หมวดหมู่:ภาษาสูญแล้วทั้งหมด

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

This category contains the categories for every extinct language on Wiktionary.

Do not confuse this category with Category:Extinct languages, which is an umbrella category for the names of extinct languages in specific other languages (e.g. เยอรมัน Langobardisch for the ancient Lombardic language).


ระวังสับสนหมวดหมู่นี้กับ หมวดหมู่:ชื่อภาษาสูญแล้ว ซึ่งมีไว้สำหรับรวบรวม "ชื่อ" ของภาษาสูญแล้ว

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 54 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 54 หมวดหมู่