) 𘎦 TANGUT IDEOGRAPH-183A6
U+183A7 (99239) 𘎧 TANGUT IDEOGRAPH-183A7
U+183A8 (99240) 𘎨 TANGUT IDEOGRAPH-183A8
U+183A9 (99241) 𘎩 TANGUT IDEOGRAPH-183A9
U+183AA (99242) 𘎪 TANGUT IDEOGRAPH-183AA
U+183AB (99243) 𘎫 TANGUT IDEOGRAPH-183AB
U+183AC (99244) 𘎬 TANGUT IDEOGRAPH-183AC
U+183AD (99245) 𘎭 TANGUT IDEOGRAPH-183AD
U+183AE (99246) 𘎮 TANGUT IDEOGRAPH-183AE
U+183AF (99247) 𘎯 TANGUT IDEOGRAPH-183AF
U+183B0 (99248) 𘎰 TANGUT IDEOGRAPH-183B0
U+183B1 (99249) 𘎱 TANGUT IDEOGRAPH-183B1
U+183B2 (99250) 𘎲 TANGUT IDEOGRAPH-183B2
U+183B3 (99251) 𘎳 TANGUT IDEOGRAPH-183B3
U+183B4 (99252) 𘎴 TANGUT IDEOGRAPH-183B4
U+183B5 (99253) 𘎵 TANGUT IDEOGRAPH-183B5
U+183B6 (99254) 𘎶 TANGUT IDEOGRAPH-183B6
U+183B7 (99255) 𘎷 TANGUT IDEOGRAPH-183B7
U+183B8 (99256) 𘎸 TANGUT IDEOGRAPH-183B8
U+183B9 (99257) 𘎹 TANGUT IDEOGRAPH-183B9
U+183BA (99258) 𘎺 TANGUT IDEOGRAPH-183BA
U+183BB (99259) 𘎻 TANGUT IDEOGRAPH-183BB
U+183BC (99260) 𘎼 TANGUT IDEOGRAPH-183BC
U+183BD (99261) 𘎽 TANGUT IDEOGRAPH-183BD
U+183BE (99262) 𘎾 TANGUT IDEOGRAPH-183BE
U+183BF (99263) 𘎿 TANGUT IDEOGRAPH-183BF
U+183C0 (99264) 𘏀 TANGUT IDEOGRAPH-183C0
U+183C1 (99265) 𘏁 TANGUT IDEOGRAPH-183C1
U+183C2 (99266) 𘏂 TANGUT IDEOGRAPH-183C2
U+183C3 (99267) 𘏃 TANGUT IDEOGRAPH-183C3
U+183C4 (99268) 𘏄 TANGUT IDEOGRAPH-183C4
U+183C5 (99269) 𘏅 TANGUT IDEOGRAPH-183C5
U+183C6 (99270) 𘏆 TANGUT IDEOGRAPH-183C6
U+183C7 (99271) 𘏇 TANGUT IDEOGRAPH-183C7
U+183C8 (99272) 𘏈 TANGUT IDEOGRAPH-183C8
U+183C9 (99273) 𘏉 TANGUT IDEOGRAPH-183C9
U+183CA (99274) 𘏊 TANGUT IDEOGRAPH-183CA
U+183CB (99275) 𘏋 TANGUT IDEOGRAPH-183CB
U+183CC (99276) 𘏌 TANGUT IDEOGRAPH-183CC
U+183CD (99277) 𘏍 TANGUT IDEOGRAPH-183CD
U+183CE (99278) 𘏎 TANGUT IDEOGRAPH-183CE
U+183CF (99279) 𘏏 TANGUT IDEOGRAPH-183CF
U+183D0 (99280) 𘏐 TANGUT IDEOGRAPH-183D0
U+183D1 (99281) 𘏑 TANGUT IDEOGRAPH-183D1
U+183D2 (99282) 𘏒 TANGUT IDEOGRAPH-183D2
U+183D3 (99283) 𘏓 TANGUT IDEOGRAPH-183D3
U+183D4 (99284) 𘏔 TANGUT IDEOGRAPH-183D4
U+183D5 (99285) 𘏕 TANGUT IDEOGRAPH-183D5
U+183D6 (99286) 𘏖 TANGUT IDEOGRAPH-183D6
U+183D7 (99287) 𘏗 TANGUT IDEOGRAPH-183D7
U+183D8 (99288) 𘏘 TANGUT IDEOGRAPH-183D8
U+183D9 (99289) 𘏙 TANGUT IDEOGRAPH-183D9
U+183DA (99290) 𘏚 TANGUT IDEOGRAPH-183DA
U+183DB (99291) 𘏛 TANGUT IDEOGRAPH-183DB
U+183DC (99292) 𘏜 TANGUT IDEOGRAPH-183DC
U+183DD (99293) 𘏝 TANGUT IDEOGRAPH-183DD
U+183DE (99294) 𘏞 TANGUT IDEOGRAPH-183DE
U+183DF (99295) 𘏟 TANGUT IDEOGRAPH-183DF
U+183E0 (99296) 𘏠 TANGUT IDEOGRAPH-183E0
U+183E1 (99297) 𘏡 TANGUT IDEOGRAPH-183E1
U+183E2 (99298) 𘏢 TANGUT IDEOGRAPH-183E2
U+183E3 (99299) 𘏣 TANGUT IDEOGRAPH-183E3
U+183E4 (99300) 𘏤 TANGUT IDEOGRAPH-183E4
U+183E5 (99301) 𘏥 TANGUT IDEOGRAPH-183E5
U+183E6 (99302) 𘏦 TANGUT IDEOGRAPH-183E6
U+183E7 (99303) 𘏧 TANGUT IDEOGRAPH-183E7
U+183E8 (99304) 𘏨 TANGUT IDEOGRAPH-183E8
U+183E9 (99305) 𘏩 TANGUT IDEOGRAPH-183E9
U+183EA (99306) 𘏪 TANGUT IDEOGRAPH-183EA
U+183EB (99307) 𘏫 TANGUT IDEOGRAPH-183EB
U+183EC (99308) 𘏬 TANGUT IDEOGRAPH-183EC
U+183ED (99309) 𘏭 TANGUT IDEOGRAPH-183ED
U+183EE (99310) 𘏮 TANGUT IDEOGRAPH-183EE
U+183EF (99311) 𘏯 TANGUT IDEOGRAPH-183EF
U+183F0 (99312) 𘏰 TANGUT IDEOGRAPH-183F0
U+183F1 (99313) 𘏱 TANGUT IDEOGRAPH-183F1
U+183F2 (99314) 𘏲 TANGUT IDEOGRAPH-183F2
U+183F3 (99315) 𘏳 TANGUT IDEOGRAPH-183F3
U+183F4 (99316) 𘏴 TANGUT IDEOGRAPH-183F4
U+183F5 (99317) 𘏵 TANGUT IDEOGRAPH-183F5
U+183F6 (99318) 𘏶 TANGUT IDEOGRAPH-183F6
U+183F7 (99319) 𘏷 TANGUT IDEOGRAPH-183F7
U+183F8 (99320) 𘏸 TANGUT IDEOGRAPH-183F8
U+183F9 (99321) 𘏹 TANGUT IDEOGRAPH-183F9
U+183FA (99322) 𘏺 TANGUT IDEOGRAPH-183FA
U+183FB (99323) 𘏻 TANGUT IDEOGRAPH-183FB
U+183FC (99324) 𘏼 TANGUT IDEOGRAPH-183FC
U+183FD (99325) 𘏽 TANGUT IDEOGRAPH-183FD
U+183FE (99326) 𘏾 TANGUT IDEOGRAPH-183FE
U+183FF (99327) 𘏿 TANGUT IDEOGRAPH-183FF
U+18400 (99328) 𘐀 TANGUT IDEOGRAPH-18400
U+18401 (99329) 𘐁 TANGUT IDEOGRAPH-18401
U+18402 (99330) 𘐂 TANGUT IDEOGRAPH-18402
U+18403 (99331) 𘐃 TANGUT IDEOGRAPH-18403
U+18404 (99332) 𘐄 TANGUT IDEOGRAPH-18404
U+18405 (99333) 𘐅 TANGUT IDEOGRAPH-18405
U+18406 (99334) 𘐆 TANGUT IDEOGRAPH-18406
U+18407 (99335) 𘐇 TANGUT IDEOGRAPH-18407
U+18408 (99336) 𘐈 TANGUT IDEOGRAPH-18408
U+18409 (99337) 𘐉 TANGUT IDEOGRAPH-18409
U+1840A (99338) 𘐊 TANGUT IDEOGRAPH-1840A
U+1840B (99339) 𘐋 TANGUT IDEOGRAPH-1840B
U+1840C (99340) 𘐌 TANGUT IDEOGRAPH-1840C
U+1840D (99341) 𘐍 TANGUT IDEOGRAPH-1840D
U+1840E (99342) 𘐎 TANGUT IDEOGRAPH-1840E
U+1840F (99343) 𘐏 TANGUT IDEOGRAPH-1840F
U+18410 (99344) 𘐐 TANGUT IDEOGRAPH-18410
U+18411 (99345) 𘐑 TANGUT IDEOGRAPH-18411
U+18412 (99346) 𘐒 TANGUT IDEOGRAPH-18412
U+18413 (99347) 𘐓 TANGUT IDEOGRAPH-18413
U+18414 (99348) 𘐔 TANGUT IDEOGRAPH-18414
U+18415 (99349) 𘐕 TANGUT IDEOGRAPH-18415
U+18416 (99350) 𘐖 TANGUT IDEOGRAPH-18416
U+18417 (99351) 𘐗 TANGUT IDEOGRAPH-18417
U+18418 (99352) 𘐘 TANGUT IDEOGRAPH-18418
U+18419 (99353) 𘐙 TANGUT IDEOGRAPH-18419
U+1841A (99354) 𘐚 TANGUT IDEOGRAPH-1841A
U+1841B (99355) 𘐛 TANGUT IDEOGRAPH-1841B
U+1841C (99356) 𘐜 TANGUT IDEOGRAPH-1841C
U+1841D (99357) 𘐝 TANGUT IDEOGRAPH-1841D
U+1841E (99358) 𘐞 TANGUT IDEOGRAPH-1841E
U+1841F (99359) 𘐟 TANGUT IDEOGRAPH-1841F
U+18420 (99360) 𘐠 TANGUT IDEOGRAPH-18420
U+18421 (99361) 𘐡 TANGUT IDEOGRAPH-18421
U+18422 (99362) 𘐢 TANGUT IDEOGRAPH-18422
U+18423 (99363) 𘐣 TANGUT IDEOGRAPH-18423
U+18424 (99364) 𘐤 TANGUT IDEOGRAPH-18424
U+18425 (99365) 𘐥 TANGUT IDEOGRAPH-18425
U+18426 (99366) 𘐦 TANGUT IDEOGRAPH-18426
U+18427 (99367) 𘐧 TANGUT IDEOGRAPH-18427
U+18428 (99368) 𘐨 TANGUT IDEOGRAPH-18428
U+18429 (99369) 𘐩 TANGUT IDEOGRAPH-18429
U+1842A (99370) 𘐪 TANGUT IDEOGRAPH-1842A
U+1842B (99371) 𘐫 TANGUT IDEOGRAPH-1842B
U+1842C (99372) 𘐬 TANGUT IDEOGRAPH-1842C
U+1842D (99373) 𘐭 TANGUT IDEOGRAPH-1842D
U+1842E (99374) 𘐮 TANGUT IDEOGRAPH-1842E
U+1842F (99375) 𘐯 TANGUT IDEOGRAPH-1842F
U+18430 (99376) 𘐰 TANGUT IDEOGRAPH-18430
U+18431 (99377) 𘐱 TANGUT IDEOGRAPH-18431
