หมวดหมู่:กลุ่มภาษาคอเคเซียนตะวันออกเฉียงเหนือ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ภาษาแบ่งตามกลุ่มภาษา » คอเคเซียนเหนือ » คอเคเซียนตะวันออกเฉียงเหนือ

This is the main category of the กลุ่มภาษาคอเคเซียนตะวันออกเฉียงเหนือ.

Information about คอเคเซียนตะวันออกเฉียงเหนือ:

แก้ไขข้อมูลกลุ่มภาษา
ชื่อบัญญัติคอเคเซียนตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อพ้อง
  • Northeast Caucasian
  • Dagestanian
  • Nakho-Dagestanian
  • Caspian
รหัสกลุ่มภาษาcau-nec
บรรพบุรุษร่วมคอเคเซียนตะวันออกเฉียงเหนือดั้งเดิม
กลุ่มภาษาแม่
วิกิสนเทศQ27387

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่