หมวดหมู่:ภาษาเปอร์เซียเก่า

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาเปอร์เซียเก่า
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาเปอร์เซียเก่า
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาเปอร์เซียเก่า
ภาษาเปอร์เซียเก่า
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาเปอร์เซียเก่าในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาเปอร์เซียเก่า
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาเปอร์เซียเก่า
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาเปอร์เซียเก่า
เปอร์เซียเก่า

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาเปอร์เซียเก่า

ภาษานี้เป็นภาษาสูญแล้ว ซึ่งเคยพูดในอิหร่าน

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาเปอร์เซียเก่า:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติเปอร์เซียเก่า
ชื่อพ้อง
  • Old Persian
รหัสภาษาpeo
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาอิเรเนียนตะวันตกเฉียงใต้
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ35225


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้