หมวดหมู่:ภาษาลัตเกล

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ลัตเกล

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาลัตเกล

ภาษานี้พูดในลัตเวีย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาลัตเกล:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติลัตเกล
ชื่อพ้อง
  • ลัตเกเลีย
  • Latgalian
รหัสภาษาltg
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาบอลติก
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ36212

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้