U+18432 (99378) 𘐲 TANGUT IDEOGRAPH-18432
U+18433 (99379) 𘐳 TANGUT IDEOGRAPH-18433
U+18434 (99380) 𘐴 TANGUT IDEOGRAPH-18434
U+18435 (99381) 𘐵 TANGUT IDEOGRAPH-18435
U+18436 (99382) 𘐶 TANGUT IDEOGRAPH-18436
U+18437 (99383) 𘐷 TANGUT IDEOGRAPH-18437
U+18438 (99384) 𘐸 TANGUT IDEOGRAPH-18438
U+18439 (99385) 𘐹 TANGUT IDEOGRAPH-18439
U+1843A (99386) 𘐺 TANGUT IDEOGRAPH-1843A
U+1843B (99387) 𘐻 TANGUT IDEOGRAPH-1843B
U+1843C (99388) 𘐼 TANGUT IDEOGRAPH-1843C
U+1843D (99389) 𘐽 TANGUT IDEOGRAPH-1843D
U+1843E (99390) 𘐾 TANGUT IDEOGRAPH-1843E
U+1843F (99391) 𘐿 TANGUT IDEOGRAPH-1843F
U+18440 (99392) 𘑀 TANGUT IDEOGRAPH-18440
U+18441 (99393) 𘑁 TANGUT IDEOGRAPH-18441
U+18442 (99394) 𘑂 TANGUT IDEOGRAPH-18442
U+18443 (99395) 𘑃 TANGUT IDEOGRAPH-18443
U+18444 (99396) 𘑄 TANGUT IDEOGRAPH-18444
U+18445 (99397) 𘑅 TANGUT IDEOGRAPH-18445
U+18446 (99398) 𘑆 TANGUT IDEOGRAPH-18446
U+18447 (99399) 𘑇 TANGUT IDEOGRAPH-18447
U+18448 (99400) 𘑈 TANGUT IDEOGRAPH-18448
U+18449 (99401) 𘑉 TANGUT IDEOGRAPH-18449
U+1844A (99402) 𘑊 TANGUT IDEOGRAPH-1844A
U+1844B (99403) 𘑋 TANGUT IDEOGRAPH-1844B
U+1844C (99404) 𘑌 TANGUT IDEOGRAPH-1844C
U+1844D (99405) 𘑍 TANGUT IDEOGRAPH-1844D
U+1844E (99406) 𘑎 TANGUT IDEOGRAPH-1844E
U+1844F (99407) 𘑏 TANGUT IDEOGRAPH-1844F
U+18450 (99408) 𘑐 TANGUT IDEOGRAPH-18450
U+18451 (99409) 𘑑 TANGUT IDEOGRAPH-18451
U+18452 (99410) 𘑒 TANGUT IDEOGRAPH-18452
U+18453 (99411) 𘑓 TANGUT IDEOGRAPH-18453
U+18454 (99412) 𘑔 TANGUT IDEOGRAPH-18454
U+18455 (99413) 𘑕 TANGUT IDEOGRAPH-18455
U+18456 (99414) 𘑖 TANGUT IDEOGRAPH-18456
U+18457 (99415) 𘑗 TANGUT IDEOGRAPH-18457
U+18458 (99416) 𘑘 TANGUT IDEOGRAPH-18458
U+18459 (99417) 𘑙 TANGUT IDEOGRAPH-18459
U+1845A (99418) 𘑚 TANGUT IDEOGRAPH-1845A
U+1845B (99419) 𘑛 TANGUT IDEOGRAPH-1845B
U+1845C (99420) 𘑜 TANGUT IDEOGRAPH-1845C
U+1845D (99421) 𘑝 TANGUT IDEOGRAPH-1845D
U+1845E (99422) 𘑞 TANGUT IDEOGRAPH-1845E
U+1845F (99423) 𘑟 TANGUT IDEOGRAPH-1845F
U+18460 (99424) 𘑠 TANGUT IDEOGRAPH-18460
U+18461 (99425) 𘑡 TANGUT IDEOGRAPH-18461
U+18462 (99426) 𘑢 TANGUT IDEOGRAPH-18462
U+18463 (99427) 𘑣 TANGUT IDEOGRAPH-18463
U+18464 (99428) 𘑤 TANGUT IDEOGRAPH-18464
U+18465 (99429) 𘑥 TANGUT IDEOGRAPH-18465
U+18466 (99430) 𘑦 TANGUT IDEOGRAPH-18466
U+18467 (99431) 𘑧 TANGUT IDEOGRAPH-18467
U+18468 (99432) 𘑨 TANGUT IDEOGRAPH-18468
U+18469 (99433) 𘑩 TANGUT IDEOGRAPH-18469
U+1846A (99434) 𘑪 TANGUT IDEOGRAPH-1846A
U+1846B (99435) 𘑫 TANGUT IDEOGRAPH-1846B
U+1846C (99436) 𘑬 TANGUT IDEOGRAPH-1846C
U+1846D (99437) 𘑭 TANGUT IDEOGRAPH-1846D
U+1846E (99438) 𘑮 TANGUT IDEOGRAPH-1846E
U+1846F (99439) 𘑯 TANGUT IDEOGRAPH-1846F
U+18470 (99440) 𘑰 TANGUT IDEOGRAPH-18470
U+18471 (99441) 𘑱 TANGUT IDEOGRAPH-18471
U+18472 (99442) 𘑲 TANGUT IDEOGRAPH-18472
U+18473 (99443) 𘑳 TANGUT IDEOGRAPH-18473
U+18474 (99444) 𘑴 TANGUT IDEOGRAPH-18474
U+18475 (99445) 𘑵 TANGUT IDEOGRAPH-18475
U+18476 (99446) 𘑶 TANGUT IDEOGRAPH-18476
U+18477 (99447) 𘑷 TANGUT IDEOGRAPH-18477
U+18478 (99448) 𘑸 TANGUT IDEOGRAPH-18478
U+18479 (99449) 𘑹 TANGUT IDEOGRAPH-18479
U+1847A (99450) 𘑺 TANGUT IDEOGRAPH-1847A
U+1847B (99451) 𘑻 TANGUT IDEOGRAPH-1847B
U+1847C (99452) 𘑼 TANGUT IDEOGRAPH-1847C
U+1847D (99453) 𘑽 TANGUT IDEOGRAPH-1847D
U+1847E (99454) 𘑾 TANGUT IDEOGRAPH-1847E
U+1847F (99455) 𘑿 TANGUT IDEOGRAPH-1847F
U+18480 (99456) 𘒀 TANGUT IDEOGRAPH-18480
U+18481 (99457) 𘒁 TANGUT IDEOGRAPH-18481
U+18482 (99458) 𘒂 TANGUT IDEOGRAPH-18482
U+18483 (99459) 𘒃 TANGUT IDEOGRAPH-18483
U+18484 (99460) 𘒄 TANGUT IDEOGRAPH-18484
U+18485 (99461) 𘒅 TANGUT IDEOGRAPH-18485
U+18486 (99462) 𘒆 TANGUT IDEOGRAPH-18486
U+18487 (99463) 𘒇 TANGUT IDEOGRAPH-18487
U+18488 (99464) 𘒈 TANGUT IDEOGRAPH-18488
U+18489 (99465) 𘒉 TANGUT IDEOGRAPH-18489
U+1848A (99466) 𘒊 TANGUT IDEOGRAPH-1848A
U+1848B (99467) 𘒋 TANGUT IDEOGRAPH-1848B
U+1848C (99468) 𘒌 TANGUT IDEOGRAPH-1848C
U+1848D (99469) 𘒍 TANGUT IDEOGRAPH-1848D
U+1848E (99470) 𘒎 TANGUT IDEOGRAPH-1848E
U+1848F (99471) 𘒏 TANGUT IDEOGRAPH-1848F
U+18490 (99472) 𘒐 TANGUT IDEOGRAPH-18490
U+18491 (99473) 𘒑 TANGUT IDEOGRAPH-18491
U+18492 (99474) 𘒒 TANGUT IDEOGRAPH-18492
U+18493 (99475) 𘒓 TANGUT IDEOGRAPH-18493
U+18494 (99476) 𘒔 TANGUT IDEOGRAPH-18494
U+18495 (99477) 𘒕 TANGUT IDEOGRAPH-18495
U+18496 (99478) 𘒖 TANGUT IDEOGRAPH-18496
U+18497 (99479) 𘒗 TANGUT IDEOGRAPH-18497
U+18498 (99480) 𘒘 TANGUT IDEOGRAPH-18498
U+18499 (99481) 𘒙 TANGUT IDEOGRAPH-18499
U+1849A (99482) 𘒚 TANGUT IDEOGRAPH-1849A
U+1849B (99483) 𘒛 TANGUT IDEOGRAPH-1849B
U+1849C (99484) 𘒜 TANGUT IDEOGRAPH-1849C
U+1849D (99485) 𘒝 TANGUT IDEOGRAPH-1849D
U+1849E (99486) 𘒞 TANGUT IDEOGRAPH-1849E
U+1849F (99487) 𘒟 TANGUT IDEOGRAPH-1849F
U+184A0 (99488) 𘒠 TANGUT IDEOGRAPH-184A0
U+184A1 (99489) 𘒡 TANGUT IDEOGRAPH-184A1
U+184A2 (99490) 𘒢 TANGUT IDEOGRAPH-184A2
U+184A3 (99491) 𘒣 TANGUT IDEOGRAPH-184A3
U+184A4 (99492) 𘒤 TANGUT IDEOGRAPH-184A4
U+184A5 (99493) 𘒥 TANGUT IDEOGRAPH-184A5
U+184A6 (99494) 𘒦 TANGUT IDEOGRAPH-184A6
U+184A7 (99495) 𘒧 TANGUT IDEOGRAPH-184A7
U+184A8 (99496) 𘒨 TANGUT IDEOGRAPH-184A8
U+184A9 (99497) 𘒩 TANGUT IDEOGRAPH-184A9
U+184AA (99498) 𘒪 TANGUT IDEOGRAPH-184AA
U+184AB (99499) 𘒫 TANGUT IDEOGRAPH-184AB
U+184AC (99500) 𘒬 TANGUT IDEOGRAPH-184AC
U+184AD (99501) 𘒭 TANGUT IDEOGRAPH-184AD
U+184AE (99502) 𘒮 TANGUT IDEOGRAPH-184AE
U+184AF (99503) 𘒯 TANGUT IDEOGRAPH-184AF
U+184B0 (99504) 𘒰 TANGUT IDEOGRAPH-184B0
U+184B1 (99505) 𘒱 TANGUT IDEOGRAPH-184B1
U+184B2 (99506) 𘒲 TANGUT IDEOGRAPH-184B2
U+184B3 (99507) 𘒳 TANGUT IDEOGRAPH-184B3
U+184B4 (99508) 𘒴 TANGUT IDEOGRAPH-184B4
U+184B5 (99509) 𘒵 TANGUT IDEOGRAPH-184B5
U+184B6 (99510) 𘒶 TANGUT IDEOGRAPH-184B6
U+184B7 (99511) 𘒷 TANGUT IDEOGRAPH-184B7
U+184B8 (99512) 𘒸 TANGUT IDEOGRAPH-184B8
U+184B9 (99513) 𘒹 TANGUT IDEOGRAPH-184B9
U+184BA (99514) 𘒺 TANGUT IDEOGRAPH-184BA
U+184BB (99515) 𘒻 TANGUT IDEOGRAPH-184BB
U+184BC (99516) 𘒼 TANGUT IDEOGRAPH-184BC
