หมวดหมู่:ภาษาออสโตรเอเชียติกดั้งเดิม

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ออสโตรเอเชียติกดั้งเดิม

ภาษาออสโตรเอเชียติกดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาออสโตรเอเชียติกดั้งเดิม
ไม่มี
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาออสโตรเอเชียติกดั้งเดิม
ภาษาออสโตรเอเชียติกดั้งเดิม
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาออสโตรเอเชียติกดั้งเดิม
ในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาออสโตรเอเชียติกดั้งเดิม
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาออสโตรเอเชียติกดั้งเดิม
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาออสโตรเอเชียติกดั้งเดิม
หน้าความหมาย
หน้าความหมายของออสโตรเอเชียติกดั้งเดิม
ออสโตรเอเชียติกดั้งเดิม

หน้านี้คือหมวดหมู่หลักของภาษาออสโตรเอเชียติกดั้งเดิม

ข้อมูลเกี่ยวกับ ออสโตรเอเชียติกดั้งเดิม:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติออสโตรเอเชียติกดั้งเดิม
ชื่อพ้อง
  • Proto-Austroasiatic
รหัสภาษาaav-pro
ตระกูล/กลุ่มภาษา ออสโตรเอเชียติก
บรรพบุรุษ ไม่ทราบ
อักษรที่ใช้เขียน

ออสโตรเอเชียติกดั้งเดิม is a reconstructed language. Its words and roots are not directly attested in any written works, but have been reconstructed through the comparative method, which finds regular similarities between languages that cannot be explained by coincidence or word-borrowing, and extrapolates ancient forms from these similarities.

According to our criteria for inclusion, terms in ออสโตรเอเชียติกดั้งเดิม should not be present in entries in the main namespace, but may be added to the Reconstruction: namespace.

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้