หมวดหมู่:ภาษาขร้า-ไทดั้งเดิม

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาขร้า-ไทดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาขร้า-ไทดั้งเดิม
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาขร้า-ไทดั้งเดิม
ภาษาขร้า-ไทดั้งเดิม
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาขร้า-ไทดั้งเดิมในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาขร้า-ไทดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาขร้า-ไทดั้งเดิม
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาขร้า-ไทดั้งเดิม
ขร้า-ไทดั้งเดิม

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาขร้า-ไทดั้งเดิม

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาขร้า-ไทดั้งเดิม:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติขร้า-ไทดั้งเดิม
ชื่อพ้อง
  • ไท-กะไดดั้งเดิม
  • Proto-Kra-Dai
  • Proto-Tai-Kadai
รหัสภาษาqfa-tak-pro
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาขร้า-ไท
บรรพบุรุษ ไม่ทราบ
อักษรที่ใช้

ขร้า-ไทดั้งเดิม is a reconstructed language. Its words and roots are not directly attested in any written works, but have been reconstructed through the comparative method, which finds regular similarities between languages that cannot be explained by coincidence or word-borrowing, and extrapolates ancient forms from these similarities.

According to our criteria for inclusion, terms in ขร้า-ไทดั้งเดิม should not be present in entries in the main namespace, but may be added to the Reconstruction: namespace.


ปัจจุบันหมวดหมู่นี้ไม่มีหน้าหรือสื่อใด