หมวดหมู่:ภาษาคอปติก

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาคอปติก
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาคอปติก
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาคอปติก
ภาษาคอปติก
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาคอปติกในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาคอปติก
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาคอปติก
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาคอปติก
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาคอปติก
คอปติก

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาคอปติก

ภาษานี้เป็นภาษาสูญแล้ว ซึ่งเคยพูดในอียิปต์

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาคอปติก:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติคอปติก
ชื่อพ้อง
  • Coptic
รหัสภาษาcop
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาอิจิปเชียน
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
Module:Copt-translit
มอดูล
กุญแจเรียงลำดับ
Module:cop-sortkey
วิกิสนเทศQ36155


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่