หมวดหมู่:สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » ชุดทั้งหมด » สิ่งมีชีวิต » สัตว์ » สัตว์มีแกนสันหลัง » สัตว์มีกระดูกสันหลัง » สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

This category concerns the topic: terms for mammals.

It contains no dictionary entries, only other categories. The subcategories are of two sorts:

  • Subcategories named like “aa:สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม” (with a prefixed language code) are categories of terms in specific languages. You may be interested especially in Category:en:สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม, for English terms.
  • Subcategories of this one named without the prefixed language code are further categories just like this one, but devoted to finer topics.

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 20 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 20 หมวดหมู่