หมวดหมู่:กลุ่มภาษาอินโด-อิเรเนียน

From Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

ภาษาแบ่งตามตระกูลภาษาหรือกลุ่มภาษา » อินโด-ยูโรเปียน » อินโด-อิเรเนียน

All wikimedia projects
บทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในโครงการของวิกิมีเดียอื่น ๆ สามารถพบได้ที่: วิกิมีเดียคอมมอนส์ หมวดหมู่ กลุ่มภาษาอินโด-อิเรเนียน

นี่คือหมวดหมู่หลักสำหรับ กลุ่มภาษาอินโด-อิเรเนียน.

ข้อมูลเกี่ยวกับอินโด-อิเรเนียน:

Edit family data
ชื่อบัญญัติอินโด-อิเรเนียน
รหัสตระกูล/กลุ่มภาษาiir
บรรพบุรุษสามัญอินโด-อิเรเนียนดั้งเดิม
ตระกูล/กลุ่มภาษาแม่ อินโด-ยูโรเปียน