หมวดหมู่:ภาษาร่วม

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาร่วม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาร่วม
mul.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาร่วม
Translingualism
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาร่วมในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาร่วม
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาร่วม
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาร่วม
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาร่วม
ร่วม

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาร่วม:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติร่วม
ชื่อพ้อง
  • Translingual
รหัสภาษาmul
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาไม่ใช่กลุ่มภาษา
บรรพบุรุษ ไม่ทราบ
อักษรที่ใช้ ไม่ระบุ
มอดูล
กุญแจเรียงลำดับ
วิกิสนเทศQ20923490


This is the main category of translingual entries—entries that have identical definitions in many languages—represented in Wiktionary by the code mul. Translingual entries may be in any script which is used across languages.

Entries include mathematical symbols, punctuation, single characters, abbreviations, codes, chemical formulae, and translingual taxonomic names. They are divided into subcategories by parts of speech, subjects, etc. The types of terms which have been accepted and rejected in this category are listed in Wiktionary:About Translingual.

Although "translingual" is not a language, this category is presently named Translingual language for internal consistency (and may change in future).

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 8 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 8 หมวดหมู่