U+184BD (99517) 𘒽 TANGUT IDEOGRAPH-184BD
U+184BE (99518) 𘒾 TANGUT IDEOGRAPH-184BE
U+184BF (99519) 𘒿 TANGUT IDEOGRAPH-184BF
U+184C0 (99520) 𘓀 TANGUT IDEOGRAPH-184C0
U+184C1 (99521) 𘓁 TANGUT IDEOGRAPH-184C1
U+184C2 (99522) 𘓂 TANGUT IDEOGRAPH-184C2
U+184C3 (99523) 𘓃 TANGUT IDEOGRAPH-184C3
U+184C4 (99524) 𘓄 TANGUT IDEOGRAPH-184C4
U+184C5 (99525) 𘓅 TANGUT IDEOGRAPH-184C5
U+184C6 (99526) 𘓆 TANGUT IDEOGRAPH-184C6
U+184C7 (99527) 𘓇 TANGUT IDEOGRAPH-184C7
U+184C8 (99528) 𘓈 TANGUT IDEOGRAPH-184C8
U+184C9 (99529) 𘓉 TANGUT IDEOGRAPH-184C9
U+184CA (99530) 𘓊 TANGUT IDEOGRAPH-184CA
U+184CB (99531) 𘓋 TANGUT IDEOGRAPH-184CB
U+184CC (99532) 𘓌 TANGUT IDEOGRAPH-184CC
U+184CD (99533) 𘓍 TANGUT IDEOGRAPH-184CD
U+184CE (99534) 𘓎 TANGUT IDEOGRAPH-184CE
U+184CF (99535) 𘓏 TANGUT IDEOGRAPH-184CF
U+184D0 (99536) 𘓐 TANGUT IDEOGRAPH-184D0
U+184D1 (99537) 𘓑 TANGUT IDEOGRAPH-184D1
U+184D2 (99538) 𘓒 TANGUT IDEOGRAPH-184D2
U+184D3 (99539) 𘓓 TANGUT IDEOGRAPH-184D3
U+184D4 (99540) 𘓔 TANGUT IDEOGRAPH-184D4
U+184D5 (99541) 𘓕 TANGUT IDEOGRAPH-184D5
U+184D6 (99542) 𘓖 TANGUT IDEOGRAPH-184D6
U+184D7 (99543) 𘓗 TANGUT IDEOGRAPH-184D7
U+184D8 (99544) 𘓘 TANGUT IDEOGRAPH-184D8
U+184D9 (99545) 𘓙 TANGUT IDEOGRAPH-184D9
U+184DA (99546) 𘓚 TANGUT IDEOGRAPH-184DA
U+184DB (99547) 𘓛 TANGUT IDEOGRAPH-184DB
U+184DC (99548) 𘓜 TANGUT IDEOGRAPH-184DC
U+184DD (99549) 𘓝 TANGUT IDEOGRAPH-184DD
U+184DE (99550) 𘓞 TANGUT IDEOGRAPH-184DE
U+184DF (99551) 𘓟 TANGUT IDEOGRAPH-184DF
U+184E0 (99552) 𘓠 TANGUT IDEOGRAPH-184E0
U+184E1 (99553) 𘓡 TANGUT IDEOGRAPH-184E1
U+184E2 (99554) 𘓢 TANGUT IDEOGRAPH-184E2
U+184E3 (99555) 𘓣 TANGUT IDEOGRAPH-184E3
U+184E4 (99556) 𘓤 TANGUT IDEOGRAPH-184E4
U+184E5 (99557) 𘓥 TANGUT IDEOGRAPH-184E5
U+184E6 (99558) 𘓦 TANGUT IDEOGRAPH-184E6
U+184E7 (99559) 𘓧 TANGUT IDEOGRAPH-184E7
U+184E8 (99560) 𘓨 TANGUT IDEOGRAPH-184E8
U+184E9 (99561) 𘓩 TANGUT IDEOGRAPH-184E9
U+184EA (99562) 𘓪 TANGUT IDEOGRAPH-184EA
U+184EB (99563) 𘓫 TANGUT IDEOGRAPH-184EB
U+184EC (99564) 𘓬 TANGUT IDEOGRAPH-184EC
U+184ED (99565) 𘓭 TANGUT IDEOGRAPH-184ED
U+184EE (99566) 𘓮 TANGUT IDEOGRAPH-184EE
U+184EF (99567) 𘓯 TANGUT IDEOGRAPH-184EF
U+184F0 (99568) 𘓰 TANGUT IDEOGRAPH-184F0
U+184F1 (99569) 𘓱 TANGUT IDEOGRAPH-184F1
U+184F2 (99570) 𘓲 TANGUT IDEOGRAPH-184F2
U+184F3 (99571) 𘓳 TANGUT IDEOGRAPH-184F3
U+184F4 (99572) 𘓴 TANGUT IDEOGRAPH-184F4
U+184F5 (99573) 𘓵 TANGUT IDEOGRAPH-184F5
U+184F6 (99574) 𘓶 TANGUT IDEOGRAPH-184F6
U+184F7 (99575) 𘓷 TANGUT IDEOGRAPH-184F7
U+184F8 (99576) 𘓸 TANGUT IDEOGRAPH-184F8
U+184F9 (99577) 𘓹 TANGUT IDEOGRAPH-184F9
U+184FA (99578) 𘓺 TANGUT IDEOGRAPH-184FA
U+184FB (99579) 𘓻 TANGUT IDEOGRAPH-184FB
U+184FC (99580) 𘓼 TANGUT IDEOGRAPH-184FC
U+184FD (99581) 𘓽 TANGUT IDEOGRAPH-184FD
U+184FE (99582) 𘓾 TANGUT IDEOGRAPH-184FE
U+184FF (99583) 𘓿 TANGUT IDEOGRAPH-184FF
U+18500 (99584) 𘔀 TANGUT IDEOGRAPH-18500
U+18501 (99585) 𘔁 TANGUT IDEOGRAPH-18501
U+18502 (99586) 𘔂 TANGUT IDEOGRAPH-18502
U+18503 (99587) 𘔃 TANGUT IDEOGRAPH-18503
U+18504 (99588) 𘔄 TANGUT IDEOGRAPH-18504
U+18505 (99589) 𘔅 TANGUT IDEOGRAPH-18505
U+18506 (99590) 𘔆 TANGUT IDEOGRAPH-18506
U+18507 (99591) 𘔇 TANGUT IDEOGRAPH-18507
U+18508 (99592) 𘔈 TANGUT IDEOGRAPH-18508
U+18509 (99593) 𘔉 TANGUT IDEOGRAPH-18509
U+1850A (99594) 𘔊 TANGUT IDEOGRAPH-1850A
U+1850B (99595) 𘔋 TANGUT IDEOGRAPH-1850B
U+1850C (99596) 𘔌 TANGUT IDEOGRAPH-1850C
U+1850D (99597) 𘔍 TANGUT IDEOGRAPH-1850D
U+1850E (99598) 𘔎 TANGUT IDEOGRAPH-1850E
U+1850F (99599) 𘔏 TANGUT IDEOGRAPH-1850F
U+18510 (99600) 𘔐 TANGUT IDEOGRAPH-18510
U+18511 (99601) 𘔑 TANGUT IDEOGRAPH-18511
U+18512 (99602) 𘔒 TANGUT IDEOGRAPH-18512
U+18513 (99603) 𘔓 TANGUT IDEOGRAPH-18513
U+18514 (99604) 𘔔 TANGUT IDEOGRAPH-18514
U+18515 (99605) 𘔕 TANGUT IDEOGRAPH-18515
U+18516 (99606) 𘔖 TANGUT IDEOGRAPH-18516
U+18517 (99607) 𘔗 TANGUT IDEOGRAPH-18517
U+18518 (99608) 𘔘 TANGUT IDEOGRAPH-18518
U+18519 (99609) 𘔙 TANGUT IDEOGRAPH-18519
U+1851A (99610) 𘔚 TANGUT IDEOGRAPH-1851A
U+1851B (99611) 𘔛 TANGUT IDEOGRAPH-1851B
U+1851C (99612) 𘔜 TANGUT IDEOGRAPH-1851C
U+1851D (99613) 𘔝 TANGUT IDEOGRAPH-1851D
U+1851E (99614) 𘔞 TANGUT IDEOGRAPH-1851E
U+1851F (99615) 𘔟 TANGUT IDEOGRAPH-1851F
U+18520 (99616) 𘔠 TANGUT IDEOGRAPH-18520
U+18521 (99617) 𘔡 TANGUT IDEOGRAPH-18521
U+18522 (99618) 𘔢 TANGUT IDEOGRAPH-18522
U+18523 (99619) 𘔣 TANGUT IDEOGRAPH-18523
U+18524 (99620) 𘔤 TANGUT IDEOGRAPH-18524
U+18525 (99621) 𘔥 TANGUT IDEOGRAPH-18525
U+18526 (99622) 𘔦 TANGUT IDEOGRAPH-18526
U+18527 (99623) 𘔧 TANGUT IDEOGRAPH-18527
U+18528 (99624) 𘔨 TANGUT IDEOGRAPH-18528
U+18529 (99625) 𘔩 TANGUT IDEOGRAPH-18529
U+1852A (99626) 𘔪 TANGUT IDEOGRAPH-1852A
U+1852B (99627) 𘔫 TANGUT IDEOGRAPH-1852B
U+1852C (99628) 𘔬 TANGUT IDEOGRAPH-1852C
U+1852D (99629) 𘔭 TANGUT IDEOGRAPH-1852D
U+1852E (99630) 𘔮 TANGUT IDEOGRAPH-1852E
U+1852F (99631) 𘔯 TANGUT IDEOGRAPH-1852F
U+18530 (99632) 𘔰 TANGUT IDEOGRAPH-18530
U+18531 (99633) 𘔱 TANGUT IDEOGRAPH-18531
U+18532 (99634) 𘔲 TANGUT IDEOGRAPH-18532
U+18533 (99635) 𘔳 TANGUT IDEOGRAPH-18533
U+18534 (99636) 𘔴 TANGUT IDEOGRAPH-18534
U+18535 (99637) 𘔵 TANGUT IDEOGRAPH-18535
U+18536 (99638) 𘔶 TANGUT IDEOGRAPH-18536
U+18537 (99639) 𘔷 TANGUT IDEOGRAPH-18537
U+18538 (99640) 𘔸 TANGUT IDEOGRAPH-18538
U+18539 (99641) 𘔹 TANGUT IDEOGRAPH-18539
U+1853A (99642) 𘔺 TANGUT IDEOGRAPH-1853A
U+1853B (99643) 𘔻 TANGUT IDEOGRAPH-1853B
U+1853C (99644) 𘔼 TANGUT IDEOGRAPH-1853C
U+1853D (99645) 𘔽 TANGUT IDEOGRAPH-1853D
U+1853E (99646) 𘔾 TANGUT IDEOGRAPH-1853E
U+1853F (99647) 𘔿 TANGUT IDEOGRAPH-1853F
U+18540 (99648) 𘕀 TANGUT IDEOGRAPH-18540
U+18541 (99649) 𘕁 TANGUT IDEOGRAPH-18541
U+18542 (99650) 𘕂 TANGUT IDEOGRAPH-18542
U+18543 (99651) 𘕃 TANGUT IDEOGRAPH-18543
U+18544 (99652) 𘕄 TANGUT IDEOGRAPH-18544
U+18545 (99653) 𘕅 TANGUT IDEOGRAPH-18545
U+18546 (99654) 𘕆 TANGUT IDEOGRAPH-18546
U+18547 (99655) 𘕇 TANGUT IDEOGRAPH-18547
