หมวดหมู่:ภาษากรีกโบราณ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษากรีกโบราณ
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษากรีกโบราณ
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษากรีกโบราณ
ภาษากรีกโบราณ
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษากรีกโบราณในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษากรีกโบราณ
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษากรีกโบราณ
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษากรีกโบราณ
กรีกโบราณ

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » กรีกโบราณ

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษากรีกโบราณ

ภาษานี้เป็นภาษาสูญแล้ว ซึ่งเคยพูดในกรีซ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษากรีกโบราณ:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติกรีกโบราณ
ชื่อพ้อง
  • กรีกคลาสสิก
  • Ancient Greek
  • Classical Greek
วิธภาษา
  • Egyptian Ancient Greek
รหัสภาษาgrc
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาเฮลเลนิก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
วิกิสนเทศQ35497