ข้ามไปเนื้อหา

หมวดหมู่:ภาษาซูเมอร์

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาซูเมอร์
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาซูเมอร์
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาซูเมอร์
ภาษาซูเมอร์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาซูเมอร์ในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาซูเมอร์
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาซูเมอร์
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาซูเมอร์
ซูเมอร์

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาซูเมอร์

ภาษานี้เป็นภาษาสูญแล้ว ซึ่งเคยพูดในอิรัก

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาซูเมอร์:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติซูเมอร์
ชื่อพ้อง
  • ซูเมเรียน
  • สุเมเรียน
  • Sumerian
รหัสภาษาsux
กลุ่มภาษา ภาษาโดดเดี่ยว
บรรพบุรุษ ไม่ทราบ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ36790


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่