U+18548 (99656) 𘕈 TANGUT IDEOGRAPH-18548
U+18549 (99657) 𘕉 TANGUT IDEOGRAPH-18549
U+1854A (99658) 𘕊 TANGUT IDEOGRAPH-1854A
U+1854B (99659) 𘕋 TANGUT IDEOGRAPH-1854B
U+1854C (99660) 𘕌 TANGUT IDEOGRAPH-1854C
U+1854D (99661) 𘕍 TANGUT IDEOGRAPH-1854D
U+1854E (99662) 𘕎 TANGUT IDEOGRAPH-1854E
U+1854F (99663) 𘕏 TANGUT IDEOGRAPH-1854F
U+18550 (99664) 𘕐 TANGUT IDEOGRAPH-18550
U+18551 (99665) 𘕑 TANGUT IDEOGRAPH-18551
U+18552 (99666) 𘕒 TANGUT IDEOGRAPH-18552
U+18553 (99667) 𘕓 TANGUT IDEOGRAPH-18553
U+18554 (99668) 𘕔 TANGUT IDEOGRAPH-18554
U+18555 (99669) 𘕕 TANGUT IDEOGRAPH-18555
U+18556 (99670) 𘕖 TANGUT IDEOGRAPH-18556
U+18557 (99671) 𘕗 TANGUT IDEOGRAPH-18557
U+18558 (99672) 𘕘 TANGUT IDEOGRAPH-18558
U+18559 (99673) 𘕙 TANGUT IDEOGRAPH-18559
U+1855A (99674) 𘕚 TANGUT IDEOGRAPH-1855A
U+1855B (99675) 𘕛 TANGUT IDEOGRAPH-1855B
U+1855C (99676) 𘕜 TANGUT IDEOGRAPH-1855C
U+1855D (99677) 𘕝 TANGUT IDEOGRAPH-1855D
U+1855E (99678) 𘕞 TANGUT IDEOGRAPH-1855E
U+1855F (99679) 𘕟 TANGUT IDEOGRAPH-1855F
U+18560 (99680) 𘕠 TANGUT IDEOGRAPH-18560
U+18561 (99681) 𘕡 TANGUT IDEOGRAPH-18561
U+18562 (99682) 𘕢 TANGUT IDEOGRAPH-18562
U+18563 (99683) 𘕣 TANGUT IDEOGRAPH-18563
U+18564 (99684) 𘕤 TANGUT IDEOGRAPH-18564
U+18565 (99685) 𘕥 TANGUT IDEOGRAPH-18565
U+18566 (99686) 𘕦 TANGUT IDEOGRAPH-18566
U+18567 (99687) 𘕧 TANGUT IDEOGRAPH-18567
U+18568 (99688) 𘕨 TANGUT IDEOGRAPH-18568
U+18569 (99689) 𘕩 TANGUT IDEOGRAPH-18569
U+1856A (99690) 𘕪 TANGUT IDEOGRAPH-1856A
U+1856B (99691) 𘕫 TANGUT IDEOGRAPH-1856B
U+1856C (99692) 𘕬 TANGUT IDEOGRAPH-1856C
U+1856D (99693) 𘕭 TANGUT IDEOGRAPH-1856D
U+1856E (99694) 𘕮 TANGUT IDEOGRAPH-1856E
U+1856F (99695) 𘕯 TANGUT IDEOGRAPH-1856F
U+18570 (99696) 𘕰 TANGUT IDEOGRAPH-18570
U+18571 (99697) 𘕱 TANGUT IDEOGRAPH-18571
U+18572 (99698) 𘕲 TANGUT IDEOGRAPH-18572
U+18573 (99699) 𘕳 TANGUT IDEOGRAPH-18573
U+18574 (99700) 𘕴 TANGUT IDEOGRAPH-18574
U+18575 (99701) 𘕵 TANGUT IDEOGRAPH-18575
U+18576 (99702) 𘕶 TANGUT IDEOGRAPH-18576
U+18577 (99703) 𘕷 TANGUT IDEOGRAPH-18577
U+18578 (99704) 𘕸 TANGUT IDEOGRAPH-18578
U+18579 (99705) 𘕹 TANGUT IDEOGRAPH-18579
U+1857A (99706) 𘕺 TANGUT IDEOGRAPH-1857A
U+1857B (99707) 𘕻 TANGUT IDEOGRAPH-1857B
U+1857C (99708) 𘕼 TANGUT IDEOGRAPH-1857C
U+1857D (99709) 𘕽 TANGUT IDEOGRAPH-1857D
U+1857E (99710) 𘕾 TANGUT IDEOGRAPH-1857E
U+1857F (99711) 𘕿 TANGUT IDEOGRAPH-1857F
U+18580 (99712) 𘖀 TANGUT IDEOGRAPH-18580
U+18581 (99713) 𘖁 TANGUT IDEOGRAPH-18581
U+18582 (99714) 𘖂 TANGUT IDEOGRAPH-18582
U+18583 (99715) 𘖃 TANGUT IDEOGRAPH-18583
U+18584 (99716) 𘖄 TANGUT IDEOGRAPH-18584
U+18585 (99717) 𘖅 TANGUT IDEOGRAPH-18585
U+18586 (99718) 𘖆 TANGUT IDEOGRAPH-18586
U+18587 (99719) 𘖇 TANGUT IDEOGRAPH-18587
U+18588 (99720) 𘖈 TANGUT IDEOGRAPH-18588
U+18589 (99721) 𘖉 TANGUT IDEOGRAPH-18589
U+1858A (99722) 𘖊 TANGUT IDEOGRAPH-1858A
U+1858B (99723) 𘖋 TANGUT IDEOGRAPH-1858B
U+1858C (99724) 𘖌 TANGUT IDEOGRAPH-1858C
U+1858D (99725) 𘖍 TANGUT IDEOGRAPH-1858D
U+1858E (99726) 𘖎 TANGUT IDEOGRAPH-1858E
U+1858F (99727) 𘖏 TANGUT IDEOGRAPH-1858F
U+18590 (99728) 𘖐 TANGUT IDEOGRAPH-18590
U+18591 (99729) 𘖑 TANGUT IDEOGRAPH-18591
U+18592 (99730) 𘖒 TANGUT IDEOGRAPH-18592
U+18593 (99731) 𘖓 TANGUT IDEOGRAPH-18593
U+18594 (99732) 𘖔 TANGUT IDEOGRAPH-18594
U+18595 (99733) 𘖕 TANGUT IDEOGRAPH-18595
U+18596 (99734) 𘖖 TANGUT IDEOGRAPH-18596
U+18597 (99735) 𘖗 TANGUT IDEOGRAPH-18597
U+18598 (99736) 𘖘 TANGUT IDEOGRAPH-18598
U+18599 (99737) 𘖙 TANGUT IDEOGRAPH-18599
U+1859A (99738) 𘖚 TANGUT IDEOGRAPH-1859A
U+1859B (99739) 𘖛 TANGUT IDEOGRAPH-1859B
U+1859C (99740) 𘖜 TANGUT IDEOGRAPH-1859C
U+1859D (99741) 𘖝 TANGUT IDEOGRAPH-1859D
U+1859E (99742) 𘖞 TANGUT IDEOGRAPH-1859E
U+1859F (99743) 𘖟 TANGUT IDEOGRAPH-1859F
U+185A0 (99744) 𘖠 TANGUT IDEOGRAPH-185A0
U+185A1 (99745) 𘖡 TANGUT IDEOGRAPH-185A1
U+185A2 (99746) 𘖢 TANGUT IDEOGRAPH-185A2
U+185A3 (99747) 𘖣 TANGUT IDEOGRAPH-185A3
U+185A4 (99748) 𘖤 TANGUT IDEOGRAPH-185A4
U+185A5 (99749) 𘖥 TANGUT IDEOGRAPH-185A5
U+185A6 (99750) 𘖦 TANGUT IDEOGRAPH-185A6
U+185A7 (99751) 𘖧 TANGUT IDEOGRAPH-185A7
U+185A8 (99752) 𘖨 TANGUT IDEOGRAPH-185A8
U+185A9 (99753) 𘖩 TANGUT IDEOGRAPH-185A9
U+185AA (99754) 𘖪 TANGUT IDEOGRAPH-185AA
U+185AB (99755) 𘖫 TANGUT IDEOGRAPH-185AB
U+185AC (99756) 𘖬 TANGUT IDEOGRAPH-185AC
U+185AD (99757) 𘖭 TANGUT IDEOGRAPH-185AD
U+185AE (99758) 𘖮 TANGUT IDEOGRAPH-185AE
U+185AF (99759) 𘖯 TANGUT IDEOGRAPH-185AF
U+185B0 (99760) 𘖰 TANGUT IDEOGRAPH-185B0
U+185B1 (99761) 𘖱 TANGUT IDEOGRAPH-185B1
U+185B2 (99762) 𘖲 TANGUT IDEOGRAPH-185B2
U+185B3 (99763) 𘖳 TANGUT IDEOGRAPH-185B3
U+185B4 (99764) 𘖴 TANGUT IDEOGRAPH-185B4
U+185B5 (99765) 𘖵 TANGUT IDEOGRAPH-185B5
U+185B6 (99766) 𘖶 TANGUT IDEOGRAPH-185B6
U+185B7 (99767) 𘖷 TANGUT IDEOGRAPH-185B7
U+185B8 (99768) 𘖸 TANGUT IDEOGRAPH-185B8
U+185B9 (99769) 𘖹 TANGUT IDEOGRAPH-185B9
U+185BA (99770) 𘖺 TANGUT IDEOGRAPH-185BA
U+185BB (99771) 𘖻 TANGUT IDEOGRAPH-185BB
U+185BC (99772) 𘖼 TANGUT IDEOGRAPH-185BC
U+185BD (99773) 𘖽 TANGUT IDEOGRAPH-185BD
U+185BE (99774) 𘖾 TANGUT IDEOGRAPH-185BE
U+185BF (99775) 𘖿 TANGUT IDEOGRAPH-185BF
U+185C0 (99776) 𘗀 TANGUT IDEOGRAPH-185C0
U+185C1 (99777) 𘗁 TANGUT IDEOGRAPH-185C1
U+185C2 (99778) 𘗂 TANGUT IDEOGRAPH-185C2
U+185C3 (99779) 𘗃 TANGUT IDEOGRAPH-185C3
U+185C4 (99780) 𘗄 TANGUT IDEOGRAPH-185C4
U+185C5 (99781) 𘗅 TANGUT IDEOGRAPH-185C5
U+185C6 (99782) 𘗆 TANGUT IDEOGRAPH-185C6
U+185C7 (99783) 𘗇 TANGUT IDEOGRAPH-185C7
U+185C8 (99784) 𘗈 TANGUT IDEOGRAPH-185C8
U+185C9 (99785) 𘗉 TANGUT IDEOGRAPH-185C9
U+185CA (99786) 𘗊 TANGUT IDEOGRAPH-185CA
U+185CB (99787) 𘗋 TANGUT IDEOGRAPH-185CB
U+185CC (99788) 𘗌 TANGUT IDEOGRAPH-185CC
U+185CD (99789) 𘗍 TANGUT IDEOGRAPH-185CD
U+185CE (99790) 𘗎 TANGUT IDEOGRAPH-185CE
U+185CF (99791) 𘗏 TANGUT IDEOGRAPH-185CF
U+185D0 (99792) 𘗐 TANGUT IDEOGRAPH-185D0
U+185D1 (99793) 𘗑 TANGUT IDEOGRAPH-185D1
U+185D2 (99794) 𘗒 TANGUT IDEOGRAPH-185D2
