ข้ามไปเนื้อหา

หมวดหมู่:ภาษาไทดั้งเดิม

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาไทดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาไทดั้งเดิม
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาไทดั้งเดิม
ภาษาไทดั้งเดิม
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทดั้งเดิมในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาไทดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาไทดั้งเดิม
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาไทดั้งเดิม
ไทดั้งเดิม

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาไทดั้งเดิม

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาไทดั้งเดิม:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติไทดั้งเดิม
ชื่อพ้อง
  • Proto-Tai
รหัสภาษาtai-pro
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาไท
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ6583709

ไทดั้งเดิม is a reconstructed language. Its words and roots are not directly attested in any written works, but have been reconstructed through the comparative method, which finds regular similarities between languages that cannot be explained by coincidence or word-borrowing, and extrapolates ancient forms from these similarities.

According to our criteria for inclusion, terms in ไทดั้งเดิม should not be present in entries in the main namespace, but may be added to the Reconstruction: namespace.


ปัจจุบันหมวดหมู่นี้ไม่มีหน้าหรือสื่อใด