หมวดหมู่:สัตว์มีกระดูกสันหลัง

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » ชุดทั้งหมด » สิ่งมีชีวิต » สัตว์ » สัตว์มีแกนสันหลัง » สัตว์มีกระดูกสันหลัง

This category concerns the topic: terms for vertebrates.

It contains no dictionary entries, only other categories. The subcategories are of two sorts:

  • Subcategories named like “aa:สัตว์มีกระดูกสันหลัง” (with a prefixed language code) are categories of terms in specific languages. You may be interested especially in Category:en:สัตว์มีกระดูกสันหลัง, for English terms.
  • Subcategories of this one named without the prefixed language code are further categories just like this one, but devoted to finer topics.


หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 27 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 27 หมวดหมู่