U+185D3 (99795) 𘗓 TANGUT IDEOGRAPH-185D3
U+185D4 (99796) 𘗔 TANGUT IDEOGRAPH-185D4
U+185D5 (99797) 𘗕 TANGUT IDEOGRAPH-185D5
U+185D6 (99798) 𘗖 TANGUT IDEOGRAPH-185D6
U+185D7 (99799) 𘗗 TANGUT IDEOGRAPH-185D7
U+185D8 (99800) 𘗘 TANGUT IDEOGRAPH-185D8
U+185D9 (99801) 𘗙 TANGUT IDEOGRAPH-185D9
U+185DA (99802) 𘗚 TANGUT IDEOGRAPH-185DA
U+185DB (99803) 𘗛 TANGUT IDEOGRAPH-185DB
U+185DC (99804) 𘗜 TANGUT IDEOGRAPH-185DC
U+185DD (99805) 𘗝 TANGUT IDEOGRAPH-185DD
U+185DE (99806) 𘗞 TANGUT IDEOGRAPH-185DE
U+185DF (99807) 𘗟 TANGUT IDEOGRAPH-185DF
U+185E0 (99808) 𘗠 TANGUT IDEOGRAPH-185E0
U+185E1 (99809) 𘗡 TANGUT IDEOGRAPH-185E1
U+185E2 (99810) 𘗢 TANGUT IDEOGRAPH-185E2
U+185E3 (99811) 𘗣 TANGUT IDEOGRAPH-185E3
U+185E4 (99812) 𘗤 TANGUT IDEOGRAPH-185E4
U+185E5 (99813) 𘗥 TANGUT IDEOGRAPH-185E5
U+185E6 (99814) 𘗦 TANGUT IDEOGRAPH-185E6
U+185E7 (99815) 𘗧 TANGUT IDEOGRAPH-185E7
U+185E8 (99816) 𘗨 TANGUT IDEOGRAPH-185E8
U+185E9 (99817) 𘗩 TANGUT IDEOGRAPH-185E9
U+185EA (99818) 𘗪 TANGUT IDEOGRAPH-185EA
U+185EB (99819) 𘗫 TANGUT IDEOGRAPH-185EB
U+185EC (99820) 𘗬 TANGUT IDEOGRAPH-185EC
U+185ED (99821) 𘗭 TANGUT IDEOGRAPH-185ED
U+185EE (99822) 𘗮 TANGUT IDEOGRAPH-185EE
U+185EF (99823) 𘗯 TANGUT IDEOGRAPH-185EF
U+185F0 (99824) 𘗰 TANGUT IDEOGRAPH-185F0
U+185F1 (99825) 𘗱 TANGUT IDEOGRAPH-185F1
U+185F2 (99826) 𘗲 TANGUT IDEOGRAPH-185F2
U+185F3 (99827) 𘗳 TANGUT IDEOGRAPH-185F3
U+185F4 (99828) 𘗴 TANGUT IDEOGRAPH-185F4
U+185F5 (99829) 𘗵 TANGUT IDEOGRAPH-185F5
U+185F6 (99830) 𘗶 TANGUT IDEOGRAPH-185F6
U+185F7 (99831) 𘗷 TANGUT IDEOGRAPH-185F7
U+185F8 (99832) 𘗸 TANGUT IDEOGRAPH-185F8
U+185F9 (99833) 𘗹 TANGUT IDEOGRAPH-185F9
U+185FA (99834) 𘗺 TANGUT IDEOGRAPH-185FA
U+185FB (99835) 𘗻 TANGUT IDEOGRAPH-185FB
U+185FC (99836) 𘗼 TANGUT IDEOGRAPH-185FC
U+185FD (99837) 𘗽 TANGUT IDEOGRAPH-185FD
U+185FE (99838) 𘗾 TANGUT IDEOGRAPH-185FE
U+185FF (99839) 𘗿 TANGUT IDEOGRAPH-185FF
U+18600 (99840) 𘘀 TANGUT IDEOGRAPH-18600
U+18601 (99841) 𘘁 TANGUT IDEOGRAPH-18601
U+18602 (99842) 𘘂 TANGUT IDEOGRAPH-18602
U+18603 (99843) 𘘃 TANGUT IDEOGRAPH-18603
U+18604 (99844) 𘘄 TANGUT IDEOGRAPH-18604
U+18605 (99845) 𘘅 TANGUT IDEOGRAPH-18605
U+18606 (99846) 𘘆 TANGUT IDEOGRAPH-18606
U+18607 (99847) 𘘇 TANGUT IDEOGRAPH-18607
U+18608 (99848) 𘘈 TANGUT IDEOGRAPH-18608
U+18609 (99849) 𘘉 TANGUT IDEOGRAPH-18609
U+1860A (99850) 𘘊 TANGUT IDEOGRAPH-1860A
U+1860B (99851) 𘘋 TANGUT IDEOGRAPH-1860B
U+1860C (99852) 𘘌 TANGUT IDEOGRAPH-1860C
U+1860D (99853) 𘘍 TANGUT IDEOGRAPH-1860D
U+1860E (99854) 𘘎 TANGUT IDEOGRAPH-1860E
U+1860F (99855) 𘘏 TANGUT IDEOGRAPH-1860F
U+18610 (99856) 𘘐 TANGUT IDEOGRAPH-18610
U+18611 (99857) 𘘑 TANGUT IDEOGRAPH-18611
U+18612 (99858) 𘘒 TANGUT IDEOGRAPH-18612
U+18613 (99859) 𘘓 TANGUT IDEOGRAPH-18613
U+18614 (99860) 𘘔 TANGUT IDEOGRAPH-18614
U+18615 (99861) 𘘕 TANGUT IDEOGRAPH-18615
U+18616 (99862) 𘘖 TANGUT IDEOGRAPH-18616
U+18617 (99863) 𘘗 TANGUT IDEOGRAPH-18617
U+18618 (99864) 𘘘 TANGUT IDEOGRAPH-18618
U+18619 (99865) 𘘙 TANGUT IDEOGRAPH-18619
U+1861A (99866) 𘘚 TANGUT IDEOGRAPH-1861A
U+1861B (99867) 𘘛 TANGUT IDEOGRAPH-1861B
U+1861C (99868) 𘘜 TANGUT IDEOGRAPH-1861C
U+1861D (99869) 𘘝 TANGUT IDEOGRAPH-1861D
U+1861E (99870) 𘘞 TANGUT IDEOGRAPH-1861E
U+1861F (99871) 𘘟 TANGUT IDEOGRAPH-1861F
U+18620 (99872) 𘘠 TANGUT IDEOGRAPH-18620
U+18621 (99873) 𘘡 TANGUT IDEOGRAPH-18621
U+18622 (99874) 𘘢 TANGUT IDEOGRAPH-18622
U+18623 (99875) 𘘣 TANGUT IDEOGRAPH-18623
U+18624 (99876) 𘘤 TANGUT IDEOGRAPH-18624
U+18625 (99877) 𘘥 TANGUT IDEOGRAPH-18625
U+18626 (99878) 𘘦 TANGUT IDEOGRAPH-18626
U+18627 (99879) 𘘧 TANGUT IDEOGRAPH-18627
U+18628 (99880) 𘘨 TANGUT IDEOGRAPH-18628
U+18629 (99881) 𘘩 TANGUT IDEOGRAPH-18629
U+1862A (99882) 𘘪 TANGUT IDEOGRAPH-1862A
U+1862B (99883) 𘘫 TANGUT IDEOGRAPH-1862B
U+1862C (99884) 𘘬 TANGUT IDEOGRAPH-1862C
U+1862D (99885) 𘘭 TANGUT IDEOGRAPH-1862D
U+1862E (99886) 𘘮 TANGUT IDEOGRAPH-1862E
U+1862F (99887) 𘘯 TANGUT IDEOGRAPH-1862F
U+18630 (99888) 𘘰 TANGUT IDEOGRAPH-18630
U+18631 (99889) 𘘱 TANGUT IDEOGRAPH-18631
U+18632 (99890) 𘘲 TANGUT IDEOGRAPH-18632
U+18633 (99891) 𘘳 TANGUT IDEOGRAPH-18633
U+18634 (99892) 𘘴 TANGUT IDEOGRAPH-18634
U+18635 (99893) 𘘵 TANGUT IDEOGRAPH-18635
U+18636 (99894) 𘘶 TANGUT IDEOGRAPH-18636
U+18637 (99895) 𘘷 TANGUT IDEOGRAPH-18637
U+18638 (99896) 𘘸 TANGUT IDEOGRAPH-18638
U+18639 (99897) 𘘹 TANGUT IDEOGRAPH-18639
U+1863A (99898) 𘘺 TANGUT IDEOGRAPH-1863A
U+1863B (99899) 𘘻 TANGUT IDEOGRAPH-1863B
U+1863C (99900) 𘘼 TANGUT IDEOGRAPH-1863C
U+1863D (99901) 𘘽 TANGUT IDEOGRAPH-1863D
U+1863E (99902) 𘘾 TANGUT IDEOGRAPH-1863E
U+1863F (99903) 𘘿 TANGUT IDEOGRAPH-1863F
U+18640 (99904) 𘙀 TANGUT IDEOGRAPH-18640
U+18641 (99905) 𘙁 TANGUT IDEOGRAPH-18641
U+18642 (99906) 𘙂 TANGUT IDEOGRAPH-18642
U+18643 (99907) 𘙃 TANGUT IDEOGRAPH-18643
U+18644 (99908) 𘙄 TANGUT IDEOGRAPH-18644
U+18645 (99909) 𘙅 TANGUT IDEOGRAPH-18645
U+18646 (99910) 𘙆 TANGUT IDEOGRAPH-18646
U+18647 (99911) 𘙇 TANGUT IDEOGRAPH-18647
U+18648 (99912) 𘙈 TANGUT IDEOGRAPH-18648
U+18649 (99913) 𘙉 TANGUT IDEOGRAPH-18649
U+1864A (99914) 𘙊 TANGUT IDEOGRAPH-1864A
U+1864B (99915) 𘙋 TANGUT IDEOGRAPH-1864B
U+1864C (99916) 𘙌 TANGUT IDEOGRAPH-1864C
U+1864D (99917) 𘙍 TANGUT IDEOGRAPH-1864D
U+1864E (99918) 𘙎 TANGUT IDEOGRAPH-1864E
U+1864F (99919) 𘙏 TANGUT IDEOGRAPH-1864F
U+18650 (99920) 𘙐 TANGUT IDEOGRAPH-18650
U+18651 (99921) 𘙑 TANGUT IDEOGRAPH-18651
U+18652 (99922) 𘙒 TANGUT IDEOGRAPH-18652
U+18653 (99923) 𘙓 TANGUT IDEOGRAPH-18653
U+18654 (99924) 𘙔 TANGUT IDEOGRAPH-18654
U+18655 (99925) 𘙕 TANGUT IDEOGRAPH-18655
U+18656 (99926) 𘙖 TANGUT IDEOGRAPH-18656
U+18657 (99927) 𘙗 TANGUT IDEOGRAPH-18657
U+18658 (99928) 𘙘 TANGUT IDEOGRAPH-18658
U+18659 (99929) 𘙙 TANGUT IDEOGRAPH-18659
U+1865A (99930) 𘙚 TANGUT IDEOGRAPH-1865A
U+1865B (99931) 𘙛 TANGUT IDEOGRAPH-1865B
U+1865C (99932) 𘙜 TANGUT IDEOGRAPH-1865C
U+1865D (99933) 𘙝 TANGUT IDEOGRAPH-1865D
U+1865E (99934) 𘙞 TANGUT IDEOGRAPH-1865E
