หมวดหมู่:ภาษาแกลิกแบบสกอตแลนด์

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาแกลิกแบบสกอตแลนด์
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาแกลิกแบบสกอตแลนด์
gd.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาแกลิกแบบสกอตแลนด์
ภาษาแกลิกแบบสกอตแลนด์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาแกลิกแบบสกอตแลนด์ในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาแกลิกแบบสกอตแลนด์
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาแกลิกแบบสกอตแลนด์
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาแกลิกแบบสกอตแลนด์
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาแกลิกแบบสกอตแลนด์
แกลิกแบบสกอตแลนด์

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาแกลิกแบบสกอตแลนด์

ภาษานี้เป็นพูดในแคนาดา and สหราชอาณาจักร

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาแกลิกแบบสกอตแลนด์:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติแกลิกแบบสกอตแลนด์
ชื่อพ้อง
 • Scottish Gaelic
 • Gaelic
 • Gàidhlig
 • Scots Gaelic
 • Scottish
วิธภาษา
 • Argyll Gaelic
 • Arran Scottish Gaelic
 • Canadian Gaelic
  • Canadian Scottish Gaelic
  • Cape Breton Gaelic
 • East Sutherland Gaelic
 • Galwegian Gaelic
  • Gallovidian Gaelic
  • Gallowegian Gaelic
  • Galloway Gaelic
 • Hebridean Gaelic
 • Highland Gaelic
รหัสภาษาgd
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาGoidelic
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ9314


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 3 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 3 หมวดหมู่