ข้ามไปเนื้อหา

หมวดหมู่:ภาษาออสโตรเอเชียติกดั้งเดิม

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาออสโตรเอเชียติกดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาออสโตรเอเชียติกดั้งเดิม
ไม่มี
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาออสโตรเอเชียติกดั้งเดิม
ภาษาออสโตรเอเชียติกดั้งเดิม
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาออสโตรเอเชียติกดั้งเดิมในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ไม่มี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาออสโตรเอเชียติกดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาออสโตรเอเชียติกดั้งเดิม
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาออสโตรเอเชียติกดั้งเดิม
ออสโตรเอเชียติกดั้งเดิม

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาออสโตรเอเชียติกดั้งเดิม

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาออสโตรเอเชียติกดั้งเดิม:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติออสโตรเอเชียติกดั้งเดิม
ชื่อพ้อง
  • Proto-Austroasiatic
รหัสภาษาaav-pro
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาออสโตรเอเชียติก
บรรพบุรุษ ไม่ทราบ
อักษรที่ใช้

ออสโตรเอเชียติกดั้งเดิม is a reconstructed language. Its words and roots are not directly attested in any written works, but have been reconstructed through the comparative method, which finds regular similarities between languages that cannot be explained by coincidence or word-borrowing, and extrapolates ancient forms from these similarities.

According to our criteria for inclusion, terms in ออสโตรเอเชียติกดั้งเดิม should not be present in entries in the main namespace, but may be added to the Reconstruction: namespace.


ปัจจุบันหมวดหมู่นี้ไม่มีหน้าหรือสื่อใด