U+1865F (99935) 𘙟 TANGUT IDEOGRAPH-1865F
U+18660 (99936) 𘙠 TANGUT IDEOGRAPH-18660
U+18661 (99937) 𘙡 TANGUT IDEOGRAPH-18661
U+18662 (99938) 𘙢 TANGUT IDEOGRAPH-18662
U+18663 (99939) 𘙣 TANGUT IDEOGRAPH-18663
U+18664 (99940) 𘙤 TANGUT IDEOGRAPH-18664
U+18665 (99941) 𘙥 TANGUT IDEOGRAPH-18665
U+18666 (99942) 𘙦 TANGUT IDEOGRAPH-18666
U+18667 (99943) 𘙧 TANGUT IDEOGRAPH-18667
U+18668 (99944) 𘙨 TANGUT IDEOGRAPH-18668
U+18669 (99945) 𘙩 TANGUT IDEOGRAPH-18669
U+1866A (99946) 𘙪 TANGUT IDEOGRAPH-1866A
U+1866B (99947) 𘙫 TANGUT IDEOGRAPH-1866B
U+1866C (99948) 𘙬 TANGUT IDEOGRAPH-1866C
U+1866D (99949) 𘙭 TANGUT IDEOGRAPH-1866D
U+1866E (99950) 𘙮 TANGUT IDEOGRAPH-1866E
U+1866F (99951) 𘙯 TANGUT IDEOGRAPH-1866F
U+18670 (99952) 𘙰 TANGUT IDEOGRAPH-18670
U+18671 (99953) 𘙱 TANGUT IDEOGRAPH-18671
U+18672 (99954) 𘙲 TANGUT IDEOGRAPH-18672
U+18673 (99955) 𘙳 TANGUT IDEOGRAPH-18673
U+18674 (99956) 𘙴 TANGUT IDEOGRAPH-18674
U+18675 (99957) 𘙵 TANGUT IDEOGRAPH-18675
U+18676 (99958) 𘙶 TANGUT IDEOGRAPH-18676
U+18677 (99959) 𘙷 TANGUT IDEOGRAPH-18677
U+18678 (99960) 𘙸 TANGUT IDEOGRAPH-18678
U+18679 (99961) 𘙹 TANGUT IDEOGRAPH-18679
U+1867A (99962) 𘙺 TANGUT IDEOGRAPH-1867A
U+1867B (99963) 𘙻 TANGUT IDEOGRAPH-1867B
U+1867C (99964) 𘙼 TANGUT IDEOGRAPH-1867C
U+1867D (99965) 𘙽 TANGUT IDEOGRAPH-1867D
U+1867E (99966) 𘙾 TANGUT IDEOGRAPH-1867E
U+1867F (99967) 𘙿 TANGUT IDEOGRAPH-1867F
U+18680 (99968) 𘚀 TANGUT IDEOGRAPH-18680
U+18681 (99969) 𘚁 TANGUT IDEOGRAPH-18681
U+18682 (99970) 𘚂 TANGUT IDEOGRAPH-18682
U+18683 (99971) 𘚃 TANGUT IDEOGRAPH-18683
U+18684 (99972) 𘚄 TANGUT IDEOGRAPH-18684
U+18685 (99973) 𘚅 TANGUT IDEOGRAPH-18685
U+18686 (99974) 𘚆 TANGUT IDEOGRAPH-18686
U+18687 (99975) 𘚇 TANGUT IDEOGRAPH-18687
U+18688 (99976) 𘚈 TANGUT IDEOGRAPH-18688
U+18689 (99977) 𘚉 TANGUT IDEOGRAPH-18689
U+1868A (99978) 𘚊 TANGUT IDEOGRAPH-1868A
U+1868B (99979) 𘚋 TANGUT IDEOGRAPH-1868B
U+1868C (99980) 𘚌 TANGUT IDEOGRAPH-1868C
U+1868D (99981) 𘚍 TANGUT IDEOGRAPH-1868D
U+1868E (99982) 𘚎 TANGUT IDEOGRAPH-1868E
U+1868F (99983) 𘚏 TANGUT IDEOGRAPH-1868F
U+18690 (99984) 𘚐 TANGUT IDEOGRAPH-18690
U+18691 (99985) 𘚑 TANGUT IDEOGRAPH-18691
U+18692 (99986) 𘚒 TANGUT IDEOGRAPH-18692
U+18693 (99987) 𘚓 TANGUT IDEOGRAPH-18693
U+18694 (99988) 𘚔 TANGUT IDEOGRAPH-18694
U+18695 (99989) 𘚕 TANGUT IDEOGRAPH-18695
U+18696 (99990) 𘚖 TANGUT IDEOGRAPH-18696
U+18697 (99991) 𘚗 TANGUT IDEOGRAPH-18697
U+18698 (99992) 𘚘 TANGUT IDEOGRAPH-18698
U+18699 (99993) 𘚙 TANGUT IDEOGRAPH-18699
U+1869A (99994) 𘚚 TANGUT IDEOGRAPH-1869A
U+1869B (99995) 𘚛 TANGUT IDEOGRAPH-1869B
U+1869C (99996) 𘚜 TANGUT IDEOGRAPH-1869C
U+1869D (99997) 𘚝 TANGUT IDEOGRAPH-1869D
U+1869E (99998) 𘚞 TANGUT IDEOGRAPH-1869E
U+1869F (99999) 𘚟 TANGUT IDEOGRAPH-1869F
U+186A0 (100000) 𘚠 TANGUT IDEOGRAPH-186A0
U+186A1 (100001) 𘚡 TANGUT IDEOGRAPH-186A1
U+186A2 (100002) 𘚢 TANGUT IDEOGRAPH-186A2
U+186A3 (100003) 𘚣 TANGUT IDEOGRAPH-186A3
U+186A4 (100004) 𘚤 TANGUT IDEOGRAPH-186A4
U+186A5 (100005) 𘚥 TANGUT IDEOGRAPH-186A5
U+186A6 (100006) 𘚦 TANGUT IDEOGRAPH-186A6
U+186A7 (100007) 𘚧 TANGUT IDEOGRAPH-186A7
U+186A8 (100008) 𘚨 TANGUT IDEOGRAPH-186A8
U+186A9 (100009) 𘚩 TANGUT IDEOGRAPH-186A9
U+186AA (100010) 𘚪 TANGUT IDEOGRAPH-186AA
U+186AB (100011) 𘚫 TANGUT IDEOGRAPH-186AB
U+186AC (100012) 𘚬 TANGUT IDEOGRAPH-186AC
U+186AD (100013) 𘚭 TANGUT IDEOGRAPH-186AD
U+186AE (100014) 𘚮 TANGUT IDEOGRAPH-186AE
U+186AF (100015) 𘚯 TANGUT IDEOGRAPH-186AF
U+186B0 (100016) 𘚰 TANGUT IDEOGRAPH-186B0
U+186B1 (100017) 𘚱 TANGUT IDEOGRAPH-186B1
U+186B2 (100018) 𘚲 TANGUT IDEOGRAPH-186B2
U+186B3 (100019) 𘚳 TANGUT IDEOGRAPH-186B3
U+186B4 (100020) 𘚴 TANGUT IDEOGRAPH-186B4
U+186B5 (100021) 𘚵 TANGUT IDEOGRAPH-186B5
U+186B6 (100022) 𘚶 TANGUT IDEOGRAPH-186B6
U+186B7 (100023) 𘚷 TANGUT IDEOGRAPH-186B7
U+186B8 (100024) 𘚸 TANGUT IDEOGRAPH-186B8
U+186B9 (100025) 𘚹 TANGUT IDEOGRAPH-186B9
U+186BA (100026) 𘚺 TANGUT IDEOGRAPH-186BA
U+186BB (100027) 𘚻 TANGUT IDEOGRAPH-186BB
U+186BC (100028) 𘚼 TANGUT IDEOGRAPH-186BC
U+186BD (100029) 𘚽 TANGUT IDEOGRAPH-186BD
U+186BE (100030) 𘚾 TANGUT IDEOGRAPH-186BE
U+186BF (100031) 𘚿 TANGUT IDEOGRAPH-186BF
U+186C0 (100032) 𘛀 TANGUT IDEOGRAPH-186C0
U+186C1 (100033) 𘛁 TANGUT IDEOGRAPH-186C1
U+186C2 (100034) 𘛂 TANGUT IDEOGRAPH-186C2
U+186C3 (100035) 𘛃 TANGUT IDEOGRAPH-186C3
U+186C4 (100036) 𘛄 TANGUT IDEOGRAPH-186C4
U+186C5 (100037) 𘛅 TANGUT IDEOGRAPH-186C5
U+186C6 (100038) 𘛆 TANGUT IDEOGRAPH-186C6
U+186C7 (100039) 𘛇 TANGUT IDEOGRAPH-186C7
U+186C8 (100040) 𘛈 TANGUT IDEOGRAPH-186C8
U+186C9 (100041) 𘛉 TANGUT IDEOGRAPH-186C9
U+186CA (100042) 𘛊 TANGUT IDEOGRAPH-186CA
U+186CB (100043) 𘛋 TANGUT IDEOGRAPH-186CB
U+186CC (100044) 𘛌 TANGUT IDEOGRAPH-186CC
U+186CD (100045) 𘛍 TANGUT IDEOGRAPH-186CD
U+186CE (100046) 𘛎 TANGUT IDEOGRAPH-186CE
U+186CF (100047) 𘛏 TANGUT IDEOGRAPH-186CF
U+186D0 (100048) 𘛐 TANGUT IDEOGRAPH-186D0
U+186D1 (100049) 𘛑 TANGUT IDEOGRAPH-186D1
U+186D2 (100050) 𘛒 TANGUT IDEOGRAPH-186D2
U+186D3 (100051) 𘛓 TANGUT IDEOGRAPH-186D3
U+186D4 (100052) 𘛔 TANGUT IDEOGRAPH-186D4
U+186D5 (100053) 𘛕 TANGUT IDEOGRAPH-186D5
U+186D6 (100054) 𘛖 TANGUT IDEOGRAPH-186D6
U+186D7 (100055) 𘛗 TANGUT IDEOGRAPH-186D7
U+186D8 (100056) 𘛘 TANGUT IDEOGRAPH-186D8
U+186D9 (100057) 𘛙 TANGUT IDEOGRAPH-186D9
U+186DA (100058) 𘛚 TANGUT IDEOGRAPH-186DA
U+186DB (100059) 𘛛 TANGUT IDEOGRAPH-186DB
U+186DC (100060) 𘛜 TANGUT IDEOGRAPH-186DC
U+186DD (100061) 𘛝 TANGUT IDEOGRAPH-186DD
U+186DE (100062) 𘛞 TANGUT IDEOGRAPH-186DE
U+186DF (100063) 𘛟 TANGUT IDEOGRAPH-186DF
U+186E0 (100064) 𘛠 TANGUT IDEOGRAPH-186E0
U+186E1 (100065) 𘛡 TANGUT IDEOGRAPH-186E1
U+186E2 (100066) 𘛢 TANGUT IDEOGRAPH-186E2
U+186E3 (100067) 𘛣 TANGUT IDEOGRAPH-186E3
U+186E4 (100068) 𘛤 TANGUT IDEOGRAPH-186E4
U+186E5 (100069) 𘛥 TANGUT IDEOGRAPH-186E5
U+186E6 (100070) 𘛦 TANGUT IDEOGRAPH-186E6
U+186E7 (100071) 𘛧 TANGUT IDEOGRAPH-186E7
U+186E8 (100072) 𘛨 TANGUT IDEOGRAPH-186E8
U+186E9 (100073) 𘛩 TANGUT IDEOGRAPH-186E9
U+186EA (100074) 𘛪 TANGUT IDEOGRAPH-186EA
U+186EB (100075) 𘛫 TANGUT IDEOGRAPH-186EB
U+186EC (100076) 𘛬 TANGUT IDEOGRAPH-186EC
U+186ED (100077) 𘛭 TANGUT IDEOGRAPH-186ED
U+186EE (100078) 𘛮 TANGUT IDEOGRAPH-186EE
U+186EF (100079) 𘛯 TANGUT IDEOGRAPH-186EF
U+186F0 (100080) 𘛰 TANGUT IDEOGRAPH-186F0
U+186F1 (100081) 𘛱 TANGUT IDEOGRAPH-186F1
U+186F2 (100082) 𘛲 TANGUT IDEOGRAPH-186F2
U+186F3 (100083) 𘛳 TANGUT IDEOGRAPH-186F3
U+186F4 (100084) 𘛴 TANGUT IDEOGRAPH-186F4
U+186F5 (100085) 𘛵 TANGUT IDEOGRAPH-186F5
U+186F6 (100086) 𘛶 TANGUT IDEOGRAPH-186F6
U+186F7 (100087) 𘛷 TANGUT IDEOGRAPH-186F7
U+186F8 (100088) 𘛸 TANGUT IDEOGRAPH-186F8
U+186F9 (100089) 𘛹 TANGUT IDEOGRAPH-186F9
U+186FA (100090) 𘛺 TANGUT IDEOGRAPH-186FA
U+186FB (100091) 𘛻 TANGUT IDEOGRAPH-186FB
U+186FC (100092) 𘛼 TANGUT IDEOGRAPH-186FC
U+186FD (100093) 𘛽 TANGUT IDEOGRAPH-186FD
U+186FE (100094) 𘛾 TANGUT IDEOGRAPH-186FE
U+186FF (100095) 𘛿 TANGUT IDEOGRAPH-186FF
U+18700 (100096) 𘜀 TANGUT IDEOGRAPH-18700
U+18701 (100097) 𘜁 TANGUT IDEOGRAPH-18701
U+18702 (100098) 𘜂 TANGUT IDEOGRAPH-18702
U+18703 (100099) 𘜃 TANGUT IDEOGRAPH-18703
U+18704 (100100) 𘜄 TANGUT IDEOGRAPH-18704
U+18705 (100101) 𘜅 TANGUT IDEOGRAPH-18705
U+18706 (100102) 𘜆 TANGUT IDEOGRAPH-18706
U+18707 (100103) 𘜇 TANGUT IDEOGRAPH-18707
U+18708 (100104) 𘜈 TANGUT IDEOGRAPH-18708
U+18709 (100105) 𘜉 TANGUT IDEOGRAPH-18709
U+1870A (100106) 𘜊 TANGUT IDEOGRAPH-1870A
U+1870B (100107) 𘜋 TANGUT IDEOGRAPH-1870B
U+1870C (100108) 𘜌 TANGUT IDEOGRAPH-1870C
U+1870D (100109) 𘜍 TANGUT IDEOGRAPH-1870D
U+1870E (100110) 𘜎 TANGUT IDEOGRAPH-1870E
U+1870F (100111) 𘜏 TANGUT IDEOGRAPH-1870F
U+18710 (100112) 𘜐 TANGUT IDEOGRAPH-18710
U+18711 (100113) 𘜑 TANGUT IDEOGRAPH-18711
U+18712 (100114) 𘜒 TANGUT IDEOGRAPH-18712
U+18713 (100115) 𘜓 TANGUT IDEOGRAPH-18713
U+18714 (100116) 𘜔 TANGUT IDEOGRAPH-18714
U+18715 (100117) 𘜕 TANGUT IDEOGRAPH-18715
U+18716 (100118) 𘜖 TANGUT IDEOGRAPH-18716
U+18717 (100119) 𘜗 TANGUT IDEOGRAPH-18717
U+18718 (100120) 𘜘 TANGUT IDEOGRAPH-18718
U+18719 (100121) 𘜙 TANGUT IDEOGRAPH-18719
U+1871A (100122) 𘜚 TANGUT IDEOGRAPH-1871A
U+1871B (100123) 𘜛 TANGUT IDEOGRAPH-1871B
U+1871C (100124) 𘜜 TANGUT IDEOGRAPH-1871C
U+1871D (100125) 𘜝 TANGUT IDEOGRAPH-1871D
U+1871E (100126) 𘜞 TANGUT IDEOGRAPH-1871E
U+1871F (100127) 𘜟 TANGUT IDEOGRAPH-1871F
U+18720 (100128) 𘜠 TANGUT IDEOGRAPH-18720
U+18721 (100129) 𘜡 TANGUT IDEOGRAPH-18721
U+18722 (100130) 𘜢 TANGUT IDEOGRAPH-18722
U+18723 (100131) 𘜣 TANGUT IDEOGRAPH-18723
U+18724 (100132) 𘜤 TANGUT IDEOGRAPH-18724
U+18725 (100133) 𘜥 TANGUT IDEOGRAPH-18725
U+18726 (100134) 𘜦 TANGUT IDEOGRAPH-18726
U+18727 (100135) 𘜧 TANGUT IDEOGRAPH-18727
U+18728 (100136) 𘜨 TANGUT IDEOGRAPH-18728
U+18729 (100137) 𘜩 TANGUT IDEOGRAPH-18729
U+1872A (100138) 𘜪 TANGUT IDEOGRAPH-1872A
U+1872B (100139) 𘜫 TANGUT IDEOGRAPH-1872B
U+1872C (100140) 𘜬 TANGUT IDEOGRAPH-1872C
U+1872D (100141) 𘜭 TANGUT IDEOGRAPH-1872D
U+1872E (100142) 𘜮 TANGUT IDEOGRAPH-1872E
U+1872F (100143) 𘜯 TANGUT IDEOGRAPH-1872F
U+18730 (100144) 𘜰 TANGUT IDEOGRAPH-18730
U+18731 (100145) 𘜱 TANGUT IDEOGRAPH-18731
U+18732 (100146) 𘜲 TANGUT IDEOGRAPH-18732
U+18733 (100147) 𘜳 TANGUT IDEOGRAPH-18733
U+18734 (100148) 𘜴 TANGUT IDEOGRAPH-18734
U+18735 (100149) 𘜵 TANGUT IDEOGRAPH-18735
U+18736 (100150) 𘜶 TANGUT IDEOGRAPH-18736
U+18737 (100151) 𘜷 TANGUT IDEOGRAPH-18737
U+18738 (100152) 𘜸 TANGUT IDEOGRAPH-18738
U+18739 (100153) 𘜹 TANGUT IDEOGRAPH-18739
U+1873A (100154) 𘜺 TANGUT IDEOGRAPH-1873A
U+1873B (100155) 𘜻 TANGUT IDEOGRAPH-1873B
U+1873C (100156) 𘜼 TANGUT IDEOGRAPH-1873C
U+1873D (100157) 𘜽 TANGUT IDEOGRAPH-1873D
U+1873E (100158) 𘜾 TANGUT IDEOGRAPH-1873E
U+1873F (100159) 𘜿 TANGUT IDEOGRAPH-1873F
U+18740 (100160) 𘝀 TANGUT IDEOGRAPH-18740
U+18741 (100161) 𘝁 TANGUT IDEOGRAPH-18741
U+18742 (100162) 𘝂 TANGUT IDEOGRAPH-18742
U+18743 (100163) 𘝃 TANGUT IDEOGRAPH-18743
U+18744 (100164) 𘝄 TANGUT IDEOGRAPH-18744
U+18745 (100165) 𘝅 TANGUT IDEOGRAPH-18745
U+18746 (100166) 𘝆 TANGUT IDEOGRAPH-18746
U+18747 (100167) 𘝇 TANGUT IDEOGRAPH-18747
U+18748 (100168) 𘝈 TANGUT IDEOGRAPH-18748
U+18749 (100169) 𘝉 TANGUT IDEOGRAPH-18749
U+1874A (100170) 𘝊 TANGUT IDEOGRAPH-1874A
U+1874B (100171) 𘝋 TANGUT IDEOGRAPH-1874B
U+1874C (100172) 𘝌 TANGUT IDEOGRAPH-1874C
U+1874D (100173) 𘝍 TANGUT IDEOGRAPH-1874D
U+1874E (100174) 𘝎 TANGUT IDEOGRAPH-1874E
U+1874F (100175) 𘝏 TANGUT IDEOGRAPH-1874F
U+18750 (100176) 𘝐 TANGUT IDEOGRAPH-18750
U+18751 (100177) 𘝑 TANGUT IDEOGRAPH-18751
U+18752 (100178) 𘝒 TANGUT IDEOGRAPH-18752
U+18753 (100179) 𘝓 TANGUT IDEOGRAPH-18753
U+18754 (100180) 𘝔 TANGUT IDEOGRAPH-18754
U+18755 (100181) 𘝕 TANGUT IDEOGRAPH-18755
U+18756 (100182) 𘝖 TANGUT IDEOGRAPH-18756
U+18757 (100183) 𘝗 TANGUT IDEOGRAPH-18757
U+18758 (100184) 𘝘 TANGUT IDEOGRAPH-18758
U+18759 (100185) 𘝙 TANGUT IDEOGRAPH-18759
U+1875A (100186) 𘝚 TANGUT IDEOGRAPH-1875A
U+1875B (100187) 𘝛 TANGUT IDEOGRAPH-1875B
U+1875C (100188) 𘝜 TANGUT IDEOGRAPH-1875C
U+1875D (100189) 𘝝 TANGUT IDEOGRAPH-1875D
U+1875E (100190) 𘝞 TANGUT IDEOGRAPH-1875E
U+1875F (100191) 𘝟 TANGUT IDEOGRAPH-1875F
U+18760 (100192) 𘝠 TANGUT IDEOGRAPH-18760
U+18761 (100193) 𘝡 TANGUT IDEOGRAPH-18761
U+18762 (100194) 𘝢 TANGUT IDEOGRAPH-18762
U+18763 (100195) 𘝣 TANGUT IDEOGRAPH-18763
U+18764 (100196) 𘝤 TANGUT IDEOGRAPH-18764
U+18765 (100197) 𘝥 TANGUT IDEOGRAPH-18765
U+18766 (100198) 𘝦 TANGUT IDEOGRAPH-18766
U+18767 (100199) 𘝧 TANGUT IDEOGRAPH-18767
U+18768 (100200) 𘝨 TANGUT IDEOGRAPH-18768
U+18769 (100201) 𘝩 TANGUT IDEOGRAPH-18769
U+1876A (100202) 𘝪 TANGUT IDEOGRAPH-1876A
U+1876B (100203) 𘝫 TANGUT IDEOGRAPH-1876B
U+1876C (100204) 𘝬 TANGUT IDEOGRAPH-1876C
U+1876D (100205) 𘝭 TANGUT IDEOGRAPH-1876D
U+1876E (100206) 𘝮 TANGUT IDEOGRAPH-1876E
U+1876F (100207) 𘝯 TANGUT IDEOGRAPH-1876F
U+18770 (100208) 𘝰 TANGUT IDEOGRAPH-18770
U+18771 (100209) 𘝱 TANGUT IDEOGRAPH-18771
U+18772 (100210) 𘝲 TANGUT IDEOGRAPH-18772
U+18773 (100211) 𘝳 TANGUT IDEOGRAPH-18773
U+18774 (100212) 𘝴 TANGUT IDEOGRAPH-18774
U+18775 (100213) 𘝵 TANGUT IDEOGRAPH-18775
U+18776 (100214) 𘝶 TANGUT IDEOGRAPH-18776
U+18777 (100215) 𘝷 TANGUT IDEOGRAPH-18777
U+18778 (100216) 𘝸 TANGUT IDEOGRAPH-18778
U+18779 (100217) 𘝹 TANGUT IDEOGRAPH-18779
U+1877A (100218) 𘝺 TANGUT IDEOGRAPH-1877A
U+1877B (100219) 𘝻 TANGUT IDEOGRAPH-1877B
U+1877C (100220) 𘝼 TANGUT IDEOGRAPH-1877C
U+1877D (100221) 𘝽 TANGUT IDEOGRAPH-1877D
U+1877E (100222) 𘝾 TANGUT IDEOGRAPH-1877E
U+1877F (100223) 𘝿 TANGUT IDEOGRAPH-1877F
U+18780 (100224) 𘞀 TANGUT IDEOGRAPH-18780
U+18781 (100225) 𘞁 TANGUT IDEOGRAPH-18781
U+18782 (100226) 𘞂 TANGUT IDEOGRAPH-18782
U+18783 (100227) 𘞃 TANGUT IDEOGRAPH-18783
U+18784 (100228) 𘞄 TANGUT IDEOGRAPH-18784
U+18785 (100229) 𘞅 TANGUT IDEOGRAPH-18785
U+18786 (100230) 𘞆 TANGUT IDEOGRAPH-18786
U+18787 (100231) 𘞇 TANGUT IDEOGRAPH-18787
U+18788 (100232) 𘞈 TANGUT IDEOGRAPH-18788
U+18789 (100233) 𘞉 TANGUT IDEOGRAPH-18789
U+1878A (100234) 𘞊 TANGUT IDEOGRAPH-1878A
U+1878B (100235) 𘞋 TANGUT IDEOGRAPH-1878B
U+1878C (100236) 𘞌 TANGUT IDEOGRAPH-1878C
U+1878D (100237) 𘞍 TANGUT IDEOGRAPH-1878D
U+1878E (100238) 𘞎 TANGUT IDEOGRAPH-1878E
U+1878F (100239) 𘞏 TANGUT IDEOGRAPH-1878F
U+18790 (100240) 𘞐 TANGUT IDEOGRAPH-18790
U+18791 (100241) 𘞑 TANGUT IDEOGRAPH-18791
U+18792 (100242) 𘞒 TANGUT IDEOGRAPH-18792
U+18793 (100243) 𘞓 TANGUT IDEOGRAPH-18793
U+18794 (100244) 𘞔 TANGUT IDEOGRAPH-18794
U+18795 (100245) 𘞕 TANGUT IDEOGRAPH-18795
U+18796 (100246) 𘞖 TANGUT IDEOGRAPH-18796
U+18797 (100247) 𘞗 TANGUT IDEOGRAPH-18797
U+18798 (100248) 𘞘 TANGUT IDEOGRAPH-18798
U+18799 (100249) 𘞙 TANGUT IDEOGRAPH-18799
U+1879A (100250) 𘞚 TANGUT IDEOGRAPH-1879A
U+1879B (100251) 𘞛 TANGUT IDEOGRAPH-1879B
U+1879C (100252) 𘞜 TANGUT IDEOGRAPH-1879C
U+1879D (100253) 𘞝 TANGUT IDEOGRAPH-1879D
U+1879E (100254) 𘞞 TANGUT IDEOGRAPH-1879E
U+1879F (100255) 𘞟 TANGUT IDEOGRAPH-1879F
U+187A0 (100256) 𘞠 TANGUT IDEOGRAPH-187A0
U+187A1 (100257) 𘞡 TANGUT IDEOGRAPH-187A1
U+187A2 (100258) 𘞢 TANGUT IDEOGRAPH-187A2
U+187A3 (100259) 𘞣 TANGUT IDEOGRAPH-187A3
U+187A4 (100260) 𘞤 TANGUT IDEOGRAPH-187A4
U+187A5 (100261) 𘞥 TANGUT IDEOGRAPH-187A5
U+187A6 (100262) 𘞦 TANGUT IDEOGRAPH-187A6
U+187A7 (100263) 𘞧 TANGUT IDEOGRAPH-187A7
U+187A8 (100264) 𘞨 TANGUT IDEOGRAPH-187A8
U+187A9 (100265) 𘞩 TANGUT IDEOGRAPH-187A9
U+187AA (100266) 𘞪 TANGUT IDEOGRAPH-187AA
U+187AB (100267) 𘞫 TANGUT IDEOGRAPH-187AB
U+187AC (100268) 𘞬 TANGUT IDEOGRAPH-187AC
U+187AD (100269) 𘞭 TANGUT IDEOGRAPH-187AD
U+187AE (100270) 𘞮 TANGUT IDEOGRAPH-187AE
U+187AF (100271) 𘞯 TANGUT IDEOGRAPH-187AF
U+187B0 (100272) 𘞰 TANGUT IDEOGRAPH-187B0
U+187B1 (100273) 𘞱 TANGUT IDEOGRAPH-187B1
U+187B2 (100274) 𘞲 TANGUT IDEOGRAPH-187B2
U+187B3 (100275) 𘞳 TANGUT IDEOGRAPH-187B3
U+187B4 (100276) 𘞴 TANGUT IDEOGRAPH-187B4
U+187B5 (100277) 𘞵 TANGUT IDEOGRAPH-187B5
U+187B6 (100278) 𘞶 TANGUT IDEOGRAPH-187B6
U+187B7 (100279) 𘞷 TANGUT IDEOGRAPH-187B7
U+187B8 (100280) 𘞸 TANGUT IDEOGRAPH-187B8
U+187B9 (100281) 𘞹 TANGUT IDEOGRAPH-187B9
U+187BA (100282) 𘞺 TANGUT IDEOGRAPH-187BA
U+187BB (100283) 𘞻 TANGUT IDEOGRAPH-187BB
U+187BC (100284) 𘞼 TANGUT IDEOGRAPH-187BC
U+187BD (100285) 𘞽 TANGUT IDEOGRAPH-187BD
U+187BE (100286) 𘞾 TANGUT IDEOGRAPH-187BE
U+187BF (100287) 𘞿 TANGUT IDEOGRAPH-187BF
U+187C0 (100288) 𘟀 TANGUT IDEOGRAPH-187C0
U+187C1 (100289) 𘟁 TANGUT IDEOGRAPH-187C1
U+187C2 (100290) 𘟂 TANGUT IDEOGRAPH-187C2
U+187C3 (100291) 𘟃 TANGUT IDEOGRAPH-187C3
U+187C4 (100292) 𘟄 TANGUT IDEOGRAPH-187C4
U+187C5 (100293) 𘟅 TANGUT IDEOGRAPH-187C5
U+187C6 (100294) 𘟆 TANGUT IDEOGRAPH-187C6
U+187C7 (100295) 𘟇 TANGUT IDEOGRAPH-187C7
U+187C8 (100296) 𘟈 TANGUT IDEOGRAPH-187C8
U+187C9 (100297) 𘟉 TANGUT IDEOGRAPH-187C9
U+187CA (100298) 𘟊 TANGUT IDEOGRAPH-187CA
U+187CB (100299) 𘟋 TANGUT IDEOGRAPH-187CB
U+187CC (100300) 𘟌 TANGUT IDEOGRAPH-187CC
U+187CD (100301) 𘟍 TANGUT IDEOGRAPH-187CD
U+187CE (100302) 𘟎 TANGUT IDEOGRAPH-187CE
U+187CF (100303) 𘟏 TANGUT IDEOGRAPH-187CF
U+187D0 (100304) 𘟐 TANGUT IDEOGRAPH-187D0
U+187D1 (100305) 𘟑 TANGUT IDEOGRAPH-187D1
U+187D2 (100306) 𘟒 TANGUT IDEOGRAPH-187D2
U+187D3 (100307) 𘟓 TANGUT IDEOGRAPH-187D3
U+187D4 (100308) 𘟔 TANGUT IDEOGRAPH-187D4
U+187D5 (100309) 𘟕 TANGUT IDEOGRAPH-187D5
U+187D6 (100310) 𘟖 TANGUT IDEOGRAPH-187D6
U+187D7 (100311) 𘟗 TANGUT IDEOGRAPH-187D7
U+187D8 (100312) 𘟘 TANGUT IDEOGRAPH-187D8
U+187D9 (100313) 𘟙 TANGUT IDEOGRAPH-187D9
U+187DA (100314) 𘟚 TANGUT IDEOGRAPH-187DA
U+187DB (100315) 𘟛 TANGUT IDEOGRAPH-187DB
U+187DC (100316) 𘟜 TANGUT IDEOGRAPH-187DC
U+187DD (100317) 𘟝 TANGUT IDEOGRAPH-187DD
U+187DE (100318) 𘟞 TANGUT IDEOGRAPH-187DE
U+187DF (100319) 𘟟 TANGUT IDEOGRAPH-187DF
U+187E0 (100320) 𘟠 TANGUT IDEOGRAPH-187E0
U+187E1 (100321) 𘟡 TANGUT IDEOGRAPH-187E1
U+187E2 (100322) 𘟢 TANGUT IDEOGRAPH-187E2
U+187E3 (100323) 𘟣 TANGUT IDEOGRAPH-187E3
U+187E4 (100324) 𘟤 TANGUT IDEOGRAPH-187E4
U+187E5 (100325) 𘟥 TANGUT IDEOGRAPH-187E5
U+187E6 (100326) 𘟦 TANGUT IDEOGRAPH-187E6
U+187E7 (100327) 𘟧 TANGUT IDEOGRAPH-187E7
U+187E8 (100328) 𘟨 TANGUT IDEOGRAPH-187E8
U+187E9 (100329) 𘟩 TANGUT IDEOGRAPH-187E9
U+187EA (100330) 𘟪 TANGUT IDEOGRAPH-187EA
U+187EB (100331) 𘟫 TANGUT IDEOGRAPH-187EB
U+187EC (100332) 𘟬 TANGUT IDEOGRAPH-187EC
U+187ED (100333) 𘟭 TANGUT IDEOGRAPH-187ED
U+187EE (100334) 𘟮 TANGUT IDEOGRAPH-187EE
U+187EF (100335) 𘟯 TANGUT IDEOGRAPH-187EF
U+187F0 (100336) 𘟰 TANGUT IDEOGRAPH-187F0
U+187F1 (100337) 𘟱 TANGUT IDEOGRAPH-187F1
U+187F2 (100338) 𘟲 TANGUT IDEOGRAPH-187F2
U+187F3 (100339) 𘟳 TANGUT IDEOGRAPH-187F3
U+187F4 (100340) 𘟴 TANGUT IDEOGRAPH-187F4
U+187F5 (100341) 𘟵 TANGUT IDEOGRAPH-187F5
U+187F6 (100342) 𘟶 TANGUT IDEOGRAPH-187F6
U+187F7 (100343) 𘟷 TANGUT IDEOGRAPH-187F7